Azəri
Sunday 19th of January 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

FIRONA VƏ ONUN YAXIN ƏTRAFINA GƏLƏN BƏLALAR

FIRONA VƏ ONUN YAXIN ƏTRAFINA GƏLƏN BƏLALAR
 FIRONA VƏ ONUN YAXIN ƏTRAFINA GƏLƏN BƏLALARFiron və onun yaxın ətrafı öz çoxallahlı sistemlərinə, bütpərəst inanclarına elə bağlı idilər ki, Həzrəti Musanın möcüzələrlə gəlməsi də onları bu batil inanclarından döndərməmişdi. Üstəlik onlar bunu açıq aşkar ifadə edirdilər:"Onlar: "Sən bizi ovsunlamaq üçün nə möcüzə gətirsən də yenə iman gətirən deyilik!" dedilər"("Əraf" 7 32)Bu ...

Övlad tərbiyəsi

Övlad tərbiyəsi
 Övlad tərbiyəsiAllahın adı iləUşaqların tərbiyəsində fiziki tənbeh əsas etibarı ilə faydasız bir şeydir. Hələ bundan əlavə bu tənbeh tərbiyə metodunun qarşısını alan bir amil kimi sayılır. Mümkündür ki, uşaq tənbehi qorxusundan ilk başda hansısa bir qadağandan əl çəkərək böyükləri və tərbiyəçilərinin qarşısında o işi görməyə. Lakin əksər hallarda onun bu pis adəti tamamilə silinib ...

NASALEH ATA-ANA ILƏ NƏ ETMƏLI?

NASALEH ATA-ANA ILƏ NƏ ETMƏLI?
 NASALEH ATA-ANA ILƏ NƏ ETMƏLI?Allahın adı iləŞübhəsiz, islam bütün fərdi və ictimai məsələlərdə, bütün müşküllər və problemlərdə çıxış yolu qoymuşdur. Buna əsasən bizim vəzifəmiz odur ki, belə hallarda da Qurana və Peyğəmbər (s) sünnətinə müraciət edək, şəxsi üslub və nəzəriyyələri qəbul etdirməkdən çəkinək. Qurani-Kərim buyurur: "Ey iman gətirənlər, Allahdan və onun rəsulundan ...

NƏŞRIYYATIN GIRIŞ SÖZÜ

NƏŞRIYYATIN GIRIŞ SÖZÜ
     NƏŞRIYYATIN GIRIŞ SÖZÜSəadətə çatmaq üçün ən mühüm meyarlardan biri yaşayışda münasib nümunələrin olması və onlardan istifadə etməkdir.Şəksiz cavanlar özünəməxsus bir mərhələdə olduqları üçün, öz həyatlarını idealların rəftar və davranışları ilə uzlaşdırmaq məqsədi ilə özlərinə ideal şəxsiyyət tapmaq niyyətindədirlər.Məhz buna görə Quran kərim insanların həyatında ...

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ
 Allahın adı iləÖNSÖZBağışlayan və mehriban Allahın adı iləBütün əsrlərdə məxsusən hazırki əsrdə mühüm və əhəmiyyətli mövzulardan biri cavan və gənc nəslin məsələsidir.Bu məsələnin həyatı əhəmiyyəti o dərəcədədir ki müxtəlif təbəqələrin və tayfaların düşüncələrini hətta elmi mərkəzlərin diqqətini belə, özünə cəlb etmişdir. Digər tərəfdən ata-anaları nigaran etmişdir. ...

NEMƏT YA ƏZAB

NEMƏT YA ƏZAB
 NEMƏT YA ƏZABTanrının öz bəndələrinə faydalı, dəyərli və çox böyük nemətlərindən biri övladdır.Övlad insan varlığının möhtəşəm artması və onun yaradıcılığının, xatirələrinin və dirçəlişinin nümunəsidir.Həzrəti Həsən Əsgəri (ə) dan belə bir rəvayət nəql olunub:«نعم العضد الولد» [1]Yəni övlad insan üçün qüvvətdir.Tanrının bu böyük neməti həm həyatda və həm ...

İKINCI NÜMUNƏ, ADƏM VƏ NUHUN ÖVLADI

İKINCI NÜMUNƏ, ADƏM VƏ NUHUN ÖVLADI
 İKINCI NÜMUNƏ, ADƏM VƏ NUHUN ÖVLADIAllah bəzi vaxtlar öz qardaşının qətlinə əl bulaşdırmış, öz atasını əzadar edən və xülasə dünya qatillərinin qabaqcılı yəni həzrəti Adəmin övladından yad edərək, onun nifrətedici işini danlamışdır.[1]Digər dəfə isə Həzrəti Nuhun naxələf övladından söz açaraq, onun atasının yolundan ayrılmağını, atası ilə müxalifliyini, onun göstərişlərini ...

İSMAYIL; İBRAHIM (Ə)IN ÖVLADI

İSMAYIL; İBRAHIM (Ə)IN ÖVLADI
 İSMAYIL; İBRAHIM (Ə)IN ÖVLADIQeyd olunan mövzunun ən aydın nümunələrindən biri Tanrının sevimli dostu sayılan Həzrəti İbrahim (ə) ın oğlu həzrəti İsmayıldır. O elə bir övladdır ki özünün başı uca atasını daha da başı uca və alnı açıq etdi. Onun məşhur, əzəmətli və şərafətli adı həmişəlik olaraq böyük fədakarlıq göstərərək, atanın hörmətini qorumaq, onun istədiklərini yerinə ...

PEYĞƏMBRLR VƏ İLAHİ ŞXSİYYTLRİN DUALAR

PEYĞƏMBRLR VƏ İLAHİ ŞXSİYYTLRİN DUALAR
 Həzrəti adəmin tövbə etdiyi duaUca Tanrı Qurani kərimdə buyurur:َتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ“Adəm Tanrıdan öyrəndiyi kəlmələrlə tövbə etdi”.[1]İbn Abbas deyir: İslam peyğəmbərindən Adəmin Tanrıdan öyrəndiyi və onunla tövbə etdiyi kəlmələr barəsində soruşdu, buyurdu: O Tanrıdan istədi:بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ ...

NÜDBƏ DUASI

NÜDBƏ DUASI
 Bu duanı Fitir,Qurban və Qədir-Xum bayramlarında, həmçinin cümə günləri oxumaq müstəhəbbidirBismillahir–rəhmanir–rəhimHəmd yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allahın salavat və salamı seyyidimiz, ağamız, Allahın Peyğəmbəri Mühəmmədə və onun övladlarına olsun. Ilahi,Sənin övliyaların barədə cərəyan edən hadisələr barədə Sənə həmd olsun Elə övliyalar ki, onları Özün və ...

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər
Elm və bilik əldə etmək kamal qalasına çatmaq üçün lazım olan amillərdən biridir. İnsan elmsiz heç bir yerə gedib çıxa bilməz. İmam Hadi (ə) bu nəzərdə idi ki, insanlığın ali məqsədinə çatmaq üçün insan elm və mərifət ardınca olmalıdır. Çünki agahlıq olmadan heç bir yolçu məqsədinə çatmaz.İmam (ə) buyurur: “Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər”. Əgər ...

Tövbənin şərtləri və nəticələri

Tövbənin şərtləri və nəticələri
 Tövbənin şərtləri və nəticələriAllahın adı iləAllah-Talanın bəşəriyyətə olan mərhəmətinin bir nümunəsi də tönvbə və onun qəbul edilməsidir. Tövbə-qəlbi günah niyyətindən boşaltmaq, günahdan xilas olmaq deməkdir. Bəhsimizə başlamazdan öncə tövbənin leksik və islam terminologiyasındakı mənalarını nəzərinizə çatdırırıq.Tövbə sözü lüğətdə "qayıtmaq" mənasını ifadə edir. İslam ...

TƏVƏKKÜL ETMƏK

TƏVƏKKÜL ETMƏK
TƏVƏKKÜL ETMƏKİmam Sadiq (ə): Peyğəmbər (s) Zaturriqa müharibəsində bir dərənin kənarında bir ağac altında dayandı. Bu zaman sel gəldi və Peyğəmbərlə (s) tərəfdarlarının (qoşununun) arasında fasilə saldı. Müşriklərdən bir kişi gördü ki, Peyğəmbər (s) tərəfdarlarından uzaq düşübdür və selin gəsilməsini gözləyir. Oz döyüş yoldaşlarına dedi: Mən Məhəmmədi öldürəcəyəm. Gəldi, ...

SƏBR VƏ DÖZÜM

SƏBR VƏ DÖZÜM
SƏBR VƏ DÖZÜMPeyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər Allah yolunda əziyyət çəkməyibdir.  Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər əziyyət çəkməyibdir.Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər Allah yolunda əziyyət görməyibdir və heç kəs mənim qədər Allah yolunda təhdid olunmayıbdır. Üç gecə- gündüz mən və Bilal (Həbəşi) canlı mövcudun yeməyini tapa bilmirdik. Təkcə o qədər var idi ki, əgər ...

ÖZÜNƏ GÖRƏ ƏSƏBLƏNMƏMƏK

ÖZÜNƏ GÖRƏ ƏSƏBLƏNMƏMƏK
ÖZÜNƏ GÖRƏ ƏSƏBLƏNMƏMƏKİmam Əli (ə) Peyğəmbərlərin vəsfində: Özünə olunan zülmlərin intiqamını almazdı.Yalnız Allahın hörməti sındırılan zaman qəzəblənərdi.  İmam həsən (ə): Öz dayım Hind   ibni Əbihalə Təmamidən (ki, vəsf tanıyan) idi Peyğəmbərin (s) sifətlərindən (və xasiyyətlərindən) soruşdum:Dedi: Dünya və dünyaya aid işlər onu əsəbləndirməzdi. Lakin hər xavt haqqa ...

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK
CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏKPeyğəmbər (s): Sizə cavanlarla xoş rəftar etməyi tövsiyə edirəm; çünki, onların qəlbləri çox yumuşaqdır. Həqiqətən Allah məni müjdə verən və xəbərdarlıq edən göndəribdir. Cavanlar mənimlə əhd bağladılar, qocalar isə müxalifət etdilər. (Sonra bu ayəni oxudu): "Onların ömrləri uzandı və qəlbləri bərkidi."  Bir cavan Peyğəmbərin (s) birinci ...

İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI

İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI
İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI Məkkənin fəthindən sonra, çox çəkmədi ki, "Hüneyn" müharibəsi qabağa gəldi. Buna görə də lazım idi ki, Peyğəmbər (s) və onun əskərləri döyüş bölgəsinə getmək üçün Məkkədən xaric olsunlar. Elə buna görə də lazım idi ki, müşriklərin əlindən təzə qurtarmış və Ərəbistan yarmadasının mərkəzi olan Məkkə şəhərini idarə etmək üçün, layiqli ...

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏİmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?"Ərz etdi: Xeyir.Buyurdu: "Qorxdum ki, ...

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİMƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ VƏ ONUN BİR ELM KİMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mədəniyyətin ümumbəşəri məna və məzmununu tədqiq edən,onun cəmiyyətin bütün sahələrində yerini və rolunu göstərən mədəniyyətşünaslıq ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” (təlim, ...

MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ (2)

MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ (2)
 MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ (2)İkinci rüknün birinci babında aləmin mənşəyi haqqqında fikirləri qeyd edən şair sofistlərin, dualistlərin filosoflardan Fales, Əflatun, Empedokl, Pifaqor, Sokrat, Demokrit, Ərəstun və Heraklitin fikirlərini müqayisəli şəkildə vermiş, lakin yenə də öz ənənəsinə sadiq qalaraq, Quran ayələrinə və Peyğəmbər (s) sözünə ...