Turkish
Tuesday 19th of February 2019
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor
  İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma'yı (a.s) istemeyi düşünüyordu. Ancak hem kendisinin, hem de İslâm toplumunun o sırada yaşadığı yoksulluk, geçim sıkıntısı onu bu isteğini pratikte gerçekleştirmekten alıkoyuyordu. Bu yüzden evlilik fikrini erteliyor, bir aile kurma arzusunu bir süre için unutmaya çalışıyordu. Bu toplumsal durumdu. Fakat kişisel olarak Ali (a.s), yirmi bir yaşını geride bırakmıştı.[1] Fatıma ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2
ahife-i Fâtıma, Şia’nın iftiharlarından biridir. Şia, bu değerli kitabın Yüce Allah tarafından Zehra Merziye’ye ilham edildiğine inanmaktadır.[11]Hz. Zehra’nın (a.s) iffet, hayâ ve hicabı: Hicap ve iffeti hakkında hayatımızda eş ve çocuklarımızın öncelikli ödevi olması gereken Fâtıma Zehra’nın (a.s) davranış ve sözlerinden çok güzel ve görünmeye değer hususlar aktarılmıştır. Bir gün Peygameber-i ...

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi
Fatımatü'z-Zehra (a.s), vahiy evinde kendisi için hazırlanan bilgi ve irfanla, kendisini dört bir yandan kuşatan ilim ve irfan güneşlerinin ilmî aydınlatmasıyla yetinmedi.     Babası Resulullah (s.a.a) ve ilim şehrinin kapısı kocasıyla her buluşmasında elinden geldiğince ilim öğrenmeye çalışırdı. Bunun yanında oğulları Hasan ve Hüseyin'i de sürekli olarak Resulullah'ın (s.a.a) meclisine gönderir, onlar ...

Hz.Fatımanın Rızası

Hz.Fatımanın Rızası
Bir gün sevgili Peygamber Fatıma’nın evine misafir Fatıma içeriden çıkmaz, oyalanır İki cihan Server-i seslenir Ey kızım Fatıma Niçin görünmüyor? Neden yanıma gelmiyorsun? Fatıma Sevgili babacığım her kız evladı, Babası evine misafir geldiğinde Ona ikramda bulunmak ister Ama ne yapayım Sana ikram edebileceğim bir şey yok evimizde Onun üzüntüsünden huzuruna çıkamadım. Gel Sevgili ...

Levh Hadisi

Levh Hadisi
- Hz. Fatıma’nın Levh hadisi veya Cabir hadisi (Arapça: حديث اللوح) on iki İmamın imametinin ispatına yönelik Hz. Resulü Ekrem’den nakledilen ünlü hadislerden biridir.Bu hadis, senedinin makbuliyeti ve bir çok kaynakta fazlaca nakledilmesinden dolayı, Şia’nın on iki imamının hilafet ve imametininispatı için özel bir yeri vardır. Bu hadiste Hz. Resulullah’ın (s.a.a) halifelerinin isimleri birinci imamdan ...

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?
Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim? Kısa Cevap Adak belli bir yere (sorudaki sosyal kurum gibi) adanmışsa oraya verilmesi gerekir. Eğer başka hayır bir iş için (yakın akrabalara vermek gibi) harcanırsa adak kabul olmaz ve yeniden ödenmesi gerekir. ...

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?
Hz. Ali’nin Nehcü’l-Belağa’da, “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” demesinden maksadı nedir? Kısa Cevap Hz. Ali (a.s), “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” diye bir söz dememiştir. Sadece kadınların akıllarının eksik olduğuna dair bir söz Nehcü’l-Belağa’da yer alır. Bu sözün Hz. Ali’ye isnat edilişi doğru olsa bile bu, özel bir ...

FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI

FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI
Kimlik bilgisi Adı : FATIMA Künyesi:Ummu Ebiha Lakabı: Zehra Baba adı :Muhammed (s.a.a) Anne adı: Hatice Doğum yeri: Mekke Doğum tarihi: 20 C. Ahır bisetin 5.yılı Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Kızı Şehadet yılı :11 hk.Peygamber'in vefatından 75 gün veya 6 ay sonra Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Ashabtan bazılarının Peygamber'in vefatından sonra Hz. Fatıma'nın evine saldırmaları ve Onu ...

Cennet Hanımlarının Efendisi ve Cahiliyet Ölümü?!!

Cennet Hanımlarının Efendisi ve Cahiliyet Ölümü?!!
  Ehlisünnet’ in rivayet kaynaklarında Hz. Zehra’nın (s.a) cennetlik olduğuna, hatta daha ötesi kadınların tamamından üstün bir konuma sahip olduğuna işaret edilmiştir. Şimdi konuyla alakalı birkaç örneğe değinilecektir: Sahih-i Buhari’de şöyle gelmiştir: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “Hz. Zehra (s.a) cennet ehli kadınlarının büyüğü ve efendisidir.” (Kaynak: Sahih-i Buhari, c.2, s. 301, ...

Fıtrat ve İbadet

Fıtrat ve İbadet
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ                                Biz cinleri ve insanları ancak ibadet etmeleri için yarattık. [1]     Birtakım işlerimiz alışkanlıktan, bazısı da fıtrattan kaynaklanır; alışkanlık üzere yapılan işler; spor yapmak gibi değerli olabileceği gibi, sigara içmek gibi değersiz de olabilir. ...

İbadetin Siması

İbadetin Siması
İbadet, yani tüm varlığa kuşbakışı bakmak.  • İbadet ve kulluk, Resulullah'ı (s.a.a) miraca çıkardı:"Geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götüren münezzehtir."• İbadet meleklerin inişi için zemin hazırlar:"Vahyi -meleklerle - kulumuza indirdik."• İbadet duanın kabul olmasına neden olur, çünkü namaz Allah'ın ahdidir. Kim Allah'ın ahdine uyarsa, Al­lah da onun ahdine vefa gösterir:"Bana ...

MÜSTAĞNİ ALLAH

MÜSTAĞNİ ALLAH
  Bu gördüğümüz dünya, atom zerrelerinden oluşan madde dünyasıdır. Dünyadaki varlıklardan her birinin kendine has bir yer ve etkisi vardır. Bu nedenle de bu varlıkların etki, tepki ve neticeleri uzaklık ve yakınlık açısından farklıdır. Bu varlıkların merkez noktasına yaklaşmakla etkileri artar, uzaklaşmakla da azalır ve hatta bir noktada kaybolur. Konunun daha net olarak anlaşılması için aşağıdaki örneklere ...

İSLAM DA KADIN HAKLARI

İSLAM DA KADIN HAKLARI
  tarihine rastlayan Hz. Fatıma (s.a.)’nın Doğum Günü ve Kadınlar Günü münasebetiyle Ayetullah Uzma Hamenei, kadın hakları üzerine bir konuşma yaptılar. Kadın haklarıyla ilgili İslam’ın görüşünü açıklamak yönünden önemli noktaları içerdiğinden dolayı bu konuşmayı tercüme ederek yayınlıyoruz:  Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun hidayet ...

Yüce Allah Adildir

Yüce Allah Adildir
Biz Ehl-i Beyt dostları, Allah’ın adil olduğuna inandığımızdan, Allah Teala’nın insanları güçleri yetmediği şeylerden sorumlu tutmadığına inanıyoruz. Yani, Allah Teala herkesten kudret ve gücü oranında bir takım ödevler istemiş, kimseyi imkan ve yeteneğinden fazlasıyla görevlendirmemiştir.   Yine inanıyoruz ki, Rahman ve Rahim olan Allah, herkese kendi eliyle kazandığını verir; hiç kimseyi başkasının ...

İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİK

İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİK
     İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİKİnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur.Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı ...

Hz. Nuh (a.s) ve Büyük Tufan-2

Hz. Nuh (a.s) ve Büyük Tufan-2
 Nuh Allah’ın ismiyle kendisine emredilen gemiyi yapmaya koyuldu. Nuh, öncelikle oğulları Sam, Ham ve Yafis ile inananları yanına alarak gemi yapımında kullanabilecekleri ağaçları kesmeye başladı. Onlar, gece-gündüz demeden çalıştılar. Testere, keser, çekiç ve tahtaları şekillendirirken oluşan sesler her tarafa yayılmıştı. Bu gemi çok büyük olmalıydı. Çünkü sadece Nuh ile ailesi binmeyecekti. Onlarla ...

Tevrat"ın Öyküsü

Tevrat"ın Öyküsü
srailoğulları, Hz. Yakub"un soyundan gelen boylardan oluşmaktadır. Başlangıçta göçebe kabileler olarak yaşıyorlardı. Sonra Firavun onları Mısır"a getirdi. Onlara köle muamelesi yapıyordu. Nihayet yüce Allah, Hz. Musa aracılığı ile onları Firavun ve uygulamalarından kurtardı.    Musa zamanında, bir imam önderliğinde yaşıyorlardı. Bu imam, Hz. Musa (a.s)"dı. Ondan sonra Yuşa (Yeşu) önderlik etti. Bir süre de ...

Sevginin Saf Kaynağı

Sevginin Saf Kaynağı
  Rahmeten lil-Âlemin” (Âlemlere Rahmet) olan Yüce Sevgili Resûl-i Ekrem (S.A.) ve Ehl-i Beyt'i bizim için en büyük ni'met değil mi? Bu ni'met; bizim Dünyâ ve Âhiret saadetimiz için değil mi? Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen / kırk yıl orda durursa kendi dolası değil! Aynı şiirde Yunus bu uyarıyı da yapıyor. Yunus da bu ülkeye bir ni'met değil mi? - Ni'met gibi dinsel söylemleri bırak! (Merhume) ...

İnsan (Dehr) Sûresi

İnsan (Dehr) Sûresi
   "Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar. Onlar, adaklarını yerine getirirler ve şerri (kötülüğü) yaygın olan bir günden korkarlar. Kendi canları çektiği halde, yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz size, ancak Allah rızası için yediriyoruz; sizden ne bir karşılık istiyoruz, ne de bir ...

Ahiret Cisimsel mi yoksa Ruhani midir?(Birinci Bölüm)

Ahiret Cisimsel mi yoksa Ruhani midir?(Birinci Bölüm)
Kesin olan şey, ahiret ve dirilişe inanmanın tanrıya inanmak gibi tüm din ve mezhep takipçilerinin inançları olduğudur.Dolayısyla hikmetli bir başlangıca inanan fertler – her ne kadar belirli bir mezhebi takip etmeseler bile -  batini vicdan ve deruni bilinçleri vesilesi ile bu genel inancı (diriliş) itiraf ederler. Ama onlar bunun niteliği hakkında görüş ayrılığı taşırlar. Diriliş cisimsel midir yoksa ruhani midir, ...