Turkish
Monday 20th of November 2017
Makaleler

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

Kur'an-ı Kerim okurken

1- Abdestli olarak kıbleye karşı,, hürmetle okumalı...2- Ağır ağır ve manasını düşünerek okumalı...3- Ağlayarak okumalı... mahsun olmalı... zira Kuran Resulullahı hep mahsun olduğu dönemde inmiştir... Resulün çektikleri düşünülmeli...4- Her ayetin hakkını vermeli... Yani azap ayetlerini korkarak,, Rahmet ayetlerini heveslenerek, Tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalı ve ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

KUR"ÂN-I ANLAMA SORUNU 7

Enfâl Suresi’nin 67 ila 69. ayetlerinde beyan edilen esirler olayı ve ayette açıklanmayan, hadisler olmadan ayetin normal zahirî maksatlarının bile anlaşılamayacağı gerçeği bunun bir başka örneğidir.         Mücâdele Suresi’nin 12. ve 13. ayetlerinde bahsedilen necva olayının detay bilgileri, necvanın ne olduğu, neden bu hükmün ...

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1

Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.Tabiatla, ya da uydurma karşılığıyla doğa kavramıyla ne kasdettiğimizi ya da bu kavramın çerçevesinin nasıl belirlenebileceğini izah etmek kestirmeden mümkün olamamaktadır. Bu özellikle; müslümanca bir ...

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

 Kur’an ayetlerinde her amelin kabul olması, niyet ve salih amel olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Bu, şu manadadır ki Allah katında makbul olan amelin hem fail bakımından ve hem fiil bakımından hüsnünün olması gerekir; yani failin niyeti temiz olmalı ve amel de iyi ve salih olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleşmesine engel olan her şey amelin kabulüne ve neticede Allah’a ...

Belçikalı Doktor İmam Rıza Türbesinde Müslüman Oldu

- Belçikalı bir bayan doktor, İran'ın kuzey doğusunda Meşhed kentinde İmam Rıza'nın -as- kutsal türbesinde şehadet kelimesi getirerek müslüman oldu. İRNA'nın bildirdiğine göre Kutsal Rezevi türbesinin İranlı olmayan ziyaretçileri müdürü Mühammed Cevad Haşimi Nejad yaptığı açıklamada, müslüman hastası vasıtası ile İslam dini ile tanışan ...

İmam Rıza -a.s- tv kanalı resmen yayına başladı

  İmam Rıza –a.s–tv kanalı, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi’nin katıldığı törenle resmen faaliyete başladı.Bu uydu kanalı İslam ülkeleri medya organlarının birlik ve dayanışması çerçevesinde ve kutsal Rezevi külliyenin destekleri ile Nilsat uydusundan yayına başladı.İmam Rıza –a.s– tv kanalı beş ay ...

İmam Rıza’nın (a.s) ''Doğum Günü'' Tüm Sevenlerine Kutlu Olsun

İsna Aşer (On İki İmam) Şia’sının sekizinci imamıdır. En meşhur lakabı “Rıza” ve “İmam Rıza” olarak bilinmektedir. Künyesi Ebü’l Hasan’dır. Babası Şiaların Yedinci İmamı, İmam Kâzım’dır. Annesinin adı konusunda ihtilaflar bulunmaktadır: Örneğin Ümmü’l Benin, Tüktem, Necime denilmiştir.Medine’de dünyaya gelmesine rağmen ...

İMAM RIZA’NIN DEĞERLİ ANNESİ HAKKINDA

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU [2]Sulî derki: Babamın amcası İbrahim bin Abbas, İmam Rıza hakkında övücü çok şiirler yazmıştı ki, çekinmeden onları okurdu. Ama daha sonra, onları gizlemek zorunda kaldı. Bir müddet sonra onları tekrar oradan buradan toplamaya çalıştı. Hz. İmam Rıza’nın annesinin adının “Sekenen Nevbiyye”‌, “Erva”‌, ...

İMAM RIZA (A.S)’IN DOĞUMU

Muhammed bin Yahya es-Suli derki: Ebul Hasan er-Rıza (a.s), Ali bin Mûsa bin Câfer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebu Talib’in kendisidir. Annesi “Tuktem”‌ adındaki Ümmü Veled idi.[1] Bu ad, İmam Kâzım’ın cariyesi olduktan sonra kendisine verildi.Beyhakî, Suli’den o da Avn bin Muhammed-i Kindî’den, o da Ebul Hasan Ali bin Meysem’den ...

İMAM RIZA (A.S)’I ZİYARET ETMENİN SEVABI -1

1- Ali bin Ahmed bin Muhammed İmran ed-Dekkak, Hemdan ed-Divanî’den şöyle naklediliyor: İmam Rıza (a.s) şöyle buyurdu:"Her kim beni uzak yoldan gelip ziyaret ederse, kıyamet günü onu üç yerde kurtaracağım: İnsanlara amel defterleri sağ ve sol taraflarından verildiğinde, Sırat köprüsünde, mizan ve terazide."2- Muhammed bin Ali Macileveyh (r.a), Hüseyin bin Zeyd’den ...

Ehlibeyt’in (a.s) Ölçüsü Takva

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) pek çok kardeş ve bacıları vardı. Kardeşlerinden birisi olan Zeyd,Me’mun’un aleyhine kıyam ederek Basra’da Beni Abbas’ın evini yaktı ve bu sebeple “Zeydü’n Nar” yani Ateş Zeyd ismiyle meşhur oldu. Me’mun’un memurları Zeyd’i yakaladılar. Me’mun İmam Rıza’nın (a.s) hatırına Zeyd’i bağışladı ve İmam ...

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ

Ayetullah’il Uzma İmam Humeyni (ra)Çeviri: Kadri Çelikİmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala'yla İlgisine DairEnbiya, Asfiya ve Mtü'minlerin İptilasının Şiddetine DairPeygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Mübtela OlmalarıDünyanın Hak Teala'nm Mükafat ve Ceza Diyarı OlmadığıRuhsal iptilamn Şiddetin idrakin Şiddetine Tabi Olduğuna DairMÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP ...

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi ...

Hazreti Masume'nin Mübarek Doğum Günü Münasebetiyle...

Hz. Fatıma Masume (Arapça: فاطمة المعصومة), İmam Kazım’ın (a.s) kızı, Ehlibeyt ailesinin seçkin ve faziletli hanımefendisi ve özel bir büyüklük ve konuma sahip Kum Şehri İmam zadesidir.Doğumu ve NesebiEski kaynaklarda, Hz. Masume’nin (s.a) doğum tarihi hakkında her hangi bir açıklama yapılmamış, ancak sonraki kaynaklarda doğum tarihinin hicretin 173. Yılında ...

İmam Sadik (a.s) ve imamet kanıtı

 İmam Sadık diye ünlenen Cafer b. Muhammed b. Ali b. Hüseyin (Arapça: الإمام الصادق عليه السلام) Medine, h. 83, Medine, h. 148), Şiaların altıncı imamıdır. 65 yaşında iken şehit oldu ve babası İmam Muhammed Bakır (a.s) ve dedeleri İmam Seccad (a.s) veİmam Hasan’ın (a.s) yanında Cennetü’l Bakimezarlığında defnedildi. Annesi Kasım b.Muhammed b. Ebu Bekir’in ...

İmam Sadık'ın (a.s) Ebu Hanife'ye cevabı...

Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife şöyle diyor:"Bir gün İmam Sadık`la görüşmek için O Hazretin evine gittim. O saatte Kufe halkından bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık (a.s) onlarla görüşmek için izin verince ben de onlarla birlikte içeri girdim. Huzuruna yetiştiğimde şöyle dedim:"Ey Resulullah'ın oğlu! Halkı Resulullah'ın ashabına sövmekten alıkoyacak birini ...

En iyi Ümmetin Belirtisi

Kur'ân-ı Kerim, Müslümanlara hitaben şöyle buyurur: İyiliğe davet edip kötülükten sakındırmanız kaydıyla siz, insanların gördüğü en iyi ümmetsiniz.[1]Kur'ân-ı Kerim birçok ayette yersiz tutuculuklarından, gerçekleri tahrif etmelerinden ve yersiz beklentilerinden dolayı kitap ehlini eleştirirken; kitap ehlinden bir grubu ise inandıkları, ilâhî ...

Emanet 1

Emanet kavramının kök anlamı "emn"dir. İman sözcüğü de bu köktendir. Emanet sözcüğünün sözlük anlamı "korku ve kaygının gitmesi, insanın korunma konusunda gönül rahatlığı içinde olması"dır. Emanet sözcüğü aynı zamanda "güvenme ve koruma konusu olan, korunması istenen şey için de kullanılmaktadır." Kur'an, emanet ...