Azəri
Friday 14th of December 2018
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Quranda günəş və ay barədə

Quranda günəş və ay barədə
Quranda günəş və ay barədə Allahın adı ilə Quran Allah kəlamı olaraq bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərildiyi, müqəddəs kitablar sırasında sonuncu və onun nazil etdiyi formada təhrifdən amanda qalıb bizə yetişən mükəmməl və misilsiz kitabdır. O nə məzmun, nə də ifadə tərzi baxımından tayı bərabəri olmayan ilahi kəlamlar məcmuəsidir. Quran insanı hidayət edən, onu tərbiyələndirən, ...

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də ...

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ...

LOĞMAN ‏ SURƏSI

LOĞMAN ‏ SURƏSI
LOĞMAN ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda bir möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu (surənin) ayələr(i) ...

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI
ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi ...

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI
ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, çünki Allah daim (işlərin məsləhətlərini) biləndir və (onların icrasında) hikmət (diqqət və möhkəmlik) sahibidir. 2. Sənə Rəbbin tərəfindən vəhy olunana tabe ol (və müşriklərin saziş bağlamaq təklifinə əhəmiyyət vermə), həqiqətən, Allah daim ...

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran
 Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər...Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:Mömin sınmırMöminnin hekayəti küləyin yolu üstündə duran sünbülə bənzəyir. Gah yıxılır, gah durur (Mömin dövranın fitnələri nəticəsində titrəyib büdrəyir, lakin sınmır; yenidən hərəkət edir).Möminin dostluğuMöminlər dostluq və mehribanlıqda bədənin üzvləri kimidirlər. Biri ağrıyan zaman o birilər də ...

Nəfsdən xilas olaq!

Nəfsdən xilas olaq!
Heç şübhәsiz ki, bütün bәşәriyyәti dоğru yоla yönәldәcәk yeganә qüvvә ağıldır. Bu qüvvәnin güclәnmәsi, kamillik yоlunda оlduqca mühüm rоl оynayır. Sоkrat әql, elm vә hikmәti «әsl fәzilәt» adlandırmışdır. Әrәstun isә belә qeyd edir ki, elm vә hikmәtә malik оlub, оnu işlәtmәmәk sәbәbindәn әхlaqi fәzilәtlәrdәn mәhrum оlanlar çохdur. Biz dә Әrәstunun bu fikrinә ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏT Haqq ilƏ batilin fasilƏsi Möminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu: Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin). Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun öz əməlidir. ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
QURANIN BUYURDUQLARI "O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü ...

QURANDAN NÖQTƏLƏR

QURANDAN NÖQTƏLƏR
QURANDAN NÖQTƏLƏRQuranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır? Quranın ən əzəmətli ayəsi "Bismillahir- rəhmanir- rəhim"dir. Quranın neçə surəsində vacib səcdə var? Quranda dörd surəsinin vacib səcdəsi var. Nəcm, Fussilət, Ələq, Səcdə. Hansı surə Quranın anası kimi məşhurdur? Quranın anası kimi məşhur olan surə Fatihə surəsidir. Quran ən uca ayəsi hansıdır? Quranın ən uca ayəsi, "Ayətəl- ...

Quranda möminlərin sifətləri

Quranda möminlərin sifətləri
Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63. 2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134. 3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/3 4-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/23 5-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/2 6-Onlar tənə edənlərin tənəsindən heç zaman ...

Quran oxu sən ...

Quran oxu sən ...
Quran oxu sən, natiqi Quransan Hüseynim Bilsin hamı Quranivə qurbansan Hüseynim***Aramımı aldı sitəmi əhli nifaqınAmma bu keçən şəblərə sər saldı fəraqınÇox başüvə müştaq idim dil əfsus saraldınTutsun dedilər Xuliyə mehmansan Hüseynim***Gəl nizədə Quran oxu sən, surəbəsurəGah döndərirsən mətbəxi Musa kimi nurəGahi qoyursan gül üzivi künci tənurəGah nuki cidadə məhi tabansan Hüseynim***Qol ...

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu
İnsanları dilinizdən qeyri vasitələrlə dinə dəvət edin! Onlar sizlərdən təqvanı, çalışqanlığı, namazı və xeyir işləri görməlidirlər, təbliğ budur.İslaminSesi – Hədislərə görə əməlsiz alim balsız arıya bənzər. Din və ictimaiyyət üçün ən xeyirli insan əməlisaleh alim, ən pisi isə əməlsiz alimdir. Bir alim cəmiyyətin hidayət çırağı olduğu halda onu ...

İftar üçün tövsiyə!

İftar üçün tövsiyə!
Oruc tutan şəxsin şəkəri aşağı düşür. İftar zamanı tərkibində şəkər  tozu olan yeyintilər,  təkcə onu bərpa etmək üçün lazımdır. Amma diqqət etmək lazımdır ki, şəkərli yeyintilərdən çoxlu istifadə olunmasın. Bəlkə də inanmayasınız, şəkərin aşağı düşməsinin səbəblərindən biri də iftar zamanı şəkərdən çox istifadə ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ
 QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)Digər səmavi kitablardan fərqli olaraq Qurani-kərim bəşərin təhrifindən amandadır. Allah özü onu qoruyacağına vəd etmişdir. Allah, başdan-başa ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
 QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏTHaqq ilƏ batilin fasilƏsiMöminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu:Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin).Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
 QURANIN BUYURDUQLARI"O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, ...