Azəri
Saturday 30th of May 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

ÜÇ GÖY MƏSCID

ÜÇ GÖY MƏSCID
ÜÇ GÖY MƏSCIDAllahın adı iləBakıdakı "Göy məscid" çoxlarımıza tanışdır. Lakin bu adla adlandırılan məscid yalnız bizim "Göy məscid" kimi tanıdığımız Əjcərbəy məscidi deyil. Bakı ilə yanaşı Təbriz və İrəvan şəhərində də məhz "Göy məscid"adı ilə məşhur olan tarixi memarlıq incilərindən sayılan ibadət ocaqlarımız vardır.Bakıda "Göy məscid"kimi ...

İslam və sevinc

İslam və sevinc
Mömin bir şəxsi sevindirən Əhli-beyti sevindirir, Əhli-beyti sevindirən isə Allahın Rəsulunu şad edir.Mömini sevindirməkMötəbər dini mənbələrdə bildirilir ki, mömini sevindirmək böyük ibadətdir. Allah yanında ən sevimli ibadətlərdən biri insanın öz mömin qardaşını sevindirməsidir. İmam Baqir (ə) buyurur: «Allah yanında ən sevimli ibadət möminin qəlbini ...

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏİmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?"Ərz etdi: Xeyir.Buyurdu: "Qorxdum ki, ...

İSLAM FƏLSƏFƏSİ

İSLAM FƏLSƏFƏSİ
İSLAM FƏLSƏFƏSİ İslam fəlsəfəsi mürəkkəb bir elm olaraq antologiya, qnoseologiya‒ idrak nəzəriyyələri‒ (Antologiya dinşünaslıq, teologiya, psixologiya və əsas bəhslərdən sayılan “vücud” və “mahiyyət” və bunların ətrafında gedən məsələlərlə bağlıdır.) kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs edir. Bu məsələlər İslam aləmində çox mühüm və ...

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət
  Şükür - Allahın verdiyi nemətlərə görə təşəkkürün bir növüdür. Belə bu təşəkkür dil, ürək və əməldə büruzə verir. Ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət kimi özünü göstərir. Bəzi alimlər buyurur ki, əgər neməti təsəvvür etsən və bilsən ki, Allah tərəfindəndir, bunun özü də bir növ ...

NEMƏT YA ƏZAB

NEMƏT YA ƏZAB
 NEMƏT YA ƏZABTanrının öz bəndələrinə faydalı, dəyərli və çox böyük nemətlərindən biri övladdır.Övlad insan varlığının möhtəşəm artması və onun yaradıcılığının, xatirələrinin və dirçəlişinin nümunəsidir.Həzrəti Həsən Əsgəri (ə) dan belə bir rəvayət nəql olunub:«نعم العضد الولد» [1]Yəni övlad insan üçün qüvvətdir.Tanrının bu böyük neməti həm həyatda və həm ...

Təhəccüd, gecə, ibadət

Təhəccüd, gecə, ibadət
Günəş qürub etməklə gecə başlayır.  Onun müddəti, fəcr (Günəş doğmazdan öncə üfüqdə yaranan ilk işıqlanma) doğanadək olur.Quran, gecəni mühüm ilahi dəlillərdən hesab edir. Tanrı, gecəyə and içir və bununla da gecənin nə qədər əzəmətli olması aydın olur. (İnşiqaq: 16; Təkvir, 17; - Məcməül-bəyan: c. 9-10, səh. 677; Əl-kəşf, c.4, səh. ...

Çalğıçının əli iflic oldu

Çalğıçının əli iflic oldu
Məmun kənizlərə göstəriş verdi ki, İmam, bəylik məqamında oturduqdan sonra onun önünə gedib ona "xoş gəldin" desinlər. Kənizlər həzrətə tərəf  tələsdilər. Onlar İmama "xoş gəldin" desələr də İmam onlara heç bir iltifat göstərmədi. Məmun sarayında uzunsaqqallı, xoş görünüşlü Muxariq adlı  bir ud çalan var idi. O, məmuna dedi: " Həzrəti, ...

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI
DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSICo”dət ibni Hubəyrə Məxzuni Əli (əleyhis-salam)-ın bacısı oğlu, onun da anası Ümmü Hani idi. İmam Əli (əleyhissalam) hadisə-lərdən birində ondan məsciddə camaat qarşı-sında çıxış etməsini istədi. O, minbərə qalxdı, amma danışa bilmədi və sakit dayandıqdan sonra aşağı endi. Bu zaman İmam minbərə çıxıb edib ...

Aqillər elmin dəyəri barədə

Aqillər elmin dəyəri barədə
 Aqillər elmin dəyəri barədəAllahın adı iləMən elmin şəhəriyəm, Əli (ə) onun qapısıdır, kim şəhərə daxil olmaq istəyirsə, qapıdan gəlsin. (Həzrəti Məhəmməd (s) )Rəsuli Əkrəm (s) buyurur: Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, başqaları isə xeyir və səadətdən məhrumdurlar".Yenə o ,Həzrət (s) buyurur: "hər kəs məlumatı olmadan xalqa fikir söyləyib fitva versə, dinə ...

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı
 Mömin insаn sаkit qаlаrsа, оnun üçün yахşı әmәl yаzılаrPеyğәmbәr (s) buyurub:طِيبُ الْكَلَامِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ“Gözәl dаnışıq ruzini аrtırаr.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 73, sәh. 318.)مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ“Аllаh dilini qоruyаn şәхsin еyblәrini ...

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
Əmr As ibni Vailin oğlu və Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmin besətinin əvvəllərində bir dəstə adamla onu ələ salan və o Həzrəti “Əbtər (sonsuz) adlandıranlardandır. Hiyləgər Əmr As dönük yola və günaha qərq idi. Müaviyə onu özünün xüsusi müşaviri təyin edib onun alçaq hiylələrindən Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə istifadə edirdi. ...

ƏDALƏT

ƏDALƏT
ƏDALƏTİN NÖVLƏRİİlahi ədaləti iki hissəyə bölmək olar:1-Təkvini ədalət;2-Təşri'i ədalət;Təkvini ədalətdən məqsəd, kainatda ilahi ədalətin hökm sürməsi və ədalətin bütün varlıqlar arasında hakim olmasıdır.Təkvini ədalətin isbatı üçün kainatda olan nizam-intizam, həmçinin ədalət üzündən yaranmış varlıqların vücudunu müşahidə ...

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ
slam dininə əsasən, çirkin və haram işlə rastlaşarkən həmin işin davamına mane olmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Bu zərurət yalnız qeybətə aid deyil, mövzumuz qeybət olduğundan, bu zəmində də söz açmağı lazım gördük. Qeyd etmək lazımdır ki, kiminsə qeybətinin olunmasına mane olmaqla bərabər, qeybəti olunan şəxsin müdafiəsi də lazımdır. Bu məzmunda nəql ...

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz
İmam Həsən (ə) buyurur: “Nə zaman namaza dayanmaq istəsən yorğun, yuxulu və tələsərək dayanma. Əksinə, namazı hüzurla və vüqarla yerinə yetir”.İmam Əli (ə) namaz səcdəsini tələsik yerinə yetirən kişiyə buyurur: “Nə qədər vaxtdır ki, belə namaz qılırsan?”. Kişi cavab verir ki, filan qədər vaxtdır. Həzrət (ə) buyurur: “Sənin kimi insan Allah yanında qarğaya ...

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə
Əgər gözəl əxlaq sahibi olmaq istəyirsənsə, haramlardan uzaq ol1. Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mən gözəl əxlaqları kamala yetirmək üçün məbus olmuşam”. (“Məkarimul-əxlaq”, s. 8)2. İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Sizə, əxlaqi kəramətləri kəsb etməyi tövsiyə edirəm. Çünki onlar yüksəliş və başıucalığın mənşəyidir. ...

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın)”. (“Bəqərə” 43).“De: «Rəbbim ədalətə əmr etmişdir. Və «üzünüzü və diqqətinizi hər səcdə və namazda, hər namaz vaxtı və hər bir məsciddə (Allaha) yönəldin və din və itaəti yalnız Onun üçün xalisləşdirərək Onu ...

Tövbə haqqında

Tövbə haqqında
İnsanın dili və ya əməli üzündən başqasının zərəri ilə nəticələnən günahTövbə üç şəkildə həyata keçir:1. Keçmiş zamanla müqayisədə tövbə;2. İndiki zamanla müqayisədə tövbə;3. Gələcək zamanla müqayisədə tövbə;Keçmiş zamanla müqayisədə tövbəKeçmiş zamana nisbətdə tövbə iki qisimdir:1. Keçmişdə ...

İlahi qorxu

İlahi qorxu
Tәbliğә аid mövzulаrdаn biri dә Qurаn аyәsinin buyurduğudur:“Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdib, оndаn qоrхаnlаr Аllаhdаn bаşqа kimsәdәn qоrхmаzlаr”. Bu, din vә mәzhәb tәbliğаtçılаrının üzәrinә аğır mәsuliyyәt qоyаn аyәlәrdәndir: Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdәnlәr vә ilаhi pеyğаmlаrı хаlqа yеtirәnlәrdә iki хüsusiyyәt ...

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü
İşin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər işə müəyyən edilmiş bir vaxt təyin olunmazsa, ntizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır. Ömrümüz qısa və məhduddur. Belə bir məhdudlaşdırılmış ömürlə bütün istəklərə çatmaq qeyri-mümkündür.Əslində, ...