Azəri
Wednesday 16th of October 2019
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Kasıblara infaqın fəlsəfəsi nədir?

Kasıblara infaqın fəlsəfəsi nədir?
Müxtəlif ayələrdə o cümlədən Bəqərə surəsinin 254- cü ayəsində insanları infaqa dəvət edir və malından infaq etməyən insanların cəzasını cəhənnəm odu qərar veribdir. Mən başqalarına kömək etməyin bəyənilən bir əməl olmasını inkar etmirəm. Amma Allah ona niyə mal və pul vermədi ki, mənə möhtac olmasın və Allah ona vermədiyi şeyi mən niyə əvəzini verməliyəm. Yəni mən Allahdan daha çox ...

Allah təalanın məkrinin mənası nədir?

Allah təalanın məkrinin mənası nədir?
Al- İmran surəsinin 94- cü ailəsində buyurulur:” Yəhudilər Allaha hiylə etdilər Allah da onlaarın bu hiylələri qarşısında hiylə etdi və Allah hamıdan daha artıq hiylə edəndir.” Məgər bu ayədə Allah təala öz məkrindən fəxrlə danışmırmı? Məgər məkr bəyənilməyən sifətlərdən deyilmi? Qısa cavab Ərəb lüğətində “məkr” kimisə məqsədindən yayındırmaqdır. (istər ...

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ “İyyakə nə’budu və iyyakə nəstəin” ayəsinin təfsiri nədir?

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ “İyyakə nə’budu və iyyakə nəstəin” ayəsinin təfsiri nədir?
“İyyakə nə’budu və iyyakə nəstəin” ayəsinin təfsirini qısa şəkildə bəyan edin. Qısa cavab Ayənin tərcüməsi: “(Pərvərdigara!) Yalnız Sənə pərəstiş edir və yalnız Səndən kömək istəyirik.”[1] Allaha ibadət etmək bəndənin Onun qarşısında “məmluk” (Onun mülkiyyəti) olmasını,[2] Ondan kömək və yardım istəməsini göstərir.[3] “Nəstəin” kəlməsinin kökü olan ...

Həzrət Baqirin (ə) həyatı

Həzrət Baqirin (ə) həyatı
İmam Baqir (ə) hicrətin 57-ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası İmam Zeynül-abidinin (ə) vəfatı vaxtı (hicrətin doxsan altıncı ilində) otuz doqquz yaşı var idi. Adı Məhəmməd, künyəsi Əbu Cəfər,ləqəbləri Baqir, Baqirül-ülum olmuşdur. Anası İmam Həsənin (ə) qızı Ümmü Abdullah olmuşdur. Buna görə də, İmam Baqir (ə) həm ata, həm də ana tərəfdən Həzrət Əli (ə) və xanım ...

İmam Baqir əleyhissəlamın münazirələri

İmam Baqir əleyhissəlamın münazirələri
Bir gün Nafis İmam Baqir əleyhissəlamın hüzuruna gəlib halal-haram barədə bir neçə məsələ soruşdu  İmam Baqir əleyhissəlamın İmaməti dövründə Mötəzilə, Xəvaric və Mürciə kimi siyasi və məzhəbi qurumlar, fəaliyyət göstərirdilər. İmam Baqir (əleyhissəlam) bu firqə və qurumların batil əqidələri qarşısında yenilməz bir sədd olaraq onların başçıları ilə apardığı münazirələrdə ...

Bütün bədbəxtliklərin açarı

Bütün bədbəxtliklərin açarı
Bir gün İmam Baqir (ə) Allah evini ziyarət etmək üçün Məscidul-harama daxil olur. Ziyarət edən və hərəmi təvaf edən zaman Qureyşin bir dəstəsi bir kənarda əyləşmişdi. Həzrəti (ə) görən kimi bir-birinə deyirlər: “Bu kimdir ki, bu cür ibadət edir?”. Bir nəfər onlara deyir: “O, Muhəmməd ibn Əlidir (ə), İraq xalqının İmamıdır”. Onlardan biri deyir: “Bir nəfəri onun yanına göndərin ki, ona ...

“Əraf” surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir?

“Əraf” surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir?
“Əraf “surəsinin külli məzmunu və onu qiraət etməyin fəziləti nədir? Qısa cavab “Əraf” surəsi Məkkədə nazil olmuşdur[1] və 206 ayədən ibarətdir. Rəvayət və təfsir mənbələrində bu surənin məzmun və qiraətinin fəziləti barəsində müəyyən mətləblər nəql olunmuşdur. Suala diqqət yetirməklə bu mövzunu iki bölmədə təqdim edirik: a) “Əraf” surəsinin ...

Firon necə əməllərinə görə ki, Allahın imtahan vəsiləsiydi əzab çəkəcək?

Firon necə əməllərinə görə ki, Allahın imtahan vəsiləsiydi əzab çəkəcək?
Bəqərə surəsinin 48- ci ayəsi deyir: Yada gətir o vaxtı ki, sizi Fironların sitəmindən nicat verdik ki, onlardan bərk işgəncədə idiniz. O həddə qədər ki, sizin oğlanlarınızı öldürüb qızlarınızı saxlayırdılar və bu böyük bir imtahan və bəla idi. Buna əsasən Firon ki, yoxlanış üçün Allahın əmr olunmuşu idi nə üçün digər tərəfdən Allahın qəzəbinə düçar olur? Qısa ...

Bəni İsrailin dana pərəstişinin cəzası hikmətli idi?

Bəni İsrailin dana pərəstişinin cəzası hikmətli idi?
Bəqərə surəsinin 53- cü ayəsi deyir: "Yad edin o vaxt ki, Musa öz qövmünə dedi: Ey qövm siz cahillikdən dana pərəst oldunuz və öz nəfsinizə zülm etdiniz. İndi Allaha tərəf qayıdın. Cəhalətinizin cəzasına görə bir- birinizi öldürmək üçün qılınc çəkin. Bu Allah dərgahına əməlinizin ən yaxşı kəffarəsidir. O vaxt sizə güzəşt edib və tövbənizi qəbul edər ki, Allah çox tövbə qəbul edən və ...

Tur dağının bəni İsrailin başının üstünə qaldırılmasından məqsəd nədir?

Tur dağının bəni İsrailin başının üstünə qaldırılmasından məqsəd nədir?
Bəqərə surəsinin 62- ci ayəsi deyir: "Ey bəni İsrail yadınıza salın o vaxtı ki, sizdən peyman aldıq və Tur dağın sizin başınızın üzərinə qaldırdıq və göstəriş verdik ki, Toratın hökmlərindən möhkəm əqidə ilə tabeçilik edin və həmişə onu nəzərdə tutun ki, doğrucul olasız". Bu ayəyə əsasən Tur dağının qaldırılması bəni İsraildən peyman aldqdan sonradır. İzah lazım deyil ki, bu ayə ...

Aya Quranın hər bir ayəsinin dərman hökmü vardır?

Aya Quranın hər bir ayəsinin dərman hökmü vardır?
Əgər bir sıra kitablar (Quranın hər bir ayəsinin dərman olması barəsində) vardırsa, təhqiq və tədqiqat işləri üçün müərrifi edin. Aya Quranın bütün ayələri barəsində bu cür hökm etmək olar? Qısa cavab Allah Taala, müxtəlif ayələrdə Quranın möminlər üçün şəfa vəsiləsi olduğunu bildirmişdir.[1] Bir çox ayə və rəvayətlərdən və o cümlədən təfsirlərdən istifadə olunur ...

Qurani- kərim baxımından özünü düşünmənin mənası nədir?

Qurani- kərim baxımından özünü düşünmənin mənası nədir?
Qurani- kərim baxımından özünü düşünmənin mənası nədir? Daha çox şərh edin. Qısa cavab Özünü tanıma Quranda, fitri və daxili istedadları diriltmək və tərbiyələndirmək vasitəsi ilə öz həqiqətini yenidən ələ gətirmə mənasınadır. Bu həqiqət onun vücudunda gizlənibdir. Öz həqiqətini ələ gətirəndən sonra növbə, İlahi adlar sifətlər və varlıq aləminin həqiqətlərinin ...

İman və ürək (qəlb) inamının Quranda əlaqəsi hansı şəkildə bəyan olubdur?

İman və ürək (qəlb) inamının Quranda əlaqəsi hansı şəkildə bəyan olubdur?
İman və ürək inamının Quranda əlaqəsi hansı şəkildə bəyan olubdur? Aid olan surə və ayəni zikr edin. Qısa cavab             İman, lüğətdə ibarətdir: Tərkibetmənin qarşılığında təsdiq etmə. Termində isə iman ibarətdir: Dillə etiraf etmə, qəlbi əhd- peyman və qəsd, bütün bədən üzvləri ilə əməl, amma "inam" lüğətdə, həyəcan və narahatlıqdan sonra olan aramlığa ...

Allahın yadından (zikrindən) qafil olmaqla insanın şeytanla yoldaş olması necə mümkündür?

Allahın yadından (zikrindən) qafil olmaqla insanın şeytanla yoldaş olması necə mümkündür?
Allah-taala “Zuxruf” surəsinin 36-cı ayəsində buyurur: “Hər kəs Allahın yadından (zikrindən) qafil olsa, onun üçün bir şeytan təyin edərik ki, onun yoldaşı və həmsöhbəti olsun.” Necə mümkün ola bilər ki, Rəhman olan Allah insanın sadəcə bir səhvinə görə onunla yoldaş və həmsöhbət olmaq üçün bir şeytan qərar versin? Qısa cavab Sualda qeyd olunan ayənin mənası budur ki, ...

“Səkinə” ilə vəqarın arasında nə kimi fərq vardır? Bunların hər biri barəsində gələn ayə və rəvayətləri bilmək istərdim.

“Səkinə” ilə vəqarın arasında nə kimi fərq vardır? Bunların hər biri barəsində gələn ayə və rəvayətləri bilmək istərdim.
“Səkinə” ilə vəqarın arasında nə kimi fərq vardır? Bunların hər biri barəsində gələn ayə və rəvayətləri bilmək istərdim. Qısa cavab Əhli-beyt (əleyhimus-salam) rəvayətlərinin çoxunda bu iki kəlmə birlikdə işlənmişdir. Onlar eyni mənalı – sinonim olsalar da, lüğət alimləri bu iki kəlmə arasında belə fərq qoymuşlar: vəqar fiziki bədənlə əlaqədar aramlıq, “səkinə” ...

Nə üçün “Fatihə” (“Həmd”) surəsi “Səb`ul-məsani” adlandırılır?

Nə üçün “Fatihə” (“Həmd”) surəsi “Səb`ul-məsani” adlandırılır?
Nə üçün “Fatihə” (“Həmd”) surəsi “Səb`ul-məsani” adlandırılır? Onu belə adlandırmaqda məqsəd nədir? Qısa cavab Təfsir kitablarına və rəvayət mənbələrinə müraciət etməklə aydın olur ki, Qurani-əzim və “Səb`ul-məsani” dedikdə nəyin nəzarətə tutulmağı ilə əlaqədar müxtəlif nəzəriyyələr vardır: Bəziləri inanırlar ki, məqsəd Quran və onun ...

Möminun surəsinin 101- ci ayəsi ilə saffat surəsinin 27 və 50- ci ayələrinin ziddiyyətini necə həll edirsiniz?

Möminun surəsinin 101- ci ayəsi ilə saffat surəsinin 27 və 50- ci ayələrinin ziddiyyətini necə həll edirsiniz?
İnsanların məadlarındakı vəziyyətləri ilə bağlı, Möminun surəsinin 101 və Qəsəs surəsinin 28- ci ayələri bəyan edirlər ki, bu zaman, heç şəxs digərindən kömək və sual xahişi etməz « لا یتساءلون » (La xətəsaləmun). Amma Saffat surəsinin 27 və 50 ci ayələrində və həmçinin Tur surəsinin 25- ci ayəsində bildirilir ki, onların bəzisi bir- birlərindən sual edib və kömək istəyələr ...

Həzrət Musanın (ə) göstərdiyi möcüzədəki ilanla əlaqədar Quranda “seban”, yəni böyük ilan və “can”, yəni kiçik ilan olmaqla iki müxtəlif mənalı söz işlədilmişdir. Məgər bu iki təbir bir- biri ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Həzrət Musanın (ə) göstərdiyi möcüzədəki ilanla əlaqədar Quranda “seban”, yəni böyük ilan və “can”, yəni kiçik ilan olmaqla iki müxtəlif mənalı söz işlədilmişdir. Məgər bu iki təbir bir- biri ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?
Həzrət Musanın (ə) dastanından bəhs edən Əraf surəsinin 107- ci və Şuəra surəsinin 32- ci ayələrində əvvəl Musanın (ə) əsasınn böyük əjdahaya çevrildiyini bəyan etmişdir. Amma Nəml surəsinin 10- cu, Qəsəs surəsinin 31- ci ayələrində isə kiçik əjdəhaya çevrildiyini bəyan edir. Bu ziddiyyət necə həll edilə bilər? Qısa cavab Bu iki ayə bir- birinə əks deyildir. Çünki bəzi ...

Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid olması ilə 41- ci ayədə bəyan edilən yalnız beşdə birinin Onlara aid olması ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?

Ənfal surəsində bəyan edilən bütün ənfalın (qənimətlərin ) Allah və Onun Rəsuluna aid olması ilə 41- ci ayədə bəyan edilən yalnız beşdə birinin Onlara aid olması ilə ziddiyyət təşkil etmirmi?
Ənfal surəsi heç bir istisna qqoymadan mütləq surətdə bütn qənimətləri (ənfalı) Allahın və Onun Rəsulunun hesab edir. Amma həmin surənin 41- ci ayəsində yalnız qənimətin beşdə birini onların hesab edir. Təbii olaraq yerdə qalan beşdə dörd döyüşçülərə aid edilir. Sizin nəzərinizə görə bu iki ayədən hansı düzgün olanla ziddiyyətlidir? Qısa cavab Məntiqi cəhətdən ənfalla ...

“Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?

“Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?
Salam. Bu ayənin təfsiri nədir: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى‏ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمیعاBizim əlimizdə olan Quranın tərcümələrində “bu kitabın vasitəsi ilə dağların hərəkətə gətirilməsi” məsələsində mütərcimlərin ...