Turkish
Friday 23rd of February 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

AHİRET- Gureru’l-Hikem 1

AHİRET- Gureru’l-Hikem 1
1- Ahiret, iyi insanların kurtuluşudur. /695 ـ اِشتِغالُكَ بإصْلاحِ مَعادِكَ يُنْجيكَ مِنْ عَذابِ النَّارِ2- Ahiretini ıslah etmeye çalışman seni ateşin azabından kurtarır. /1484 ـ الرَّابحُ مَنْ باعَ العَاجِلَةَ بِالآجِلَةِ3- Asıl kazanç sahibi, dünyasını ahiretine satandır. 1488  اَلمالُ ...

Ali'nin Ali Oluşu

Ali'nin Ali Oluşu
Ali (a.s) şöyle der: Ben fıtrat üzere doğdum.Ali (a.s) şöyle der: "Ben fıtrat üzere doğdum. Herkesten önce imana koştum. İlk hicret eden benim."1İmam Ali (a.s), Hicret'ten yirmi üç yıl önce Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Kâbe'nin içinde otuzuncu Fil yılında recep ayının on üçünde cuma günü dünyaya geldi. Ondan önce Allah'ın dokunulmaz ...

Recep Ayının Amelleri

Recep Ayının Amelleri
Recep veya Recebu’l Muracceb (Arapça: رجب یا رجب المرجب), hicri-kameri ayların yedincisidir.Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis nakledilmiştir: “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”Aynı şekilde Efendimizden (s.a.a) şöyle bir rivayet daha nakledilmiştir: “Her kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa, ...

HİCRETTEN PEYGAMBERİN VEFATINA KA­DAR

HİCRETTEN PEYGAMBERİN VEFATINA KA­DAR
İmam Ali (a.s) Peygamber’in (s.a.a) kardeşi:İslami kardeşlik ve kardeşlik bağı İslam dininin sosyal ilkelerinden biridir. İslam Peygamber’i çeşitli zamanlarda bu bağı kurup sağlamlaştırmaya özen göstermiştir. Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra, ensar ile muhacirler arasında kardeşlik antlaşması yaptırdı. Bu amaçla, Müslümanlar’ın bir araya toplandığı bir ...

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM ZEYN-ÜL ABİDİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Zeyn-ül Abidin (a.s)'dan Züht, Hikmet, Marufu Emretme, Münkerden Nehyetme ve Benzeri Konularda Nakledilen Hadisleröğütİmam aleyhi's-selâm'ın her cuma günü ashap ve taraftarlarına yaptığı nasihatler:Ey insanlar! Allah'tan korkun ve bilin ki, O'na döneceksiniz ve o gün herkes, yaptığı her hayır ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık kuraklık ve kıtlık yerini ...

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER
Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHazret-i Resulullah (s.a.a(1))'ten Öğüt, Hikmet, Züht ve Benzeri Konularda Nakledilen SözlerHz.RESULULLAH (s.a.a)'İn Hz. ALİ (a.s(2))'a VASİYETİYa Ali, Allah'ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı ...

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1

Hz. Mehdi (af) Nerededir? 1
Her ne kadar Senden uzak olsak daSenin yanında olduğumuzu hissediyoruz.Vakit geldi artık, nerdesin?Seni beklemekteyiz? [1]  Her ne kadar gözlerden gizli olsa ve görülmese de, onun bir yeri ve meskeni vardır. İmam-ı Zaman’ın memleketi ve evi neresidir?  İmam-ı Zaman çocukluk döneminde “yarı gizli” idi. Sosyal ortam ve düşman korkusu nedeniyle İmam Hasan Askeri (as), onu ...

İmam Hasan Askeri’nin Şehadeti Münasebetiyle

İmam Hasan Askeri’nin Şehadeti Münasebetiyle
 Ebu Muhammed Hasan b. Ali (Arapça: الإمام الحسن العسكري عليه السلام), İsna Aşeri (On İki İmam) Şialarının 11. İmamıdır. Babası (İmam Hadi) ve kendisinin Asker’de (Samarra) zorla alıkonulmasından dolayı bu iki imam Askeri diye ünlü olmuşlardır. Samarra’daki zorunlu ikamet, bu iki imamın (a.s) tüm hareketlerinin hükümet güçleri tarafından ...

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri

Bekleyişin İslami Öğretilerindeki Yeri
  İslam dini bireyde ve İslami toplumda çalışma ve çaba sarf etme ruhunu ayakta tutmak ve geleceği ümitle bakmayı sağlamak ve Allah tarafından bazı kolaylıkların sağlanmasını beklemek için çok kez vurguda bulunmuş ve müminleri her türlü ümitsizlikten sakındırmaya özen göstermiştir. Bu arada imam Mehdi (sa)’nın zuhurunu beklemek, İslam dininin ...

İmam Rıza ( Şehadeti Münasebetiyle )

İmam Rıza ( Şehadeti Münasebetiyle )
Ebü’l-Hasan Ali bin Musa er-Rıza (Arapça: الإمام الرضا عليه السلام) (h. 148-203), İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak bilinmektedir. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda ihtilaflar bulunmaktadır: ...

Meyyite Telkin Etmenin Felsefesi

Meyyite Telkin Etmenin Felsefesi
Ölüm anında ve ondan sonra da ölüm halinde olana ve Müslüman’ın ölüsüne telkin edilir; bu telkin gerçi “işit ve anla!” sözleriyle ruhsuz cesede söylenir; çünkü Yüce Allah ölüm anında ruhu tastamam alır (Zümer/42), ama ruh veya nefs, varlık âleminin her merhalesinde o merhaleye münasip cisim ve bedene sahip olduğu ...

İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
     İMAM HASAN(A.S.)'DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hasan(a.s)'ın Hikmet, Öğüt, Teşvik, Korkutma, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb. Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının Sorularına Verdiği Cevaplar(1)İmam Hasan aleyhi's-selâm'a "Zühd nedir?" denildi; İmam: "Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya ...

-1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI

-1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI
1-HZ.PEYGAMBER'İN HAYATI"Benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim.""Sizden hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten (münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır."ÖNSÖZResul-i Ekrem (s.a.a)'in ve Masum İmamların (Allah (c.c)'ın salat ve selamı onların üzerine olsun) mübarek ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık kuraklık ve kıtlık yerini ...

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER

Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLER
Hz.RESULULLAH(S.A.A)DEN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHazret-i Resulullah (s.a.a(1))'ten Öğüt, Hikmet, Züht ve Benzeri Konularda Nakledilen SözlerHz.RESULULLAH (s.a.a)'İn Hz. ALİ (a.s(2))'a VASİYETİYa Ali, Allah'ı gazaplandıracak (bir şeyle) hiçbir kimseyi razı etmemen, Allah'ın (sana) verdiği bir şeyden dolayı başkasını övmemen, Allah'ın senden esirgediği bir şeyden dolayı ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
     İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl ...

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ
     KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİİmam Hüseyin (a.s)'ın hayatına göz attığımızda; İmam'ın (a.s) maddi güçle zalim Emevi hükümetini yıkmasının mümkün olmadığın görmekteyiz. Hatta İmam Hüseyin (a.s)'e mektup yazarak, Kufe'ye davet edenlere dahi güvenmiyordu. Onların mektupları kendisine yetişmeden önce, kendi şanlı hareketini bildirmişti.İmam ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

 TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu ...