Turkish
Thursday 14th of December 2017
Füruu’d-din

Yoksulların Hissesi (ZEKÂT)

 Günümüz dünyasında insanların birçoğunun yoksulluğu ve insanlar arasında vücuda gelen korkunç sınıf uçurumları çok ciddi bir sorun haline gelmiş ve düşünce sahiplerini, meseleye bir çözüm getirmek için düşünmeye mecbur etmiştir.   İslam, servetin bir yerde birikmesini önlemek ve yoksulluk belasının ...