Turkish
Monday 17th of December 2018
İslam tarihi
ارسال پرسش جدید

ŞİA FIKHININ KAYNAKLARI

ŞİA FIKHININ KAYNAKLARI
Şia, Allah’ın Kitabı’na ve Hz. Peygamber’in (s.a.a) sünnetine uyarak şer’î hükümleri çıkarmak, ortaya koymak için aşağıdaki şu dört temel kaynaktan istifade etmektedir: 1- Allah’ın Kitabı 2- Sünnet 3- İcma 4- Akıl     Bu adı geçen kaynaklar arasında Allah’ın Kitabı ve Peygamber’in sünneti, Şia fıkhının en temel kaynağı konumundadır ve bu ikisi hakkında kısaca birkaç söz etmek ...

Kur'ân Üzerine

Kur'ân Üzerine
Kur'anı Kerim ilim ve marifetin tükenmez kaynağıdır.Kur'ân, saf ilâhî vahiydir, Seyyidü'l-Mürselin'in (s.a.a) peygamberliğinin, Hatemun Nebiyyinin şeriatının ölümsüz mucizesidir. Bütün ilim ve marifetlerin tükenmez kaynağıdır.Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur:Size iki ağır emanet bırakıyorum; biri diğerinden daha büyüktür: Allah'ın ...

Kur’an’ın Tahrif Olmadığına Dair Deliller

Kur’an’ın Tahrif Olmadığına Dair Deliller
Kur’ân’ın mukaddes oluşu ve itibarı açısından tahrifinin mümkün olmayışının yanında, Şiîler nezdinde bu konu büyük bir önem taşımaktadır. Şiîler Kur’ân’ın tahrif olmadığı konusunda en sağlam inanca sahiptirler ve günümüzde nuranî Kur’ân’ın bayraktarlığını yapıp İslam ve Kur’ân’ı ...

Gadir Hum Bayramının Önemi

Gadir Hum Bayramının Önemi
Soru: Muhterem hocam, eğer mümkünse gadir bayramı ile ilgili hadisler yazmanızı istiyorum. Sitenize başarılar dilerim. Vessalat-u Vesselam-u ala Muhammed'in ve Al-i Muhammed.    Cevap: Değerli kardeşim, bu konunun çeşitli yönlerini inşallah ileride bir makalede ele alacağız. Ama şimdilik sizin isteğiniz üzere, kısaca bu konuya değinmek istiyoruz.Hadislerde yer aldığına göre her ...

Mübahele Ayeti, İftihar Belgesi

Mübahele Ayeti, İftihar Belgesi
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki: Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lânet dileyelim.”(Ali-İmran 61)Hz. Peygamberin (s.a.a) halefi salihliğine en uygun olan ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Türkiye neden Alevileri katleden teröristleri destekliyor: Cihatçılar ele geçirdikleri köydeki Alevileri katletti

Türkiye neden Alevileri katleden teröristleri destekliyor: Cihatçılar ele geçirdikleri köydeki Alevileri katletti
El Kaide sözcüsünün açıklamasına göre Ez-Zara'ya yapılan saldırı ve kaçırmalar Han Tuman ve El-Eys de Suriye ordusu tarafından öldürülen cihatçıların intikamını almak için gerçekleştirildi. Han Tuman ve El Eis, El Nusra Cephesi'nin saldırısına uğramıştı. Suriye ordusunun karşı saldırısı ise henüz ...

Ayetullah Vaiz Tabesi Benim İçin Sadık Bir Dost İnkılâp İçinse Yorulmak Bilmeyen Bir Hizmetkârdı

Ayetullah Vaiz Tabesi Benim İçin Sadık Bir Dost İnkılâp İçinse Yorulmak Bilmeyen Bir Hizmetkârdı
Rehber’in Bildiri Metni Aşağıda yeralmaktadır: İnkılabın sadık yari, mücahit alim, Sayın Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hacı Şeyh Vaiz Tabesi’nin vefat haberini aldım. İnkılap mücadelesinin başladığı ilk günlerden beri Meşhet cesur, etkili, tehlikeli anlarda zorluklara göğüs geren, saygın din aliminin, varlığına şahit olmaktaydı. Bu sadakat dolu varoluş, ...

İbadet Sadece Allah’a Mahsustur

İbadet Sadece Allah’a Mahsustur
 İbadet sadece Allah Teâla"ya mahsustur, bu nedenle de kim O"ndan başkasına taparsa "müşrik"tir. Bütün peygamberlerin davetlerinin müşterek ana eksenlerinden biridir bu. "Allah"a ibadet ediniz, O"ndan başka mabudunuz ve ilahınız yoktur!" buyruğu Kur"an-ı Kerim"de peygamberlerin dilinden defalarca aktarılmaktadır.[1]    Nitekim biz Müslümanlar her namazda Hamd Suresi"ni okurken ...

SALLU ALA MUHAMMED

SALLU ALA MUHAMMED
Sallu Alâ MuhammedVe Alâ Âl-i AhmedEvvelunâ MuhammedEvsetunâ MuhammedAhirunâ MuhammedSallu Alâ MuhammedVe Alâ Âl-i AhmedHürmetine varlığı buldu cihânSenle şeref buldu zaman ve mekânHabibimiz, rehberimiz MuhammedŞefîimiz, serverimiz MuhammedSen doğduğun zaman âlem nur olduBi'setinle küfre cihân dar olduHabibimiz, rehberimiz ...

İmam Ali ve Hz. Resulullah

İmam Ali ve Hz. Resulullah
   Sana ilim geldikten sonra, bu hususta seninle kim tartışacak olursa, de ki: Gelin oğullarımızı, oğullarınızı; kadınlarımızı, kadınlarınızı; nefsimizi ve nefsinizi çağıralım, sonra lânetleşelim de, Allah"ın lânetinin yalancılara olmasını dileyelim.[1]      Hz. Ali'nin şahsiyetini tanımanın zorluğu      Ali (Allah"ın selamı ona olsun) ...

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri
 Peygamberimizin ahlâkının en önemli özelliği, Allah vergisi oluşudur. O bütün güzel vasıfları, çalışıp, emek verip, bir çaba sonucu kazanmış değildir. Onun ahlâkı Allah tarafından ihsan edilmiş, ikram edilmiştir. Yüce Allah onu insanların örnek alacağı kusursuz, eksiksiz ve seçkin bir şekilde yaratmıştır.  O dünyaya gözünü ...