Azəri
Saturday 10th of April 2021
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Yeddi xislət - Bəndəliyin yolu

Yeddi xislət - Bəndəliyin yolu
Еy Әhmәd! Bilirsәnmi bәndәm nә vахt аbid hеsаb оlunur?" Аllаh-taаlа Pеyğәmbәrә (s) buyurur:يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ [لِيَ‏] الْعَبْدُ عَابِداً قَالَ لَا يَا رَبِّ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ صَمْتٌ ...

BƏDA BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ

BƏDA BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ
  İnsanda bədanın mənası budur ki, hansısa bir şey barəsində əvvəldə mövcud olmayan bir rəy meydana gəlir, onun fikri, görmək istədiyi bir işdən dönür. Çünki, onun rəyini və o rəy əsasında əməl edəcəyini dəyişəcək bir şey qarşıya çıxır, nəticədə görmək istədiyi feli tərk etməli olur. Bu da öz mənafe və məsləhəti barədə bilməməzliyindən, yaxud əvvəlki fellərindən peşman ...

İMAMƏT (2)

İMAMƏT (2)
İMAMƏT (2) Müsəlmanların imam və başçısı, Rəsuli-əkrəmin (s) canişini kimi xalqın dini və dünyəvi işlərinin idarə olunmasını öz öhdəsinə götürmək istərkən gərək bir sıra imtiyazlara malik olsun. Günah, xəta və səhvdən uzaq olsun ki, ictimaiyyəti səadətə doğru yönəldə bilsin və xalqa rəhbərlik etməyə haqqı olsun. Çünki özü təmiz olmayan şəxs xalqı doğru yola yönəldə ...

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır

Vacibə (Tanrıya) aid bilik və bu biliyə aid məsələlər haqqındadır
Tanrıya aid biliyi axtaran adamın qabaqcadan bilməli olduğu əsaslardan ibarət məsələlər haqqındadır        Bu əsaslardan birisi:        Filosoflar demişlər ki, vahiddən ancaq vahid-nəşət edə bilər. Onların sübutu belədir ki, həqiqi vahid hər cəhətdən vahiddir və ondan nəşət edən bir nəticə onunla eyni vəziyyətdə olmalıdır (vahid olmalıdır) və ondan qeyri vəziyyətdə başqa bir ...

Bir daha namaz haqqında

Bir daha namaz haqqında
1.Namazda kimin müqabilində durduğumuzu, kiminlə söhbət etdiyimizi, həmçinin qiraət, rüku və səcdə barəsində düşünək.2.Namazın hər kəlməsinin mənasına diqqət yetirək.3.Qiraət edərkən tələsmədən və aram vəziyyətdə, hüzuri-qəlblə qiraət edək.4.Qəlbimizə kənar fikirlər gələndə onlardan uzaqlaşıb Allahı yad etməyə çalışaq. Əgər belə etməsək, ...

İbadət və Allahın hüzurunun dərki

İbadət və Allahın hüzurunun dərki
İbadət və Allahın hüzurunun dərki «Ey Əbuzər! Allaha, elə idabət et ki, sanki Onu görürsən. Çünki sən Onu görməsən də, O, səni görür». Hədisin bu hissəsi mütəvatir olmasa da, ən azı müstəfizdir. Müxtəlif vasitələrlə Peyğəmbərdən (s) və əksərən də, müxtəlif təbirlərlə Əbuzərin özündən nəql olunmuşdur. Buna bənzər başqa bir hədisdə belə buyurulur: «Xeyir, Allaha sanki Onu ...

Зејд ибн Әли (рәһмәтуллаһ) Әһли-Бејтдән (әлејһимуссалам) (Имам нәслиндән олмасыны нәзәрә алараг) нәјә ҝөрә Әбу Бәкрин хилафәтинә етираф етмишдир?

Зејд ибн Әли (рәһмәтуллаһ) Әһли-Бејтдән (әлејһимуссалам) (Имам нәслиндән олмасыны нәзәрә алараг) нәјә ҝөрә Әбу Бәкрин хилафәтинә етираф етмишдир?
Зејд ибн Әли (рәһмәтуллаһ) Әһли-Бејтдән (әлејһимуссалам) (Имам нәслиндән олмасыны нәзәрә алараг) нәјә ҝөрә Әбу Бәкрин хилафәтинә етираф етмишдир? Qısa cavab Мөһтәрәм суал верәнин гәтијјәтлә ҹәнаб Әли ибн Зејдин Әбу Бәкрин хилафәтинин дүзҝүн ...

AVESTA

AVESTA
Tədqiqatçıların arasında zərdüştlərin müqəddəs kitabı olan Avesta ilə əlaqədar yaranmış anlaşılmazlıq Zərdüştün özü barədə olan ixtilaflardan daha çoxdur. Fikir ayrılığının əsası bundan ibarətdir ki, Avesta, ümumiyyətlə Zərdüştin kitabıdır, yoxsa onun bir hissəsi ona məxsusdur, yerdə qalan hissəsi isə Zərdüştdən əvvəlki dövrlərə aiddir, və yaxud Mubədlərin vasitəsi ilə ona ...

LOĞMANİ – HƏKİM

LOĞMANİ – HƏKİM
 LOĞMANİ – HƏKİMHəzrət Loğmana dedilər: “Ədəbi kimdən öyrəndin?” Dedi:”Ədəbsizlərdən. Onların gördüyü pis işlərdən çəkindim”. Yenə ondan soruşdular: “Hikməti kimdən öyrəndin?” Dedi: “Korlardan. Çünki onlar görmədikləri yerə ayaq qoymazlar”.Bu cümlələr, insanlar arasında yayılmış məşhur və ibrətamiz cümlələrdəndir. Biz bu müxtəsər yazımızda Loğmanın həyatına qısa ...

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü
İşin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər işə müəyyən edilmiş bir vaxt təyin olunmazsa, ntizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır. Ömrümüz qısa və məhduddur. Belə bir məhdudlaşdırılmış ömürlə bütün istəklərə çatmaq qeyri-mümkündür.Əslində, ...

Davranış

Davranış

mam Əli əleyhis-salam (xalqla mehriban davranmağın faydası barəsində) buyurmuşdur:
"İnsanlarla elə qaynayıb-qarışın və rəftar edin ki, əgər həmin halda ölsəniz (onlardan ayrıldığınız üçün) sizə ağlasınlar və əgər sağ qalsanız sizinlə ünsiyyətdə olmağa can atsınlar."

Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olmuşdur?

Nə üçün Quran ayə-ayə nazil olmuşdur? Hansı surələr bir dəfəyə və bir yerdə Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə nazil olmuşdur?
Quranın ayə-ayə nazil olmasının səbəbi nədir? Neçə surə ayrı-ayrılıqda nazil olmuşdur? Qısa cavab Quran iki cür: bir dəfəyə və tədrici (ayə-ayə və surə-surə) nazil olmuşdur. Tədrici nazil olma səbəbi ilə əlaqədar müxtəlif dəlillər qeyd olunmuşdur. O cümlədən: Bu iş Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in qəlbini möhkəmləndirirdi; Vəhyin davam etməsi və ayələrin tədrici nazil ...

ALLAHIN ƏDALƏTİ BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ

ALLAHIN ƏDALƏTİ BARƏSİNDƏKİ ƏQİDƏMİZ
  Bizim etiqadımıza görə Allahın kamal, sübuti sifətlərindən biri Onun adil (ədalətli), heç kəsə zülm etməməsidir. Onun mühakiməsində, hökmündə zülmə yol yoxdur. Ona itaət edənlərə, əmrinə tabe olanlara savab verəcək, fərmanları müqabilində üsyan edənləri isə cəzalandıracaqdır. Öz bəndələrini, onların taqətləri olmadığı şeylə vəzifəli etməz, layiqli olduqlarından artıq ...

İSLAMDA TƏBABƏT (1)

İSLAMDA TƏBABƏT (1)
İSLAMDA TƏBABƏT (1) Allahın adı ilə Həkim (hikmətli) Allah öz kitabında buyurur: "And olsun əncirə və zeytuna". Keçən söhbətimizdə qeyd etdik ki, Allahın hər bir sözündə hikmət vardır. Ola bilməzdi ki, əncir və zeytun adlarının çəkilməsi məna verməyəydi, buradfa bir hikmət olmayaydı Allah boş yerə and içməzdi ki, bu iki meyvəyə. Zeytun haqqında keçən sayımızda sğhbət açdıq və gördük ki, ...

Niyə bəzi namazlar səsli bəziləri səssiz qılınır?

Niyə bəzi namazlar səsli bəziləri səssiz qılınır?
SƏSLİ VƏ SƏSSİZ QILINAN NAMAZLARFəzl ibni Şəzzan, bəzi namazların səsli, bəzilərinində səssiz qılınması haqqında İmam Rzanın (ə) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Səsli qılınan namazlar hava qaraldığı zaman qılınan namazlardır. Səbəbi budur ki, ətrafdan keçən bir nəfərin camaat namazının fərqinə varması və camaata qatıla bilməsi üçün namazda səsin yüksəldilməsi ...

MƏDƏNİ-MAARİF SAHƏSİNDƏKİ İNQİLAB

MƏDƏNİ-MAARİF SAHƏSİNDƏKİ İNQİLAB
  İslam meydana gəldiyi ilk vaxtlardan elm və biliyi himayə etmiş, təhsil almağı hər bir fərd üçün vacib saymışdır. Maarif və təlim-tərbiyənin tarazlığını əldə etmək elmi gizlətməyi və başqalarına öyrətməməyi qadağan edir. İslamın böyük peyğəmbəri Məhəmməd (s.ə.v.v) əxlaqi və fərdi xüsusiyyətlərinə görə bəşəriyyətin ən görkəmli şəxsiyyəti olmaqla yanaşı, elm və maarifin ...

“HƏBT” (İNSANIN ƏMƏLLƏRİNİN MƏHV OLMASI, TƏSİRDƏN DÜŞMƏSİ) VƏ “TƏKFİR” (İNSANIN PİS ƏMƏLLƏRİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMƏSİ, GÜNAHLARIN YAXŞI İŞLƏR VASİTƏSİ İLƏ ƏVƏZ OLUNMASI)

“HƏBT” (İNSANIN ƏMƏLLƏRİNİN MƏHV OLMASI, TƏSİRDƏN DÜŞMƏSİ) VƏ “TƏKFİR” (İNSANIN PİS ƏMƏLLƏRİNİN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLMƏSİ, GÜNAHLARIN YAXŞI İŞLƏR VASİTƏSİ İLƏ ƏVƏZ OLUNMASI)
  İman və saleh əməlin axirətdəki səadətə, əksinə, olaraq küfr və günahkarlığın əbədi bədbəxtçiliyə gətirib çıxarması ilə əlaqədar yaranan suallardan biri də budur ki, iman və ya küfrün onun axirət nəticəsi ilə, eləcə də hər bir yaxşı və pis əməlin onun mükafat və ya cəzası ilə olan əlaqəsi qəti sübuta yetmiş və dəyişilməzdir, yoxsa müəyyən dərəcədə dəyişilə bilər? ...

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”

Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır”
 “Sizə təqva və daimi təfəkkürü vəsiyyət edirəm. Çünki bütün yaxşılıqların əsası düşünməkdir”.Həzrət Peyğəmbər (s):“Allah insanda üç xüsusiyyəti sevir: az danışmaq, az yatmaq, az yemək.” (“Əl-вaizul-ədədiyyə,” s. 147.)“Dua mərhəmətin, dəstəmaz namazın, namaz behiştin açarıdır.” ...

Aclığın dəyəri nədir?!

Aclığın dəyəri nədir?!
Aclıq, bütün dinlərdə; o cümlədən  yəhudi, xristian və islam kimi dinlərin əsas təməllərdən sayılır və vaciblərindən hesab olunur. İnsanın nəfsi cəhətdən təkmilləşməsində və Allahı tanımasında çoxlu faydalara malikdir.Orucluq zamanı aclığın fiziki və mənəvi faydaları haqqında müxtəlif mənbələrdə mətnlər mövcuddur.Bizim müqəddəslərimizin kəlamında isə ...

Davranış

Davranış

mam Əli əleyhis-salam (xalqla mehriban davranmağın faydası barəsində) buyurmuşdur:
"İnsanlarla elə qaynayıb-qarışın və rəftar edin ki, əgər həmin halda ölsəniz (onlardan ayrıldığınız üçün) sizə ağlasınlar və əgər sağ qalsanız sizinlə ünsiyyətdə olmağa can atsınlar."