Turkish
Tuesday 19th of June 2018

Makaleler
ارسال پرسش جدید

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisleröğütİmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler:Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün herkes, yaptığı her hayır ...

Acaba İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?

Acaba İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?
     Ayetullah Cafer SubhaniAcaba İmam Hüseyin'in (a.s) kıyamı bilinçli bir kıyam mıydı, yoksa bilinçsiz bir patlama mı?Cevap:Felsefi açıdan her doğal olay dört nedene dayanmaktadır. Bu dört nedenden biri olmadığı taktirde söz konusu hadise vücuda gelemez. Örneğin bir yazı masasını yaparken marangoza, masanın maddesini oluşturan tahtaya, tahta ...

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI

KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASI
KUFE'LİLERİN AHİDLERİNİ BOZMASIIrak'ta hakimiyetini sürdüren Emevi yönetimi, İlahi risaletin başarısını ve Hüseyin (a.s)'in göz alıcı başarılarını hissedince vahşete kapıldı. Hatta ordu ve silahlı kuvvetleri halkın, İmam Hüseyin (a.s)'e itaat ve Onu takip etmekte ki aşırı istekleri karşısında, zaaf ve uyuşukluğa kapıldılar.İdari yönetim Beni Ümeyye'nin seçmiş ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIMKERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER.İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDAİMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASIAŞURA GÜNÜİMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİİMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ.AŞURA ZÜYARETİAŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ.İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDAHüseyin (a.s) ...

Kur’an ve Öğüt

Kur’an ve Öğüt
Dr.İbrahimiyanKur’an-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama türüdür.Rağıb-i İsfahanî, “Müfredat” kitabında şöyle yazmıştır:“Öğüt, bir insanı korkutarak her hangi bir işten alıkoymaktan ibarettir.”Muhatap üzerinde etki ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
     İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
     PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık ...

Amel defteri (3)

Amel defteri (3)
Amel Defteri Kendi Varlığımızdandır Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ve amellerinin kaydedildiği defterdir. Bu defter, tam olarak bizim kendi hafızamız olabilir, kıyamette hayatımızın her anı  bir film misali bize gösterilecektir. Bu ihtimal kıyamet günü tekrar dirilişle ters ...

Amel defteri (5)

Amel defteri (5)
Amel Defteri Kendi Varlığımızdandır***Amel defteri, kıyamette insanın dünya hayatında yaptığı bütün iyi ve kötü işlerin, sözlerin, hal ve hareketlerin ve amellerinin kaydedildiği defterdir. Bu defter, tam olarak bizim kendi hafızamız olabilir, kıyamette hayatımızın her anı  bir film misali bize gösterilecektir. Bu ihtimal kıyamet günü tekrar dirilişle ters ...

Ebedi Azap (3)

Ebedi Azap (3)
Kimler Ebediyen Azap Görecekler?İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur:ولا يخلّد اللّهُ في النّار إلاّ أهل الكفر والجحود وأهل الضلالة والشّركِŞüphesiz Allah-u Teala sadece küfür, inkar, dalalet ve şirk ehlini ebedi olarak ateşte tutacaktır. Allah kafir ve müşrikler dışında kimseyi ebediyen ateşte bırakmayacaktır. Sonunda yaptığı iyi amellerin ...

Kuran-ı Kerim’de İmamet ve Velayet

Kuran-ı Kerim’de İmamet ve Velayet
–  İslam ümmetinin Allah Resulü'nden (s.a.a) sonra liderlik meselesi olan imamet meselesi hakkında iki görüş söz konusudur.Ehlisünnet'e ait olan ilk bakışa göre, İslam Peygamberi (s.a.a) kendisi için hiç kimseyi halefi olarak belirlemedi ve ümmet Resulullah (s.a.a) rihlet ettikten sonra o hazretin halefini seçmekle yükümlüydü. Ancak Şii ...

Şia ve Kur’ân’ın tahrif olunmazlığı

Şia ve Kur’ân’ın tahrif olunmazlığı
Kur'ân-ı Kerim, semavî kitaplar içerisinde en özel olanıdır; Allah onu muhafaza edeceğini vadetmiştir. Ayrıca semavî kitaplar içerisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir; kalemler şüphe doğuracak ifadeler yerine Kur'ân'ı açıklamaya yönelik şerhler yazmışlardır. Günümüzde ise kimi Vehhabî müellifler, mevcut koşulları fırsata çevirerek ...

Nehc'ul Belağa'nın Hafızları

Nehc'ul Belağa'nın Hafızları
     Nehc'ul Belağa'nın HafızlarıHadis ashabı alimleri sürekli Kur'an-ı Kerim'den sonra Nehc'ul Belağa'yı hıfzetmeye önem vermişlerdir. Burada onlardan bazısını zikretmek istiyoruz.1- Şeyh Muntecebuddin'in dediği üzere Seyyid Razi'ye yakın bir zamanda yaşamış olan Kadı Cemalüddin Kaşani.2- İbn-i Kesir'in tarihinde ve İbn-i Cevzi'nin ise Muntezem adlı eserinde belirttiği üzere ...

Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLER

Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLER
     Hz.ALİ(A.S)DAN RİVAYET EDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHz. alİ (a.s)'dAn Hİkmet, zühT, güzel ahlak ve takva HAKKINDA nakledİlen hadİslerResulullah Salla'llâhu alayhi ve alih'in Vasisi Emir-ul Müminin Hz. Ali el- Murtaza (a.s)'dan tevhit takva, hikmet, züht ve benzeri konularla ilgili çok sayıda hadis nakledilmiştir. Bu yüzden biz onların hepsini burada ...

Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi

Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi
Leyletu’l Regaib veya Regaib gecesi (Arapça: لیلة الرغائب), arzular gecesi anlamına gelmektedir. Arapça bir ibaret olan regaib, Recepayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Müslümanlarıninancına göre bu gece melekler, beşeri toplumlara ilahî rahmeti ulaştırmak için yeryüzüne inerler. Regaib gecesi İslam dünyasında ibadet ve dualarla ...

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER

İMAM MUHAMMED TAKİ (A.S)’IN YAŞANTISIYLA İLGİLİ HADİS VE RİVAYETLER
Birinci Bölüm: İmam (a.s)’ın Özellikleri1- Resulullah (s.a.a)’e Benzemesiİmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:“Hamd Allah’a ki, O, bende ve oğlum Muhammed’de (İmam Muhammed Takî’de), Resulullah (s.a.a) ve oğlu İbrahim’den bir örnek ve benzerlik kıldı.”[1]2- Mübarek MevlutYahya San’ânî diyor ki:Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir ...

İMAM CEVAD(a.s)

İMAM CEVAD(a.s)
İMAM CEVAD(a.s)Muhammed b. Ali b. Musa er'Rıza (a.s.) İmamiye şiasının dokuzuncu imam'ıdır. Ümmetin hidayeti için Allah'ın seç­tiği bir İmam'dır. İmam Cevad (a.s.) hicri 195 yılının Rama­zan ayının on beş veya on dokuzunda, Medine'de dünyaya geldi,[1] hicri 220 yılının Zilhacce ayında da Bağdat'ta şehid oldu. Bazı tarihçiler O hazretin hicri 195 yılının Recep ayının, on veya ...

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)
İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin (a.s.)'den daha üstün birini görmedim, hana bir gün onun oğlu Muhammed (a.s.)'i görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti.(Tahzib-ut Tahzib. c: 9. s: 352)Şianın beşinci imamı "Bakır' lakabıyla meşhur olan Mu­hammet b. Ali b. Hüseyri (a.s.)'dir. Doğumunun hicri 58 yılında olduğu söylenmiştir1. ...

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE
      BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNEİnsanların hayattaki ayrıcalıkları elde etmedeki yetenek ve mizaç farklılıkları, tekvinî=varoluşsal olan doğal temellere dayanır. Bu tekvinî temellerin hayatın farklı aşamalarında kendi etkinliğini göstermesi kaçınılmazdır. Bildiğimiz kadarı ile en eski çağlardan günümüze kadar toplumların hayatı hep ...

Allah (cc) Hakkında Yanlış Bilinenler

Allah (cc) Hakkında Yanlış Bilinenler
     ALLAH(C.C.)HAKKINDA1-ACABA ALLAH TEALA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR Mİ VE CİSİM MİDİR?Allah Teala, Kur'an'da şöyle buyurmaktadır: "Gözler onu görmez."1 "Hiç bir şey O'na benzemez." 2 Ve Musa (a.s.) Allah'ı görmek isteyince Allah Teala şöyle buyurdu: "Beni asla göremezsin." 3Bu durumda Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de nakledilen; "Allah kullarına ...