Turkish
Friday 19th of April 2019
Makaleler
ارسال پرسش جدید

İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle

İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle
Bugün hk 25 Recep 1440, ehlibeyt imamlarının 7.si İmam Musa Kazım’ın şehadet yıldönümüdür. Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İmam Musa Kazım,  değerli babası İmam Cafer Sadık’ın birçok bilim adamının katıldığı bilimsel mektebinde yetişti ve İmam Sadık’ın engin faziletleri ve derin bilgisinden feyzler alarak direniş, cesaret, takva, adalet taleplik gibi üstün ahlaki değerler kazandı.35 yıl boyunca ...

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ

NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ
Müminlerin Emiri Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “ve şüphesiz ki biz sözün emirleriyiz. Söz, köklerini bizde saldı, dalları üzerimize sarktı.”   Konumuz "Nehc’ül- Belağa’da hitâbenin rolüdür. Nehc’ül Belağa, değerli âlim Seyyid Razi’nin, içinde müminlerin Emiri Ali (a.s)’ın hutbelerinden, mektuplarından ve kısa sözlerinden seçmeleri topladığı ve bu isimle adlandırdığı bir kitaptır. Gerçekten de ...

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri
Hz. Zehra (a.s), Resulullah'tan (s.a.a) sonra, bu ümmetin istisnasız en büyük şahsiyetinin evinde yaşadı. Tek amacı İslâm sancağını taşımak ve onu savunmak olan adamın...Siyasal koşulların son derece hassas ve gayet tehlikeli olduğu bir dönemdi. İslâm orduları daima teyakkuz hâlindeydi. Her yıl kanlı savaşlara tutuşmak durumundaydı ve Ali (a.s) de bu savaşların çoğuna katılıyordu.Hz. Zehra (a.s), bu müşterek ...

Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?

Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?
Hud suresinin 65 ve Şuara suresinin 157. Ayetlerinde ve hakeza Şems suresinin son ayetlerinde Samud kavminin tamamı Hz. Salih’in mucizesi olan Devesinin katili olarak tanıtılmış. Kamer suresinin 29. Ayetinde ise bu eylem (öldürme) onlardan sadece bir kişiye nispetlendirilmiş. Bu ihtilafın nedenini açıklar mısınız? Kısa Cevap Açıklama yöntemlerinden biri olan “icmal” ve “tafsil” yöntemi kuranı ...

Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?

Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı?
Kur\'an’da estetikle ilgili ayetler var mı? Kısa Cevap Güzel kelimesinin layık, iyi, cemil, çehresi güzel olan gibi manaları vardır. Istılahta ise bir görüntünün veya kemalin üzerine çekilmiş işlemeli ve şeffaf perde demektir. Genel olarak dört çeşit temel güzellik vardır. Maddi güzellik, manevi güzellik, makul güzellik ve Allah'ın mutlak cemali. Kur'an insan ve tabiatın, manevi ve ahlaki ...

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler

Hz. Adem'in Çocuklarının Evliliği Hakkındaki Görüşler
Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Hz. Adem’in (a.s) çocuklarının evliliği konusunda üç temel görüş bulunmaktadır. Şimdi bunları teker teker ele alalım: Birinci görüş: İlk asırda bazı zorunluluklardan dolayı kız ve erkek kardeşler arasında evlilik ilk ve tek olmak üzere helal kılınmış ve daha sonra böyle bir evlilik haram kılınmıştır. İkinci görüş: Kız ve erkek kardeşler arasında evlilik daha ...

Gerçekten İlk Yaratılan İnsan Hz. Adem mi?

Gerçekten İlk Yaratılan İnsan Hz. Adem mi?
İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda açık bir şey yoktur. Tarihi kaynaklarda ise Hz. Âdem’in (a.s) bundan altı ya da yedi bin yıl önce yaratıldığı söylenmektedir. Fakat bilim insanları, ...

İmam Hadi (as) ve İran daki Şiaları-1

İmam Hadi (as) ve İran daki Şiaları-1
Tahir İmamlar (a.s.)"ın şialarının hemen hemen hepsi Küfeli idiler. Şianın "Rical" kitaplarına bakıldığında kolayca anlaşılmaktadır bu. Çünkü onların çoğunun isminin sonuna "Kufi" kelimesi eklenmiştir. İmam Bakır (a.s.) ve İmam Sadık (a.s.)"ın döneminden itibaren İmamların bazı ashabının ismi­nin sonuna ise "Kummi" kelimesi eklenmiştir. Bunlar Arap soyundan olan ve Kum"da yaşayan Eş"arilerdi.İmam Hadi ...

İmam Bakır'ın (a.s) İlmî Tartışmaları

İmam Bakır'ın (a.s) İlmî Tartışmaları
Abdullah b. Nâfi', Müminlerin Emiri Hz. Ali'ye (a.s) düşmandı ve "Yeryüzünün ulaşabileceğim herhangi bir noktasında, Ali'nin Nehrevan'da Haricîlerle savaşıp onları öldürmekte haklı olduğunu ispatlayabilecek biri çıktığını bilirsem, kesinlikle onun yanına giderim!" diyordu.Bir gün ona: "Sence Ali'nin oğulları da mı ispatlayamaz bunu? (Onların yanına da mı gidersin?)" dediklerinde: "Ali Oğulları arasında âlim ...

İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)

İMAM BÂKIR (Aleyhisselam)
Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin'den (a.s.) daha üstün birini görmedim, hatta bir gün onun oğlu Muhammed'i (a.s.) görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti. (Tahzib-ut Tahzib, c: 9, s: 352)   Şia'nın beşinci imamı "Bâkır" lakabı meşhur olan Muhammed b. Ali b. Hüseyin'dir (a.s.). Doğumunun hicri 58 yılında olduğu söylenmiştir.[1] Yakubî O Hazretten şöyle naklediyor:   Ceddim Hüseyin (a.s.) ...

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI
Kimlik bilgisiAdı: MuhammedKünyesi :  Ebu Cafer Lakabı :  BakırBaba adı : Ali ibn HüseyinAnne adı: Fatıma bint HasanDoğum yeri: MedineDoğum tarihi: 1 Recep  57.h.Peygambere (s.a.a) olan yakınlığı: TorunuŞehadet yılı :7 Z.Hicce 104 veya 107 h.Şehadet yeri : Medine :Şehadet sebebi : Emeviler'den İbrahim bin Velid'in zehirlemesi   Çocukluk dönemi    İmam Bakır (as) dört yaşına kadar  Medine'de idi Muaviye'nin ...

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor

Ali (a.s) Fatıma'yı (a.s) İstiyor
  İmam Ali (a.s), Hz. Fatıma'yı (a.s) istemeyi düşünüyordu. Ancak hem kendisinin, hem de İslâm toplumunun o sırada yaşadığı yoksulluk, geçim sıkıntısı onu bu isteğini pratikte gerçekleştirmekten alıkoyuyordu. Bu yüzden evlilik fikrini erteliyor, bir aile kurma arzusunu bir süre için unutmaya çalışıyordu. Bu toplumsal durumdu. Fakat kişisel olarak Ali (a.s), yirmi bir yaşını geride bırakmıştı.[1] Fatıma ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -2
ahife-i Fâtıma, Şia’nın iftiharlarından biridir. Şia, bu değerli kitabın Yüce Allah tarafından Zehra Merziye’ye ilham edildiğine inanmaktadır.[11]Hz. Zehra’nın (a.s) iffet, hayâ ve hicabı: Hicap ve iffeti hakkında hayatımızda eş ve çocuklarımızın öncelikli ödevi olması gereken Fâtıma Zehra’nın (a.s) davranış ve sözlerinden çok güzel ve görünmeye değer hususlar aktarılmıştır. Bir gün Peygameber-i ...

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi

Fatımatü'z-Zehra (a.s) İlmi
Fatımatü'z-Zehra (a.s), vahiy evinde kendisi için hazırlanan bilgi ve irfanla, kendisini dört bir yandan kuşatan ilim ve irfan güneşlerinin ilmî aydınlatmasıyla yetinmedi.     Babası Resulullah (s.a.a) ve ilim şehrinin kapısı kocasıyla her buluşmasında elinden geldiğince ilim öğrenmeye çalışırdı. Bunun yanında oğulları Hasan ve Hüseyin'i de sürekli olarak Resulullah'ın (s.a.a) meclisine gönderir, onlar ...

Hz.Fatımanın Rızası

Hz.Fatımanın Rızası
Bir gün sevgili Peygamber Fatıma’nın evine misafir Fatıma içeriden çıkmaz, oyalanır İki cihan Server-i seslenir Ey kızım Fatıma Niçin görünmüyor? Neden yanıma gelmiyorsun? Fatıma Sevgili babacığım her kız evladı, Babası evine misafir geldiğinde Ona ikramda bulunmak ister Ama ne yapayım Sana ikram edebileceğim bir şey yok evimizde Onun üzüntüsünden huzuruna çıkamadım. Gel Sevgili ...

Levh Hadisi

Levh Hadisi
- Hz. Fatıma’nın Levh hadisi veya Cabir hadisi (Arapça: حديث اللوح) on iki İmamın imametinin ispatına yönelik Hz. Resulü Ekrem’den nakledilen ünlü hadislerden biridir.Bu hadis, senedinin makbuliyeti ve bir çok kaynakta fazlaca nakledilmesinden dolayı, Şia’nın on iki imamının hilafet ve imametininispatı için özel bir yeri vardır. Bu hadiste Hz. Resulullah’ın (s.a.a) halifelerinin isimleri birinci imamdan ...

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?

Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim?
Bir miktar meblağı bir sosyal yardım kurumuna adadım (nezrettim). Bu meblağı o sosyal yardım kurumunun yerine kimsesiz ve maddi yönden çok zor durumda olan yakın akrabalarımdan birine verebilir miyim? Kısa Cevap Adak belli bir yere (sorudaki sosyal kurum gibi) adanmışsa oraya verilmesi gerekir. Eğer başka hayır bir iş için (yakın akrabalara vermek gibi) harcanırsa adak kabul olmaz ve yeniden ödenmesi gerekir. ...

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?
Hz. Ali’nin Nehcü’l-Belağa’da, “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” demesinden maksadı nedir? Kısa Cevap Hz. Ali (a.s), “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” diye bir söz dememiştir. Sadece kadınların akıllarının eksik olduğuna dair bir söz Nehcü’l-Belağa’da yer alır. Bu sözün Hz. Ali’ye isnat edilişi doğru olsa bile bu, özel bir ...

FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI

FATIMET-UZ ZEHRA (s.a.)'IN KISACA HAYATI
Kimlik bilgisi Adı : FATIMA Künyesi:Ummu Ebiha Lakabı: Zehra Baba adı :Muhammed (s.a.a) Anne adı: Hatice Doğum yeri: Mekke Doğum tarihi: 20 C. Ahır bisetin 5.yılı Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Kızı Şehadet yılı :11 hk.Peygamber'in vefatından 75 gün veya 6 ay sonra Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Ashabtan bazılarının Peygamber'in vefatından sonra Hz. Fatıma'nın evine saldırmaları ve Onu ...

Cennet Hanımlarının Efendisi ve Cahiliyet Ölümü?!!

Cennet Hanımlarının Efendisi ve Cahiliyet Ölümü?!!
  Ehlisünnet’ in rivayet kaynaklarında Hz. Zehra’nın (s.a) cennetlik olduğuna, hatta daha ötesi kadınların tamamından üstün bir konuma sahip olduğuna işaret edilmiştir. Şimdi konuyla alakalı birkaç örneğe değinilecektir: Sahih-i Buhari’de şöyle gelmiştir: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “Hz. Zehra (s.a) cennet ehli kadınlarının büyüğü ve efendisidir.” (Kaynak: Sahih-i Buhari, c.2, s. 301, ...