Azəri
Monday 1st of March 2021
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"İnşirah" surəsi

"İnşirah" surəsi
əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə)əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sənin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! (Allahın öz lütfü ilə köksünü ...

"Fəth" surəsi

"Fəth" surəsi
əl-Fəth (Fəth) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 29 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə (müsəlmanların fütuhatının başlanğıcını qoyan, Kəbənin yerləşdiyi Məkkə şəhərinin, habelə bir çox başqa məmləkətlərin fəthinə səbəb olacaq Hüdeybiyyə sülhü ilə) açıq-aşkar bir zəfər bəxş ...

QURAN OXUMAĞIN SAVABI

QURAN OXUMAĞIN SAVABI
Allahla danışmaq istəyən Quran oxusun1-"Qurandan bacardığınız qədər oxuyun." (Müzzəmmil surəsi-20-ci ayə)2-Quran oxumaq və ona əməl etmək, dərdlərə dərmandır.(hər bir dərdin özünə münasib nüsxəsi vardır. Bu nüsxə min dərdə dərmandır).3-Quran müəllimləri və gecələr oyaq qalanlar, mənim ümmətimin ən şərafətlisidirlər.4-Quran oxumaq mənim ümmətimin ən ...

QURAN OXUMAĞIN SAVABI

QURAN OXUMAĞIN SAVABI
Allahla danışmaq istəyən Quran oxusun1-"Qurandan bacardığınız qədər oxuyun." (Müzzəmmil surəsi-20-ci ayə)2-Quran oxumaq və ona əməl etmək, dərdlərə dərmandır.(hər bir dərdin özünə münasib nüsxəsi vardır. Bu nüsxə min dərdə dərmandır).3-Quran müəllimləri və gecələr oyaq qalanlar, mənim ümmətimin ən şərafətlisidirlər.4-Quran oxumaq mənim ümmətimin ən şərafətli əməllərindən ...

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- XəbərAgentliyi- Allahın insana əta etdiyi ən böyük nemətlərdən biri də danışmaq nemətidir."Ona (ən heyrətamiz nemətlərdən olub insanı digər canlılardan üstün edən və bəşərcəmiyyətinə ilahi vəhyin gəlməsinə səbəb olan) bəyan yolunu öyrətdi (qəlbindəolanları dildə sözlər yaratmaqla başqasına çatdırmaq qüdrəti verdi)". ("Rəhman"4). İslam Peyğəmbərinin ...

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar
Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur? Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır. Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır? Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən ...

"İxlas" surəsi

"İxlas" surəsi
112.əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);2.    Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona ...

Qaf" surəsi

Qaf" surəsi
Qaf surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 45 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qurana and olsun (ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər)!2.    Bəli! Özlərindən (Onları Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb etdilər. Kafirlər dedilər: “Bu əcaib bir şeydir! (İnsandan da peyğəmbər olarmı?! Ancaq ...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

Həcc" surəsi

Həcc" surəsi
.22.əl-Həcc (Həcc) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gününün (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir! 2.    Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar, hər bir hamilə qadın ...

"Taha" surəsi

"Taha" surəsi
.20.Taha surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Ha!2.    Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik! (Peyğəmbər ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı ki, mübarək qıçları şişmişdi).3.    (Biz onu Allahın əzabından) qorxan bir kimsəyə yalnız ...

"Kəhf" surəsi

"Kəhf" surəsi
.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı ...

Ənfal" surəsi

Ənfal" surəsi
.8.əl-Ənfal (Qənimət) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir. 30-36-cı ayələr Məkkədə nazil edilmişdir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbərim!) Səndən (müharibədə əldə edilmiş) qənimətlər (onların kimə çatması) haqqında soruşarlar. De: “Qənimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir (onun bölünməsi Allaha və Peyğəmbərinə aiddir). Buna ...

"Zumər" surəsi

"Zumər" surəsi
əz-Zumər (Zümrələr) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 75 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!2.    (Ya Peyğəmbər!) Biz Kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna görə sən də dini məhz Allaha xas edərək yalnız Ona ibadət et! (Bütpərəstlər kimi Ona şərik qoşma. ...

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar
Quran - ən pak kitabdır ki, aləmlərin ən pak qəlbinə nazil olmuşdur. Ən pak məxluq tərəfindən dildə tilavət edilmişdir. Ona görə də bu səma kitabını o kəslər oxuya bilər ki, həm zahiri və həm də batini paklığa malik olsunlar. (Tebyan)“Ona (həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan) pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu Qur’anın xətlərinə ...

Allahın istəyinin insanların əzab və rəhmətinə aid edilməsinin mənası nədir?

Allahın istəyinin insanların əzab və rəhmətinə aid edilməsinin mənası nədir?
Bəqərə surəsinin 284 - cü ayəsində buyurulur: “Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Siz ürəyinizdə olanı zahirə çıxaranız da, çıxarmasanızda, Allah ona müvafiq sizinlə haqq- hesab çəkəcək. İstədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadırdır.”Quran ayələrində müxtəlif yerlərdə rast gəlirik ki, Allah təala buyurur ki, istədiyimi hidayət edər, ...

Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin “Guinness Rekordları”na düşmə ehtimalı var

Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin “Guinness Rekordları”na düşmə ehtimalı var
Kənarları qızıl su ilə, bəzənilmiş bu Quran, 604 səhifədən ibarətdir. Ehtimal verilir ki, qeyd olunan Qurani Kərim, 400 il bundan öncə, Ösmanlı hakimiyyəti zamanında yazılmış ola. Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin "Guinness Rekordları"na düşmə ehtimalı var Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən dünyanın ən kiçik, 2.4×1.9 santimetrlik Qurani Kərimi, ...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...

"Nuh" surəsi

"Nuh" surəsi
Nuh surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz Nuhu: “Qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları (Allahın əzabı ilə) qorxut!” -deyə öz tayfasına peyğəmbər göndərdik.2.    O dedi: “Ey qövmüm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir ...