Turkish
Wednesday 25th of April 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi

Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi
Kur’an-ı Kerim’de Aile TarihiAllah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irada sahibi bir varlığı yaratmayı diledi.İsteyerek istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacaktı bu.-Ben Yeryüzünde bir Halife yaratacağım.Dileğini meleklere bu ...

KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED (S.A.A)

KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED (S.A.A)
     KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED(S.A.A)Allah-u Teala, Resulullah s.a.a)’ı güzel ahlakla eğitmiş, O’nu, insanlara örnek olacak bir edep ve ahlakla göndererek, İnsan-ı kamil, canlı Kur’an olarak topluma sunmuştur.Söz ve amellerinde eşsiz bir zerafete sahip Resul-u Ekrem, mükemmelliğini Risalet öncesi ve Risalet sonrası bütün zamanlarda göstermiştir. Her ...

Kur'an'ı Anlama Metodu

Kur'an'ı Anlama Metodu
Kur'an'ı Anlama MetoduReveşe Berdaşt ez-Kur'anDR.MUHAMMED HUSEYN BEHEŞTİTEŞEKKÜRBu kitabı tarayıp, tashih edip kütüphanemize kazandıran Muhammed ÇİÇEK kardeşimizden Allah ve Masumlar (as) razı olsun. Lütfen dualarınızda bizleri unutmayın. Bu kitabı kardeşimizin biricik kızı "Masume'ye" ithaf ediyoruz. :)islamkutuphanesi.comAilesiDr. MUHAMMED HUSEYN BEHEŞTİ; 1928 yılında İsfehan'da doğdu. ...

Kur'an'ın Makamı

Kur'an'ın Makamı
     SULTAN ALİ YILMAZTEKİNwww.alhassanain.com/turkishBütün İnsanlar Kur'an'ın MuhattabıdırlarKur'an, gizli hazinelerin kilididir. Tevhid namelerini aleme, gönüllere ve kalplere ilahi nesim ile yansıtan, nuruyla bütün varlık alemini nurlandıran sırac-ül münir'dir.İlahi kelam olup, nurdan gelen, kendisi nur olan diğerleri için aydınlatıcı nur olan hidayet ...

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)
mam Zeynelabidin (a.s)İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin'in oğludur. Annesi de İran şahı Yezdgird'in kızıdır. İmam Hüseyin'in (a.s) dünyada kalan bir tek oğludur.Çünkü üç kardeşi Kerbela vakıasında şehit olmuştu.[1] Bu da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı için Kerbela'da bulunmasına rağmen canlı kaldı ve harem ...

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI

İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATI
     İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S)HAYATIİmam Zeynel Abidin (a.), babası Ali Bin Ebi Talib'in (a.) şahadetinden sonra imamet sorumluluğunu üstlenmiştir. İmamet, risalet'ten daha genel olan vâsiliktir.Peygamber efendimizin (s.a.a.) sorumluluğunu üstlendiği İslam yasalarını koruma ve onları insanlara bildirme görevi, o zaman diliminde imam Zeynel Abidin'in (a.) omuzlarında idi. Dolayısıyla, ...

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisleröğütİmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler:Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün herkes, yaptığı her hayır ...

Acaba İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?

Acaba İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?
     Ayetullah Cafer SubhaniAcaba İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamı bilinçli bir kıyam mıydı, yoksa bilinçsiz bir patlama mı?Cevap:Felsefi açıdan her doğal olay dört nedene dayanmaktadır. Bu dört nedenden biri olmadığı taktirde söz konusu hadise vücuda gelemez. Örneğin bir yazı masasını yaparken marangoza, masanın maddesini oluşturan tahtaya, tahta ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni Ümeyye'nin seçmiş ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIMKERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER.İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDAİMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASIAŞURA GÜNÜİMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİİMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ.AŞURA ZÜYARETİAŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ.İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDAHüseyin (a.s) ...

Kur’an ve Öğüt

Kur’an ve Öğüt
Dr.İbrahimiyanKur’an-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama türüdür.Rağıb-i İsfahanî, “Müfredat” kitabında şöyle yazmıştır:“Öğüt, bir insanı korkutarak her hangi bir işten alıkoymaktan ibarettir.”Muhatap üzerinde etki ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
     İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
     PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık ...

Amel defteri (3)

Amel defteri (3)
Amel Defteri Kendi Varlığımızdandır Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ve amellerinin kaydedildiği defterdir. Bu defter, tam olarak bizim kendi hafızamız olabilir, kıyamette hayatımızın her anı  bir film misali bize gösterilecektir. Bu ihtimal kıyamet günü tekrar dirilişle ters ...

Amel defteri (5)

Amel defteri (5)
Amel Defteri Kendi Varlığımızdandır***Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ve amellerinin kaydedildiği defterdir. Bu defter, tam olarak bizim kendi hafızamız olabilir, kıyamette hayatımızın her anı  bir film misali bize gösterilecektir. Bu ihtimal kıyamet günü tekrar dirilişle ters ...

Ebedi Azap (3)

Ebedi Azap (3)
Kimler Ebediyen Azap Görecekler?İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur:ولا يخلّد اللّهُ في النّار إلاّ أهل الكفر والجحود وأهل الضلالة والشّركِŞüphesiz Allah-u Teala sadece küfür, inkar, dalalet ve şirk ehlini ebedi olarak ateşte tutacaktır. Allah kafir ve müşrikler dışında kimseyi ebediyen ateşte bırakmayacaktır. Sonunda yaptığı iyi amellerin ...

Kuran-ı Kerim’de İmamet ve Velayet

Kuran-ı Kerim’de İmamet ve Velayet
–  İslam ümmetinin Allah Resulü'nden (s.a.a) sonra liderlik meselesi olan imamet meselesi hakkında iki görüş söz konusudur.Ehlisünnet'e ait olan ilk bakışa göre, İslam Peygamberi (s.a.a) kendisi için hiç kimseyi halefi olarak belirlemedi ve ümmet Resulullah (s.a.a) rihlet ettikten sonra o hazretin halefini seçmekle yükümlüydü. Ancak Şii ...

Şia ve Kur’ân’ın tahrif olunmazlığı

Şia ve Kur’ân’ın tahrif olunmazlığı
Kur'ân-ı Kerim, semavî kitaplar içerisinde en özel olanıdır; Allah onu muhafaza edeceğini vadetmiştir. Ayrıca semavî kitaplar içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir; kalemler şüphe doğuracak ifadeler yerine Kur'ân'ı açıklamaya yönelik şerhler yazmışlardır. Günümüzde ise kimi Vehhabî müellifler, mevcut koşulları fırsata çevirerek ...

Nehc'ul Belağa'nın Hafızları

Nehc'ul Belağa'nın Hafızları
     Nehc'ul Belağa'nın HafızlarıHadis ashabı alimleri sürekli Kur'an-ı Kerim'den sonra Nehc'ul Belağa'yı hıfzetmeye önem vermişlerdir. Burada onlardan bazısını zikretmek istiyoruz.1- Şeyh Muntecebuddin'in dediği üzere Seyyid Razi'ye yakın bir zamanda yaşamış olan Kadı Cemalüddin Kaşani.2- İbn-i Kesir'in tarihinde ve İbn-i Cevzi'nin ise Muntezem adlı eserinde belirttiği üzere ...

Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLER

Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLER
     Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHz. alİ (a.s)'dAn Hİkmet, zühT, güzel ahlak ve takva HAKKINDA nakledİlen hadİslerResulullah Salla'llâhu alayhi ve alih'in Vasisi Emir-ul Müminin Hz. Ali el- Murtaza (a.s)'dan tevhit takva, hikmet, züht ve benzeri konularla ilgili çok sayıda hadis nakledilmiştir. Bu yüzden biz onların hepsini burada ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

آیه وفا (میلاد حضرت عباس علیه السلام)

رمز موفقيت ابن ‏سينا

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

تنها گناه نابخشودنی

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

پر بازدید ترین مطالب روز

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

با این کلید، ثروتمند شوید!!

شاه کلید آیت الله نخودکی به یک جوان!

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

چگونه دوست خدا شویم؟

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟