Turkish
Wednesday 24th of May 2017
Makaleler

Kur’an Üzerinde Düşünmenin Zorunluluğu

“Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.”‌Nisa, 82Hz. Peygamber (s.a.a)’e atılan iftiralardan biri de ‘Kur’an’ı Muhammed’e bir başkası öğretmiş’ demeleridir. ‘Şüphesiz biz onların: ‘Kur’an’ı ona ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

Kur’an hakkında önemli olan sorulardan biri, Kur’an-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?     Kur’an-ı Kerim de aynen “yakin” gibi zatî anlamda hüccet midir, yoksa onun hüccet oluşu başka bir şeyden mi kaynaklanmaktadır?     Kur’an-ı Kerim, ...

Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır

Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının her iki boyutunu güvenceye alır ve iyileştirir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hâ mîm. Rahman ve rahîmden indirilmiştir.” [1]      Ayetteki ...

Kur’an-ı Kerim En Güzel Öğüt

Katılaşma, kalbin hastalıklarından biridir ve kalbin yumuşaması, bazı etkenlere bağlıdır ve bu etkenlerden biri de öğüttür.    Kur’an-ı Kerim en güzel öğüttür; çünkü Kur’an’ın öğüt, öykü ve kıssaları eğitici olmakla birlikte, kalbin yumuşama ve teslimiyet sunma nedenidir.      Kur’an-ı Kerim ...

Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

İslam filozofları, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp ...

İmam Humeyni (r.a)’nin görsel yaşam hikayesi 5. baskıda

Ansiklopedi ve görsel genel bilgi kitaplarının yayımlanmasıyla tanınan Sayan Yayınları, 30. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’na İran’ın büyük ve etkili siyasi liderlerinin özgeçmişiyle yaşam hikayeleri kitapları başta olmak üzere 31 başlıkla katılmıştır. İslam İnkılabı’nın büyük Kurucusu İmam Humayni (r.a)’nin yaşam hikayesinin görsel ...

İmam Mehdi’nin (a.f) Gaybetinin Esrar ve Tesirleri

Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin İmam Mehdi’nin (a.f) gaybetinin sırları ve tesirleri konusundaki görüşleri aşağıda getirilmiştir.İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun aslı hususunda Şia ve Ehlisünnet yoluyla birçok rivayet nakledilmiştir ve her iki fırkanın tanınmış kitaplarında bir araya getirilmiştir. Ama o hazretin gaybet halindeki varlığının sırrı hususunda kesin delilleri içerek ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) ...

Gaybe İman'dan Maksat Nedir

Gaybe İman'dan Maksat NedirAyetullah Cafer SübhaniKur'an takva sahiplerinin nişanelerinden birinin de gaybe iman etmeleri olduğunu beyan etmekte ve şöyle buyurmaktadır. "İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir. Onlar gaybe iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler."Burada gaybe iman etmekten maksat nedir ve gayb ...

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?

Neden İmam-i Kaim'in(Hz;Mehdi'nin(a.s))Adı Kur'an'da Yer Almamıştır?Ayetullah Cafer SubhaniHer türlü şüpheyi ortadan kaldırmak için İmam-i Zaman'ın (a.s) adı neden Kur'an'da yer almamıştır?CevapBu sorudan anlaşıldığı üzere ümmetin uyması gereken ilahi velileri tanıtmak için sadece bir yol vardır ve o da bu ilahi velilerin isimlerinin semavi kitapta yer almasıdır. Oysa Kur'an'a ...

Allah Resulü’ne En Çok Benzeyen Genç Hz. Ali Ekber

Ali Ekber diye meşhur olan Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib, Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in (a.s) oğludur. Hicretin 33. Yılında Medine’de dünyaya geldi. Denildiğine göre dış görüntüsü ve ahlaki yapısı Hz. Peygamber Ekrem’e (s.a.a) çok benzemekte idi. Aşura Vakıasında olağanüstü cesaret ve fedakârlık sergilemiş ...

İyi Bir Annenin Özellikleri

 Sizler, size emanet edilenden dolayı sorumlusunuz. Unutmayın Çocuklarınız Size Bir Emanettir. Bismillahirrahmanirrahim 1. Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad. 2. Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır. 3. Bir zaman, Rabbine gizli bir seste yalvarmıştı. 4. Demişti ki: “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ...

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

üce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve bereketlerinden faydalanma noktasında ümitli olamayız. Salih Amellerin Kabul Olma ŞartlarıYüce Allah Kur’an’da salih amellerin kabulü için bir takım şartlar ortaya koymuştur; nitekim salih amel kabul olmadan onu sonuç ve ...

Küreselleşme ve Din

Son 30 yıllık dönemde etnik ve dinsel yapılanmaların güçlenip yayıldığını görüyoruz. Dünyayı tanımayan, örgütlenme birikimi olmayan, mali kaynaktan yoksun geri ve eğitimsiz kimi gruplar; 1980’lerden sonra birden bire ekonomik ve siyasi gücü yüksek küresel örgütler haline geldi. Küreselleşme uygulamalarının tekelci şirket çıkarlarına ...

ŞİİLER MEZHEPÇİLİK Mİ YAPIYOR?

İki bin bir yılında kurgulanmış “ikiz kule saldırıları”nı kendine dayanak eden dönemin Amerikan Başkanı George Bush İslam coğrafyasına yapacağı istila girişimini “çağdaş Haçlı Seferi başlamıştır” diye deklare etmişti.   Allah’ın adıyla    Yüz beş ülkenin birlikte toplanıp başlattıkları Suriye Vekalet Savaşı ve on İslam ülkesinin ...

İmam Seccad’ın (a.s) Sabrı, Bahreyn İntifadası İçin Örnektir

Bahreyn’in önde gelen âlimlerinden Ayetullah Şeyh Muhammed Sened, İmam Seccad ve Hz. Zeyneb’in istikamet ve sabrının Bahreyn halkının kıyamı yolunda büyük bir ders olduğunu söyledi. Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Ayetullah Şeyh Muhammed Sened’in Necef Bürosundan yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:  Kan dökücü ve İslam’ın kutsallarına saldıran ...