Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı(1)

Kur'an, teslis inancını çürütürken iki yöntemi kullanır. Birincisi, genel yöntem. Bu çerçevede yüce Allah'ın oğul edinmesinin imkansızlığı vurgulanır. Oğul olduğu iddia edilenin Hz. İsa veya bir başkası olması önemli değildir. İkincisi, özel yöntem. Bu çerçevede Meryem oğlu İsa'nın oğul ilah olmadığı,aksine yaratılmış bir kul olduğu ...

Kur’an insanı korur(1.Bölüm)

Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. İşte bunları uygulayan ve Kur’an’a saygıyı gözeten kimse, kendini helak olmaktan korur.İmam Ali b. Ebutalib (a.s), bu hususta şöyle buyurmaktadır:“Bilin ki şu Kur’an, ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

ALLAH'I ZİKRETMEK

Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir. Sülûk eden bir insan zikir vasıtasıyla tedricen madde ufuğundan daha yukarılara çıkar, sefa ve nuraniyet âlemine ayak basar ve Allahu Teâlâ'ya yakınlık makamına ulaşıncaya dek tedricen mükemmelleşir. Allah'ı anmak ibadetlerin ruhu ve onların ...

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek

Kuran ayetlerinde, Allah'ın sıfatlarının bir kısmı şu şekilde haber verilmektedir:Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun ...

Kur'an-ı Kerim

Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

Kur’ân’ı Öğrenmek Ve Öğretmek:

1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):“Erkek olsun yahut kadın olsun, hür olsun veya köle, her mu’minin boynunda Kur’ân öğrenmek ilahi bir haktır.”  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Saadetli insanlar gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi teessüf ve pişmanlık günü olan kıyamet gününde kurtulmayı, sıcak günü mahşerde gölge altında ...

Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi

  1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir.”  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):“Kur’ân, Allah’tan sonra her şeyin üstünüdür. O halde kim  Kur’ân’a saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiş ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

Kur'an-ı Kerim okurken

1- Abdestli olarak kıbleye karşı,, hürmetle okumalı...2- Ağır ağır ve manasını düşünerek okumalı...3- Ağlayarak okumalı... mahsun olmalı... zira Kuran Resulullahı hep mahsun olduğu dönemde inmiştir... Resulün çektikleri düşünülmeli...4- Her ayetin hakkını vermeli... Yani azap ayetlerini korkarak,, Rahmet ayetlerini heveslenerek, Tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalı ve ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

KUR"ÂN-I ANLAMA SORUNU 7

Enfâl Suresi’nin 67 ila 69. ayetlerinde beyan edilen esirler olayı ve ayette açıklanmayan, hadisler olmadan ayetin normal zahirî maksatlarının bile anlaşılamayacağı gerçeği bunun bir başka örneğidir.         Mücâdele Suresi’nin 12. ve 13. ayetlerinde bahsedilen necva olayının detay bilgileri, necvanın ne olduğu, neden bu hükmün ...

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1

Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.Tabiatla, ya da uydurma karşılığıyla doğa kavramıyla ne kasdettiğimizi ya da bu kavramın çerçevesinin nasıl belirlenebileceğini izah etmek kestirmeden mümkün olamamaktadır. Bu özellikle; müslümanca bir ...

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

 Kur’an ayetlerinde her amelin kabul olması, niyet ve salih amel olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Bu, şu manadadır ki Allah katında makbul olan amelin hem fail bakımından ve hem fiil bakımından hüsnünün olması gerekir; yani failin niyeti temiz olmalı ve amel de iyi ve salih olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleşmesine engel olan her şey amelin kabulüne ve neticede Allah’a ...

Belçikalı Doktor İmam Rıza Türbesinde Müslüman Oldu

- Belçikalı bir bayan doktor, İran'ın kuzey doğusunda Meşhed kentinde İmam Rıza'nın -as- kutsal türbesinde şehadet kelimesi getirerek müslüman oldu. İRNA'nın bildirdiğine göre Kutsal Rezevi türbesinin İranlı olmayan ziyaretçileri müdürü Mühammed Cevad Haşimi Nejad yaptığı açıklamada, müslüman hastası vasıtası ile İslam dini ile tanışan ...

İmam Rıza -a.s- tv kanalı resmen yayına başladı

  İmam Rıza –a.s–tv kanalı, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi’nin katıldığı törenle resmen faaliyete başladı.Bu uydu kanalı İslam ülkeleri medya organlarının birlik ve dayanışması çerçevesinde ve kutsal Rezevi külliyenin destekleri ile Nilsat uydusundan yayına başladı.İmam Rıza –a.s– tv kanalı beş ay ...

İmam Rıza’nın (a.s) ''Doğum Günü'' Tüm Sevenlerine Kutlu Olsun

İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak bilinmektedir. Künyesi Ebü’l Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda ihtilaflar bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.Medine’de dünyaya gelmesine rağmen ...

İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU [2]Sulî derki: Babamın amcası İbrahim bin Abbas, İmam Rıza hakkında övücü çok şiirler yazmıştı ki, çekinmeden onları okurdu. Ama daha sonra, onları gizlemek zorunda kaldı. Bir müddet sonra onları tekrar oradan buradan toplamaya çalıştı. Hz. İmam Rıza’nın annesinin adının “Sekenen Nevbiyye”‌, “Erva”‌, ...

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU

Muhammed bin Yahya es-Suli derki: Ebul Hasan er-Rıza (a.s), Ali bin Mûsa bin Câfer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib’in kendisidir. Annesi “Tuktem”‌ adındaki Ümmü Veled idi.[1] Bu ad, İmam Kâzım’ın cariyesi olduktan sonra kendisine verildi.Beyhakî, Suli’den o da Avn bin Muhammed-i Kindî’den, o da Ebul Hasan Ali bin Meysem’den ...

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

1- Ali bin Ahmed bin Muhammed İmran ed-Dekkak, Hemdan ed-Divanî’den şöyle naklediliyor: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:"Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, mizan ve terazide."2- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Hüseyin bin Zeyd’den ...