Azəri
Tuesday 11th of December 2018
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

İmanın nişanəsi namazdır

İmanın nişanəsi namazdır
Zirək o kəsdir ki, öz nəfsini ram etsin və ölümdən sonrakı həyatı üçün (əməl vasitəsilə) çalışsınHəzrət Peyğəmbərdən (s) gözəl nəsihətlərİmanın nişanəsi namazdır. Müsəlman odur ki, digər müsəlmanlar onun dilindən və əlindən amanda olsunlar. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, nə ona zülm edər, nə də ona pis söz deyər. Müsəlmanlar düşmən müqabilində bir əl kimidirlər. Elm ...

Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar

Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar
 Dünyaya rəğbət qəm-qüssəni artırar, Naməhrəmə baxmaq iblisin zəhərli oxlarındandırİnsanın yoldaşlığı və xoşxasiyyəti bəzi ticarətlərdən daha yaxşıdır. Cəsarətsiz tacir məhrumdur. Cəsarətli tacir fayda əldə edər. Xoş əxlaq bərəkət, pis əxlaq isə bədbəxtlik gətirər. Dünya rüsvayçılığı axirət rüsvayçılığından asandır.Bəla zamanı səbr etmək daha dəyərlidir. Altmış və yetmiş ...

İMAM SADİQDƏN (Ə) QIZIL TÖVSİYƏLƏR

İMAM SADİQDƏN (Ə) QIZIL TÖVSİYƏLƏR
Məsum rəhbərlərin zamanında yaşayıb elmi və mənəvi məqamından agah olanlar, bəzən onlarla görüşür, onların öyüd-nəsihərlərindən, tövsiyələrindən bəhrələnirdilər. Xoşbəxtlikdən, bu tövsiyələrdən bir qismi keçmiş din xadimləri, alimləri və təbliğçilərinin zəhmət və təlaşları sayəsində təlatümlü hadisələrdən saf və səhih çıxaraq bizim hədis mirasımızda gözə dəyməkdədir.Biz ...

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət
Bir nəfər Imam Cəfər Sadiqdən (ə) xahiş etdi ki, ona nəsihət versin. İmam buyurdu: "Doqquz məsələyə əməl etməyi sənə tövsiyə edirəm."Bunlar yalnız sənin üçün deyil, Allahın yolunda olmağı diləyən hər kəs üçün faydalıdır. Allahdan istəyim budur ki, sənə də bu göstərişlərə əməl etmək qüdrətini versin.Tövsiyələrimdən üçü əxlaqı gözəlləşdirmək və nəfsi tərbiyə etmək barədə, ...

Ədəb

Ədəb
İmam Əli (ə):«Ədəb insanın kamalıdır.»İmam Əli (ə):«Ey mömin! Sənin canının qiymət və dəyəri bu elm və ədəbdir.» Odur ki, bu iki şeyi əldə etməyə çalış! Çünki elm və ədəbin hər nə qədər artsa qədir-qiymətin də bir o qədər artar.» İmam Əli (ə):«Ədəb xislətlərin ən gözəlidir.» İmam Əli (ə):«Ataların övladları üçün qoyduqları ən yaxşı miras ədəbdir.»     İmam Əli ...

Arzu

Arzu
Allahın Peyğəmbəri(s):«Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydı heç bir ana öz övladına süd verməzdi və heç bir bağban ağac əkməzdi.»İmam Əli (ə):«Arzu həmdəm dostdur.»Tənbihul-xəvatir: «İsa (ə) oturmuşdu və bir qoca kişi bel ilə yeri şumlayırdı. İsa (ə) dedi: «İlahi, (ümid və) arzunu ondan al. Elə həmin an o qoca beli kənara atdı və uzandı. Bir saat keçəndən sonra İsa ...

Məsumlardan (ə) gözəl kəlamlar

Məsumlardan (ə) gözəl kəlamlar
 "Elmini gizlədən alim qiyamət günü pis iyli cəsəd kimi məhşur olar"Rəsuli-Əkrəmdən (s) eşitdim ki, buyurdu: “Heç bir qorxu və təqiyyə yeri olmadığı halda dini məlumat almaqdan ötrü soruşulan suala cavab verməyən şəxsin ağzına qiyamət günü oddan yüyən vurular.Həzrət Əli (ə)Elmini gizlədən alim qiyamət günü pis iyli cəsəd kimi məhşur olar və hər kəs ona nifrin yağdırar.İmam Cəfər Sadiq ...

Əmirəlmöminin həzrət Əlidən (ə) gözəl bir hədis

Əmirəlmöminin həzrət Əlidən (ə) gözəl bir hədis
"Sərvət yalnız simicliklə cəm olunar"Həzrət İmam Əli (ə) buyurur:Elə bir dövr gələr ki, hakimiyyət yalnız dava-dalaş və zülmlə əldə olunar. Sərvət yalnız simicliklə cəm olunar. Dostluq yalnız dostun istəklərini qəbul etmək və dini göstərişləri tərk etməklə müyəssər olar. Hər kim ki, bu dövrə yetişib sərvət toplamağa qüdrəti olduğu halda kasıbçılığa razı olsa, qeyri-şəri yolla izzət ...

Həzrət İmam Musa Kazim (ə) buyurur

Həzrət İmam Musa Kazim (ə) buyurur
“Allahdan qorx, haqqı söylə − sənin məhvin onda olsa da belə.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Mömin tərəzinin iki gözü kimidir − imanı artdıqca, bəlası da artar.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşını aldadan şəxs məl`undur.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşına nəsihət verməyən (onun yaxşılığını istəməyən) şəxs məl`undur.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşının ...

PEYĞƏMBƏRIN (S) RUM PADŞAHINA YAZDIĞI MƏKTUBU

PEYĞƏMBƏRIN (S) RUM PADŞAHINA YAZDIĞI MƏKTUBU
PEYĞƏMBƏRIN (S) RUM PADŞAHINA YAZDIĞI MƏKTUBU Həzrəti Peyğəmbər (s) bir məktubda Rumun impratoruna: Bismil- lahir- rəhmanir- rəhim. Allahın bəndəsi və onun rəsulu Məhəmməddən Rumun başçısı Hergelə: Allahın hidayət yoluna tabe olana salam olsun! Amma sonra, mən səni islama dəvət edirəm. Islam gətir ki, salamat qalasan. Müsəlman ol ki, Allah sənin əcrini (muzdunu) iki bərabər versin. Əgər qəbul ...

Məbəs bayramı

Məbəs bayramı
Məbəs bayramı Həzrət Məhəmmədin (s) Peyğəmbərliyə məbus olması barəsində çox müxtəlif xəbərlər və rəvayətlər vardır. Onların hamısını burada zikr etmək mümkün deyil. Əhli-beyt alimlərinin tədqiqatlarının nəticəsi budur ki, həzrətin (s) pryğəmbərlik rütbəsinə yetişməsi rəcəb ayının 27-də, növruz günü, yəni gönəş həməl bürcünə daxil olan vaxt olmuşdur. Bu zaman həzrətin (s) ...

İMAM HƏSƏN ƏSKƏRİNİN (Ə) ƏXLAQİ TÖVSİYƏLƏRİ

İMAM HƏSƏN ƏSKƏRİNİN (Ə) ƏXLAQİ TÖVSİYƏLƏRİ
 İslam aləmi imamət və vilayət günəşinin 11-ci ulduzu imam Həsən Əskərinin (ə) matəmini yaşayır. Elə bir imam ki, gənc ikən, yəni 28 yaşında şəhadətə yetdi. Elə bir imam ki, gözəl və ibrətamiz kəlamları ilə hamıya hidayət və haqq yolunu göstərdi. O həzrət öz tərəfdarlarına daim tövsiyə edirdi ki, gözəl əxlaqla bəzənsin, insanlarla gözəl rəftar etsin, onları haqqa, doğru yola dəvət ...

İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadəti

İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadəti
İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın şəhadət xəbəri Samirraya yayıldıqda, şəhərdə ah-nalə, şivən səsi ucalmağa başlayır və bütün dükan-bazar bağlanır İmam Həsən Əskəri əleyhissəlamın cəmiyyət arasındakı nüfuz və hörmətinin günbəgün artmasından nigaran olan Abbasi xəlifəsi Mötəmid camaatın o Həzrətə olan diqqətinin artdığını, zindanın, təzyiq və işkəncələrin mənfi nəticə ...

İSLAMDA TƏBABƏT

İSLAMDA TƏBABƏT
İSLAMDA TƏBABƏT Qovun-yemiş Allahın adı ilə 18 min aləmi yaradan və yaratdıqlarının hamısını yaranmışların ən şərafətlisi adlandırdığı insanın əmrinə tabe edən, nemətlərinin şükrünü edə bilməyənlərə belə özünü rəhman sifəti ilə tanıtdıran aləmlərin Rəbbinə həmd və şükürlər olsun. Tanrı aləmləri yaratdı, yeri- göyü və onların arasında olanları yaratdı. Sonra bu ...

ONUN ADLARININ XÜSUSIYYƏTLƏRI

ONUN ADLARININ XÜSUSIYYƏTLƏRI
ONUN ADLARININ XÜSUSIYYƏTLƏRIQuran"Muhəmməd (əleyhissəlam) Allahın Peyğəmbəridir." "Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: "Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə verən Allahın elçisiyəm!" Sonra (İsa, yaxud Muhəmməd əleyhissəlam) onlara açıq-aşkar möcüzələr ...

Əmanətdarlıq

Əmanətdarlıq
Əmanətdarlıq Quran"(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı müvəkkildir."  HədisAllahın rəsulu (s): Agah olun! And olsun Allaha mən göydə və yerdə əminəm (əmanətdaram).  Əssirətünnəbiyyə, İbni Hişam: Hətta Peyğəmbərə vəhy nazil olandan qabaq belə, Qüreyş qəbiləsi ona "Əmin" deyərdilər.  Əssirrətün- nəbəviyyə, ibni Hişam (besətdən ...

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)
İmam Həsən Müctəba (ə) (2) Tənha qalmış sərkərdə Allahın adı ilə Tarix boyu belə bir sual icad olmuşdur. Nəyə görə İmam Həsən (ə) Müaviyə ilə sülh etdi?Nəyə görə İmam Hüseyn (ə) qiyam etdi, amma qardaşı İmam Həsən(ə) sülh etməklə kifayətləndi? Bu suallara aşağıdakı qısa cavablarla kifayətlənirik: Atası Əli İbn Əbu Talib şəhadətə yetdikdən sonra ilahi imamət məqamı imam ...

Düz danışmaq (düzgünlük)

Düz danışmaq (düzgünlük)
Düz danışmaq (düzgünlük) Allahın rəsulu (s): Ey camaat! Yolu tanıyan rəhbər özünkülərə və öz əhlinə yalan danışmaz. Mən əgər yalançı da olsaydım ən azı sizə yalan söyləməzdim. And olsun tək olan Allaha mən xüsusilə sizin tərəfinizə və ümumilə bütün xalqın tərəfinə Allah tərəfindən haqqla göndərilmişəm. And olsun Allaha, yatdığınız kimi öləcəksiniz və durduğunuz (oyandığınız) ...

Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək

Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək
Xorasan vilayəti İslamın ilk dövrlərindən indiyədək Allahın adı ilə Mərv şəhərində (türkmənistan) İran şahı Yezdgird Sasaninin ölümündən sonra 3-cü xəlifə Osman Xorasana hücüm əmri verdi. O, tayfa başçıları və rəhbərlərinə yazırdı: "kim daha tez Xorasanı ələ keçirsə vilayətin əmiri də o olacaq". Bir neçə döyüşdən sonra Abdullah ibn Amir Xorasana daxil oldu. Şəhərləri ardıcıl olaraq ...

IMAM HӘSӘN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM HӘSӘN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Həsən Ləqəbi: Müctəba Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Әli (ə) Anası: Fatimeyi-Zəhra (s) Babası: Peyğəmbər (s) Doğum ili: Hicri 3-cü il Imamlıq müddəti: 10 il Ömrü: 48 il Şəhadəti: Hicri 50-ci ildə, Müaviyənin təhriki ilə arvadı Cüdə tərəfindən zəhərləndi. Məzarı: Mədinə, Bəqi qəbristanlığı. TӘVӘLLÜDÜ VӘ UŞAQLIĞI Üçüncü hicri ilinin mübarək Ramazan ayının 15-də ...