Azəri
Wednesday 10th of August 2022
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Ənbiya" surəsi

"Ənbiya" surəsi
əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, ...

"İsra" surəsi

"İsra" surəsi
.17.əl-İsra (Gecə vaxtı seyr)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) ...

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı
Festival Hifz, Tilavət, Tədqiqat, İncəsənət və Qurani Kərimi Vəqf Edənlərin hüzuru ilə, yerli vaxtla 09:00-dan 13:00 kimi keçiriləcək. 2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən bu il Qadın Quran Tədqiqatçılarının 4-cü festivalı, 2 iyun 2013 tarixdə, Tehranın Zirvə Toplantı Salonunda, 2000 Qadın Quran ...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

"Tövbə" surəsi

"Tövbə" surəsi
.9.əl-Tovbə (Tövbə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir)1.    Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə (onlarla olan əhdlərin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq! 2.    (Ey müşriklər!) Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz (Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz). Allah ...

"Təkasur" surəsi

"Təkasur" surəsi
.102.ət-Təkasur (Çoxluqla öyünmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ey qafil insanlar!) Çoxluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqrəba çoxluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,2.    Hətta (məzarlarda yatan ölülərinizi sayıb, onların da ...

"Nəbə" surəsi

"Nəbə" surəsi
ən-Nəbə (Böyük xəbər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?2.    Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!3.    Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.4.    Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq ...

"İsra" surəsi

"İsra" surəsi
.17.əl-İsra (Gecə vaxtı seyr)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Bəzi ayələrimizi (qüdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) göstərmək üçün bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidülhəramdan ətrafını mübarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidüləqsaya (Beytülmüqəddəsə) aparan Allah pakdır, ...

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?
Təthir ayəsi hansı surədədir? Qısa cavab Məruf təthir ayəsi, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayədə Allah- Taala öz iradəsiylə əhli- beyt adlı bir dəstəni hər tərəfli pak olmasını açıqlamışdır. Bu ayə bir çox ayələrdən biridir ki, bir sıra rəvayətlər- yetmiş rəvayətdən çox- onun nazil olması məqamında sünnü və şiələrdən bizə çatmışdır. Bu rəvayətlərin çoxluğu və dəlaləti ...

"Qəsəs" surəsi

"Qəsəs" surəsi
.28.əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim! 2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir! 3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik. 4.    Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini ...

"Məaric" surəsi

"Məaric" surəsi
əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.2.    (O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!3.    (O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan ...

"Munafiqun" surəsi

"Munafiqun" surəsi
əl-Munafiqun (Münafiqlər) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Münafiqlər (riyakarlar) sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz sənin, doğrudan da, Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk!” -deyirlər. Allah sənin Onun həqiqi Peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalançı ...

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
Qurani kərimdə "sirat körpüsü" adlı termindən istifadə edilməyib. Həmçinin Quranda istifadə olunan "sirat" sözü yalnız "haqq yol, doğru yol" mənasındadır. Bəs xalq arasında gəzən "sirat körpüsü" termini haradan qaynaqlanır və "sirat körpüsü"nü "sirat yolu" (haqq yol) ilə əlaqələndirmək olarmı? Qısa cavab Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi ...

"Kəhf" surəsi

"Kəhf" surəsi
.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı ...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

"Zariyat" surəsi

"Zariyat" surəsi
əz-Zariyat (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Toz-torpağı) sovurub dağıdan küləklərə;2.    Yağış yüklü buludlara;3.    Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə;4.    Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
.16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər ...

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar
Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur? Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır. Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır? Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən ...

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ...

"Ali-İmran" surəsi

"Ali-İmran" surəsi
.3.Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur.3.    Sənə özündən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Quranı) haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O ...