Turkish
Saturday 6th of March 2021
Makaleler
ارسال پرسش جدید

HZ.MEHDİ(A.S)

HZ.MEHDİ(A.S)
Bazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütevatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir.Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği ...

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
  Soru:Değerli Hocam neden namz kılmamız gerektiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?     Cevap:Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey ...

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları
Ehlibeyt İmamlarından İmam Muhammed Bakır (a.s), Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Ayete’l Kürsi nazil olduğunda Allah Resulü (s.a.a) buyurdular ki “Ayete’l Kürsi” Arşın hazinelerinden nazil oldu ve bu ayet nazil olduğunda dünyadaki tüm putlar yüz üstü yere çakıldı. Bunun üzerine İblis korkarak kavmine ...

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri1- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesiİmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:“Hamd Allah’a ki, O, bende ve oğlum Muhammed’de (İmam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve oğlu İbrahim’den bir örnek ve benzerlik kıldı.”[1]2- Mübarek MevlutYahya San’ânî diyor ki:Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir ...

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI
     İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATIİmam Zeynel Abidin (a.), babası Ali Bin Ebi Talib'in (a.) şahadetinden sonra imamet sorumluluğunu üstlenmiştir. İmamet, risalet'ten daha genel olan vâsiliktir.Peygamber efendimizin (s.a.a.) sorumluluğunu üstlendiği İslam yasalarını koruma ve onları insanlara bildirme görevi, o zaman diliminde imam Zeynel Abidin'in (a.) omuzlarında idi. Dolayısıyla, ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hüseyin (a.s)'dan Hikmet, Züht, Nasihat, Takva, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Hakkında Nakledilen HadislerİYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME(1)Ey insanlar! Allah'ın kendi velilerine öğüt vermek için Yahudi alimleri hakkında yaptığı kınamadan ...

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi

İmam Seccad (a.s) ve İbadetin Önemi
İmam Seccad (a.s)ve İbadetin Önemi Hz. Ali (a.s)’ın kızı Fatıma, bir gün İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s)’ın, çok ibadet etmesinden dolayı güçsüz ve zayıf bir duruma düşmüş mübarek bedenini görünce, hemen Cabir’in yanına gelerek şöyle dedi: “Ey Cabir! Ey Resulullah’ın sahabesi! Bizim sizin üzerinizde bir takım haklarımız vardır; onlardan biri şudur ki; eğer bizlerden birisinin çok ibadet etmekle ...

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ALİ NAKİ (A.S)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM ALİ NAKİ (A.S)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLERbismillahirrahmanirrahimimam Ali Naki a.s’dan Hikmet, Nasihat, Güzel Ahlak, Takva, Zühd Hakkında Nakledilen Hadislerİmam Ali Naki (a.s)’ın Cebir Ve Tefviz(1) Ehlinin Reddi Ve Cebirle Tefvizin Arasında Yer Alan Hadd-I Vasatın İsbatı Hakkındaki MektubuBu Muhammed ibn-i Ali tarafından gönderilen bir mektuptur:Allah'ın selam, rahmet ve bereketi sizlerin ve hidayet yoluna uyanların ...

Hz. Fatıma Zehra’nın Doğum Yıldönümü ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Hz. Fatıma Zehra’nın Doğum Yıldönümü ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü Kutlu Olsun
 Hz. Fatıma (Arapça: فاطمة الزهراء, Fatimah) (s.a) (Hicretten önce 8 veya 13, Mekke/Hicri 11, Medine) Babası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma, Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasanile Hz. Hüseyin'nin annesidir, Ehl-i Aba’dan ve On Dört Masum'dan birisidir.Babası Hz. Resulü Kibriya Efendimizin eğitim ve terbiyesi altında ...

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI
Kur'anî Kavramları Saptırmak İçin Uğursuz Çabalar    Kur'an-ı Kerim, ilahî kanunların en önemli ve en sağlam kaynağıdır. Böyle bir kaynak, Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla insanlığa sunulan en büyük ilahî hediyedir. Bu yüzden bu semavî kitabı doğru ve dürüst bir şekilde anlamak, bütün Müslümanlar, özellikle de Kur'an'ın ...

AHİRET- Gureru’l-Hikem 1

AHİRET- Gureru’l-Hikem 1
1- Ahiret, iyi insanların kurtuluşudur. /695 ـ اِشتِغالُكَ بإصْلاحِ مَعادِكَ يُنْجيكَ مِنْ عَذابِ النَّارِ2- Ahiretini ıslah etmeye çalışman seni ateşin azabından kurtarır. /1484 ـ الرَّابحُ مَنْ باعَ العَاجِلَةَ بِالآجِلَةِ3- Asıl kazanç sahibi, dünyasını ahiretine satandır. 1488  اَلمالُ ...

HZ.RESUL-İ EKREM

HZ.RESUL-İ EKREM
GİRİŞ"İslami şahsiyetin tüm boyutlarıyla araştırılması ve Kur'an-ı Kerim'in belirlediği gibi bir sonuca ulaşılması Allah'a ibadet etmenin, O'na bağlanmanın o mukaddes zata yönelmenin ve O'ndan korkmanın böyle bir şahsiyetin alt yapısını oluşturduğunu gözlerimiz önüne sermektedir.Allah-u Tealâ şöyle buyuruyor:"Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki ...

İmam Muhammed Bâkır (a.s)ın Kısa Sözleri -5

İmam Muhammed Bâkır (a.s)ın Kısa Sözleri -5
54- Gerçekten bu dil, her hayır ve şerrin anahtarıdır. Mü'minin, altın ve gümüşüne mühür vurduğu gibi diline de mühür vurması uy‌gundur. Zira Resulullahsalla'llâhu aleyhi ve alih:"Allah, dilini her şerden koruyan mü'mine rahmet etsin. Gerçekten bu amel, kendisi için verdiği bir sadakadır." diye buyurmuştur. Daha sonra İmam aleyhi's-selâm şöyle buyurdu: Hiç kimse dilini korumadıkça günahtan kurtulamaz.55- ...

Küresel Direniş Ordusu kuruluyor / Gayrimüslimler ve Arap olmayanlar da bu orduya katılmalı / Âl-i Suud rejimi devrilmelidir

Küresel Direniş Ordusu kuruluyor / Gayrimüslimler ve Arap olmayanlar da bu orduya katılmalı / Âl-i Suud rejimi devrilmelidir
İslami Direniş hareketi el-Nuceba'nın genel sekreter yardımcısı Hüccetülislam Yusuf Nasıri, el-Meyadin TV'nin konuğu olarak katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Yusuf Nasıri seçimlerdeki hile iddialarına ilişkin olarak “bu durumun siyasetçiler arasındaki yolsuzluk ve fesadın yaygınlığını gösterdiğini” belirtti. Nasıri, “Halkın yaklaşık `'ı ...

İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Ebu-l Hasan Ali Rıza (a.s)’dan Hikmet, Nasihat, Güzel Ahlak, Takva, Züht Hakkında Nakledilen Hadislerİslam Şerİatinin Küllİyati Hakkindakİ Me’mun’un Sorularina Verdİğİ CevapRivayet olunmuştur ki: Me'mun, Zürriyaseteyn lakabıyla tanınmış olan Fazl ibn-i Sehl'i şu mesajla İmam Rıza aleyhi's-selam’ın yanına gönderdi: ...

Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında “hayatına son vereceğim (müteveffike)” tabiri kullanılmıştır?

Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında “hayatına son vereceğim (müteveffike)” tabiri kullanılmıştır?
Allah-u Teâlâ Ali İmran Suresi’nin 55. Ayetinde şöyle buyurur: “Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” Bu ayet ...

Hz. Ali'nin (a.s) Dini Değerlere Bakışı

Hz. Ali'nin (a.s) Dini Değerlere Bakışı
Tevhit, Adalet ve Ahiret Üzerine   Allah'ın varlığını ispat bağlamında şöyle buyuruyor: "Varlıkları yaratmasıyla kendi varlığını gösteren, yarattıklarının sonradan oluşlarıyla kendi öncesizliğini kanıtlayan, yarattıklarının (birbirine) benzerliğiyle kendisinin benzerinin olmadığını ortaya koyan Allah'a hamdolsun..." "Allah'ın yaratıklarını gördüğü hâlde, Allah'ın ...

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1

?mam Cevad Muhammed Bin Ali (a.s)-1
O büyük insan?n ismi “Muhammed”, me?hur künyeleri “Eba Cafer-i Sani”, “?bn-i R?za” ve me?hur lakaplar? ise “Cevad”’d?r.Mübarek ?mürleri yirmi be? y?ld?r.[1] Ehl-i Beyt içerisinde Hz. Fat?ma’dan hariç, b?yle k?sa ?mürlü ba?ka kimse yoktur. O büyük insan?n do?umu, Hicri yüz doksan be?,[2] Recep ay?n?n onu, cuma gecesi, ...

Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır

Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır
Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının her iki boyutunu güvenceye alır ve iyileştirir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hâ mîm. Rahman ve rahîmden indirilmiştir.” [1]      Ayetteki ...

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1

İmam Hüseyin(a.s)Ve Ahlakî Değerler-1
1- Her Şeyden Önce Kıyamın Hedeflerini Açıkça Ortaya Koymak:Dünyadaki beşeri inkılabların çoğunda rehber daima insanları kendine cezbetmek için cazib şeyler söyler, yalancı ve saptırıcı propagandalardan istifade eder, halkı kandırmaya çalışır, hakiki hedeflerini saklar, inkılabı tehdid eden zorluk ve tehlikeleri gizlemeye çalışır.Ama İmam Hüseyin (a.s) ...