Azəri
Saturday 24th of March 2018
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİK

ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİK
ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİKÜMMƏTİN ARSINDA ƏN BÖYÜK İXTİLAFƏhli-sünnə Allahın Rəsulunun (s) öz canişini haqqında olan nəzərində bir-birinə zidd olan sözlərinin çoxluğu, təhqiq əhli olan hər kəsi təəccübə gətirir. İnkar olunmayan yeganə şey Allahın Rəsulunun (s) Səqifə yaradanlara şura barəsində heç bir tövsiyənin olmamasıdır. Əgər Əbu Bəkr ...

HƏZRƏT FATIMƏNIN (S.Ə) IZDIVACI

HƏZRƏT FATIMƏNIN (S.Ə) IZDIVACI
 HƏZRƏT FATIMƏNIN (S.Ə) IZDIVACIHəzrət Fatimənin (s.ə) artıq ailə qurmaq vaxtı çatmışdı. Həzrət Fatimənin (s.ə) həyat yoldaşı elə bir adam olmalı idi ki, insanlıq dəyərlərində və kamil üstünlüyündə Fatimə (s.ə) ilə bərabər olsun. Eləcə də Zəhraya layiq olan hörmət və sevgini ona göstərib dəyərini dərk etsin. Həzrət Fatiməyə (s.ə) bir çox varlı ...

FATIMƏ (S.Ə) ÜSTÜNDÜR

FATIMƏ (S.Ə) ÜSTÜNDÜR
 FATIMƏ (S.Ə) HACƏRDƏN ÜSTÜNDÜRƏn üstün və dəyərli məscid Məscidül-həramdır. Kəbə isə Allah hərəmi və bütün məscidlərin qibləsidir. Həzrət İbrahimin (ə) xanımı Hacər Kəbənin yanında torpağa tapşırılıb və Allah-Taala da müsəlmanlara əmr edib ki, Hacərin qəbrinin ətrafında dolansınlar. Amma həzrət Fatimənin (s.ə) məqam və dərəcəsi hətta şərəf ...

SƏQIFƏ DANIŞIQLARI

SƏQIFƏ DANIŞIQLARI
SƏQIFƏ DANIŞIQLARISə`d ibn Ubadə* xəstə və qızdırmalı halda ənsarın (Ovs və Xəzrəcin) arasında əyləşmişdi, oğlu Qeys onun tərəfindən ənsarın fəziləti və Mühacirlərdən olan üstünlüyü haqda çıxış edirdi. Bu yığıncaqın xəbəri məsciddə Ömər ibn Xəttaba yetişdi.[1] Xəbər gətirənlər Ovs qəbiləsindən olan Mə`n ibn Ədi və Uvəynə ibn Saidə idi. Mə`n ...

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA
MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDAİslamın ilk əsrlərində tarixçilərin bir çoxu əməvi və abbasi hökümətlərinə bağlı olmuşlar. Bu səbəbdən tarix kitablarında Səqifə hadisəsi belə göstərilmişdir ki, sanki camaatdan bir neçə nəfəri çıxmaqla qalanları Əbu Bəkrin hakimiyyətinə razı, Əlinin başçılığınasa müxalif olmuşlar. Halbuki əldə olan dəlillər ...

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR
 FATIMƏ (S.Ə) HACƏRDƏN ÜSTÜNDÜRƏn üstün və dəyərli məscid Məscidül-həramdır. Kəbə isə Allah hərəmi və bütün məscidlərin qibləsidir. Həzrət İbrahimin (ə) xanımı Hacər Kəbənin yanında torpağa tapşırılıb və Allah-Taala da müsəlmanlara əmr edib ki, Hacərin qəbrinin ətrafında dolansınlar. Amma həzrət Fatimənin (s.ə) məqam və dərəcəsi hətta şərəf ...

İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)

İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)
İMAM ƏLI (Ə)IN SONRA, HƏSƏN (Ə) A YAZDIĞI VƏSIYYƏTLƏRINDƏNDIR (1)İmam Əli əleyhis-salamın Siffeyndən qayıtdıqdan sonra, Hazirində (Siffeyn bölgəsi yaxınlığında yer adıdır) Həsən ibn Əli əleyhiməs-salama yazdığı vəsiyyətlərindəndir.(Azğınların ardınca getmək nəticəsində) ipinizin qırılması (əhd-peymanı pozmaq), düşmənçilik və müxalifət etməyiniz (nalayiq işləriniz) ...

Peyğəmbərdən 72 suala cavab

Peyğəmbərdən 72 suala cavab
Allahın adı ilə Bəşəri dəyərləri və İlahi kəlamları özündə birləşdirən İslam dininin bir sıra maraqlı problemləri bu gün alimləri, və din adamlarını ciddi düşündürür. Və onlar bu problemləri əhatə edən bəzi maraqlı mövzuları qələmə alır, İslamı dəyərləri daha da inkişaf etdirmək və bu sahədə təlim- tərbiyə proseslərini gücləndirmək, İslam elminin ...

Merits of 'Tasbih' of Hazrat Fatema Zahra (S.A)

Merits of 'Tasbih' of Hazrat Fatema Zahra (S.A)
(S.A) is from the emphatically recommended acts of worship in the Islamic Sharia. It has immense significance in the eyes of the infallible Imams (P.B.U.H&H.P) wished to impart this act of worship to his daughter Lady Zahra (Aasaar o Asraare Tasbeehe Zahra (s.a.), Pg. 7) In this context Imam Muhammad Baqir . Had there been any worship superior to it, most surely the Holy Prophet (S.A).’ (A.S) says about the dearness of this Tasbeeh in ...

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət
Bir nəfər Imam Cəfər Sadiqdən (ə) xahiş etdi ki, ona nəsihət versin. İmam buyurdu: "Doqquz məsələyə əməl etməyi sənə tövsiyə edirəm."Bunlar yalnız sənin üçün deyil, Allahın yolunda olmağı diləyən hər kəs üçün faydalıdır. Allahdan istəyim budur ki, sənə də bu göstərişlərə əməl etmək qüdrətini versin.Tövsiyələrimdən üçü əxlaqı ...

Ömrü uzun, neməti davamlı edən üç əməl

Ömrü uzun, neməti davamlı edən üç əməl

Bu üç iş nədir?
İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuşdur: Üç iş var ki, əgər mömin onları öyrənsə ömrü uzun, neməti davamlı olar. Soruşdular: Bu üç iş nədir? Buyurdu:

1. Namazın ruku və səcdələrini uzatmaq.

2. Qonağı olan zaman süfrə başında çox oturmaq

3. Ailə ilə xoşrəftar olmaq.

Pеyğәmbәrdәn (s) 100 hәdis

Pеyğәmbәrdәn (s) 100 hәdis
HӘZRӘT PЕYĞӘMBӘRİN QISА SÖZLӘRİNDӘN:1- Аdәmin (ә) övlаdı qоcаldıqdа оndа iki хüsusiyyәt cаvаnlаşаr: Tаmаh vә аrzu.2- Ümmәtimdәn iki dәstә islаh оlunsа, ümmәtim tаmаmilә islаh оlаr, fаsid оlsа, tаmаmilә fаsid оlаr: Аlimlәr vә hаkimlәr.3- Siz hаmınız (bir-birinizә) qоruqçu vә mәsulsunuz.4- Vаr-dövlәtlә hаmını rаzılаşdırmаq оlmаz, ...

İmanlı qadının həyası

İmanlı qadının həyası
...

HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞ

HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞ
HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞBağışlayan və mehriban Allahın adı iləO həzrətin adı Fatimə, məşhur ləqəbi isə «Mə’sumə»-dir. Atası, şiələrin yeddinci imamı Musa ibn Cə’fər (imam Kazim) əleyhis-salam, anası isə səkkizinci imam həzrət Rza (əleyhis-salam)-ın anası sayılan Nəcmə Xatun (ələyha-salam)-dır.Beləliklə də həzrət Mə’sumə ...

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s) -1

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s) -1
 Xanım Fatimeyi-Zəhra (s)Allahın adı iləHörmətli oxucular! Xanım Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadəti barədə tarixi mənbələrdə iki məlumat vardır. Onların birincisi iyul ayının 13-nə təsadüf edir, ikinci məlumat isə avqust ayının 2-nə düşür.Amma ikinci məlumat daha mötəbərdir. Bununla yanaşı biz bu sayımızda Xanımın (s.ə) adını anmağı lazım bildik. Növbəti sayımızda ...

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA
MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDAİslamın ilk əsrlərində tarixçilərin bir çoxu əməvi və abbasi hökümətlərinə bağlı olmuşlar. Bu səbəbdən tarix kitablarında Səqifə hadisəsi belə göstərilmişdir ki, sanki camaatdan bir neçə nəfəri çıxmaqla qalanları Əbu Bəkrin hakimiyyətinə razı, Əlinin başçılığınasa müxalif olmuşlar. Halbuki əldə olan dəlillər ...

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR
 FATIMƏ (S.Ə) HACƏRDƏN ÜSTÜNDÜRƏn üstün və dəyərli məscid Məscidül-həramdır. Kəbə isə Allah hərəmi və bütün məscidlərin qibləsidir. Həzrət İbrahimin (ə) xanımı Hacər Kəbənin yanında torpağa tapşırılıb və Allah-Taala da müsəlmanlara əmr edib ki, Hacərin qəbrinin ətrafında dolansınlar. Amma həzrət Fatimənin (s.ə) məqam və dərəcəsi hətta şərəf ...

Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Məsumların baxışında

Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Məsumların baxışında
Elə şəxsiyyətlər var ki, onların məqamını olduğu kimi vəsf etmək mümkünsüzdür. Fatimeyi-Zəhra (s.ə) da onlardan biridir. Ona görə də, qısa da olsa, o həzrətin məqamı haqqında məlumatı təkcə, təkcə məsumların (ə) kəlamında araşdıracağıq. Əlbəttə,  xatırlatmaq lazımdır ki, bu yazılar yalnız və  yalnız o dəryanın fəzilətlərindən bir ...

Xanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?

Xanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?
Bismillahir Rəhmanir RəhimXanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?Həzrət Zəhra (ə) həqiqətdə özünün bu addımı ilə tarix və gələcək nəsillərin nəzərində aşağıdakı kimi sualların yaranmasını istəmişdi:Nə üçün Fatimənin (ə) qəbri gizlidir?Nə üçün sonuncu peyğəmbərin (s) qızı gecə vaxtı və gizli ...

Səmavi ad

Səmavi ad
Zeynəbi-Kubranın təvəllüdü zamanı həzrət Peyğəmbər (s) səfərdə olduğundan Fatimə Əlidən istədi ki, övladları üçün ad qoysun. Əli (ə) buyurdu: Mən atandan qabağa keçmərəm. Səbr edək Peyğəmbər (s) səfərdən gəlsin.Peyğəmbər (s) səfərdən qayıtdıqdan sonra Əli (ə) Zəhranın uşağı olmasını xəbərini Peyğəmbərə çatdırıb, ondan uşaq ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

نرم افزار اندروید پایگاه اطلاع رسانی استاد ...

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

مرگ و عالم آخرت

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

در کانال تلگرام مطالب ناب استاد انصاریان عضو ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

اعمال ماه رجب

بهترین دعاها برای قنوتِ نماز

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

شهادت امام هادی علیه السلام بیت آیت الله ...

حکایت طلبه ای که به لوستر های حرم امیر ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

آیا تمام گناهان بخشیده می شود ؟

شب لیله الرغائب چه فضیلت و اعمالی دارد؟

راهکار امام صادق علیه السلام برای عاقبت بخیری

خاطره استاد انصاریان از ملاقاتش با قطب فرقه ...

پر بازدید ترین مطالب روز

آيا فكر گناه كردن و دست به گناه نزدن، گناه ...

حورالعین در برزخ یا قیامت؟

راهکاری برای قدرتمند شدن نفس در برابر گناه

خصلتی که مرد در خانواده به آن نیاز دارد

کرمانشاه مسجد آیت‌الله بروجردی دههٔ اوّل صفر ...

گره‌های زندگی از این جا شروع می‌شوند!

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

بهشتیان در قیامت نگران چه چیزی هستند؟

كلیدی برای گشودن گنجینه ی بخشایش الهی!!