Turkish
Sunday 21st of October 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

İMAM HASAN (A.S)’IN SABRI

İMAM HASAN (A.S)’IN SABRI
İMAM HASAN (A.S)’IN SABRIYazan: Muhammed Muhammedi İştihardiAllah Teala’nın dostlarının hayatı sürekli olaylarla doludur. İmam Hasan (a.s)’ın parlak hayatı, tarihte insanların karşılaşabilecekleri en yoğun hadiselerle doludur. 48 yıldan fazla ömür yapmayan İmam (a.s), Muaviye’nin ücretlilerinin verdiği zehir sonucunda şehadete kavuştu. Ancak bu kısa ömrüne rağmen batıl taraftarlarına karşı hakkın ...

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ŞAHADETİNİN ETKİLERİ

İMAM HÜSEYİN'İN (A.S) ŞAHADETİNİN ETKİLERİ
Bu musibetin Müslümanlar üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Yezid'in sarayında bi‌le bu musibet için ağlama sesleri yükseldi. Yezid'in meclisi ve mescidindekiler dâhil, bu faciayı duyan herkes Yezid'i kınadı. Bu facianın ardından Müslümanlar ikiye bölündü: Bir bölümü hilâfet bayrağı altına toplandı; Peygamber'in (s.a.a) soyunun öldürül‌mesi, haremin (Medine) hürmetinin çiğnetilmesi ve Kabe'nin ...

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)
     İmam Zeynelabidin (a.s)İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin'in oğludur. Annesi de İran şahı Yezdgird'in kızıdır. İmam Hüseyin'in (a.s) dünyada kalan bir tek oğludur.Çünkü üç kardeşi Kerbela vakıasında şehit olmuştu.[1] Bu da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı için Kerbela'da bulunmasına rağmen canlı kaldı ve harem esirleriyle birlikte Şam'a ...

Namazın Anlam ve Önemi

Namazın Anlam ve Önemi
     Namazın Anlam ve ÖnemiNamaz hakkında ne kadar söz söylense, ne kadar yazı yazılsa yine hakkıyla açıklanamaz; dinin direği, İslâm'ın sancağı, dinlerin ve peygamberlerin hatırası ve bütün amellerin kabulünün odak noktası olan bir ibadet, birkaç cümleyle nasıl anlatılabilir?!• Namaz her sabah ve her akşam uygulanan bir programdır. Sabahleyin ilk söylenmesi gereken söz, namazdır; akşamleyin de en son ...

DUALAR

DUALAR
DUALAR      İÇİNDEKİLERRAMAZAN AYI GİRDİĞİNDE OKUNAN DUARAMAZAN AYIYLA VEDALAŞMA DUASIRAMAZAN BAYRAMI NAMAZI KILINDIKTAN SONRA AYAĞA KALKIP KIBLEYE YÖNELEREK VE CUMA GÜNÜ OKUNAN DUARamazan AyındaHer Güne Ait Kısa ve Özel DualarİFTİTAH DUÂSIMÜBAREK RAMAZAN AYI SAHUR VAKKİTLERİNDE OKUNAN DUÂTEVESSÜL DUASIKUMEYL DUASINUDBE DUASIAŞURA ZİYARETİBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMAşağıdaki Dualar İmam Zeynü’l Abidin ...

MUTTAKİLERİN VASIFLARI

MUTTAKİLERİN VASIFLARI
MUTTAKİLERİN VASIFLARIİmam Ali (a.s)’nin Hemmam adlı talebesinin, ‘Bana Allah’tan çekinen müttakilerin vasıflarını anlat. Hem de öylesine anlat ki, onları görür gibi olayım’ demesi üzerine Hz. Ali (a.s) söze başladı:Onlar ki, rablerine karşı saygıdan titrerler.[1]Ve onlar ki, rablerinin ayetlerine inanırlar. [2]Ve onlar ki, rablerine ortak koşmazlar.[3]Verdiklerini, rablerinin huzuruna dönecekleri düşüncesiyle ...

Hikmet sahibi yaratıcı,Bela ve musibetlerin sırları

Hikmet sahibi yaratıcı,Bela ve musibetlerin sırları
Hikmet sahibi yaratıcı,Bela ve musibetlerin sırlarıAyetullah Cafer SübhaniYaratıcıyı isbat eden önemli delillerden biri de tabiat aleminde var olan düzen, muhasebe, kanun ve belli bir programın varlığıdır. Bu da yaratıcının bilgi ve kudret sahibi bir varlık olduğunu göstermektedir. Ama biz bu düzenin yanı sıra bir takım tatsız olaylar ve düzensizliklerde görmekteyiz. Bu zahirde yaratıcının tedbiriyle ...

İlahi Dergâhta Dua ve Yakarışın Felsefesi

İlahi Dergâhta Dua ve Yakarışın Felsefesi
     İlahi Dergâhta Dua ve Yakarışın FelsefesiAli Asgar RızvaniDuanın felsefesi nedir?Cevap:Dua ve yakarış, oldukça değerli bir sermaye ve İslam ve Kur'an'ın kesin gerçeklerinden biridir. Bu sermayeden doğru bir şekilde istifade etmek insanın ruh ve cismini eğitmektedir. Meşhur insan bilimci Alexis Carle şöyel diyor: "Önceden duayı terk etmemiş ve kendisini ölüme hazırlamamış hiçbir millet kesin bir yokluğa ve ...

AİLE KURMAK

AİLE KURMAK
AİLE KURMAK İslâmî hayat düzeninde evlilik birtakım ön hazırlıklarla başlar. Bu ön hazırlıklar Giriş İslâmî hayat düzeninde evlilik birtakım ön hazırlıklarla başlar. Bu ön hazırlıklar, birtakım merasim ve törenler şeklinde cereyan eder. Kadın ve erkek, bu merasimlere riayet ederek tedricen evlilik hayatına adım atıp yeni birtakım sorumluluklar alırlar. Bize göre bu merasimler gerekli ve zarurîdir. ...

EHLİBEYT AHLAKI

EHLİBEYT AHLAKI
EHLİBEYT AHLAKI Her Şey Kendisinden Yukarıdakine Oranla Küçük Ve Değersizdir Her şey ne kadar da büyük olsa kendisinden daha büyük olana oranla küçülür. Her zorluk kendisinden daha zor ve çetin olan bir şey karşısında kolaylaşır; ve asla nazara gelmez. Örneğin, ayağına bir diken batan kimseyi akrep sokarsa şüphesiz ayağına diken battığını tümüyle unutup aklından çıkarır. Bundan şu sonuç elde ...

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi
İmam Seccad (a.s)ve İbadetin Önemi Hz. Ali (a.s)’ın kızı Fatıma, bir gün İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın, çok ibadet etmesinden dolayı güçsüz ve zayıf bir duruma düşmüş mübarek bedenini görünce, hemen Cabir’in yanına gelerek şöyle dedi: “Ey Cabir! Ey Resulullah’ın sahabesi! Bizim sizin üzerinizde bir takım haklarımız vardır; onlardan biri şudur ki; eğer bizlerden birisinin çok ibadet etmekle ...

TEVBE, İBADET VE DUA BAHARI

TEVBE, İBADET VE DUA BAHARI
EVBE, İBADET VE DUA BAHARI Allah'a hamd u senâlar olsun ki bir kez daha üç mübarek ayı idrak etme şeref ve tevfikine nail olmuş bulunmaktayız. İbadet dua ve münâcâtın, Rahim Allah'ın rahmet-i rahimiyesinin mu'min kullarına en güzel ve en mükemmel şekliyle tecelli ettiği, kâbil ruhları ve müstait nefisleri maddenin esaretinden kurtarıp mana miracına çıkaran üç mübarek ve aziz ay! "Hayatınızın bazı günlerinde ...

HADİS ŞERHİ: MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

HADİS ŞERHİ: MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ
HADİS ŞERHİ: MÜ’MİNLERİN ÖZELLİKLERİ Resul-i Ekrem (s.a.a)'den şöyle nakledilmiştir: "Siz bana altı şeyi yapma sözü verin; ben de sizin cennete girmenize kefil olayım: 1- Konuştuğunuzda yalan söylemeyin. 2- Söz verdiğinizde onu yerine getirin. 3- Size bir şey emanet edildiğinde, emanete hıyanet etmeğin. 4- Gözlerinizi (haramlara) kapayın. 5- Cinsel organlarınızı haramlardan koruyun. 6- Ellerinize ve ...

Neden Yas ve Matem?(3.Bölüm)

Neden Yas ve Matem?(3.Bölüm)
Neden İmam Hüseyin (a.s.) için matem tutuyoruz? Haberdar ol, kesinlikle ve yakın gelecekte olduğun zaman benim babalarımı başının üstünde ve seni Melek-ul-mevt (ölüm meleği) Azrail’e ısmarladıkları halde göreceksin. O halde sana verecekleri müjde her şeyden üstün ve yüksektir ve Azrail’in sana doğru bir merhametli anneden bile daha merhametli ve şefkatli olacağını göreceksin.’ Adı geçen kitabın başka bir ...

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI
İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATIİmam Zeynel Abidin (a.), babası Ali Bin Ebi Talib'in (a.) şahadetinden sonra imamet sorumluluğunu üstlenmiştir. İmamet, risalet'ten daha genel olan vâsiliktir.Peygamber efendimizin (s.a.a.) sorumluluğunu üstlendiği İslam yasalarını koruma ve onları insanlara bildirme görevi, o zaman diliminde imam Zeynel Abidin'in (a.) omuzlarında idi. Dolayısıyla, imam Zeynel Abidin'in (a.) hayatını ...

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
  İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM İmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisler öğüt İmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler: Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün herkes, yaptığı her hayır ve kötü amelini hazır bir ...

Hz. Hüseyin'in Dualarından Örnekler-2

Hz. Hüseyin'in Dualarından Örnekler-2
8- Rivayet edilir ki: Şüreyh, Hz. Peygamber'in (s.a.a) mescidine girer ve Hüseyin'in (a.s) secde hâlinde iken yanağını toprağa koyup şöyle yalvardığını görür: "Efendim! Mevlâm! Demir gürzlerle dövülsün diye mi yarattın bedenimin organlarımı? Yoksa, kaynar sular içsinler diye mi yarattın bağırsaklarımı? Allah'ım! Eğer günahlarımdan dolayı beni ararsan, ben de kereminden dolayı seni ararım. Eğer beni ...

Çocukluk Döneminde Hz Ebul Fazl Abbas (as) ‘ın Edebi

Çocukluk Döneminde Hz Ebul Fazl Abbas (as) ‘ın Edebi
En büyük İslami ve insani erdemlerden birisi edep kurallarına uyulmasıdır. Yaşamın her alanında mukaddes ilkelere, büyüklere karşı edepli olmak en güzel ahlaki erdemlerdendir.Ve insanın manevi karekterinin en önemli yönlerindendir.Emirelmüminin Ali (as) oğlu İmam Hasan(as)’a edebi öğrenmesi hakkında şöyle nasihatta bulunmuştur: Oğlum, edep bilgelik, kalp uyanışı, zerafet ve onurun bereketli kaynağı ve ...

Kerbela Kıyamının Sonuçları

Kerbela Kıyamının Sonuçları
Soyumu araştın, ben kimim? Sonra vicdanınızla baş başa kalın ve nefsinizi ayıplayın...İmam Hüseyin'in (a.s) devrimi, ümmetin diri vicdanından, İslâm'ın kutsal risaletinin vahyinden ve bütün beşeriyete yönelik İslâmî davetin start aldığı bir hanedandan doğmuştu. Bir hanedan ki, risaleti ve Resulü koruyup savunarak dinin dayanaklarının ayakta durmasını sağlamıştı. Bu kutsal devrim, insanlık tarihinde, zillet ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
     KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni Ümeyye'nin seçmiş olduğu "Numan b. Beşir"in ...