Turkish
Friday 23rd of February 2018
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar

Kur'an-ı Kerîm'den Dualar
1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn.   Dua olarak okunduğunda söylenebilecek olan Türkçe meali:"Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez isen, hüsrâna düşenlerde oluruz ...

Siyonist İsrail'e ait göç verileri yayınlandı

Siyonist İsrail'e ait göç verileri yayınlandı
Siyonist İsrail'e ait bir istatistik kurumu 2015 yılına ait göç verilerini yayınladı.Göç verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 16 bin 700 kişi yurt dışına çıktı ve bunların sadece 8 bin 500'ü bir yıl sonra geri döndü.Gidenlerin çoğu ailelerini de yanında götürdü.2015'te yurt dışına çıkanların yaş ortalaması 27,6. Yüzde 53`ü de ...

Kıyamet Büyüktür

Kıyamet Büyüktür
Kıyametten bir haber işitiyoruz ve bunu basit görüyoruz. Oysa dünya âlemi bize nazaran çok büyük ve önemli olmasına rağmen Allah-u Teâlâ Kur"ân-ı Kerim"de onu oyun olarak addediyor. Buna karşılık kıyamet için "büyük bir olay" tabirini kullanıyor.[1] Evet, kıyamet çok büyüktür. O, öyle bir gündür ki önceki ve sonraki ...

Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı(1)

Kur'an'ın Teslis İnancına Karşı Çıkışı(1)
Kur'an, teslis inancını çürütürken iki yöntemi kullanır. Birincisi, genel yöntem. Bu çerçevede yüce Allah'ın oğul edinmesinin imkansızlığı vurgulanır. Oğul olduğu iddia edilenin Hz. İsa veya bir başkası olması önemli değildir. İkincisi, özel yöntem. Bu çerçevede Meryem oğlu İsa'nın oğul ilah olmadığı,aksine yaratılmış bir kul olduğu ...

Kur’an insanı korur(1.Bölüm)

Kur’an insanı korur(1.Bölüm)
Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. İşte bunları uygulayan ve Kur’an’a saygıyı gözeten kimse, kendini helak olmaktan korur.İmam Ali b. Ebutalib (a.s), bu hususta şöyle buyurmaktadır:“Bilin ki şu Kur’an, ...

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı
Kuran'da Rabbimizin insanlara uyarıcı, korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdiği kıymetli elçilerinin güzel ahlak özelliklerine dair birçok ayet yer almaktadır. Tüm peygamberler, Allah'a olan teslimiyetleri, samimiyetleri, sadakatleri ve adil, mütevazi, onurlu tavırlarıyla son derece üstün ahlaklı insanlardır. Kuran'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'a olan derin imanı, ...

ALLAH'I ZİKRETMEK

ALLAH'I ZİKRETMEK
Allah'ı zikretmek manevî hareketin ve Allah'a yakınlığa doğru seyr ve sülûk etmenin başlangıç noktası sayılabilir. Sülûk eden bir insan zikir vasıtasıyla tedricen madde ufuğundan daha yukarılara çıkar, sefa ve nuraniyet âlemine ayak basar ve Allahu Teâlâ'ya yakınlık makamına ulaşıncaya dek tedricen mükemmelleşir. Allah'ı anmak ibadetlerin ruhu ve onların ...

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek

Allah'ı Hakkıyla Takdir Etmek
Kuran ayetlerinde, Allah'ın sıfatlarının bir kısmı şu şekilde haber verilmektedir:Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun ...

Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim
Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

Kur’ân’ı Öğrenmek Ve Öğretmek:

Kur’ân’ı Öğrenmek Ve Öğretmek:
1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):“Erkek olsun yahut kadın olsun, hür olsun veya köle, her mu’minin boynunda Kur’ân öğrenmek ilahi bir haktır.”  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Saadetli insanlar gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi teessüf ve pişmanlık günü olan kıyamet gününde kurtulmayı, sıcak günü mahşerde gölge altında ...

Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi

Kur’ân’ın Azameti, Fazileti ve Önemi
  1- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): “Kur’ân’ın diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah’ın yaratıklarına olan üstünlüğü gibidir.”  2- Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a):“Kur’ân, Allah’tan sonra her şeyin üstünüdür. O halde kim  Kur’ân’a saygı gösterirse, Allah’a saygı göstermiş ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI
Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

Kur'an-ı Kerim okurken

Kur'an-ı Kerim okurken
1- Abdestli olarak kıbleye karşı,, hürmetle okumalı...2- Ağır ağır ve manasını düşünerek okumalı...3- Ağlayarak okumalı... mahsun olmalı... zira Kuran Resulullahı hep mahsun olduğu dönemde inmiştir... Resulün çektikleri düşünülmeli...4- Her ayetin hakkını vermeli... Yani azap ayetlerini korkarak,, Rahmet ayetlerini heveslenerek, Tenzih ayetlerini tesbih ederek okumalı ve ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI
Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

KUR"ÂN-I ANLAMA SORUNU 7

KUR"ÂN-I ANLAMA SORUNU 7
Enfâl Suresi’nin 67 ila 69. ayetlerinde beyan edilen esirler olayı ve ayette açıklanmayan, hadisler olmadan ayetin normal zahirî maksatlarının bile anlaşılamayacağı gerçeği bunun bir başka örneğidir.         Mücâdele Suresi’nin 12. ve 13. ayetlerinde bahsedilen necva olayının detay bilgileri, necvanın ne olduğu, neden bu hükmün ...

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1

Kur’an-ı Kerim ve Tabiat-1
Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.Tabiatla, ya da uydurma karşılığıyla doğa kavramıyla ne kasdettiğimizi ya da bu kavramın çerçevesinin nasıl belirlenebileceğini izah etmek kestirmeden mümkün olamamaktadır. Bu özellikle; müslümanca bir ...

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur

İnsanın Amellerinin Kabul veya Ret Olasına Neden Olan Unsurlar/ Minnet Bırakmak Amelin Yok Olmasına Neden Olur
 Kur’an ayetlerinde her amelin kabul olması, niyet ve salih amel olmak üzere iki şarta bağlanmıştır. Bu, şu manadadır ki Allah katında makbul olan amelin hem fail bakımından ve hem fiil bakımından hüsnünün olması gerekir; yani failin niyeti temiz olmalı ve amel de iyi ve salih olmalıdır. Bu iki şartın gerçekleşmesine engel olan her şey amelin kabulüne ve neticede Allah’a ...

Belçikalı Doktor İmam Rıza Türbesinde Müslüman Oldu

Belçikalı Doktor İmam Rıza Türbesinde Müslüman Oldu
- Belçikalı bir bayan doktor, İran'ın kuzey doğusunda Meşhed kentinde İmam Rıza'nın -as- kutsal türbesinde şehadet kelimesi getirerek müslüman oldu. İRNA'nın bildirdiğine göre Kutsal Rezevi türbesinin İranlı olmayan ziyaretçileri müdürü Mühammed Cevad Haşimi Nejad yaptığı açıklamada, müslüman hastası vasıtası ile İslam dini ile tanışan ...

İmam Rıza -a.s- tv kanalı resmen yayına başladı

İmam Rıza -a.s- tv kanalı resmen yayına başladı
  İmam Rıza –a.s–tv kanalı, Kutsal Rezevi külliyenin mütevellisi Hüccetülislam Seyyid İbrahim Reisi’nin katıldığı törenle resmen faaliyete başladı.Bu uydu kanalı İslam ülkeleri medya organlarının birlik ve dayanışması çerçevesinde ve kutsal Rezevi külliyenin destekleri ile Nilsat uydusundan yayına başladı.İmam Rıza –a.s– tv kanalı beş ay ...