Azəri
Thursday 18th of January 2018
Əhli beyt (ə)

5 günahın dünyadakı aqibəti

5 günahın dünyadakı aqibəti
İmam Baqir (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: “Beş şey vardır ki, əgər onunla rastlaşsanız, ondan Allaha pənah aparın: 1. İnsanlarda zina peyda olarsa, onu aşkar (red:) edəndə), taun və keçmişdəkilərin görmədikləri dərdlər meydana gələr. 2. Tərəzidə az qoyarlarsa, ailə xərclərində çətinliyə və sultanın zülmünə düçar olarlar. 3. Zəkatdan boyun ...

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir
mam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də dünyanın vəfasızlığından və təhlükələrindən çox söz açmışdır. Əlbəttə bu kəlamlardakı məqsəd dünya və yaradılış aləmi deyildir, dünya sevgisi və ona bağlanmaqdır.Gecə və gündüzlər ömür sərmayəmizi bizdən alır. Əmirəl-möminin (ə) dünyanı müsabiqə meydanına bənzətmişdir. O ...

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?
İmam Riza (ə) buyurur: Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq dedi: Ey Allahın rəsulu! Allah sənə salam yetirir və sənə buyurur:“Oxu! Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəzi zümrələri sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə baxma! Rəbbinin ruzisi həm daha xeyirli, həm də daha baqidir (əbədidir).” ...

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər
Elm və bilik əldə etmək kamal qalasına çatmaq üçün lazım olan amillərdən biridir. İnsan elmsiz heç bir yerə gedib çıxa bilməz.İmam Hadi (ə) bu nəzərdə idi ki, insanlığın ali məqsədinə çatmaq üçün insan elm və mərifət ardınca olmalıdır. Çünki agahlıq olmadan heç bir yolçu məqsədinə çatmaz.İmam (ə) buyurur: “Alim ...

Bəla niyə gəlir ?!

Bəla niyə gəlir ?!
İmam Sadiq (əleyhissəlam) buyurmuşdur: “Agah ol ki,(insanın bulaşmış olduğu) günah olmadan nə vuran (atan)damar, nə büdrəmə, nə başağrısı, nə də bir xəstəlik olar. Bu da (məhz) Allah-taalanın kəlamıdır: “Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların (etdiyiniz əməllərin) ucbatındandır! (Bütün bunlara baxmayaraq) Allah ...

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: Əmr ibni Übeyd İmam Sadiq (əleyhissalamın) hüzuruna gəlib salam verdi və bu ayəni oxudu: «Yaxşı insanlar böyük günahlardan və çirkin əməllərdən qorunmalıdırlar». Sonra sükut edib ayənin davamını oxumadı. İmam ona buyurdu: Nə üçün sükut etdin?O dedi: Quranda bu günahların sayını bilmək istəyirəm.İmam ...

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü
7-ci İmam Musa Kazımın (ə) qızı həzrət Fatimə Məsumənin (s) təvəlldüdü günü münasibəti ilə sizi təbrik edir və sizə Əhli-beyt (ə) məktəbinin əsl davamçısı olmağı arzu edirik!Həzrət Məsumə (s)Yeddinci İmam Musa Kazımın (ə) qızı olan həzrət Fatimə Məsumə (s) hicri 173-cü il, Zilqədə ayının 1-ində Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı.Həzrət ...

QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ

QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ
İslam baxımından qeybəti dinləyən və ona qulaq asan qeybət edən şəxs kimi haram iş görür, günaha sahiblənir və qeybətin hökmünə şamil olunur. Fəqihlər və İslam alimləri şəri cəhətdən qeybətə qulaq asmağın da haramlığını deyirlər. Demək olar ki, bütün fəqihlər bu mövzuda həmfikirdirlər. Bununla bağlı bir çox rəvayətlər də nəql olunmuşdur. Onlardan bir ...

İKİNCİ HEKAYƏT

İKİNCİ HEKAYƏT
AdƏmin GünahI vƏ tÖvbƏsi![1]Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında qoydu.[2] Bütün bunlarla yanaşı Allah, Adəmə ...

İMAMLIQ DÖVRÜNÜN BAŞLANMASI

İMAMLIQ DÖVRÜNÜN BAŞLANMASI
 İMAMLIQ DÖVRÜNÜN BAŞLANMASIİslam ümmətinin on birinci məsum rəhbəri 28 yaşında ikən zalım Abbasi xəlifəsi Mötəmid tərəfindən zəhərlənib şəhid edildikdə, həzrət Məhdi (əc.) beş yaşlı bir uşaq idi[1]. Onun uşaq ikən imamlığa başlaması isә, ilahi möcüzəni və Allahın bütün məsum imamların vücudunda qoyduğu heyrətamiz qüdrəti nəzərə almaqla, ...

ƏLI-VƏSFDƏN ÜSTÜN INSAN

ƏLI-VƏSFDƏN ÜSTÜN INSAN
Allahın adı ilə "Əli vəsfə sığmaz, düşüncədən uca, kəlam cövhərindən dərin olan insan idi ki, qönçə kimi açdı, ali meyarlarla yaşadı və uca ruhla getdi. O özündə dağların mətanət və əzəmətini, suyun incəlik və zülallığını, ildırımın parıltısını, günəşin hərarətini, dənizlərin dərinliyini, meşələrin genişliyini,Ş ilahi Mələklərin ...

İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?

İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?
İmam Riza (ə) Mərvdə olarkən cümə günü “Came” məscidində camaatın qarşısında bir sıra məsələlərə toxunur. O cümlədən, buyurur:“Şübhəsiz, İmamət peyğəmbərlərin məqamı və vəsilərin irsidir. İmamət Allahın nümayəndəliyi, Peyğəmbərin (s) xilafəti və canişinliyidir... İmam parlaq ay, işıqlı çıraq, şölələnən nur, zülmət və ...

Əmanətdarlıq

Əmanətdarlıq
ƏmanətdarlıqQuran"(Elə bir elçi ki, mələklər arasında) itaət ediləndir, həm də (Allah yanında vəhyə) etibarlı müvəkkildir."  HədisAllahın rəsulu (s): Agah olun! And olsun Allaha mən göydə və yerdə əminəm (əmanətdaram).  Əssirətünnəbiyyə, İbni Hişam: Hətta Peyğəmbərə vəhy nazil olandan qabaq belə, Qüreyş qəbiləsi ona "Əmin" deyərdilər.  Əssirrətün- ...

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün
Səhmi-səlatilə Əbülfəzli çünLəşgəri ədayə nəmayan olubHeydəri-Səftər kimi şəmşiriniVurdu qoşun əhli-hərasan olub***Ərşeyi-zin üstə tutubdur qərarBa vüqar qabizül-ərvah kimi zülfüqar,Səfləri ta ki elədi tarü-marAhü-zar etdilə çox ləşgəri bi nəngü-arSəxt olub ol qövmə o dəm karizarBa hezar zəhmət ediblər fərarTa ki qoşun əhlinə qalib ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salam
Həzrət Əbülfəzl Abbas (əleyhissalam)-ın cəddinin adı Əbu Talibdir. «Əbu Talib» əslində onu əsl adı deyil, bəlkə də ləqəbidir. Onun əsl adı barəsində tarixçilər arasında ixtilaf vardır. Məşhur budur ki, Əbu Talibin əsl adı «Əbdül Mənar»dır.Əbu Talibin  dörd oğlu olmuşdur. Onların adları: Talib, Əqil, Cəfər və Əli (əleyhissalam) olmuşdur. Onların hər ...

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

Həzrət Əbülfəzl Abbas ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

Adı Əbbasdı onun.... Əbbas kimi qardaşı olanın nə qəmi...!!!

Əlilnin qəzəb oğlu! Adıva qurban...

Ey hacət qapısı! Bir duan yetər...

Qapında kül olmaq nə şərəfdi ....

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək

Həzrət Əbülfəzl Abbasa (ə) nəzir etmək
Bətnimdə «tumur» və ya «on iki barmaq» xəstəliyinin olması ehtimalı ilə həkimlər az bir gümanla zəmanət verməklə cərrahiyyə əməliyyatını başlamağı təklif edirdilər. Hərə bir nəzəriyyə verirdi, ağrının şiddəti və narahatçılıq o qədər çox idi ki, arzu edirdim ki, bir saatda olsa məni rahat buraxsınlar. O vaxtlar 24 yaşım olardı.Təhsilimi ...

151-ci xütbə

151-ci xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın (Həzrət Peyğəmbəri vəsf, ərəblərə nəsihət etdiyi və çətin hadisələrdən xəbər verdiyi) xütbələrindəndir.Allahdan şeytanı uzaqlaşdırdığı və saxladığı yerlərdə, (ibadət, bəndəlik vaxtı və şeytana tabeçiliyə mane olan layiqli işlərdə Allahdan uğur diləyirəm) onun yalanlarına və tələlərinə (nəfsi istəklərə və dünyanın xoş ...

Müqəddəs məkanlarımız təhlükədədir

Müqəddəs məkanlarımız təhlükədədir
Dünyanın hansı yerində olursa-olsun müharibə və insanların qətlini heç bir bəşər sevmir. Təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar çirkin siyasət uğrunda çirkin əməllərə əl atırlar. Görəsən müharibələrdə qətlə yetirilən körpələrin və günahsızların cavabını kim verəcək ?! Suriyada davam edən vətəndaş müharibəsi də bu günün bəşəriyyət ...

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın
Ərbəin ziyarəti İmam Hüseynin məzlumcasına Şəhid olmasının 40-cı günüdür. Bu günü xüsusi qaydada təziyə saxlamaq İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) Cabir ibn Əbdullah kimi böyük səhabələrindən qalma bir ...