Turkish
Monday 25th of June 2018

Makaleler
ارسال پرسش جدید

Orucun Hikmetleri

Orucun Hikmetleri
 Allame Şubber'in el-Ahlak kitabından orucun hikmetleri..Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç, cehennem ateşinin önündeki kalkandır.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç tutan insan, bir Müslümanın arkasından konuşmadığı sürece, evinde uyurken bile ibadet halindedir.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ...

Kur`an-ı Kerim`de Oruç ile İlgili Ayetler

Kur`an-ı Kerim`de Oruç ile İlgili Ayetler
Oruç insanoğluna farz kılınmış yani yapılması zorunlu olan ibadetlerden bir tanesidir.Ehlader Araştırma BölümüOruç insanoğluna farz kılınmış yani yapılması zorunlu olan ibadetlerden bir tanesidir. Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olarak anılması bu manada çok isabetlidir.364 günden daha hayırlı bir gün olan Kadir gecesi bu aydadır. O Kadir gecesi ki; Allahu Teala o geceye ...

Cihad-ı Ekber, Nefisle Cihattır

Cihad-ı Ekber, Nefisle Cihattır
Nefisle cihat o kadar önemli bir meseledir ki Resul-i Ekrem (s.a.a) onu Cihad-ı Ekber, yani büyük cihat diye tanıtmıştır. O kadar önemlidir ki hatta silahlı savaştan bile üstün sayılmıştır.Hz. Ali (a.s) şöyle naklediyor:   Resulullah (s.a.a) düşmanla savaşmaları için bir ordu gönderdi. İslâm ordusu savaştan dönünce onlara: "Aferin Cihad-ı Asgarı ...

KUR'ÂN VE HADİS

KUR'ÂN VE HADİS
KUR'ÂN VE HADİS IŞIĞINDA AHİR ZAMANA YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRMEDefalarca değindiğimiz gibi Kur'ân-ı Kerim, önem verdiği meseleleri ele alırken, vurgulu ve sert bir üslûp kullanır. Bu da şunu gösterir: Ortada birbirini pekiştiren olumsuz etkenler vardır ve bunlar insanları büyük felâketlere, onur kırıcı alçaklıklara duçar edecek yoğunluktadır. ...

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?
     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir. İnsan denen türün yaratılışındaki denge olgusunu, tüm organların belli bir uygunluk içinde vücuttaki yerlerini almış olmasını, ...

Kur'an ve Sünnette Miras 1

Kur'an ve Sünnette Miras 1
Nisa Suresi 11- Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder: Erkeğin payı iki kızın payı kadardır. Çocuklar ikiden fazla kız olurlarsa, ölünün geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kız olursa, (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, bıraktığından ana-babasından her biri için altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu ...

Hz.İmam Mehdi ve Sünnetullah 2

Hz.İmam Mehdi  ve Sünnetullah 2
   3) İlahi sünnetleri inceleyip, değerlendirme çağrısı:      Kuranı Kerim bütün halkı ilahi sünnetler ve kanunları, eski ümmetlere karşı uygulanan sünnetullah’ı inceleyip,  etüd etmeye,  eski ümmetlerin kaderinden ders almaya,  kendi tutumlarına çeki düzen vermeye,  inkarcılar ve kafirlerin sonundan ders almaya ...

Zuhur ve Adalet

Zuhur ve Adalet
 Adalet kavramı zor anlaşılan bir kelime olmadığı gibi herkesin hemen kavrayabileceği basit bir sözcük de değildir. İnsanoğlu yüzlerce, binlerce yıl adalete erişmeği arzulamış, bu hayalle yaşayıp durmuş, ancak zorbalık, baskı, zulüm ve cefâdan başka birşey elde edememiş. Halâ angaryaya koşulan çocukların iniltileri, kocalarını adaletsizliğe kurban veren eşlerin, zorla ...

İmamet İlâhî Bir Makamdır

İmamet İlâhî Bir Makamdır
"Niçin imamın tayini Allah"a (c.c) aittir ve imam Allah (c.c) tarafından tayin edilmelidir?" sorusuna çeşitli şekillerde cevap verilebilir. Burada sadece bazılarına değinilecektir.   a) "İtaat" Sadece Allah"a (c.c) Mahsustur   Tevhidin mertebelerinden biri de Allah"a (c.c) itaatte tevhittir. Şöyle ki itaat, asaleten ve zatî olarak insanların yaratıcısı Allah"a mahsustur. Bu yüzden ...

İMAM'IN MASUM OLMASI

İMAM'IN MASUM OLMASI
   İmamlarımızın önemli sıfatlarından birisi de, peygamberlerde olduğu gibi ismet sıfatıdır.   Masum sözlükte korunmuş ve muhafaza edilmiş anlamındadır. Istılahta ise masum, ilahi teyitle hata, yanlışlık ve günahtan korunan bir kimseye denir. Masum, basiret gözü açık olan, yaratılış dünyasının hakikatlerini görebilen, gayb alemiyle irtibatlı olan, ilahi ...

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri

Ehl-i Sünnet Kitaplarında Hz. Mehdi’nin Özellikleri
 1- Müstedrek-i Hakim , c. 4 s.558.   Ebu Said-el Hudri:   Resulullah sallallâhu aleyhi ve alih ’ten şöyle nakleder: “ Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacak, sonra benim soyumdan birisi zuhur edecek ve yeryüzünde yedi veya dokuz yıl hükümet edecek, yeryüzünü adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”   Bu hadisi diğer ...

Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)

      Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)
 Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:  1- İmam Sadık (a.s) buyurdu ki:"Halk ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)
Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) ...

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)

Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)
Ehl-i Beyt Hadislerinde Hz. Mehdi (a.s)Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i Beyt İmamları’ndan sayısız hadis gelmiştir. Bizim bütün bu hadisleri ele alıp inceleme imkanımız yoktur. İsteyen kardeşlerimiz bu hadisleri ilgili yerlerinde inceleyebilir. Ancak örnek olarak bu hadislerden bazılarına işaret ediyoruz:1- İmam Sadık (a.s) ...

Hayırlı Olanı İstemek

Hayırlı Olanı İstemek
Bûşehr sanki merhum Seyit Abdullah şöyle anlatır:  Vaktiyle İsfahan âlimlerinden biri, deniz yoluyla hacca müşerref olmak için bir grupla birlikte Bûşehr’e gelmişti. Ne var ki İngiliz elçiliği vize vermeyerek zorluk çıkarmıştı. Ben de dahil olmak üzere birçok kişi işin düzelmesi için elinden geleni yapmaya çalıştıysa da bir faydası ...

Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi

Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi
Kur’an-ı Kerim’de Aile TarihiAllah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irada sahibi bir varlığı yaratmayı diledi.İsteyerek istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacaktı bu.-Ben Yeryüzünde bir Halife yaratacağım.Dileğini meleklere bu ...

KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED (S.A.A)

KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED (S.A.A)
     KURAN’DAKİ HZ.MUHAMMED(S.A.A)Allah-u Teala, Resulullah s.a.a)’ı güzel ahlakla eğitmiş, O’nu, insanlara örnek olacak bir edep ve ahlakla göndererek, İnsan-ı kamil, canlı Kur’an olarak topluma sunmuştur.Söz ve amellerinde eşsiz bir zerafete sahip Resul-u Ekrem, mükemmelliğini Risalet öncesi ve Risalet sonrası bütün zamanlarda göstermiştir. Her ...

Kur'an'ı Anlama Metodu

Kur'an'ı Anlama Metodu
Kur'an'ı Anlama MetoduReveşe Berdaşt ez-Kur'anDR.MUHAMMED HUSEYN BEHEŞTİTEŞEKKÜRBu kitabı tarayıp, tashih edip kütüphanemize kazandıran Muhammed ÇİÇEK kardeşimizden Allah ve Masumlar (as) razı olsun. Lütfen dualarınızda bizleri unutmayın. Bu kitabı kardeşimizin biricik kızı "Masume'ye" ithaf ediyoruz. :)islamkutuphanesi.comAilesiDr. MUHAMMED HUSEYN BEHEŞTİ; 1928 yılında İsfehan'da doğdu. ...

Kur'an'ın Makamı

Kur'an'ın Makamı
     SULTAN ALİ YILMAZTEKİNwww.alhassanain.com/turkishBütün İnsanlar Kur'an'ın MuhattabıdırlarKur'an, gizli hazinelerin kilididir. Tevhid namelerini aleme, gönüllere ve kalplere ilahi nesim ile yansıtan, nuruyla bütün varlık alemini nurlandıran sırac-ül münir'dir.İlahi kelam olup, nurdan gelen, kendisi nur olan diğerleri için aydınlatıcı nur olan hidayet ...

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)

Kısaca Hayatı İmam Zeynelabidin(a.s)
mam Zeynelabidin (a.s)İmam Seccad ve Zeynelabidin lakaplarıyla tanınan Ali, İmam Hüseyin'in oğludur. Annesi de İran şahı Yezdgird'in kızıdır. İmam Hüseyin'in (a.s) dünyada kalan bir tek oğludur.Çünkü üç kardeşi Kerbela vakıasında şehit olmuştu.[1] Bu da, ağır hastalığı nedeniyle savaşa kadir olmadığı için Kerbela'da bulunmasına rağmen canlı kaldı ve harem ...