Turkish
Monday 17th of December 2018
Soru ve cevap
ارسال پرسش جدید

ALLAH YOLUNDA CİHAT ETMEK

ALLAH YOLUNDA CİHAT ETMEK
Her Müslüman, toplumun ve kendi hayat şartlarının iyi olması için imkân dâhilinde çalışıp çaba sarfetmelidir. Allah (c.c.) Kurân-ı Kerim"de şöyle buyuruyor: ".O sizi yerden (topraktan) yarattı. Ve sizden orayı bayındır hale getirmesini istedi."[1]     Kurân ve sünnet, insanların gördüğü musibetlere karşı kaygısız kalmasını ve insanların kendi özel yaşantılarında tembel ve uyuşuk olmalarını ...

ŞEYTANIN VESVESELERİ

ŞEYTANIN VESVESELERİ
ŞEYTANIN VESVESELERİMuhammed Hüseyin TABATABAİ (r.a)Nisa Suresi-115- Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu gittiği yönde yürütür ve cehennemde yakarız. Orası ne kötü bir varış yeridir!Nisa Suresi- 118- Allah onu lânetlemiş, o da demişti ki: "Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım.Nisa Suresi-119- Onları mutlaka ...

Şia'da İlahi İmamet Doktrini ve İsmet Felsefesi

Şia'da İlahi İmamet Doktrini ve İsmet Felsefesi
Şia'da İlahi İmamet Doktrini ve İsmet Felsefesi On iki İmam Şiiliğini diğer İslam mezheplerinden ayıran en belirgin özellik, Usûl-i Din’in beş rüknünden birisi olan İmamet doktrinidir. Şia kelamcılar Usül-i Din adını verdikleri Tevhit, Nübüvvet ve Mead ilkelerine Adalet ve İmamet şartlarını da ekleyerek, beşli itikat prensipleriyle diğer İslam Mezheplerinden daha farklı bir inanç minvali geliştirmişlerdir. ...

YÜZYILLARBOYUNCA İLAHİ MÜJDE GELENEĞİ

YÜZYILLARBOYUNCA İLAHİ MÜJDE GELENEĞİ
YÜZYILLARBOYUNCA İLAHİ MÜJDE GELENEĞİ Kur'ân-ı Kerim, insanlığın tarih döneminin peygamberliklerle, peygamberlerin gönderilmesi ile, ilâhî elçilerin görevlendirilmesi ile başladığını açıkça belirtiyor. O peygamberler ki, toplumlarını daha erdemli bir hayat tarzına, daha kâmil bir insanî var oluşa doğru yönlendirmeyi sürdüre gelmişlerdir. Bundan şu sonuç çıkarılabilir: İnsan topluluklarında ...

DİNDE ZORLAMA VARMIDIR

DİNDE ZORLAMA VARMIDIR
بسم الله الرحمن الرحیمDİNDE ZORLAMA VARMIDIRYazan: Serhat AktasDinde zorlama yoktur. Gerçekten kemal, dalaletten ayrılmıştır. O halde Allah'a iman edip ve tağuta sırt çeviren herkes sağlam bir ipe sarılmıştır. Gerçekten Allah işiten ve bilendir.Eğer gerçekten dinde zorlama yok ise neden dinden çıkan birinin cezası ölüm olarak tespit edilmiştir.Öncelikle şunu söylemek gerekir ki inanmak ve inkâr ...

Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?

Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe nedir?
elamun Aleyküm. Hali hazırda Batıya egemen olan felsefe ne olarak adlandırılmaktadır? Bu felsefe şüphecilik midir yoksa başka bir şey midir?Kısa CevapEğer “egemen felsefe” tabirini gündemde olan ve ciddi felsefe olarak tanımlar ve “hali hazırı” da “çağdaş” olarak yorumlarsak, çağdaş Batı felsefesinin en önemli iki ekolü pozitivizm ve egzistansiyalizmdir. ...

Misali soyut varlıkların bir hacim ve mekânı var mıdır?

Misali soyut varlıkların bir hacim ve mekânı var mıdır?
Bildiğimiz gibi hayali idrakler boyut ve şekil sahibi olan misalî soyut varlıklar türündendir. Lakin onların bölünme kabiliyeti bulunmamaktadır. Hayali idraklerin üç boyuta sahip olmasından onların hacim sahibi olduğu neticesi de elde edilmez mi? Eğer onların hacmi varsa, mekânları da olmaz mı? Esasen eğer mekân hacimden alınıyorsa, bu açıdan hayali idrakler ile maddi ve ...

Allah kendi hakkını bağışlayabilir ama insanların hakkını bağışlamaz” sözünün kaynağı nedir?

Allah kendi hakkını bağışlayabilir ama insanların hakkını bağışlamaz” sözünün kaynağı nedir?

İmamiye Şia’sı ve Ehlisünnetin İbn. Teymiye hakkındaki görüşü nedir?

İmamiye Şia’sı ve Ehlisünnetin İbn. Teymiye hakkındaki görüşü nedir?
İbn. Teymiye kimdir ve İmamiye Şia’sı ve Ehlisünnetin onun hakkındaki görüşü nedir?Kısa Cevapİbn. Teymiye, Hicri-Kameri 661 yılında Şam yarım adasında yer alan (bugünkü Türkiye) Harran şehrinde dünyaya geldi ve 67 yıl süren bir yaşamın ardından Hicri-Kameri 728 yılına denk gelen yılda Şam Kalesi hapishanesinde öldü. İbn. Teymiye ilahi sıfatlar, peygamberlere ve ...

Selamun Aleyküm. Eğer bir kimsenin baba ve annesi ölmüşse onun kız kardeşleri ve erkek kardeşleri kendisinden miras alır mı yahut mirasın tümü evlatlarına ve eşine mi kalır?

Selamun Aleyküm. Eğer bir kimsenin baba ve annesi ölmüşse onun kız kardeşleri ve erkek kardeşleri kendisinden miras alır mı yahut mirasın tümü evlatlarına ve eşine mi kalır?
Selamun Aleyküm. Eğer bir kimsenin baba ve annesi ölmüşse onun kız kardeşleri ve erkek kardeşleri kendisinden miras alır mı yahut mirasın tümü evlatlarına ve eşine mi kalır?Kısa CevapKur’an-ı Kerim’in ayetleri ve masumların hadisleri eksen alınarak fakihler bir takım kaide ve usulleri mirası taksim etmek için tedvin etmiş ve ilmihallerde onları beyan etmişlerdir. Mirası taksim ...

Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?

Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?
Selamun Aleykum: şunu öğrenmek istiyorum: eğer birisi ramazanda orucu tutmamış ve bir sonraki ramazan ayına kadar da kazasını yapmamışsa hükmü nedir?Kısa Cevapsorunuzun üç sureti var: biz mercii taklitlerin görüşlerini dikkati nazarda tutarak sorununuzun her bir suretini ayrı ayrı cevaplandırırız.Bir: eğer hastalıktan ötürü orucunu tutmamış ve hastalığı bir sonraki ...

İslam dini zor ve çetin bir din midir?

İslam dini zor ve çetin bir din midir?
Bazı insanlar İslam’ın zor ve çetin bir din olduğunu iddia etmektedirler. Bu dinin buyruklarına göre amel etmenin nasıl kolay olduğunu siz açıklar mısınız? Nitekim yüce Allah Bakara suresinin bir ayetinde İslam’ı diğer dinler ile karşılaştırın diye buyurmuştur. ”Allah sizin için zorluğu değil kolaylığı istemektedir.”Kısa CevapEn kâmil ilahi din olan ...

Elmayı aç karnına yiyin; çünkü o mideyi temizler diye buyrulan hadis sahih midir?

Elmayı aç karnına yiyin; çünkü o mideyi temizler diye buyrulan hadis sahih midir?
Elmayı aç karnına yiyin; zira o mideyi temizler (Mekarimu’l Ahlak c:1, s: 371, hadis 1248) diye Hz Peygamberden nakledilen hadis sahih midir? O dönemde Arabistan’da elma var mıydı ve Araplar elmayı görmüş müydü?Kısa CevapElma birçok gıdasal özelliklerinin yanı sıra ilaç özelliği de taşır. Birçok eski ve yeni tıp uzmanları onun hakkında sözler ...

İslam dini zor ve çetin bir din midir?

İslam dini zor ve çetin bir din midir?
Bazı insanlar İslam’ın zor ve çetin bir din olduğunu iddia etmektedirler. Bu dinin buyruklarına göre amel etmenin nasıl kolay olduğunu siz açıklar mısınız? Nitekim yüce Allah Bakara suresinin bir ayetinde İslam’ı diğer dinler ile karşılaştırın diye buyurmuştur. ”Allah sizin için zorluğu değil kolaylığı istemektedir.”Kısa CevapEn kâmil ilahi din olan ...

Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?

Eğer birisi ramazan ayında tutmamış orucunu bir sonraki ramazan ayına kadar kaza etmezse hükmü nedir?
Selamun Aleykum: şunu öğrenmek istiyorum: eğer birisi ramazanda orucu tutmamış ve bir sonraki ramazan ayına kadar da kazasını yapmamışsa hükmü nedir?Kısa Cevapsorunuzun üç sureti var: biz mercii taklitlerin görüşlerini dikkati nazarda tutarak sorununuzun her bir suretini ayrı ayrı cevaplandırırız.Bir: eğer hastalıktan ötürü orucunu tutmamış ve hastalığı bir sonraki ...