Azəri
Tuesday 17th of October 2017
Əhli beyt (ə)

İmam Səccad ələyhis-salam

Ləqəbləri: Zeynül-Abidin, Səccad, Zeynüs-Salihin, Varisu elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka.Künyəsi: Əbu Muhəmməd.Atası: Peyğəmbərin (s) nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam).Anası: Yəzdgirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı).Doğulduğu gün: 4 şəban.Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.Doğulduğu il: 36-cı hicri ili.Şəhid olduğu gün: 25 ...

İmam Səccad ələyhis-salamın təvəllüdü ilə bağlı qısa mesajlar

İmam Səccad ələyhis-salama məxsus salavatı dinlə►(Bəqi məzarlığında dəfn olan İmamların) İmam Səccad ələyhis-salamın ziyarəti►Əli ibn Hüseyn ələyhis-salamın təvəllüdü, öndə İmamzaman (əc) olmaqla bütün həqiqət aşiqlərinə mübarək olsun!Səbr dəryası, gözəl İmam Zeynəlabidin ələyhis-salam! Nə xoşdu, sözlərin, duaların..İlahi, bizi ondan ...

Həzrət Əli Əkbərin (ə) səadətli təvəllüdü

Hicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab imam Hüseynin (ə) ən böyük ...

Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!

 Eşq olsun!Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!Zate pakında olan gövhərə eşq olsun, Hüseyn!Səni ərşə aparan şəhpərə eşq olsun, Hüseyn!Ya Hüseyn zikr eyliyən dillərə eşq olsun, Hüseyn!And ola qızlarının dildəki nisgillərinə,Zeynəbin Kərbu-bəlada çox olan qəmlərinə,Əkbərin gözlərinə, Qasımın tellərinə,Ucaboy qardaşının məşki tutan əllərinə,Dini ...

İmam Hüseyn (ə) haqqında hədislər

İmam Hüseyn (ə) qiyamının hədəfiAllah taala Qurani-kərimdə buyurur: “(Ey müsəlmanlar!) Gərək aranızda (insanları) yaxşılığa çağıran və əmr be məruf və nəhy əz münkər edən bir dəstə camaat olsun! Həqiqətən bunlar nicat tapmış şəxslərdir.”(Ali-İmran surəsi, ayə 104)Əgər bir şəxs əmr be məruf və nəhy əz münkər edərsə, onda o, Allahın, Onun Rəsulunun (s) və ...

Karivani-Şahi-hicaz

Qulamrza Zəncani, “Kitabi-Zeynəbiyyə”-dən bir parça(Şeirin orijinalını saxlamaq üçün fars və ərəb sözləri tərcümə olunmayıb. Ümid edir ki, hörmətli oxucular, bunu nəzərə alacaq.)Məhərrəmin ikisi, Karivani -Şahi-hicaz,Yetişdi Kəbübəlayə açlıldı pərdeyi-raz,Gətirdi Şah nəzərə ma sibəq qəzayədən.O sözləri ki, eşitmişdi Cəddi ...

İmamHüseynin (ə) Müaviyənin hökumətinə qarşı mübarizəsi

Qeyd etdiyimiz maneələrin heç biri İmam əleyhissəlamın Müaviyənin saysız-hesabsız bid’ətlərinə və zülmlərinə qarşı sükut etməsinə mane olmurdu.İmam Hüseyn (əleyhissəlam) heç kəsin e’tiraz etməyə cür’əti olmadığı bir dövrdə ayağa qalxıb bacardığı qədər Müaviyənin zülmlərinə qarşı mübarizə aparırdı. İndi İmam Hüseyn ...

Əbədiyyət danışığı

. Məclis bu yerdə sona yetsəydi Yezid qalib gələr, ya da onun əmri ilə edilən işlər o qədər də çirkin görünməzdi. Amma Zeynəb işin bu şəkildə sona çatmasına imkan vermədi.Yezidin şadlıq saydıqlarını onun ağzında zəhərdən də acı etdi. Məclisdəkilərə göstərdi ki, qarşılarında dayananlar o adamın qızlarıdır ki, Yezid onun adı ilə Şam camaatına xəlifəlik edir. Onlara ...

İmam Səccadın(ə) şəhadət günü

Məhərrəm ayının 12-i Hz.İmam Səccadın(ə) şəhadət günüdür.Bu münasibətlə başda İmam Zaman(ə.f) olmaqla, bütün Əhli-Beyt(ə) aşiqlərinə təsliyyət diləyirikDördürcü imam İmam Səccad (ə)  hicrətin 38-ci ilində dünyaya gəlmişdir.Atası  Hüseyn ibn Əli(ə),a nası Şəhrəbanu, ən məşhur ləqəbi Zeynül-Abidin və Səccaddır.Uşaqlıq illərini ...

İMAM SƏCCADDIN (Ə) HƏYATI BARƏDƏ QISA MƏLUMAT

İmam Əli ibn Hüseyn - İmam Səccad (ə), üçüncü İmam Hüseyn ibn Əlinin (ə) oğludur. Həzrətin anası Şəhrəbanu1 xanım idi. İmam Əli ibn Hüseynin (ə) ən məşhur ləqəbi Zeynül-abidin və Səccaddır. İmam Səccad (ə) hicrətin otuz səkkizinci ilində2 dünyaya gəlmişdir. Uşaqlıq illərini Mədinə şəhərində keçirmişdir. Təxminən iki il babası Həzrət Əlinin ...

İmam Səccadın (ə) mübarək dəlilləri ilə qoca şamlının tövbəsi

Quran ilə Əhli-beyt (ə) arasında həmişə sıx rabitə olmuşdur. İmam Səccad (ə) bu rabitəni qoca şamlı kişi üçün çox açıq və aydın şəkildə bəyan etmişdir.Bu qoca şamlı kişi gəlmişdi ki, Allah rizası və behişt şövqünə görə “dindən xaric olanlara” görə nifrətini Belə düşünürdü ki, bu əməl Quran oxumağın savabından daha ...

İmam Hüseyni (ə) piyada ziyarət etməyin savabı nədir?

مَنْ‏ خَرَجَ‏ مِنْ‏ مَنْزِلِهِ یرِیدُ زِیارَةَ قَبْرِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی ص إِنْ کانَ مَاشِیاً کتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَى عَنْهُ سَیئَةً حَتَّى إِذَا صَارَ فِی الْحَائِرِ کتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُصْلِحِینَ ...

"Sarəllah" sözünün mənası nədir?!

Nə üçün İmam Hüseyn ələyhi-salam "Sarəllah" deyirlər?!"Sarəlllah"  «ثارالله» ləqəbi təkcə iki imam; Əmirəl-möminin ələyhis-salam və İmam Hüseyn ələyhis-salam üçün deyilib. İmam Hüseynin (ələyhis-salam) ziyarətində oxuyuruq;«السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ...

İmam Hüseyn ələyhis-salamın gözəl cəmalı

  Hilal ibn Nafe deyir: Aşura günü Ömər Sədin əsgərləri ilə birlikdə Ömərin yanında durmuşduq. Birdən bir nəfər səsini ucaltdı: “Ey Əmir müjdə, Şimir Hüseyni (ə) öldürdü.” Hilal deyir: Ömər Sədin qoşunundan ayrıldım, Hüseynin başı üstə gəlib durdum. And olsun Allaha ki, heç bir vaxt ondan gözəl, ondan daha nurani qana bulanmış ...

İmam Hüseyn(ə) Qurani- kərimin ayələrində

Hamıya məlumdur ki, İmam Hüseyn (ə) İslam dünyasının ən əzəmətli və dəyərli simalarından biri olaraq, daim müsəlmanların və həmçinin qeyri-müsəlmanların diqqət mərkəzində olmuşdur. Sözsüz ki, Həzrət Hüseynin(ə) belə böyük şöhrətə malik olmasında, onun Muhəmməd peyğəmbərin(s) nəvəsi olması və həm də, dünyaya ən dəyərli örnək olan, ...

Həzrət İmam Hüseyn (ə) nə kimi əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə malik olmuşdur?

Bildiyiniz kimi İslam dininə görə imamət mərtəbəsi olduqca məsuliyyətli və əhəmiyyətli bir vəzifədir. Belə ki, Uca Yaradanın Peyğəmbərimizin (s) vasitəsilə bəşəriyyətə ərməğan etdiyi həqiqi dinin saflığı və təhriflərdən, xurafatlardan qorunub, saxlanması məhz İmamın öhdəsinə düşür.Peyğəmbərimizin (s) tam hüquqlu canişini sayılan İmam, dinimizdə hələ də xalqa tam, ...

HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜ

 HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜHicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab ...

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜRBu gün müsəlmanların üçüncü imamı - imam Hüseynin (ə) böyük oğlu Əli Əkbərin (ə) təvəllüd günüdür.xəbər verir ki, Həzrət Əli Əkbər (ə) Şaban ayının 11-də dünyaya göz açıb. Onun təvəllüdünün dəqiq ili isə bəlli deyil. Tarixçilər Hicri ...

İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə) MEHRIBANLIQ SIMVOLU

İMAM MƏHƏMMƏD TƏQI (Ə) MEHRIBANLIQ SIMVOLUHicri-qəməri tarixi ilə rəcəb ayının 10-uBərəkətli rəcəb ayı Allahın öz bəndələri üçün təyin etdiyi ən dəyərli aylardandır . Bu ayın bəzi günləri İslam peyğəmbərinin əhli beytinə adi olmasına görə özünə məxsus gözəlliyə malikdir . Bu münasibətlər insanların bu böyük şəxsiyyətlərin həyat tərzi ...

Nə üçün həzrət Əli ələyhis-salamın qılıncı "Zülfüqar" adlanır

İbn Abbas deyir: Tanrı, Adəmi “Zülfüqar” qılıncı ilə birlikdə cənnətdən çıxardı. Adəm , o qılınc vasitəsi ilə düşmənlər, cinlər  və şeytanlarla vuruşurdu. Nəhayət Əli ələyhis-salamın əlinə çatdı. O, o qılıncla Peyğəmbərin düşmənləri ilə vuruşurdu. “Zülfüqar”- “fəqərə” sahibi mənasındadır. Deyilənə əsasən ...