Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

İmam Mehdi’nin (a.f) Gaybetinin Esrar ve Tesirleri

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin İmam Mehdi’nin (a.f) gaybetinin sırları ve tesirleri konusundaki görüşleri aşağıda getirilmiştir.İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun aslı hususunda Şia ve Ehlisünnet yoluyla birçok rivayet nakledilmiştir ve her iki fırkanın tanınmış kitaplarında bir araya getirilmiştir. Ama o hazretin gaybet halindeki varlığının sırrı hususunda kesin delilleri içerek ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) ...

Gaybe İman'dan Maksat Nedir

Gaybe İman'dan Maksat NedirAyetullah Cafer SübhaniKur'an takva sahiplerinin nişanelerinden birinin de gaybe iman etmeleri olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır. "İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler."Burada gaybe iman etmekten maksat nedir ve gayb ...

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?Ayetullah Cafer SubhaniHer türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için İmam-i Zaman'ın (a.s) adı neden Kur'an'da yer almamıştır?CevapBu sorudan anlaşıldığı üzere ümmetin uyması gereken ilahi velileri tanıtmak için sadece bir yol vardır ve o da bu ilahi velilerin isimlerinin semavi kitapta yer almasıdır. Oysa Kur'an'a ...

Allah Resulü’ne En Çok Benzeyen Genç Hz. Ali Ekber

Ali Ekber diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in (a.s) oğludur. Hicretin 33. Yılında Medine’de dünyaya geldi. Denildiğine göre dış görüntüsü ve ahlaki yapısı Hz. Peygamber Ekrem’e (s.a.a) çok benzemekte idi. Aşura Vakıasında olağanüstü cesaret ve fedakârlık sergilemiş ...

İyi Bir Annenin Özellikleri

 Sizler, size emanet edilenden dolayı sorumlusunuz. Unutmayın Çocuklarınız Size Bir Emanettir. Bismillahirrahmanirrahim 1. Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad. 2. Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır. 3. Bir zaman, Rabbine gizli bir seste yalvarmıştı. 4. Demişti ki: “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ...

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

üce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve bereketlerinden faydalanma noktasında ümitli olamayız. Salih Amellerin Kabul Olma ŞartlarıYüce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve ...

Küreselleşme ve Din

Son 30 yıllık dönemde etnik ve dinsel yapılanmaların güçlenip yayıldığını görüyoruz. Dünyayı tanımayan, örgütlenme birikimi olmayan, mali kaynaktan yoksun geri ve eğitimsiz kimi gruplar; 1980’lerden sonra birden bire ekonomik ve siyasi gücü yüksek küresel örgütler haline geldi. Küreselleşme uygulamalarının tekelci şirket çıkarlarına ...

ŞİİLER MEZHEPÇİLİK Mİ YAPIYOR?

İki bin bir yılında kurgulanmış “ikiz kule saldırıları”nı kendine dayanak eden dönemin Amerikan Başkanı George Bush İslam coğrafyasına yapacağı istila girişimini “çağdaş Haçlı Seferi başlamıştır” diye deklare etmişti.   Allah’ın adıyla    Yüz beş ülkenin birlikte toplanıp başlattıkları Suriye Vekalet Savaşı ve on İslam ülkesinin ...

İmam Seccad’ın (a.s) Sabrı, Bahreyn İntifadası İçin Örnektir

Bahreyn’in önde gelen âlimlerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Sened, İmam Seccad ve Hz. Zeyneb’in istikamet ve sabrının Bahreyn halkının kıyamı yolunda büyük bir ders olduğunu söyledi. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ayetullah Şeyh Muhammed Sened’in Necef Bürosundan yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:  Kan dökücü ve İslam’ın kutsallarına saldıran ...

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?

Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?Kısa CevapHer ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz:A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette ...

ÂŞURÂ ZİYARETİ

Âşurâ ziyareti İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve İmam Cafer-i Sâdık (a.s) gibi Ehl-i Beyt imamları kanalıyla nakledilmiştir.        Bu ziyaretin önemi ve büyük sonuçlarını, hem ziyareti nakleden hadislerden anlamak mümkündür, hem de ziyareti okuyup da sonuçlarını amelen tecrübe eden kimselerden muteber kanallarla nakledilen ...

İmam Hüseyin (a.s)ın Kişiliğine Kısa Bir Bakış -1

İmam Hüseyin b. Ali (a.s), meleklerin konduğu, vahyin indiği bir evde; gün boyu gökle temas halinde olan, sabah akşam okunan Kur’an nağmelerine tanık olan tertemiz bir mekânda dünyaya geldi. Allah’ın ayetleriyle ululanan kutsal şahsiyetler arasında serpildi, büyüdü. Berrak risalet kaynağından, Yaradan ile irtibat halinde olmanın tatlı suyunu içti. Şahsiyetinin ...

EHLİBEYT ŞİASININ ÖZELLİKLERİ

Tek bir cümle ile şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kamil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin peşinde oldukları hedefin bizzat kendisidir. Ehl-i Beyt imamları tüm güçleriyle kendi taraftarlarını kötülüklerden uzak tutmaya ve iyi terbiye etmeye ...

Gül Muhammed’im

Birgün indi rahmet pınarından bir gül,Gülden yoksun olan insanlığa…Ahlaktan, terbiyeden nasibini almamış putperest bir toğluluğa.O gülle açıldı göğün rahmet kapıları,O gülle canlandı insanlığın nurlu yanı…Ya Rabb!Nasıl bir güldür ki bu:Uğruna alemler yaratılmış.Nasıl bir güldür ki bu:Uğruna canlar feda olmuş.Güllerin en güzeli ...

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1

Yılların birinde Harun Raşit, Ka’be’nin ziyaretine gitti. Tavaf zamanı, halifenin yalnız tavaf etmesi için halkın aradan çıkmasını istediler.Harun tavaf etmek isterken, bir Arap da gelip onunla tavaf etmeğe başladı. (O adamın bu ameli halifenin onuruna dokundu, kızarak," bu adamı buradan uzaklaştırınız." diye emretti.) Memurlar Arap adama; “Halife tavafını bitirene kadar biraz sabret!" ...

İmam Musa Kazım (as) ve Şialara Teveccühü

 İbn-i Sinan şöyle diyor:Bir gün Harun Reşid, Rum padişahının kendisine gönderdiği bir miktar elbise ve altın dokumalı siyah bir cübbeyi bağış olarak Ali b. Yaktin’e verdi.Ali b. Yaktin, o elbiseleri ve cübbeyi, malının humusundan bir miktar malla birlikte İmam Kazım (a.s)’a gönderdi. O mallar İmam (a.s)’a ulaşınca, İmam (a.s) o elbise ve malları kabul etti ama ...

İmam Musa Kazım (a.s)’la İlgili Sorular Ve Cevaplar

S. 1- İmam Musa Kazım (a.s)’ın meşhur lâkapları nelerdir?  C. 1- Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul- Havaiç.  S. 2- İmam Musa Kazım (a.s)’ın künyeleri nelerdir?  C. 2- Ebu’l Hasan, Ebu İbrahim.  S. 3- İmam Musa Kazım (a.s)’ın anne ve babasının isimleri nelerdir?  C. 3- Babasının adı, İmam “Sadık”, annesinin adı ise “Hamide”dir.  S. ...

Kur’ân-ı Kerim Okumak

Kur’ân ile bütünleşen insan, dağı yerinden kaldıracak kadar güçlenir. Kur’ân okuyan bir insanda aşağıda sıralanan özellikler belirgin bir şekilde görülmektedir: 1- Kur’ân-ı Kerim, insanı üstün melekler seviyesine yüceltir ve insan ile cehennem arasında engel olur. 2- Kur’ân-ı Kerim, gerçek anlamıyla kendisini okuyan kimseye ...

Recep Ayının Amelleri

Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir. Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Aynı şekilde Efendimizden (s.a.a) şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, ...