Azəri
Monday 1st of March 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Bilal haqqında

Bilal haqqında
Həbəşistanlı Bilal qara dərili müsəlman idi. Allahın rəsulu (s) onu azançı seçdi. Azan vəhy yolu ilə nazil olarkən Peyğəmbər (s) onu Bilala öyrətdi. Onun uca səsi vardı.[1] Həzrətin (s) Bilalı azançı seçməsində bizim üçün dərslər var:1. Qulların şəxsiyyətinə hörmət; Bilal öhdəsinə natiqlik və İslam çağırışı düşmüş bir qul ...

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır
Tanrıya aid biliyi axtaran adamın qabaqcadan bilməli olduğu əsaslardan ibarət məsələlər haqqındadır        Bu əsaslardan birisi:        Filosoflar demişlər ki, vahiddən ancaq vahid-nəşət edə bilər. Onların sübutu belədir ki, həqiqi vahid hər cəhətdən vahiddir və ondan nəşət edən bir nəticə onunla eyni vəziyyətdə olmalıdır (vahid olmalıdır) və ondan qeyri vəziyyətdə başqa bir ...

Vahabi etiqadının yeni təhlili

 Vahabi etiqadının yeni təhlili
Bismillahir Rəhmanir Rəhim SƏKKİZİNCİ SÖHBƏTŞiə və vahabilərin şənlik edib yas saxlamaq haqqında fikirləriBayramlar və şənliklərVahabilər övliyaların təvəllüd ya vəfat üçün günü təşkil edilən məclisləri onlara edilən ibadət hesab etdiklərinə görə bunu bütə edilən pərəstişlə bərabər sayırlar:"هي نُوعٌ من العبادة لهم و تعظيمُهُمْ..." Onlar öz sözlərini sübuta ...

BƏNİ-İSRAİL QÖVMÜ

BƏNİ-İSRAİL QÖVMÜ
Yəhudi dini Bəni-İsrail qövmünə mənsub edilir və bu qövmdən olan həzrət Musa (ə) Bəni-İsrail arasında peyğəmbərliyə seçilmişdi. Həzrət Musa (ə)-ın be’sətinin tarixi şəraitlərini və yəhudi şəriətinin tə’sis olunmasını aydınlaşdırmaq üçün bu qövmün tarixinə qısa bir nəzər salmaq zəruridir. Bəni-İsrail İbrani və Sami irqindəndir. İbranilər ilk əvvəldə Ərəbistan yarımadasının ...

İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI

İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI
İBADƏTLƏRİN DAVAMLILIĞI Yolçu o deyil ki, qaçıb yorula, Haqq yolçu yol gedir asta, aramla. İbadətlə yanaşı bütün işlərdə ardıcıllıq və davamiyyət bəyənilmişdir. İslamın nəzərincə, davamlı kiçik ibadətlər davamsız böyük əməllərdən dəyərlidir. Qur’an deyir: “Allaha pərəstiş et, Ona ibadətdə səbirli ol!”  Allahın rəsulu (s) buyurur: “İbadətin bəlası ...

Ən bilikli adam kimdir?

Ən bilikli adam kimdir?
İmam Əjio  ələyhia-Əli ələyhis-salam buyurub: Əmir Əl-möminin ələyhis-salamdan sourşdular; ən biliki adam kimdir?Buyurdu: başqalarının biyini öz elminə əlavət etdənOrjinal mətni:عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام عَنْ أَعْلَمِ النَّاسِ قَالَ مَنْ جَمَعَ ...

Silahımız əqidəmiz, dayağımız Rəbbimizdir!

Silahımız əqidəmiz, dayağımız Rəbbimizdir!
  Günün ikinci yarısında hakimlər qaldırılan vəsatətlərə biri-birinin ardınca rədd cavabı verərkən sanki məhkəmə öncəsi nikbin baxışlarımın üzərinə soyuq su tökürdülər. Silahımız əqidəmiz, dayağımız Rəbbimizdir! Bismillahir-rəhmanir-rəhim Hamıya bəlli olduğu kimi neçə gün öncə zindanda saxlanılan məsləkdaşlarımızın məhkəməsi idi. Əzizlərimizi uzaqdanda olsa görmək və məhkəmə ...

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində
Şübhəsiz, Allah (fərdi, ailəvi və ictimai) ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və Peyğəmbərin (s) məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir və çox çirkin günahlardan, xoşagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aşmaqdan çəkindirir. Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz”. (“Nəhl” ...

İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ

İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ
İBADƏTİN FƏLSƏFƏSİ Bütün İslam proqramlarının və hökmlərinin hikmət və fəlsəfəsi vardır: 1. Yüzlərlə ayə və hədis xalqı düşüncə və təfəkkürə çağırır. İslam qədər heç bir məktəb insanları düşüncəyə də’vət etməmişdir. 2. Qur’anın müşriklərə və bütpərəstlərə şiddətli e’tirazlarından biri ata-babalardan dəlilsiz və kor-koranə təqliddir. 3. Qur’an özü hökmləri ...

Vəhabi və salavat

Vəhabi və salavat
Öncə bir  salavat çəkin!Sağlamlıq haqqında dərc olunan çoxsaylı yazılar, bəzən təsəvvür edildiyindən fərqlidir.Sağlamlıq haqqında dərc olunan xəbərlərin ön səhifəsində, insanın fiziki və ruhi sağlığının mənəvi amillərdən aslılığı xüsusi qeyd olunur. Belə ki, bu xəbərə diqqət edin:Vəhabilərin nisbətən tanınmş simalarından biri Saleh Məğamis, Səudiyyə ...

Dini azlıqların hüquqları

Dini azlıqların hüquqları
    "Zimmə" əqdinin oxunma qaydası və şərtləri "Zimmə" əqdi, digər əqdlər kimi mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə başlayır, iki tərəfin razılığı ilə yerinə yetirilir, sonda isə şahidlərin imzası ilə bitir. "əhli-kitab" "zimmə" hökmünün vasitəsi ilə özlərinə İslam torpaqlarında sığınacaq tapır, özlərini orada asudə və azad hiss edirlər. Amma əqdi oxumazdan öncə bir ...

Hər kəsin insan həyatının əqlə uyğun formasından bəhrələnməsi üçün həll etməli olduğu əsas məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir:

Hər kəsin insan həyatının əqlə uyğun formasından bəhrələnməsi üçün həll etməli olduğu əsas məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir:
Hər kəsin insan həyatının əqlə uyğun formasından bəhrələnməsi üçün həll etməli olduğu əsas məsələlər aşağıdakılardan ibarətdir: 1.Dünyanın və insanın varlığı kimin tərəfindəndir? Onların idarə olunması kimin öhdəsinədir? 2.İnsan həyatının sonu nədir və yekun məqsəd hara doğrudur? 3.Hər insanın düzgün həyat yolunu tanıması və onu ötməklə həqiqi səadətə və istənilən kamala ...

IMANIN DӘYӘRI

IMANIN DӘYӘRI
IMANIN DӘYӘRI Imanın dəyəri barəsində üç mərhələdə danışmaq lazımdır: 1. Görəsən tövhid, nübüvvət və məad — şiəliyə görə bunlardan əlavə imamət və ədl — kimi dini əsaslara iman və e`tiqadın olmaması bütün şəraitlərdə (səbəbindən asılı olmayaraq) ilahi əzaba səbəb olacaqmı? Yoxsa bə`zi imansızların üzürlü olmaları və imansızlıqlarına görə cəzalandırılmamaları ...

ƏDALƏTIN ICRASI

ƏDALƏTIN ICRASI
 QIRX ÜÇÜNCÜ HEKAYƏTƏdalƏtin iCrasIOsmanın ölümündən sonra müsəlman camaat yığışaraq Əli (əleyhissalam)-a beyət etdilər. O Həzrət haqq və ədaləti dirçəldərək batil və zülmü məhv etmək naminə rəhbərlik ipini cilovunu əlinə aldı.Bir müddət ötməmiş öz həvayi- nəfsləri naminə maddi və mənəvi göstərişlərinə çatmadıqlarını görən bir qrup münafiq Həzrətlə olan beyətlərini ...

Allahın zatına təvəssül üstündürmü

Allahın zatına təvəssül üstündürmü
Bu mövzuda söhbətimizi bitirməzdən öncə bu suala cavab vermək istərdik: Allahın zatına təvəssül etmək üstündür yaxud övliyaullahların? "أيَّهُمْ أقْرَب" ayəsindən Allah Taalaya olan təvəssülün öncə olduğu nəticəsinə gəlmək olar. Yəni imkan olduğu qədər yalnız Allahdan yardım istəmək lazımdır. Bu islamçı ariflərin sadiq qaldığı bir üsuldur. Lakin insanlar çox zaman həyat ...

Dörd хislәt günаhlаrı silәr

Dörd хislәt günаhlаrı silәr
Hәr kәsdә dörd хislәt оlsа, büsbütün günаh içindә dә оlsа...Həzrət Pеyğәmbәr (s) buyurub:"Hәr kәsdә dörd хislәt оlsа, büsbütün günаh içindә dә оlsа, Аllаh оnun bütün günаhlаrını yахşı әmәlә vә sаvаbа çеvirәcәk."Hәmin dörd хislәt bunlаrdаn ibаrәtdir:1.Düz dаnışmаq2.Hәyа3.Gözәl ...

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?
Nəfsin TəzkiyyəsiMömin əgər Həzrət Hüccətin (ə.f.) razılığını əldə etmək istəyirsə, gərək fərdi və ictimai vəzifələrini gözəl şəkildə yerinə yetirsin...İmamın (ə.f.) nəzərini cəlb etmək və onu razı salmaq üçün ilk növbədə nəfsimizi islah etməli və gözəl əxlaqa malik olmalıyıq. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim Həzrət Qaimin (ə.f.) dostlarından olmaq ...

İki kəlami firqə olan Əşəri və Mötəzilə arasında bir çox kəlami ixtilaflar mövcuddur.

İki kəlami firqə olan Əşəri və Mötəzilə arasında bir çox kəlami ixtilaflar mövcuddur.
İki kəlami firqə olan Əşəri və Mötəzilə arasında bir çox kəlami ixtilaflar mövcuddur. (məsələn, ilahi iradə və kəlam, sifətlərdə tövhid, cəbr, ixtiyar, qəza və qədər məsələləri yönündə olan ixtilaflar). Əksər hallarda onların nəzəriyyələri ifrat və ya təfrit kimi iki istiqamətdə olur. Onların arasındakı əsaslı ixtilaflardan biri də ilahi ədalət məsələsidir. Bu məsələdə şiələrin ...

HƏQİQİ VƏ ŞƏRTİ RABİTƏ

HƏQİQİ VƏ ŞƏRTİ RABİTƏ
  Təkrar-təkrar qeyd etdiyimiz kimi, dünya əməlləri ilə axirət nemətləri və ya əzabları arasında olan əlaqə adi maddi əlaqələr kimi deyildir və onu fiziki, kimyəvi və s. kimi qanunlar əsasında izah etmək olmaz. Hətta insanın əməllərinə sərf olunan enerjini, maddə və enerjinin bir-birinə çevrilərək cisim halına düşməsi, axirət əzab və ya nemətlər şəklində zahir olması fikri belə düzgün ...

BUDDİZM (2)

BUDDİZM (2)
  ƏQİDƏLƏRİ Keçən dərsdə qeyd olundu ki, buddizm əqidə və tə’limlərinin əsasları həyati çətinliklərə, ondan xilas olma yollarına aiddir. Bu dərsdə bir daha həmin məsələni araşdırırıq. Buddanın özü tənasüxdən, ardıcıl doğulmalardan xilas olmaq, dünyəvi əzab-əziyyətlərdən qurtarmaq üçün uzun-uzadı və üzücü asketizmə üz tutmuş, qurtuluş mərhələsinə nail olduqdan sonra öz ayinini ...