Azəri
Sunday 26th of February 2017
Məqalələr

QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN

Qurani-Kərim qeybəti insana zidd əməl sayır və onu şəxsin öz ölmüş qardaşının ətini yediyi kimi tanıtdırır. Məlumdur ki, “insan ətini yemək”, özü də həmin surətdə insandan baş verə biləcək ən pis əməldir. Quranda bu ibarə yalnız qeybət barəsində işlənir. Bu bənzətmənin səbəbi də aydındır. Çünki İslam nöqteyi-nəzərindən müsəlman qardaşın ...

Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər

İnsan Allah Təalaya qarşı mərifəti və tanımanı qəlbi ilə əldə edir. Bu, qəlbdir ki, Allahın varlığını dərk edir. Qəlb Allaha tərəf can atar və Onun yanında olanları kəşf etməyə çalışar. Qalan bədən üzvləri isə qəlbin xadimləridir və ona itaət edərlər.Nə zaman qəlb Allahdan qeyrisindən boş olar – o deməkdir ki, sağlam və Allahın bəyəndiyi və qəbul etdiyi qəlbdir. Əgər ...

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN

İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: Əmr ibni Übeyd İmam Sadiq (əleyhissalamın) hüzuruna gəlib salam verdi və bu ayəni oxudu: «Yaxşı insanlar böyük günahlardan və çirkin əməllərdən qorunmalıdırlar». Sonra sükut edib ayənin davamını oxumadı. İmam ona buyurdu: Nə üçün sükut etdin?O dedi: Quranda bu günahların sayını bilmək istəyirəm.İmam ...

İnsanı həlak edən yeddi böyük günah

Həzrət Muhəmməd (s) buyurur: insanı həlak edən yeddi günahdan uzaq durun. ( Həmin böyük günahlar aşağıdakılardan ibarətdir): 1- Allaha şərik qoşmaq. 2- Sehr və cadugərliklə məşğul olmaq. 3- Qətl törətmək. 4- Sələm puldan intifadə etmək. 5- Yetimin haqqını yemək. 6- (Vətən,ailə,qohumları,dini və özünü müdafiə üçün baş vermiş) Müharibədən ...

İSLAMDA VƏHDƏT VƏ BİRLİYİN RƏMZİ– ƏFV VƏ GÜZƏŞT (2)

Gündəlik qarşılaşdığımız hadisələr içrə səhv və xətadan insan haqlarının pozulması halları daha çox təsadüf olunur. Əgər hər kəs “intiqam” almaq fikrinə düşsəydi, ictimai durumu saxlamaq qeyri-mümkün olardı. Çünki insanın istənilən vaxt intiqam hissini idarə edib, normal saxlaması çətin məsələdir və adətən, getdikcə şiddətli forma ...

QEYBƏTİN NÖVLƏRİ

 Qeybətin ən ağır günahlardan olması onu daim diqqət mərkəzində saxlamış, din alimlərinin müzakirə mövzusuna çevrilmiş və geniş anlam daşıyan bu mövzu müxtəlif növlərə bölünmüdür.İlk baxışda qeybət dil vasitəsilə başqalarının eyiblərini faş etməyi bildirsə də, onun əsl mahiyyətini nəzərə almaqla əxlaq elmi nöqteyi-nəzərindən daha geniş ...

YALANIN ACI NƏTİCƏLƏRİ

 İslam mətnlərində yalanın mahiyyəti, onun fərdi və ictimai təsirləri, dünya və axirətdəki acı nəticələri ilə bağlı ibarələr diqqəti özünə cəlb edir və biz burada yalanın təsir və nəticələrindən bir neçəsinə işarə etməklə kifayətlənirik:1. Yalançı Allah-Taala və mələklərin lənətinə layiqdir:Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur:فَلَعْنَةُ اللّهِ ...

YALAN – TƏHLÜKƏLİ BƏLA

Dilə aid olan, daim cəmiyyətdə böyük ziyanlar törədən şiddətli xəstəliklərdən, təhlükəli bəla və günahlardan biri də yalandır. Yalan böyük günahlardan olub, bütün çirkinliklər və pisliklərin mənşəyi, açarıdır.İmam Baqir (ə) buyurur:اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ اَقْفالا وَ جَعَلَ ...

QEYBƏTİN KƏFFARƏSİ

İslam dinində qardaşlıq hüquqlarından biri də möminlərin abır-həyasını qorumaq və qeybətini etməməkdir. Aydındır ki, qeybət olunan yerdə kiminsə haqqı ayaqlar altına alınır. Beləcə, qeybəti olunan şəxsin əxlaqi haqqı onun üzərində qalır. Bu barədə rəvayətlərə müraciət edərkən, məsələ daha da aydınlaşır. Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur:لِلْمُؤْمِنِ عَلَى ...

Peyğəmbərin (s) əziz qızı həzrət Fatiməi Zəhranın son sözləri

– Xəbər Agentliyi: Böyük İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alih) əziz qızı həzrət Fatimeyi-Zəhra (səlamullahi əleyha) ömrünün son anlarında Əmirəl Möminin həzrət Əliyə (əleyhi səlam) belə buyurmuşdur: “Əmoğlu mən ölüm xəbərimi almışam. Yavaş yavaş atamla görüşməyə yaxınlaşıram. İndi ürəyimdə olan bəzi istəkləri səndən ...

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ

slam dininə əsasən, çirkin və haram işlə rastlaşarkən həmin işin davamına mane olmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Bu zərurət yalnız qeybətə aid deyil, mövzumuz qeybət olduğundan, bu zəmində də söz açmağı lazım gördük. Qeyd etmək lazımdır ki, kiminsə qeybətinin olunmasına mane olmaqla bərabər, qeybəti olunan şəxsin müdafiəsi də lazımdır. Bu məzmunda nəql ...

QEYBƏTİN TƏHLÜKƏLƏRİ

 Qurani-Kərim ayələri, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və Əhli-beyt imamlarından nəql olunan rəvayətlər baxımından bu günahın mahiyyəti, onun fərdi və ictimai təsirləri diqqəti özünə cəlb edir. Əksərən bu mühüm məsələyə əhəmiyyət verilməsə də, İslamda ona çox ciddi yanaşılır. Qurani-Kərim ayələri ilə yanaşı, rəvayətlərdə də qeybətlə bağlı “Qeybət imanla ...

İnsan danışdığı sözlərə görə hesab verəcəyini bilsə...

 

Gündəlik həyatımızdakı bədbəxtliklərdən biri də “çox” və “mənasız” danışmaqdır.
İmam Əli (ə) buyurub:

“İnsan danışdığı sözlərə görə hesab verəcəyini bilsə, az danışar”.
“Qürər əl-hikəm” c. 5, səh. 232.

SUİ-ZƏNN VƏ BƏDBİNLİYİN İCTİMAİ ZƏRƏRLƏRİ

ui-zənn və bədbinliyin ictimai zərərləri və mənfi təsirləri olduqca çoxdur:1. Sui-zənn, bədbinlik və bədgümanlıq ictimai reallıqları dərk etməyə mane olur. Bu xislətə düçar olan və hamıya bədbinliklə baxanlar hadisələrin və ictimai səhnələrdəki fəaliyyətlərin səbəblərini ayırd edə bilməyib, çoxlu səhvlərə yol verir, öz aləmində hər şeyi həqiqətə zidd ...

HƏYA İSLAMIN LİBASIDIR

Öz eyiblərindən çəkinməyən insan bütün çirkin işlərə gedərİmam Sadiqin (ə) gözəl nəsihətlərindənQurani-Kərimdə həya haqqında bir çox buyuruqlar vardır. Həzrət Musanın (ə) və Şüeybin qızlarının əhvalatlarında «istihya» kəlməsi ilə rastlaşırıq. «O iki qadından biri həya edə-edə Musanın yanına gəldi…». («Qəsəs» ...

Babilik və Bəhailik

 FIKIR VƏ ETIQADLARBabilik və Bəhailik təriqətinin irəli sürdüyü fikirlərə, etiqad bəslədiyi məsələlərə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu təriqətin fikir və əqidələri demək olar ki, tamamilə İslamın əqidə məsələlərindən fərqlənir. Buna misal olaraq üç məsələni qeyd edirik:1. Onların əqidəsinə əsasən Allah Taala tərəfindən göndərilmiş bütün ...

Qiyamət günü Allahın qəzəbinə düçar olan 10 dəstə

Qiyamət günündə mənim ümmətimdən olan on dəstə Allahın qəzəbinə düçar olar və Cəhənnəmə vasil olar.Həmin insanlar bunlardır:Zinakar qoca, yolunu azmış rəhbər, şərabxor, ata-anası ilə bədrəftar olan, günahsız qadına haqsız töhmət vuran, söz gəzdirən, yalançıya şahidlik edən, zəkata mane olan, zalım və namazı tərk edən.Bilin ki, Qiyamət günü ...

Rəcət nədir?

Sual: Rəcət nədir?Hansı insanlara şamildir?Və nə vaxt baş verəcək?Qısa cavab: Rəcət imamiyyə şiəsinin etiqad bəslədiklərindən biridir. Rəcət ölümdən sonra və axirətdən qabaq dünyaya qayıtmaq mənasındadır. Rəcət imam Zaman (ə. c. ) zühur etdikdən bir az sonra və həzrətin şəhadəti və qiyamətin bərpa olmasından qabaq baş verəcək. Rəcət hamıya aid deyil. Rəcət yalnız xalis ...

Kimlər şəfaətə layiqdir və kimlər bu nemətdən məhrum olacaqlar?

Peyğəmbər (s) və Məsum İmamlarımız (ə) şəfaət mövzusuna çox işarə etmiş və onun şərt və hədlərini bəyan etmişdilər.Şəfaətə aid olan hədislərin sayı o qədər çoxdur ki, saymaqla bitməz. Bu hədislərə həm əhli-təsənnün mənbələrində və həm də Əhli-Beyt (ə) mənbələrində rast gəlmək olur. Bu da həmin mövzunun əhəmiyyətindən bəhs edir.Burada bəyan olunan ...

Peyğəmbərin (s) spesifik xüsusiyyətləri onun çağırışının doğru olmasına sübutdur

Peyğəmbərin (s) spesifik xüsusiyyətləri onun çağırışının doğru olmasına sübutdur Sual : Quranda risalət məqamından əlavə, Peyğəmbərin (s) hansı xüsusiyyət və nişanələri xatırlanmışdır? Qısa cavab:Ətraflı cavab: Bu sualın cavabı "Əraf" surəsinin 157-ci ayəsində bildirilmişdir.الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىِ‏َّ ...