Turkish
Wednesday 20th of September 2017
Makaleler

Hz. Hatice ve Peygamber Efendimizin Oğlu Hz. Kasım'ın Kabri Şerifleri

Peygamber efendimizin (s.a.a) üç erkek çocuğu vardı bunlardan ikisi Hz. Hatice'dendi. Bu üç erkek çocuğun üçü de Peygamberimizden önce dünyadan göçmüşlerdi. Peygamber efendimizin 4 tane de kızı vardı. Kızların da hepsinin annesi Hz Hatice'ydi (s.a). Hz. Fatıma (s.a) dışındakilerin hepsi Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.Aşağıdaki bu ...

Ummu’l-Müminin Hazreti Hatice’nin Yaşam Tarzı ve Davranış Modeli

 Ummu’l-Müminin Hazreti Hatice’nin yaşam tarzının mütalaa edilmesi gösteriyor ki o hem cahiliyet döneminde ve hem Hatemu’l-Enbiya’nın (s.a.a) bisetinden sonra ahlaki faziletlere ve manevi erdemlere sahipti. O yaşadığı toplum içinde üstün kadın modeli unvanı ile insani iyi sıfatların yayılmasında oldukça etkili idi. Cömertlik, keramet, fedakarlık, iffet, ...

İran’da 15. Hordad Kıyamı’nın Yıl Dönümü

 Bu gün, İslam İnkılabı sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen 15 Hordad Kıyamı’nın 54. yıl dönümü. İran tarihinin geleceğini belirlemesi açısından son derece önemli bir tarih olarak kayıtlara geçen 15 Hordad; Şah rejimi güvenlik güçleri tarafından Kum kentinde İmam Humeyni'yi, Şah rejimine karşı yaptığı konuşmadan dolayı tutuklaması, ardından ...

Orucun Hikmetleri

Allame Şubber'in el-Ahlak kitabından orucun hikmetleri..Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç, cehennem ateşinin önündeki kalkandır.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç tutan insan, bir Müslümanın arkasından konuşmadığı sürece, evinde uyurken bile ibadet halindedir.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Oruç ...

Kur'an Hatmi

Kur’an Hatmi (Arapça: ختم القرآن); Kur’an’ın baştan sonuna kadar okunmasıdır. İslam’da Kur’an hatmi için birçok fazilet, maddi ve manevi eserler zikredilmiştir. Ayrıca duanın kabul olduğu anlardan biri de Kur’an tilaveti ve hatminden sonradır.[1]Kur’an hatmi ferdi ve grupsal olarak gerçekleşmektedir ve bu amelin sonunda da en kapsamlı ve önemlisi ...

Filistinli Esirlerin Açlık Grevi Zaferle Sonuçlandı

Siyonist işgal rejimi zindanlarında “Özgürlük ve Onur” sloganıyla 41 gündür açlık grevi direnişini sürdüren Filistinli esirler, cezaevleri idaresiyle yapılan görüşmelerde yönetimin esirlerin insani olan bütün taleplerini kabul etmesinden sonra bu sabah (27 Mayıs Cumartesi) eylemi bitirdi.Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karakı’ yaptığı ...

Oruç

- Oruç (Arapça: الصوم, İngilizce: Fasting or Sawm), İslam’ın önemli ibadetlerinden ve bu dinin ibadet düsturlarından olup namazdan sonra en önemli ibadetlerden biri sayılmaktadır. Bu anlamda insanın sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek ve içmekten kesilmek gibi bazı işlerde Allah’ın buyurduğu şekilde davranmasından ibarettir.Önceki Dinlerde Oruç ...

Kur'an hayatımızın neresinde?

Bir kişinin Müslüman olması, Kur’an’ı hayatına müdahil kılmasını gerektirir. Kur’an’ın hayata müdahale etmesi ise, bir meseleyi akademik boyutu veya detaylarıyla bilmekten öte, en önemlisi hayata aktarmak için bilmek ve bildiklerimizle de amel etmek demektir. Kur’an, insanların bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümlerini bildirir. Rabbimiz (c.c.), ...

KURAN TÜM MÜSLÜMANLARIN VAHDET NOKTASI

Kur'anî Kavramları Saptırmak İçin Uğursuz Çabalar   Kur'an-ı Kerim, ilahî kanunların en önemli ve en sağlam kaynağıdır. Böyle bir kaynak, Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla insanlığa sunulan en büyük ilahî hediyedir. Bu yüzden bu semavî kitabı doğru ve dürüst bir şekilde anlamak, bütün Müslümanlar, özellikle de Kur'an'ın ...

SÜNNETİN KAYNAĞI KUR'ANDIR

Hiç kimse "Bize Allah'ın kitabı yeter!" diyerek Kur'an hakikatlerini açıklaması ve tefsiriyle nasıh ve mensuh ayetlerini, genel ve özel nitelikli hitaplarını ve yine dinin usul ve furuunu kavrayışla ilgili peygamber sünneti ve hadislerini bir kenara itemez. Zira Kur'an-ı Kerim gayet net bir dille Hz. Resulullah'ın (s.a.a) söz ve amellerinin Müslümanlar için hüccet (kesin delil) ...

Kur’an Üzerinde Düşünmenin Zorunluluğu

“Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.”‌Nisa, 82Hz. Peygamber (s.a.a)’e atılan iftiralardan biri de ‘Kur’an’ı Muhammed’e bir başkası öğretmiş’ demeleridir. ‘Şüphesiz biz onların: ‘Kur’an’ı ona ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur"ânda İbadetin Felsefesi

Kur'ân-ı Kerim namazın felsefesini Allah'ı anmak ve zikretmek olarak tanıtıyor: "Beni anmak için namaz kıl!"  Allah'ı anmayı ise kalplerin huzur bulması, "Haberiniz olsun Allah'ın zikriyle kalpler huzur bulur."Ve kalp huzurunun sonucunu ise melekût âlemine uçuş olarak tanımlıyor:"Ey mutmain (huzur bulan) nefis! Rabbine dön."Kur'ân-ı Kerim diğer ayetlerde, ibadeti Allah Tealâ?ya ...

Kur’an Bizden Ne İstiyor?

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in insanlığa getirmiş olduğu evrensel mesaj Kur’an, insanlığı dünya ve ahirette mutluluğa kavuşturmak için vahyedilmiştir. Peki Kur'an biz inananlardan ne istiyor? Bu soruya Kur'an ışığında cevap verecek olursak;Kur'an bizden;1- Okunmasını,2- Üzerinde düşünülmesini,3- Anlaşılmasını,4- İhlâsla açıklanmasını,5- İbret alınıp, hayatta tatbik ...

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

Kur’an hakkında önemli olan sorulardan biri, Kur’an-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?     Kur’an-ı Kerim de aynen “yakin” gibi zatî anlamda hüccet midir, yoksa onun hüccet oluşu başka bir şeyden mi kaynaklanmaktadır?     Kur’an-ı Kerim, ...

Kur’an Hidayet Ve Saadet Kitabıdır

Kur’an-ı Kerim, insan için hidayet ve saadet kitabıdır. İnsan, dünya ve ahiret hayatlı bir varlık olduğundan dolayı Kur’an-ı Kerim, insan hayatının her iki boyutunu güvenceye alır ve iyileştirir. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:“Hâ mîm. Rahman ve rahîmden indirilmiştir.” [1]      Ayetteki ...

Kur’an-ı Kerim En Güzel Öğüt

Katılaşma, kalbin hastalıklarından biridir ve kalbin yumuşaması, bazı etkenlere bağlıdır ve bu etkenlerden biri de öğüttür.    Kur’an-ı Kerim en güzel öğüttür; çünkü Kur’an’ın öğüt, öykü ve kıssaları eğitici olmakla birlikte, kalbin yumuşama ve teslimiyet sunma nedenidir.      Kur’an-ı Kerim ...

Kıyamet Günü Allah Görülecek Midir?

İslam filozofları, İmamiyye bilginleri ve mutezile grubu apaçık delillerle Allah’ın varlığının, insanlar tarafından görülemeyeceği kadar yüce olduğunu ispat etmişlerdir. Ama bir gruba göre Kıyamet suresi 23. ayetin zahiri Allah’ın salih kullarının kıyamet günü Allah’ı göreceklerini göstermektedir. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: “Rablerine bakıp ...

İmam Humeyni (r.a)’nin görsel yaşam hikayesi 5. baskıda

Ansiklopedi ve görsel genel bilgi kitaplarının yayımlanmasıyla tanınan Sayan Yayınları, 30. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı’na İran’ın büyük ve etkili siyasi liderlerinin özgeçmişiyle yaşam hikayeleri kitapları başta olmak üzere 31 başlıkla katılmıştır. İslam İnkılabı’nın büyük Kurucusu İmam Humayni (r.a)’nin yaşam hikayesinin görsel ...