Azəri
Tuesday 23rd of January 2018
Məqalələr

Ey göz, səy et, çox ağla..."

Ey göz, səy et, çox ağla..."
Həzrət Zeynəb həyatının ən mühüm və əzəmətli dövrü imam Hüseynin (ə) dövrünə, eşq və şəhadət karvanı ilə yoldaşlıq etdiyi zamana təsadüf edir. Həzrət Zeynəbin təvəllüddən imam Hüseynin (ə) hərəkatına qədərki həyatının tarixdə qeyd olunmasına baxmayaraq, bu dövrə aid olan bəzi nöqtələr qaranlıq qalmışdır. Lakin onun həyatının son ...

Aranızda bir nəfər də müsəlman yoxdurmu..."

Aranızda bir nəfər də müsəlman yoxdurmu..."
Zeynəbin fəryadı və düşmənin daş qəlbiTarixin ən həyacanlı cinayətinə tamaşa edən Zeynəb, ürək yanğısı ilə fəryad edirdi:«Va əxa, va seyyida və əhlə bəyta, leytəs-səmaə ətbəqət ələl ərzi və leytəl cibalə tədəkdəkət ələs-səhli». Kaş göy yerə gələydi, kaş dağlar əzilib, çölləri dolduraydı. Qardaşının yanına gəldi. Gördü ki, ömər ...

Gözəllikdən başqa bir şey görmədim"

Gözəllikdən başqa bir şey görmədim"
Zeynəbdən öyrəniləsi dərslərdən biri, Allah yolunun çətinlik və müsibətlərini gözəl görməsi, onun belə çətinliklərə ilahi baxışıdır.necə ki, gördük, Zeynəb (s) İbni Ziyadın, “Allahın Əhli-beytinlə rəftarını necə gördün” sualının cavabında buyurdu:«Ma rəəytu illa cəmila».Allah yolunda gördüyüm çətinliklər, ...

Kamil möminin sahib olduğu 4 xüsusiyyət

Kamil möminin sahib olduğu 4 xüsusiyyət
Gözəl əxlaq elə bir nemətdir ki, dünyadakı heç bir neməti onunla müqayisə etmək olmaz. Hədislərin birində oxuyuruq: “Qiyamət günü insanın əməl tərəzisində heç bir həqiqət, gözəl əxlaqdan ağır ola bilməz”. (Tebyan)İnsanın əgər imanı çox və güclü olarsa, ancaq əxlaqı gözəl olmazsa, imanı ona fayda verməmişdir deməkdir. Ona görə ...

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi
Həzrət Peyğəmbər (s) ölmüş bir qoyunun kənarından keçirdi və buyurdu: “Görürsünüzmü ki, bu qoyun sahibinin nəzərindən necə düşmüşdür və yüngül olduğu üçün onun qiyməti yoxdur”. Deyir: “Bəli, ona görə də sahibi ondan əl çəkmişdir”. Həzrət (s) buyurur: “Canım əlində olan Allaha and olsun ...

İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl

İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl
İslam dinində müstəhəb əməllər xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müstəhəb əməlləri yerinə yetirmək – yeməyin duzu kimidir. Yeməyi duzsuz da yemək olar, ancaq ləzzətsiz olar. Vacib əməllər o zaman daha ləzzətli olur ki, müstəhəb əməllə bir yerdə yerinə yetirilsin.İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, Peyğəmbəri (s) meraca aparırlar onunla Allah arasında söhbətlər olur. ...

Nəzafət və təmizlik

Nəzafət və təmizlik
1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Həqiqətən Allah pakdır və pak olanları da sevir.”2-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: "Peyğəmbərlərin əxlaqından biri də paklıqdır.”3-İmam Əli (ə) buyurur: "Peyğəmbər (s) saçını darayır, çox vaxtlar onu su ilə düzəldir və buyururdu: Su mömini ətirli etmək üçün kifayətdir.”4-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: ...

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?
Nəfsin TəzkiyyəsiMömin əgər Həzrət Hüccətin (ə.f.) razılığını əldə etmək istəyirsə, gərək fərdi və ictimai vəzifələrini gözəl şəkildə yerinə yetirsin...İmamın (ə.f.) nəzərini cəlb etmək və onu razı salmaq üçün ilk növbədə nəfsimizi islah etməli və gözəl əxlaqa malik olmalıyıq. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim Həzrət Qaimin ...

Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar

Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar
Rifaha və dünyaya qərq olmaq Allahı unutmağa səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) ən az həddə bu dünyadan istifadə etmişdir və ona meyil göstərməmişdir.Allahın nemətlərindən istifadə edərkən həddi aşmaq və israf etmək haramdır. İmam Kazıma (ə) sual verirlər ki, on köynəyə malik olmaq israfdırmı? İmam (ə) cavab verir: “Xeyr. Əksinə daha çox köynəyə malik olmaq səbəb ...

Şühəda və Siddiqin

Şühəda və Siddiqin
Sual : Şəhidlər və siddiqlər (düz danışanlar) kimlərdir? Qısa cavab:Ətraflı cavab:Qurani-kərimdə böyük peyğəmbərlər və onlara bənzər insanlar “Siddiq” adı ilə vəsf olunmuşdur. O cümlədən, İbrahim (əleyhis-salam) bu ada layiq görülmüşdür:اِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیّاً"O çox doğru danışan və peyğəmbər idi." (1)Allahın ...

Əxlaqını gözəl et ki, hesab-kitabın asanlaşsın

Əxlaqını gözəl et ki, hesab-kitabın asanlaşsın
  Müqəddəs İslam dini həmişə öz davamçılarını gözəl əxlaqa və insanlarla mehriban olmağa dəvət etmişdir. Onlara kobudluğu və sərtliyi qadağan etmişdir. Ona görə də İlahi peyğəmbərlərin (ə) hamısı gözəl əxlaqları və mülayim olmaqları ilə məşhur idilər. Çünki ancaq bu yolla insanlara təsir qoymaq olardı. Bu böyük insanlar İlahi risalətini ...

Qadında Bəyənilən Sifətlər

Qadında Bəyənilən Sifətlər
Qadında üç sifət: paxıllıq, qorxu və təkəbbür olmalıdır. İmam Əli (əleyhissalam) qadınlara yaraşan sifətlər barəsində belə buyurur:: “Qadındakı ən yaxşı sifətlər kişilərdə ən pis sayılan xasiyyətlərdir ki, təkəbbür, paxıllıq və qorxudan ibarətdir. Qadın təkəbbürlü olarsa, ərindən başqasına heç vaxt təslim olmaz. Həmçinin, əgər qadında ...

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr
Birinci rəvayətdə məqsəd budur ki, məscid namaz qılmaq və sair ibadətlər üçün ən yaxşı yer olsa da, qadınlar üçün ən yaxşı məscid onların evidir. Çünki belə olan halda naməhrəmlərlə qaynayıb-qarışmazlar. Bu rəvayət qadınların məscidlərdə iştirakını haram hesab etmir. İkinci rəvayətdə buyurulur ki, onlar məsciddə iştirak etmək istədikləri zaman mane ...

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır
İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur.Deyerler.org: İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. “Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. ...

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?
Möminin ən yaxşı sifətlərindən biri - Allah qorxusudur. Allah qorxusu bütün əxlaq fəzilətlərinin mənbəyi ola bilər. Həmçinin Allah qorxusunun olmaması insanı əxlaq rəzilliklərinə düçar edər. O bəndə ki, Məbdə və məada inam bəsləmir, Allahdan və axirət əzabından qorxmur, bütün İlahi əmrlərə qarşı çıxar və dünyaya bağlanar. Bütün insani ...

Peyğəmbərin heç vaxt dilinə gətirmədiyi adi söz

Peyğəmbərin heç vaxt dilinə gətirmədiyi adi söz
İmam Səccad (ə) buyurur ki, “Xoşagəlməz” qəza-qədərə razı olmaq yəqinin ən yüksək rütbələrindəndir."Hədisin izahı üçün ilk növbədə qəza-qədər işarə etmək lazımdır: Qəza və qədər Allahın yer üzündə öncədən bilib nəzərdə tutduğu müqəddərata deyilir. Sonsuz elmə malik olan Allah insanların seçiminin nədən ibarət olacağını ...

İNSАNIN HЕYVАNDАN ÜSTÜNLÜYÜ

İNSАNIN HЕYVАNDАN ÜSTÜNLÜYÜ
Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәrQurаni-Kәrimin әsrаrәngiz mәnаlаrı tәfәkkür sоrаğındаdır. Yаlnız tәfәkkürlü mәхluq bu mәnаlаrı аnlаyıb hәqiqәti dәrk еdә bilәr. Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәr. Hәqiqi insаn bеyni dаim hәqiqәt ...

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində
“Şübhəsiz, Allah (fərdi, ailəvi və ictimai) ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və Peyğəmbərin (s) məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir və çox çirkin günahlardan, xoşagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aşmaqdan çəkindirir. Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz”. ...

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir
Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәs kаsıblığа görә еvlәnmәsә, о Аllаhın qüdrәt vә ruzi vеrmәsinә şәkk еdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 172.) Pеyğәmbәr (s) digәr bir hәdisindә buyurub:“Еvlәn, çünki еvlәnmәkdә bәrәkәt vаr.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 162.)Pеyğәmbәr (s) ...

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti
Qurani-Kərimdə riya sözü beş ayədə keçir. Bu ayələrdən ikisi Allah yolunda malını verənlərin özlərini nümayiş etdirdiyini bildirir və müsəlmanlara xəbərdarlıq edir. Digər ikisində isə namazlarını, başqa sözlə, ibadətlərini insanlara göstərməyi vər­dişə çevirənlərdən bəhs edilir və nümayiş məqsədi daşıyan bu xüsusiyyət pislənir. Sonuncu ...