Azəri
Monday 18th of February 2019
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir?

Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir?
Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir? Qısa cavab “Məzhəbi dinc birgə yaşama” əsl islami fikirdir. Bir çox Qurani- Kərim ayələri müxtəlif şəkillərdə, kamil surətdə bunu sifariş etmişdir. Qurani- Kərim baxımından məzhəbi müharibələrə və müxtəlif məzhəblərdə mövcud olan əqidəvi ixtilaflara görə dava- dalaşlara, - ...

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlmişdir? Qısa cavab Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] Həyat ...

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?

Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
Quranın hansı ayəsi göz dəymənin qarşısını almaq üçün faydalıdır? Qısa cavab Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını ...

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?
Təthir ayəsi hansı surədədir? Qısa cavab Məruf təthir ayəsi, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayədə Allah- Taala öz iradəsiylə əhli- beyt adlı bir dəstəni hər tərəfli pak olmasını açıqlamışdır. Bu ayə bir çox ayələrdən biridir ki, bir sıra rəvayətlər- yetmiş rəvayətdən çox- onun nazil olması məqamında sünnü və şiələrdən bizə çatmışdır. Bu rəvayətlərin çoxluğu və dəlaləti ...

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?
Qurani- Kərimin Nisa surəsinin 34- cü ayəsində belə buyurulur:«الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فـَالصلِحَت قَنِتَتٌ حَفِظتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الَّتى تخَافُونَ ...

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?
Yusif (ə)- ın qardaşları ona səcdə etdikləri kimi, həzrət Məhəmməd (s)- in şəriətində Əhli- beyt (ə) məktəbinə əsasən təzim səcdəsi etməyə icazə verilibmi? Qısa cavab İslam və Əhli- beyt məktəbi nəzərindən səcdə ibadətin kamil və gözəl formasıdır ki, uca Allaha məxsusdur və Allahdan qeyrisinə qadağandır. Amma həzrət Yusifə edilən səcdə, ibadət səcdəsi deyildi, əksinə əslində ...

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?

Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü?
Quranda nəsx (ayənin ləğv olunması) mümkündürmü? Qısa cavab  Quran ayəsinin mütəvatir (dalbadal gələn hədis) və qəti icma ilə ləğv olunması (nəsx) haqqında İslam alimləri arasında müxtəlif nəzəriyyələr var. Bəzi alimlər belə nəzəriyyə verirlər ki, bu iki yolla Quran ayəsinin nəsxinin təsəvvürü mümkündür. Amma, alimlərin çoxu, ...

Quran necə kitabdır?

Quran necə kitabdır?
Quran necə kitabdır? Qısa cavab Qurani-Kərim son ilahi xəbər olaraq, Allah-Taala tərəfindən Məhəmməd ibn Əbdullahın vasitəsi ilə insanları haqq, səadət və xoşbəxlik yoluna tərəf dəvətdən ötrü göndərilmişdir. Bu Kitab, vəhy vasitəsi ilə 23 il müddətində tədriclə İslam Peyğəmbərinə (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) nazil olmuşdur. ...

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?
Sair göy cisimlərində həyatın varlığı ilə əlaqədar İslamın nəzəri nədir ? Qısa cavab Başqa göy cisimlərində və ya kəhkəşanlarda canlı və yaxud ağıllı varlıqların olub-olmaması bəşəriyyəti maraqlandıran suallardan biridir, lakin indiyə qədər onlara lazımi cavab tapmamışlar. Quranın bəzi ayələrində asimanda canlı varlıqların olmasına işarə edilir. O cümlədən: “Min dabbətin” – ...

Quran surələrindən hansı birini oxumağın savabı daha çoxdur?

Quran surələrindən hansı birini oxumağın savabı daha çoxdur?
Quran surələrindən hansı birini oxumaqla daha çox savab əldə etmək və istəklərə çatmaq olar? Qısa cavab Quran əməl kitabıdır. İslam nəzərində Qurana bir həyat tərzini təyin edən bir kitab kimi və ya insan üçün həyat dərsləri kimi nəzər olunsun. O şəxslər ki, yalnız Quran surələrini və ya o surələr ki, onları oxumağın daha çox savabı vardır deyə bu fikirdədirlər, başqa surələrin ...

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?

Qurani- kərimdə müsəlman hansı mənanı daşıyır?
Xahiş edirik Quran ayələrindən istifadə edərək açıq olaraq "Müsəlman"ın mənasını tərif edin. Qısa cavab Quran terminində, müsəlman Allahın göstərişləri bərabərində tam şəkildə təslim olmaq və hər növ şərik qoşmaqdan kənar olub Allahın birliyini qəbul edib Allahdan başqasını pərəstiş etməmək deməkdir. Buna görə ki, Qurani- kərim həzrət İbrahimi () müsəlman ...

Nə üçün Qurani-kərimdə Allah-taala üçün bəzən tək, bəzən isə cəm əvəzliyindən istifadə olunur?

Nə üçün Qurani-kərimdə Allah-taala üçün bəzən tək, bəzən isə cəm əvəzliyindən istifadə olunur?
Nə üçün Allah-taala bəzi ayələrdə Özü barəsində “Biz” kəlməsindən, bəzilərində isə “Mən” kəlməsindən istifadə edir? Qısa cavab  Allah-taala yeganədir və hər vaxt Öz işlərindən xəbər verdiyi zaman tək halda olan əvəzlik və kəlmədən istifadə etməlidir. Buna görə də Allah Quranda Özünü çox hallarda belə təbirlə bəyan edir. Amma ərəb dilində, hətta bəzən qeyri-ərəb dilində də ...

Eramızdan uzun illər qabaq mağaralarda yaşayan insanlarda Adəmin (ə) nəslindən idilərmi?

Eramızdan uzun illər qabaq mağaralarda yaşayan insanlarda Adəmin (ə) nəslindən idilərmi?
İnsan ensiklopediyası baxımından ilkin yaşamış insanlar Adəm Peyğəmbərin nəslindən idilərmi? Qısa cavab Adəm (ə) övladının dağlarda və mağaralarda yaşamasını Qurani- kərim də təsdiqləyir. Amma bunu da qeyd edək ki, Adəmdən (ə) öncə insanların yaşaması və mağaraları özlərinə məskən seçmələri inkarolunmazdır. Hətta mağaralardan tapılmış tarixi əsərlərdə onların hansı ...

Quranın adları hansılardır?

Quranın adları hansılardır?
Quranın adlarını bəyan edin?. Qısa cavab Quran üçün çoxlu adlar qeyd olunub ki, onların yalnız bəzisi müsəlmanlar arasıbda məşıhurdur. Quranın adları olaraq işlədilən bəzi kəlmələr, Quranda Quranın sifəti kimi zikr olubdur. Ad və sifəti müəyyənləşdirməkdə olan nəzər müxtəlifliyinə görə, Quran elmləri alimləri arasında Quranın adlarının sayı və zikri barəsində çoxlu nəzər ...

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
Qurani kərimdə "sirat körpüsü" adlı termindən istifadə edilməyib. Həmçinin Quranda istifadə olunan "sirat" sözü yalnız "haqq yol, doğru yol" mənasındadır. Bəs xalq arasında gəzən "sirat körpüsü" termini haradan qaynaqlanır və "sirat körpüsü"nü "sirat yolu" (haqq yol) ilə əlaqələndirmək olarmı? Qısa cavab Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi ...

Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir?

Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir?
Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir? Nə üçün Quranın bir çox ayələri: Misal üçün Amənu, Kəfəru, Qalə, yələmunə, əlləzi və əlləzinə kişi cinsinə aid edilmişdir? Qısa cavab 1). Biz o zaman Quranın ayələrini kişi cinsində olmasını iddia edə bilərik ki, ayə bütün məna və məzmun baxımından kişilərə aid edilsin. Amma bu belə deyildir. Yəni hər kişi cinsində olan ayə ...

Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi?

Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi?
Quranın nəzərində insan cahil zülmkardır, yoxsa Allahın xəlifəsi? Qısa cavab Quranı kərim, müxtəlif ayələrdə insanın uca cə ali məqam sahibi olduğunu bəyan edir. Digər tərəfdən isə onu, bəzi ayələrində, zəif. Zalim, cahil kimi bəyan edərək danlayaraq qınayır. İnsan iki qövdən hərəkət etməklə öz məqamın təyin edir. Birinci qövs, onun gözəl əməllərlə Allaha tərəf addımlamasından və ...

"Ənkəbut" surəsi

"Ənkəbut" surəsi
.29.əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    İnsanlar (möminlər) yalnız: “İman gətirdik!” - demələrilə onlardan əl çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə malları, övladları və canları ilə sınayacağıq ...

"Qəsəs" surəsi

"Qəsəs" surəsi
.28.əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim! 2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir! 3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik. 4.    Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini ...

"Muminun" surəsi

"Muminun" surəsi
.23.əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!) 2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiçilərlər!) 3.    O kəslər ki, ...