Azəri
Tuesday 17th of January 2017
Məqalələr

Bismillah” tövhid rəmzidir

Bismillah” şeytanın qaçması səbəbidir1. “Bismillah” ilahi rəng göstəricisi, tövhid cəhətinin nişanıdır. İmam Riza (ə) buyurmuşdur: “Bismillah” insanın özünə Allah bəndəsi nişanı vurmasıdır.” (“Təfsiri-Nurus-səqəleyn”.)2. “Bismillah” tövhid rəmzidir. Bu ad əvəzində başqa adın çəkilməsi küfr rəmzi sayılır. ...

Zülmkar Yezidin zillətli sonu

Rəbiul-əvvəl ayının 14-ə təsadüf edir. Yezid ibni Müaviyə məhz bu gündə cəhənnəmə vasil olub.Yezid ibn Müaviyə Əməvilər soyunun Süfyanilər qoluna mənsubdur. Hicri 25-ci ildə (miladi 645-ci il) doğulmuşdur. Anası Bəni-Kəlb qəbiləsindən Bəcdəlin qızı Meysun idi. Bəni-Kəlb qəbiləsi bədəvi qəbilələrdən sayılırdı.Buna görə, Yezid anasının tərbiyəsi altında ...

Qurani-Kərimdə imamət və vilayət

"Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və sizlərdən olan əmr sahiblərinə tabe olun."İmamət və vilayətlə əlaqədar iki fərqli bəhs mövcuddur:1. "Ümumi imamət və vilayət"; yəni hər bir əsr və dövrdə insanlar arasında Allah tərəfindən bir imam və rəhbər mütləq olmalıdır; istər peyğəmbərlik, istərsə də yalnız imamət məqamına malik olsun.2. "Xüsusi imamət və vilayət"; bu ...

Üç qrup qiyamət günü Allaha şikayət edəcək

 Üzərində toz yığılan Quranİmam Cəfər Sadiq (ə) buyurdu:“Üç şey, gözəl və əzəmətli Allaha şikayət edəcək (Qiyamət günü):Şəhər camaatının namaz qılmadığı tərk edilmiş məscid;Cahillər arasında olan alim (belə ki, insanlar ondan (elmindən) bəhrələnmirlər);Oxunmayan, üzərində toz yığılan Quran”.(Usuli-Kafi, cild 2, səh. ...

Həzrət Peyğəmbərin (s) bərəkətli köynəyi

Həzrət Peyğəmbərin (s) köynəyi çox köhnəlmişdi və 12 dirhəmdən çox pulu yox idi. Bir qədər köhnə köynəyinə nəzər saldı və pulu İmam Əliyə (ə) verib buyurdu: “Ya Əli! Bu on iki dirhəmi al və mənim üçün köynək al”. Həzrət Əli (ə) buyurdu: “Baş üstə”. Bazara gedir və Peyğəmbər (s) üçün gözəl bir ...

NAMAZA ETİNASIZLIQ

 Namazını puç edən şəxs qiyamətdə Qarun və Hamanın yanında olacaqNamaza qiymət vermək Allaha iman nişanəsidir. Namaza etinasızlıq isə mənəviyyata məhəbbətin zəif olması dəlilidir. Həzrət Əli (ə) buyurur: “Xalq arasında ən oğru şəxs namazını azaldan şəxsdir.” (“Bihar”, 84-cü cild, səh.242.) “Namaza yüngül yanaşanlar uşaq salmış qadın kimidir. ...

Kaşiful-Qita cini cavandan uzaqlaşdırdı

Ayətullah əl-üzma Vəhid Xorasani deyir:Nəcəfdə olduğum gənc yaşlarımda Hacı Şeyx Məhəmməd Lahicani bir əhvalat danışdı və dedi ki, mən bu əhvlat sahibini qoca yaşlarında görmüşdüm.Şeyx Ənsarinin böyük ustad adlandırdığı “Cəvahir” kitabının müəllifi mərhum Kaşiful-Qita Şeyx Cəfər Lahicana gedir. Orada olduğu müddətdə onun yanına zəfilikdən bir dəri, ...

Cәnnәt әhlinin хüsusiyyәtlәri

 Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Аllаh cәnnәt yаrаdаndа üç dәfә buyurdu: Хоş möminlәrin hаlınа (оnlаrın yеri cәnnәtdir)! Әrşin mәlәklәri dә bu sözü üç dәfә tәkrаr еtdilәr. Sоnrа хitаb gәldi: Hәr kәsdә аltı хüsusiyyәt оlsа, mömin hеsаb оlunur:1. Düz dаnışmаq;2. Əhdә ...

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR

Qeybətin yaxşı əməlləri yandırması və ibadəti dəyərdən salması barədə nəql olunan hədislərin sayı az deyildir. O cümlədən, imam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:اَلْغِيْبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ... وَالْغِيْبَةُ تَاَكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَاَكُلُ النّارُ اَلْحَطَبَ“Qeybət hər bir ...

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

 Sui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur:1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd ...

HƏYA İSLAMIN LİBASIDIR

Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedərİmam Sadiqin (ə) gözəl nəsihətlərindənQurani-Kərimdə həya haqqında bir çox buyuruqlar vardır. Həzrət Musanın (ə) və Şüeybin qızlarının əhvalatlarında «istihya» kəlməsi ilə rastlaşırıq. «O iki qadından biri həya edə-edə Musanın yanına gəldi…». («Qəsəs» ...

Həzrət Məsumənin (ə.s) fəzilətləri

Həzrəti Məsumənin (ə) fəzilətləri çoxdur. Lakin biz onların bəzisinə işarə edirik. Biz xanımın Quma gəlmə tarixini oxuyanda görürük ki, on yeddi günlük qaldığı yerdə dərhal özü üçün bir ibadətgah düzəldir və öz Yaradanı ilə minacata başlayır. Bu xanımın ibadətə nə qədər aşiq olduğunu və Allah-Təala ilə söhbətə və rabitəyə nə ...

Həzrət Məsumənin (ə.s) kəramətləri

Xanımın hərəminin qapısının açarını saxlayan, hərəmin xidmətçilərindən, Qum alimlərindən biri və imam Həsən Əsgəri (ə) məscidinin imam-camaatının mükəbbiri olan bir şəxs deyirdi:"Soyuq qış gecələrinin birində yuxuda gördüm ki, Həzrət Məsumə (ə) mənə buyurdu: "Qalx minarələrdə çıraq yandır!"Mən yuxudan oyandım, amma yuxuma fikir vermədim. Yatdım və yenə həmin ...

Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...

Müsəlman qoca kişilər İmam Kazıma (ə) təqdim etmək üçün öz suallarını bir yerə toplayıb yazmışdılar. İmam Kazım (ə) orada olmadığından o sualları onun qızı həzrət Məsuməyə (ə.s) verdilər ki, o sualların onun atasına çatacağından əmin olsunlar.Ertəsi gün gələndə gördülər ki, İmam Kazım (ə) hələ də evə gəlməyib. Sualları götürüb ...

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər

Qazi Nurulllah, İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir:“Allahın hərəmi Məkkə, Peyğəmbərin (s) hərəmi Mədinə,  həzrət Əlinin (ə) hərəmi Kufədir. Qum, kiçik Kufədir ki, cənnətin səkkiz qapısından üçü, ona açıqdır. Mənim övladlarımdan bir qadın dünyadan gedəcək ki, adı Fatimə binti Musadır (ə). Onun şəfaəti ilə mənim bütün şiələrim cənnətə ...

QEYBƏTİN KƏFFARƏSİ

 İslam dinində qardaşlıq hüquqlarından biri də möminlərin abır-həyasını qorumaq və qeybətini etməməkdir. Aydındır ki, qeybət olunan yerdə kiminsə haqqı ayaqlar altına alınır. Beləcə, qeybəti olunan şəxsin əxlaqi haqqı onun üzərində qalır. Bu barədə rəvayətlərə müraciət edərkən, məsələ daha da aydınlaşır. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur:لِلْمُؤْمِنِ عَلَى ...

Ümid

Əli ibn Əbi Talib (ə):Dörd  şeyi bilən dörd şeydən ümidini kəsməz:1. Dua etməsinə əmr olunan şəxs, dualarının qəbul olmasından ümidsiz olmaz.2. Tövbə etməyə çağrılan şəxs, tövbəsinin qəbul olmasından ümidsiz olmaz.3. Bir şəxs bağışlanmaq tələb etməyə vadar olunubsa, bağışlanmaqdan ümidsiz olmaz.4. Bir şəxsə şükür etmək öyrədilibsə, ...

Həzrət Həsən Əsgərinin (ə) şəhadəti

On birinci İmamımız Həzrət Həsən Əsgəri (ə) hicrətin 232-ci ilində anadan olmuşdur. Atası onuncu İmam Həzrət Əliyyən-Nəqi (ə), anası isə Hüdeysə (bəzi mənbələrdə Süsən) adlı təqvalı bir xanım idi (hansı ki, bu təqvalı xanım oğlunun şəhadətindən sonra o cür böhranlı bir vəziyyətdə Əhlibeytsevərlərin pənahgahı-na çevrilmişdi).O Həzrətin digər məşhur ...

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər

İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Ehtiyatın bir həddi vardır ki, onu aşdıqda qorxaqlığa çevrilər.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq ədəbdən deyildir.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Şöhrət və rəyasət istəməkdən çəkin. Çünki bu ikisi insanı məhvə sürükləyir.”İmam Həsən ...

İmam Həsən Əsgərinin (ə) nəzərində Qeyb məsələsi

İmam Həsən Əsgərinin (ə) şəhadətindən sonra mühüm məsələ qeyb məsələsi olmuşdur. Onun həyata keçməsi Məsumlardan (ə) gələn hədislərdə və eləcə də Əhli-təsənnün mənbələrində nəql edilmişdir. İmam Həsən (ə) də çalışırdı ki, insanları bu məsələdən agah etsin və övladının İlahi məqamını onların yadına salsın.Bu məsələ adi insanlar tərəfindən ...