Turkish
Sunday 27th of May 2018

Makaleler
ارسال پرسش جدید

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri1- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesiİmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:“Hamd Allah’a ki, O, bende ve oğlum Muhammed’de (İmam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve oğlu İbrahim’den bir örnek ve benzerlik kıldı.”[1]2- Mübarek MevlutYahya San’ânî diyor ki:Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir ...

İMAM CEVAD(a.s)

İMAM CEVAD(a.s)
İMAM CEVAD(a.s)Muhammed b. Ali b. Musa er'Rıza (a.s.) İmamiye şiasının dokuzuncu imam'ıdır. Ümmetin hidayeti için Allah'ın seç­tiği bir İmam'dır. İmam Cevad (a.s.) hicri 195 yılının Rama­zan ayının on beş veya on dokuzunda, Medine'de dünyaya geldi,[1] hicri 220 yılının Zilhacce ayında da Bağdat'ta şehid oldu. Bazı tarihçiler O hazretin hicri 195 yılının Recep ayının, on veya ...

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)
İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin (a.s.)'den daha üstün birini görmedim, hana bir gün onun oğlu Muhammed (a.s.)'i görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti.(Tahzib-ut Tahzib. c: 9. s: 352)Şianın beşinci imamı "Bakır' lakabıyla meşhur olan Mu­hammet b. Ali b. Hüseyri (a.s.)'dir. Doğumunun hicri 58 yılında olduğu söylenmiştir1. ...

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
      BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNEİnsanların hayattaki ayrıcalıkları elde etmedeki yetenek ve mizaç farklılıkları, tekvinî=varoluşsal olan doğal temellere dayanır. Bu tekvinî temellerin hayatın farklı aşamalarında kendi etkinliğini göstermesi kaçınılmazdır. Bildiğimiz kadarı ile en eski çağlardan günümüze kadar toplumların hayatı hep ...

Allah (cc) Hakkında Yanlış Bilinenler

Allah (cc) Hakkında Yanlış Bilinenler
     ALLAH(C.C.)HAKKINDA1-ACABA ALLAH TEALA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Mİ VE CİSİM MİDİR?Allah Teala, Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Gözler onu görmez."1 "Hiç bir şey O'na benzemez." 2 Ve Musa (a.s.) Allah'ı görmek isteyince Allah Teala şöyle buyurdu: "Beni asla göremezsin." 3Bu durumda Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de nakledilen; "Allah kullarına ...

TEVHİD_2

TEVHİD_2
     İbn-i Sina'nın Tevhid Delilinin TakririFarabi'nin Tevhid DeliliAllame Tabatabai'nin Tevhid DeliliTevhid Veya Allah'ın BirliğiAllah Teala'nın varlığı bahsinden sonra tartışılan konulardan birisi de Allah Teala'nın birliği konusudur. Allah Teala şöyle buyuruyor:"Allah'la birlikte ayrı bir ilah çağırma. Ondan başka bir ilah yoktur, O'nun vechi dışında her şey helak olup gidecektir. ...

Allah Teala'nın Varlığı

Allah Teala'nın Varlığı
Allah Teala'nın VarlığıBirinci Delil:İmkan Metoduİmkan Metodunun TakririDevir ve TeselsülDevir:Devirin Muhal OluşuTeselsül:Teselsülün Muhal oluşuİbn-i Sina'nın AçıklamasıAllah Teala'nın Varlığı"Peygamberleri onlara dedi ki: Allah'ın varlığında şüphe mi olur? Oysa gökleri ve yeri var edip açan O'dur."(61)Evet dış alemde, kendi nefsimizde, kısacası her şeyde O'nun varlığına, ...

Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?

Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?
Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?Ayetullah Cafer SubhaniKur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde, kulların hidayet ve sapıklığının Allah'ın irade ve meşiyetiyle ilgili olduğunu kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur: "(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. ...

Kısaca Hz. Fatıma'nın Hayatı

Kısaca Hz. Fatıma'nın Hayatı
...

Hz. Fatıma Zehra’nın Doğum Yıldönümü ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Hz. Fatıma Zehra’nın Doğum Yıldönümü ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlu Olsun
 Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (s.a) (Hicretten önce 8 veya 13, Mekke/Hicri 11, Medine) Babası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasanile Hz. Hüseyin'nin annesidir, Ehl-i Aba’dan ve On Dört Masum'dan birisidir.Babası Hz. Resulü Kibriya Efendimizin eğitim ve terbiyesi altında ...

İnsanın Çıkmazı ve Kurtuluş Yolu

İnsanın Çıkmazı ve Kurtuluş Yolu
İnsanın Çıkmazı ve Kurtuluş YoluAyetullah Cevadi Amuliİnsanın çıkmazı ve bu çıkmazdan kurtuluş yolu nedir?Cevap:Nurlu din güneşi hayatın bütün alanlarını aydınlatmış; ilahi ve insani doğal ihsanlardan faydalanma fırsatını temin etmiştir. Böylece insan bu semavi nurun hidayeti sayesinde ve iradesi altındaki gerekli tüm imkan ve güçlerini kullanarak en yüksek ...

CEHALETLE MÜCADELE

CEHALETLE MÜCADELE
      CEHALETLE MÜCADELEBir milletin hayatını sürdürebilmesinin ilk şartı, ilimdir. İlim ve kültür bakımından gelişmiş olan ülkelere "diri", bunun karşısında, geri kalmış ve bilgisiz ülkelere "ölü" ve "vahşi" denilmesi boşuna değildir. Bu tabirin kökünü, İslam önderlerinin sözlerinde görmekteyiz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) şöyle ...

İnsanın Dinden Beklentisi

İnsanın Dinden Beklentisi
Ayetullah Cevadi Amuliİnsanın dinden beklentisi nedir?Cevap:“İnsanın dinden beklentisi” çağdaş dünyada dini düşüncenin karşı karşıya bulunduğu ve sorguladığı en önemli konulardan biridir. Örneğin şu sorular sorgulanmaktadır: İnsanın dine ihtiyacının delilleri nelerdir? İnsanın din dışında temin edemeyeceği ne tür eksiklikleri vardır?Acaba din, insanın tüm ...

Ümmü’l-Benin diye meşhur olan Fatıma bint Hizam

Ümmü’l-Benin diye meşhur olan Fatıma bint Hizam
Ümmü’l-Benin diye meşhur olan Fatıma bint Hizam (Arapça: فاطمة بنت حزام; اُمّ البَنین), Müminlerin Emiri Hz. Ali bin Ebu Talib’in (aleyhi selam) eşidir. Ümmü’l-Benin (a.s) Şialar nezdinde saygınlığı ve ihtiramı yüksek olan bir kişiliktir. Hz. Ümmü’l-Benin Hz. Ebu’l-Fazlı’l Abbas (a.s), Abdullah, Cafer ve Osman’ın annesidir. ...

Yönetmelerinin Anlamı

Yönetmelerinin Anlamı
Yönetmelerinin Anlamı Kur'an-ı Kerim'in insandaki aklıselimi güçlendirmesi; onu hevâ ve hevese, nefsin isteklerine uymaya, hissiyatın ve coşkun duyguların hükmü karşısında boyun eğmeye tercih etmesi, ona uymayı özendirip teşvik etmesi ve bu ilâhî armağanı zayi olmaktan korumayı tavsiye etmesi gayet açık gerçeklerdendir. Bunun böyle olduğunu kanıtlamak ...

Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri-1

Hz. Fatıma’nın (s.a) Faziletleri-1
Hz. Fatıma’nın (s.a) Sözü Peygamberin (s.a.a) Sevinç KaynağıHz. Fatıma (s.a) şöyle buyurdu; “(Ey müminler!) Peygamberi, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.”[1] (yani Peygamberi saygıyla çağırınız) ayeti indiğinde ben Resul-i Ekrem’e (s.a.a) “Ey Allah Resulü” diye hitap ettim. Ancak O, kendisine (babacığım) diye ...

Takva Kıyamet Elbisesidir

Takva Kıyamet Elbisesidir
Ve takva elbisesi, o daha hayırlıdır…[1]Kabirden çıkınca herkes çıplaktır, ama kendilerine çıplak olarak haşr olunmayacakları vaat edilenler çıplak değildirler. Onlar takva sahipleridir. Dünyadan takvalı olarak ayrılan herkes, ilâhî bir elbise ile haşr olunur. Ayrıca tövbesiz ölen, fakat berzahta azap görüp temizlenen müminler de böyledir. Ama Allah ...

İmamın İsmeti

İmamın İsmeti
İmametin temel şartlarından ve imamın en önemli özelliklerinden birisi de "İsmet" sıfatıdır. İsmet; hakikate olan ilimden ve kuvvetli iradeden kaynaklanan bir özelliktir. İmamda, bu iki özelliğin bulunmasından dolayı her türlü günaha ve hataya (düşmekten) duçar olmaktan korunmaktadır. İmam; dini maarifleri tanıma, açıklama, onlara amel etme, İslam toplumunun maslahat ve ...

Namazda Salavat

Namazda Salavat
Mead konusu üzerinde yapılan inceleme, insanın hayatında cevaplamaya çalıştığı üç temel sorudan biri olan, genel anlamda varlık aleminin ve özel anlamda biz insanların sonunun ne olacağı ve nereye varacağı sorusunu halletmek doğrultusunda olan bir incelemedir.   Bilindiği üzere, insanın yaratılışında bulunan bilinçlenme içgüdüsü, insanın zihninde ...

İbadetin Siması

İbadetin Siması
İbadet, yani tüm varlığa kuşbakışı bakmak. • İbadet ve kulluk, Resulullah'ı (s.a.a) miraca çıkardı:"Geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren münezzehtir."• İbadet meleklerin inişi için zemin hazırlar:"Vahyi -meleklerle - kulumuza indirdik."• İbadet duanın kabul olmasına neden olur, çünkü namaz Allah'ın ahdidir. Kim Allah'ın ahdine ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

فضیلت ماه مبارک رمضان

مرگ و عالم آخرت

عظمت آية الكرسی (1)  

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

با این کلید، ثروتمند شوید!!

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

تنها گناه نابخشودنی

پر بازدید ترین مطالب روز

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان ترجمه استاد ...

استاد انصاریان: زمین محل تجارت عاشقان خداست

صدقه و انفاق در آیات و روایات