Azəri
Thursday 26th of April 2018
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Allahın vədi dəyişməz

Allahın vədi dəyişməz
 Vəd edən Allahdır və Allahın vədi əksər insanların vədi kimi əsassız və puç deyilƏgər insan öz qəlbi, əli, dili və nəhayət, bütün gücü ilə Allaha yardıma qalxsa, onun yeganə məqsədi ilahi qanunların və səmavi hökmlərin icrası olsa, şübhəsiz, özü də Allahın yardımından faydalanacaq. Çünki Allah-Taala öz səmavi kitabında Onun yoluna ...

Səadət və bədbəxtlik əvvəlcədən müəyyən edilibmi?

Səadət və bədbəxtlik əvvəlcədən müəyyən edilibmi?
Cəbr və ixtiyar o mövzulardandır ki, insanı davamlı olaraq düşünməyə vadar edir. İnsanların bir çoxu belə təsəvvür edirlər ki, Allah əvvəlcədən insanın səadət və bədbəxtliyini müəyyən etmişdir. Ona görə də bu yolda səy göstərməsinin heç bir faydası yoxdur. Ancaq əgər düzgün təfəkkür etsək, görərik ki, bu məsələ Allahın ədaləti ilə ...

Allahı necə vəsf edək?

Allahı necə vəsf edək?
Biz insanlar maddi və fiziki varlıq olduğumuz üçün vəsfimiz də maddidir. Metafizika aləmindən biliklərimiz az və məhduddur. Biz, Tanrı ilə ünsiyyət qurmaq istəyir və onu ləms etməyə can atırıq. Bu yolda hisslərimiz və müşahidələrimizdən yardım alırıq. Onların tanıtımı isə məhduddur. Buna görə bəzən Allahı da məhdud bir obyekdə, müəyyən bir məkanda və müəyyən ...

Şeytan, ona itaət edənlərə hökm edir

Şeytan, ona itaət edənlərə hökm edir
ŞEYTANZehnlərdə belə bir təsəvvür yarana bilər ki, əgər zərdüştlikdə «əhrimən-yəzdan» ikiliyi fikri varsa, islamda da bir-birinə zidd qütblər olan «Allah və şeytan» əqidəsi vardır. Belə olan surətdə, zərdüşt dininin əhriməni ilə islamın şeytanı arasında nə fərq var?Zərdüşt dinində olan əhrimən düşüncəsi ilə islamdakı şeytan ...

Cəfəri-Təyyar namazı

Cəfəri-Təyyar namazı
Bu namaz iki təşəhhüd və salam ilə dörd rəkətdən ibarətdir(yəni iki dəfə sübh namazı kimi iki rəkət qılmaq lazımdır). Birinci rəkətdə "Həmd"dən sonra "Zilzal" surəsi, ikinci rəkətdə "Həmd"dən sonra "əl-Adiyat" surəsi, üçüncü rəkətdə "Nəsr" surəsi, dördüncü rəkətdə isə "İxlas" surəsi oxunur. Lakin hər rəkətdə qiraətdən sonra on beş dəfə ...

Bir daha namaz haqqında

Bir daha namaz haqqında
1.Namazda kimin müqabilində durduğumuzu, kiminlə söhbət etdiyimizi, həmçinin qiraət, rüku və səcdə barəsində düşünək.2.Namazın hər kəlməsinin mənasına diqqət yetirək.3.Qiraət edərkən tələsmədən və aram vəziyyətdə, hüzuri-qəlblə qiraət edək.4.Qəlbimizə kənar fikirlər gələndə onlardan uzaqlaşıb Allahı yad etməyə çalışaq. Əgər belə etməsək, ...

Təhəccüd, gecə, ibadət

Təhəccüd, gecə, ibadət
Günəş qürub etməklə gecə başlayır.  Onun müddəti, fəcr (Günəş doğmazdan öncə üfüqdə yaranan ilk işıqlanma) doğanadək olur.Quran, gecəni mühüm ilahi dəlillərdən hesab edir. Tanrı, gecəyə and içir və bununla da gecənin nə qədər əzəmətli olması aydın olur. (İnşiqaq: 16; Təkvir, 17; - Məcməül-bəyan: c. 9-10, səh. 677; Əl-kəşf, c.4, səh. ...

Aqillər elmin dəyəri barədə

Aqillər elmin dəyəri barədə
 Aqillər elmin dəyəri barədəAllahın adı iləMən elmin şəhəriyəm, Əli (ə) onun qapısıdır, kim şəhərə daxil olmaq istəyirsə, qapıdan gəlsin. (Həzrəti Məhəmməd (s) )Rəsuli Əkrəm (s) buyurur: Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, başqaları isə xeyir və səadətdən məhrumdurlar".Yenə o ,Həzrət (s) buyurur: "hər kəs məlumatı olmadan xalqa fikir söyləyib fitva versə, dinə ...

ÜÇ GÖY MƏSCID

ÜÇ GÖY MƏSCID
ÜÇ GÖY MƏSCIDAllahın adı iləBakıdakı "Göy məscid" çoxlarımıza tanışdır. Lakin bu adla adlandırılan məscid yalnız bizim "Göy məscid" kimi tanıdığımız Əjcərbəy məscidi deyil. Bakı ilə yanaşı Təbriz və İrəvan şəhərində də məhz "Göy məscid"adı ilə məşhur olan tarixi memarlıq incilərindən sayılan ibadət ocaqlarımız vardır.Bakıda "Göy məscid"kimi ...

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz
İmam Həsən (ə) buyurur: “Nə zaman namaza dayanmaq istəsən yorğun, yuxulu və tələsərək dayanma. Əksinə, namazı hüzurla və vüqarla yerinə yetir”.İmam Əli (ə) namaz səcdəsini tələsik yerinə yetirən kişiyə buyurur: “Nə qədər vaxtdır ki, belə namaz qılırsan?”. Kişi cavab verir ki, filan qədər vaxtdır. Həzrət (ə) buyurur: “Sənin kimi insan Allah yanında qarğaya ...

Zəkat nədir?

Zəkat nədir?
On şey nisab həddinə çatdıqda, onun zəkatı verilməlidir İslam təkcə etiqad və əxlaq məsələləri ilə məşğul olan məktəb deyildir. Bu din öz ardıcıllarının mənəvi sağlamlığını təmin etməklə yanaşı, onların iqtisadi problemlərini də həll edir. İlkin İslam dövründən başlayaraq, bu günə qədər ehtiyaclı təbəqənin mənafeləri müdafiə olunmuşdur. həmin təbəqənin ...

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın)”. (“Bəqərə” 43).“De: «Rəbbim ədalətə əmr etmişdir. Və «üzünüzü və diqqətinizi hər səcdə və namazda, hər namaz vaxtı və hər bir məsciddə (Allaha) yönəldin və din və itaəti yalnız Onun üçün xalisləşdirərək Onu ...

Müstəhəb oruclar

Müstəhəb oruclar
Haram və məkruh olan günlərdən başqa ilin bütün günlərində oruc tutmaq müstəhəbdir; amma bəzi günlərdə oruc tutmaq daha çox məsləhətlidir. Həmin günlər aşağıdakılardan ibarətdir:1. Hər ayın birinci və axırıncı cümə axşamı;2. Hər ayın onundan sonra olan birinci çərşənbə günü;3. Hər ayın 13, 14 və 15-ci günləri;4. Rəcəb və şə`ban ...

İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI
İftida fidyə vermək deməkdir. İnsan fidyə verərək ya canını, ya da başqa bir şeyi xilas edə bilər. İftida kəlməsi evliliklə bağlı istifadə edildiyində qadının bədəl qarşılığında nikah bağını qoparması, sonlandırması mənasında gəlir.Kişilər 2 dəfə iddət müddəti gözləməklə 3 dəfə qadınını boşama (talaq) haqqına sahibdir. Kişinin boşanma haqqına İslam ədəbiyyatında ...

NAMAZ VAXTLARI

NAMAZ VAXTLARI
Namaz (salat) vaxtlarının Qurani Kərimdə bildirilib bildirilməməsi məsələsi müsəlmanlar arasında hər zaman mübahisə mövzusuna səbəb olmuşdur. Allah son nazil etdiyi kitabda «dininizi sizin üçün tamamladım» deməsinə rəğmən təəssüf ki, Allahın bəzi mövzuları söyləmədiyini iddia edənlər olmuşdur.Əslində Quran bir bütün olaraq oxunarsa və ...

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?
Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə..., bu və oxşar məsələlər haqda hədislər.İslaminSesi.info - Zürarə İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “Namaz qılanda hüzuri-qəlblə və diqqətlə qıl! Çünki sənin namazdan nəsibin – təkcə ona olan diqqətin qədərdir. Heç vaxt namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ...

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?
Belə olmasaydı, nə üçün Allah elçilər göndərməli idi?Cavab: Əgər imkanlı bir şəxs möhtac bir insana kömək etmək istəyirsə və bu köməyi çatdırmaq üçün vasitə seçirsə, onu möhtac hesab etmək olmaz.Biz insanlar Allahın hidayətinə, yəni bizi doğru yola yönəltməsinə möhtacıq. Bu hidayət peyğəmbərlər vasitəsi ilə həyata ...

Namaz haqqında bir neçə söz

Namaz haqqında bir neçə söz
   Bilin ki, qəlblər (möminlərin ürəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!Namaz həm insanın maddi həyatını zənginləşdirən, həm də axirət səadətini təmin edən bir ibadətdir. Yazımızın bu hissəsində namazın dünya və axirət faydalarından söz açmağı lazım bilirik.NAMAZ QƏLBİN TƏSKİNLİYİDİR  Namaz çox mahiyyətli bir ibadətdir. Belə ki, bu ibadət ...

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri
 “Həqiqətən, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara yetişməz”.Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.Namaz qlmamaq insanın ...

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

پر بازدید ترین مطالب ماه

آیه وفا (به مناسبت میلاد حضرت عباس علیه السلام)

رمز موفقيت ابن ‏سينا

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

با این کلید، ثروتمند شوید!!

تنها گناه نابخشودنی

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

پر بازدید ترین مطالب روز

شاه کلید آیت الله نخودکی به یک جوان!

راههای ارتباط با جوانان (به مناسبت میلاد حضرت ...

آیه ای که دزد را هم مومن می کند

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

چگونه بفهیم عاقبت به خیر می‌شویم یا نه؟

آیا حوریان و لذت های بهشتی فقط برای مردان است؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟