Turkish
Monday 10th of December 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Sevginin Saf Kaynağı

Sevginin Saf Kaynağı
  Rahmeten lil-Âlemin” (Âlemlere Rahmet) olan Yüce Sevgili Resûl-i Ekrem (S.A.) ve Ehl-i Beyt'i bizim için en büyük ni'met değil mi? Bu ni'met; bizim Dünyâ ve Âhiret saadetimiz için değil mi? Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen / kırk yıl orda durursa kendi dolası değil! Aynı şiirde Yunus bu uyarıyı da yapıyor. Yunus da bu ülkeye bir ni'met değil mi? - Ni'met gibi dinsel söylemleri bırak! (Merhume) ...

İnsan (Dehr) Sûresi

İnsan (Dehr) Sûresi
   "Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar. Onlar, adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. Kendi canları çektiği halde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir ...

Ahiret Cisimsel mi yoksa Ruhani midir?(Birinci Bölüm)

Ahiret Cisimsel mi yoksa Ruhani midir?(Birinci Bölüm)
Kesin olan şey, ahiret ve dirilişe inanmanın tanrıya inanmak gibi tüm din ve mezhep takipçilerinin inançları olduğudur.Dolayısyla hikmetli bir başlangıca inanan fertler – her ne kadar belirli bir mezhebi takip etmeseler bile -  batini vicdan ve deruni bilinçleri vesilesi ile bu genel inancı (diriliş) itiraf ederler. Ama onlar bunun niteliği hakkında görüş ayrılığı taşırlar. Diriliş cisimsel midir yoksa ruhani midir, ...

Salih Amel ve İlahî Yardım

Salih Amel ve İlahî Yardım
Fazıl, Muhakkik, Müctehit Mirza Mahmut Şirazi nakletmişler ki: Merhum Şeyh Muhammed Hüseyin Komşeyhi, Irak’ta defnedilmiş olan pak İmamlar’ı ziyaret etmeye azmetti. Sonra hızlı giden bir eşek satın aldı. Bir miktar elbise, biraz yemek ve bir kaç cilt kitaptan müteşekkil olan eşyalarını bir heybeye koyup eşeğin üstüne attı. Bu eşyalarının arasında küçük bir kitap vardı, onda kısmen takiyeye zıt olan bazı ...

HİCABIN FELSEFESİ

HİCABIN FELSEFESİ
HİCABIN FELSEFESİ Hicap kelimesi lügat olarak farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak, müfessirler ve Müslüman alimler nezdinde hicap, sadece kadınların örtünmesi anlamında kullanılır. Hicap iffetin meyvesi, iffet ise hicabın temelidir. Kur’an-ı Kerim’de, hicabın sebep ve felsefesini şöyle zikredilir: ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ[1] “Onların tanınması ve ...

İmam Sadık (a.s.) ve Mansur

İmam Sadık (a.s.) ve Mansur
 İmam Sadık'ın (a.s.) yaşamının son kısmı Mansur'un hükümet ettiği dönemle karşılaşmıştı. İmam Sadık (a.s.), Haşimoğulları arasında kendine has manevi bir şahsiyete sahip biri olarak tanınıyordu.  O, Mansur'un döneminde hem yüce bir ilmî şöhrete sahip idi ve hem de çoğu Ehl-i Sünnet fakihleri ve hadisçileri tarafından kendisine teveccüh ediliyordu. Mansur'un, Şialara karşı beslediği derin kinden ...

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER

HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER
      HZ. RESULULLAH’TAN (S.A.A) HİKMETLİ SÖZLER1- Hz. Ali’ye (a.s) VasiyetiYa Ali, Allah’ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah’ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah’ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ermenin alametidir. Çünkü rızık, ihtirasla elde edilemeyeceği gibi, rağbetsizlikle de önlenemez.Allah-u Teâla, kendi hikmet ...

Allah Tealanın Vadi Meadın Olmasını Muhakkak Kılıyor -2

Allah Tealanın Vadi Meadın Olmasını Muhakkak Kılıyor -2
Bu durum karşısında, her ne kadar akıl, Allah Teala'nın cezalandırmaya dair olan sözünü yerine getirip isyankar kullarını cezalandırmasının adalete uygun bir davranış olduğuna ve Allah Teala'nın buna hakkı olduğuna hükmediyorsa da, Allah Teala'nın isyankar kullarını affetmesinin, O'nun yüce şanına daha layık olduğuna ve yüce kerem, şefkat ve merhamet sahibi olan Hak Teala'dan beklenilenin isyankar kullarını ...

İslam'da Ailenin Makamı

İslam'da Ailenin Makamı
     İslam'da Ailenin Makamıİslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir. Biz de mümkün mertebe ayet ve hadislerden yararlanarak bu mevzuu sizlere açıklamaya çalışacağız.Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Rabbin ondan başkasına ibadet ...

İmam Mehdi (a.s)’ın Gaybeti Hakkında

İmam Mehdi (a.s)’ın Gaybeti Hakkında
10 Eleştiri ve CevabıŞeyh Müfid (r.a)Giriş1. Eleştiriİmamiyye, Hasan b. Ali b. Muhammed b. Ali b. Musa er- Rıza aleyhum’us-selâm yani 11. İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm’a Allah’ın bir oğul verdiğini iddia ediyor. Halbuki, O’nun ailesinden ya da akrabalarından hiç kimsenin böyle bir çocuğun olduğundan haberi yoktur.Ayrıca hiç bir mezhep ve fırka, İmamiyye’nin bu iddiasını kabul etmiyor. Acaba bu İmam Hasan ...

Allame Emini’nin Hz. Zehra’ya (s.a) Olan Müthiş Saygısı

Allame Emini’nin Hz. Zehra’ya (s.a) Olan Müthiş Saygısı
- Hüccetül İslam Edib Nişaburi şöyle der: Bir gün ben Ehlibeyt hizmetkârlarından bir grup müminle hasta olan Allame Emini’yi ziyarete gittim. İçimizden biri ona şöyle dedi: Sevgili Allame! Size Hz. Zehra (s.a) hakkında bir sorum olacak. Bir anda Allame’nin rengi değişti ve şöyle dedi: Sus!.. Oradakilerin hepsi Allame’nin bu tavrına şaşırdı. Acaba neden böyle davrandı?!! Çok geçmeden kendisi merakları giderdi. ...

Cinsel Eşitsizlik Süreci

Cinsel Eşitsizlik Süreci
Feminizmin bakış açısına göre cinsel eşitsizliğin devamı veya ataerkil ilişkilerin güçlendirilmesi aile kuruluşunun önemli işlevlerinden bir tanesi olup bu konuya muhafazakâr bakış açılarında çok dikkat edilmemiştir. Feministlere göre ücret almaksızın ev işlerinin yerine getirilmesi ve adet gereği eş ve çocukların gözetilip kollanması, ataerkil yapısı ve erkeklerin kadınlara sulta kurmasının devam etmesine ...

MÜSLÜMAN HAKLARI

MÜSLÜMAN HAKLARI
Şiaların dördüncü önderi olan İmam Zeyn-el Abidin(as)"den nakledilen “hukuk risalesi” kitabında müslümanların bir birlerine olan haklarını beyan etmiştir. O haklardan bazıları şunlardır “din kardeşinin hakkı,komşu hakkı,akraba hakkı,öğrenci ve öğretmen hakkı, köle ve sahip hakkı, dost arkadaş ve ortak hakkı, hükumet eden ve ona uyanların hakkı,istişare eden ve edilenin hakkı ve.      Burada ...

İMAM HASAN ASKERİ (A.S.)’DAN NAKEDİLEN HADİSLER

İMAM HASAN ASKERİ (A.S.)’DAN NAKEDİLEN HADİSLER
MAM HASAN ASKERİ (A.S.)’DAN NAKEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hasan Askeri (a.s)’ın Çeşitli Konularla İlgili Hadisleriİmam Hasan Askerİ (a.s)’In İshak İbn-İ İsmaİl-İ Nİşaburİ’ye(1) MektubuAllah-u Teâla, bizi ve seni kendi örtüsüyle örtsün ve bütün işlerinde seni kendi lütfuyla gözetsin. Mektubunu (okudum ve ne demek istediğini) anladım. Allah sana hayır versin. Biz, Allah’ın şükrü ...

İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM EBU-L HASAN ALİ ER-RIZA (A.S.)’DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Ebu-l Hasan Ali Rıza (a.s)’dan Hikmet, Nasihat, Güzel Ahlak, Takva, Züht Hakkında Nakledilen Hadislerİslam Şerİatinin Küllİyati Hakkindakİ Me’mun’un Sorularina Verdİğİ CevapRivayet olunmuştur ki: Me'mun, Zürriyaseteyn lakabıyla tanınmış olan Fazl ibn-i Sehl'i şu mesajla İmam Rıza aleyhi's-selam’ın yanına gönderdi: ...

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ
İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİHadislerde sekizinci İmam Ali ibn-i Musa-er Rıza (a.s)'ı ziyaret etmenin çok sevabı olduğu nakledilmiştir. Örneğin:İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim babam İmam Rıza (a.s)'ın kabrini (onun hakkını tanıyarak) ziyaret ederse Allah-u Teâla onun tüm günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."[1]İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:"Kim imam Rıza (a.s)'ı ziyaret etse sanki Resulullah'ı ...

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER
Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHazret-i Resulullah (s.a.a(1))'ten Öğüt, Hikmet, Züht ve Benzeri Konularda Nakledilen SözlerHz.RESULULLAH (s.a.a)'İn Hz. ALİ (a.s(2))'a VASİYETİYa Ali, Allah'ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı da kimseyi yermemen yakine ...

Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua ve Zikirler

Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua ve Zikirler
Her gün Söylenmesi Tavsiye Edilen Dua ve ZikirlerEhl-i Beyt İmamlarından nakledilen dualar oldukça çoktur. On dört asır boyunca Şia’nın büyük âlimleri Örneğin: Şeyh Tusi, Seyyid bin Tavus, Kef’âmi, Allame Meclisi,Şeyh Behai ve Muhaddis-i Kumi gibi şahsiyetler dua hakkında çok değerli kitaplar telif etmişlerdir. Bunlardan gaflet etmek, dünya ve ahirette büyük bir pişmanlığa yol açacaktır.Teşeyyü Mektebi, bu ...

Bayram Namazı

Bayram Namazı
Bayram namazı (Arapça: صلاة العيد); Müslümanların Fıtır (Ramazan) bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından sonra kıldığı namazdır. Şiaların itikadına göre İmam’ın huzuru döneminde bayram namazını cemaatle kılmak farzdır ve gaybet döneminde ise müstehaptır.İçindekiler    1 Kur’an ve Rivayetlerde Bayram Namazı    2 Bayram Namazının Vakti    3 Bayram Namazının ...

Nəzafət və təmizlik

Nəzafət və təmizlik
1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Həqiqətən Allah pakdır və pak olanları da sevir.”2-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: "Peyğəmbərlərin əxlaqından biri də paklıqdır.”3-İmam Əli (ə) buyurur: "Peyğəmbər (s) saçını darayır, çox vaxtlar onu su ilə düzəldir və buyururdu: Su mömini ətirli etmək üçün kifayətdir.”4-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Saçı daramaq ruzini artırır, hacətin qəbul ...