Turkish
Wednesday 29th of March 2017
Makaleler

İmam Bakır (a.s)ve İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen birçok hadis bulunmasına rağmen neden onların sözleri bir kitapta toplanmamıştır?

Hadislerin çoğunluğunun İmam Bakır (a.s) ve İmam Sadık’tan (a.s) nakledildiği söylenmektedir. Lakin ben onların sözlerinin Hz. Ali’nin (a.s) sözlerinin toplandığı Nehcü’l-Belağa gibi bir kitapta toplandığını işitmedim ve görmedim. Eğer böyle bir kitap var ise lütfen adını bana bildirir misiniz?Kısa Cevapİmam Bakır (a.s) ve İmam Sadık’ın (a.s) ...

Kuranı kerimde ayetlerin ve konuların tekrarlanması kuran ayetlerinin insicamsızlığına delil değil midir?

kuranın bir suresinde hem haccın hükümlerini bulabiliyoruz, hem Musa’nın kısasını hem Âdem’in yaratılış destanını okuyabiliyoruz. Birçok konular da tekrar edilmiş; sanki kur’anın yazarı Musa, Lut ve… kıssalarını on defa beyan ettiğini unutmuş ve dolayısıyla bir kaç defa örnek vererek tekrarlamış. Acaba bu kuranın insicamsızlığına delil olmuyor mu? Bu esasa ...

Allah kendi hakkını bağışlayabilir ama insanların hakkını bağışlamaz” sözünün kaynağı nedir?

Selamun Aleyküm. Ben “Allah kendi hakkını bağışlayabilir ama insanların hakkını bağışlamaz” sözünün tam olarak hangi kaynakta geçtiğini öğrenmek istiyorum. Bu söz Kur’an’ın bir ayeti midir, yoksa bir hadis midir?Kısa Cevap“İnsanların hakkı” İslam’da hukukî kavramların en önde gelenlerindendir. İçinde insanların hakkının ...

Değişmezlik ve Değişkenlik Yasası

Dinin aslı sabittir ama dini öğretiler değişkendir ve gelişim evresinde beşeri öğretilerle...Nasıl olur da bir din beşerin tarihin sonuna kadar gereksinim duyduğu her şeye sahip olacağı bir konumda olabilir? Bu kadar değişim ve başkalaşım içinde olan beşere, bir din nasıl olur da sürekli olarak kavuzluk edebilir?Bir grup aydın kendini bu sorular karşısında cevapsız bulunca tümüyle bu ...

Kur’ân-ı Kerim Okumak

Kur’ân ile bütünleşen insan, dağı yerinden kaldıracak kadar güçlenir. Kur’ân okuyan bir insanda aşağıda sıralanan özellikler belirgin bir şekilde görülmektedir: 1- Kur’ân-ı Kerim, insanı üstün melekler seviyesine yüceltir ve insan ile cehennem arasında engel olur. 2- Kur’ân-ı Kerim, gerçek anlamıyla kendisini okuyan kimseye ...

Eşinizi Eleştirirken

    Eşinizi eleştirirken kıyametlerin kopmasından mı korkuyorsunuz?             Erkekleri eleştirirken. 1- Rahatsız olduğunuz konuyu önce kağıt üzerine yazın, bu şekilde söylemek istediğiniz olumsuzluktaki kendi rolünüzü daha iyi görebildiğiniz gibi yazdığınız esnada biraz rahatlayacaksınız veya en azından neyi ...

Kur’an-ı Kerim’in Mücize Oluşu 2

Peygamberimizin (s.a.a) bu mücizeleri arasında Kur’an-ı Kerim daha önemli, daha sarsılmaz ve daha ilginçtir. Bunun nedeni ise şöyle özetlenebilir:    1-Evrenin yaratılış ilminin sır, şifre ve inceliklerinden habersiz olan dönemin okuma yazma bilmeyen Arap toplumu, bu alanlarda getirilebilecek mücizeler hakkında şüphe edebileceklerdi veya bu tür mücizelerin, ...

Allah’a Yaklaşma ve Yakınlaşma Yolları

 Allah’a yakınlaşma yolları insanların nefisleri sayısıncadır. Bu yüzden insanlardan her biri için bütün insanların sayısınca yollar vardır. Dolayısıyla bütün her şeyi kaplamış olan bu ilahi rahmetten mahrum kalan kimse zavallı kimsedir.Bütün bu yollardan en kolayı ve en faydalı sonuçlar veren yol ise Allah hakkında hüsn-ü zan içinde olmaktır. Zira ...

İslam’ın Büyüsü

Yeryüzündeki insanlık macerası, İslâm’la hedefine ulaşmış ve evrensel bir kurtuluş mesajı olarak yerine oturmuştur. Var olduğu günden beri yaratılış muamması karşısında sürekli didine-çabalaya iki büklüm olmuş felsefe, ancak İslâm’ın ortaya attığı değişik düşünce sistemleri sayesinde belini doğrultabilmiş ve bir kısım olumlu şeyler ...

ZAYIF İNSANLAR MI DİNDAR OLURLAR?

Materyalistlerin, dindeki sabır çağrısını istismar ederek, kendi hedefleri doğrultusunda sabrın: Hakkımı kıyamette alırım anlayışını ifade ettiğini ve böylece sabrın, halkı zulüm karşısında boyun eğip teslim olmaya davet etmek demek olduğunu göstermeye çalıştıklarına işaret etmiştik. Şimdi de bu konuya kısaca bir göz atalım.Evet dinlerde sabra çok önem verilmiştir. ...

Din Her Zaman Gereklidir [1]

Sürekli olarak bu sözleri duyuyor yada onlara tanık oluyoruz: insanın bilimi olağanüstü ilerlediği bu zamanda, başka kürelerde yaşam konusu ileri sürüldüğü bir zamanda ve tıp biliminin hayran edici gelişmeleri sözkonusu olan bir zamanda din ve mezhepten konuşmanın artık bir yeri yoktur. Hem de yüzlerce sene önce ve zamanlarının bile uygarlığından haberleri olmayan ...

İmamet İlâhî Bir Makamdır

"Niçin imamın tayini Allah"a (c.c) aittir ve imam Allah (c.c) tarafından tayin edilmelidir?" sorusuna çeşitli şekillerde cevap verilebilir. Burada sadece bazılarına değinilecektir.   a) "İtaat" Sadece Allah"a (c.c) Mahsustur   Tevhidin mertebelerinden biri de Allah"a (c.c) itaatte tevhittir. Şöyle ki itaat, asaleten ve zatî olarak insanların yaratıcısı Allah"a mahsustur. Bu yüzden ...

Çağımızın Müslüman Kadından Beklentisi

Kadın hakları ve kadının şahsiyetinden söz etmek, İslam’ın kadın hakkındaki görüşünü ortaya koymak ve bunu kabul etmek başka mesele, o görüşle amel etmek, İslami olduğuna inandığımız değerlere göre hareket etmek, yani İslami görüşü pratize etmemiz ve inandığımız hakları sosyal düzenimize ve yaşamımıza tatbik etmemiz ise başka bir meseledir. Fakat ...

KURAN’DAKI RESULULLAH (S.A.A)

- Ahlak Sembolü : Ahlak, insanın gerçek kişiliğini oluşturur; hem bu dünyada, hem kabir aleminde, hem de ahirette insandan ayrılmayan devamlı yanında olan sıfatlarıdır. İnsanın kimliğini onun ahlakı oluşturur, insanın soyunun nasıllığı da bu kimliğinden belli olur. Hz.Ali ( a.s.) şöyle buyuruyor: En güzel soy, güzel ahlaka sahip olmaktır. İnsanın kişi ve karekterini onun ahlakı belirler. ...

NAMAZ AHLAKI GÜZELLEŞTİRİR

 Namaz ahlakı güzelleştiren keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Namaz hazinesini keşfetmeye başladıkça, onun ahlakı nasıl güzelleştirdiğini anlamaya başlarız. “Sabır ve namazla Allah’tan yardım dilemeye” namazla alışan bir kişi, her namazında “Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz” diyerek sabır ahlakını gönlüne hapseder. Sabırla hayatın ...

Allame Emini’nin Hz. Zehra’ya (s.a) Olan Müthiş Saygısı

Hüccetül İslam Edib Nişaburi şöyle der: Bir gün ben Ehlibeyt hizmetkârlarından bir grup müminle hasta olan Allame Emini’yi ziyarete gittim. İçimizden biri ona şöyle dedi: Sevgili Allame! Size Hz. Zehra (s.a) hakkında bir sorum olacak. Bir anda Allame’nin rengi değişti ve şöyle dedi: Sus!.. Oradakilerin hepsi Allame’nin bu tavrına şaşırdı. Acaba neden böyle ...

MÜSLÜMAN HAKLARI

Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin(as)"den nakledilen “hukuk risalesi” kitabında müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı,komşu hakkı,akraba hakkı,öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı,istişare ...

MÜSLÜMAN COĞRAFYASINA AĞIT

Namluları, bize ayarlı!Balistik füzeleri,Bombaları,Copları! Sövgüleri bize ayarlı!Yönetmelikleri,Bildirileri,BM, kararları...Bir milyar küsur Müslüman yaralı! Ben, şimdi elim kolum bağlı oturmaktayım.Biz, şimdi öylece susmaktayız.Onlarsa oracıkta ölmekte…Ve biz hala kalmamaktayız.Bir ölü toprağı atılmıştır üstümüze ...

Namazın Esrarı -1

Namaz ve dua; İnsanın kendini bulmak ve kendini yetiştirmek için, bütün iyilik ve güzelliklerin kaynağı, yaratıcı Allah ile kısa bir sohbet, irtibat ve ondan sürekli feyiz isteme programıdır.Namaz, dertli, yoğun ve bezgin kalplerin sakinleştiricisi, teselli vericisi, iç huzur ve ruh aydınlığının esasıdır. Tüm kötülük ve çirkinlikleri reddetmek tüm güzellik ...

RESULULLAH(SAA)VE ON İKİİMAMIN DİLİNDEN HZ.FATIMA(SA)

Biz Hz. Fatıma (a.s)’ın şahsiyetini tanımak için Hz. Peygamber (s.a.a) ve On İki İmamların O’nun hakkındaki sözlerini gözden geçirmek zorundayız. Çünkü Hz. Peygamber kendi kızını, Hz. Ali kendi eşini, on iki İmamlar da kendi annelerini herkesten daha iyi tanımaktalar. Bu yüzden ilk önce O’nların, bizler için güzel örnek ve eğitici dersler ...