Azəri
Wednesday 14th of April 2021
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Yasin surəsi-4

 Yasin surəsi-4
61. Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?! 62. Həqiqətən, (Şeytan) içərinizdən çoxlarını yoldan çıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi? 63. Bu sizə və’d olunan Cəhənnəmdir! 64. Kafir olduğunuza görə bu gün girin ora, yanın! 65. Bu gün (Allaha and olsun ki, biz müşrik, kafir deyildik - dediklərinə görə) onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər ...

Oruc vacib oldu

Oruc vacib oldu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!

HƏZRƏT Məryəm – İSMƏT VƏ İFFƏT NÜMUN

HƏZRƏT Məryəm – İSMƏT VƏ İFFƏT NÜMUN
Dekabr ayının 7-i (Səfər ayının 25-i) İsa peyğəmbərin (ə) anası xanım Məryəmin vəfat günüdür. Elə bu münasibətlə, o xanımın həyatı ilə bağlı qısa məlumatı əziz oxucularımızın diqqətinə çatdırırıq:İmranın qızı Məryəm İslamdan qabaqkı dönəmin nümunəvi və kamil qadınlardandır. Allah onu Quranda möminlər üçün məsəl çəkir və ...

Təğabün" surəsi

Təğabün" surəsi
ət-Təğabün (Qarşılıqlı aldanma) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyər. Hökm Onundur, həmd-səna da Ona məxsusdur. O, hər şeyə qadirdir!2.    Sizi yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz mömin. Allah nə etdiklərinizi ...

Ənam" surəsi

Ənam" surəsi
əl-Ənam (Davar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şükür və tərif) olsun! (Bu qüdrəti gördükdən) sonra kafir olanlar yenə (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar. 2.    Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin üçün) bir əcəl (ölüm vaxtı) müəyyən edən Odur. (Allahın) yanında ...

"Hicr" surəsi

"Hicr" surəsi
ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir.2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər!3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri ...

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?
“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI
ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi ...

Yasin surəsi-3

 Yasin surəsi-3
41. Övladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını müxtəlif yüklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar üçün (qüdrətimizə) bir dəlildir. 42. Onlar üçün bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq. 43. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına çatan olar, nə də nicat taparlar. 44. Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və ...

Qurəyş" surəsi

Qurəyş" surəsi
.106.əl-Qürəyş (Qüreyş) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Qüreyşlilərə de ki) Qüreyşin ülfəti (dostluğu və ya Allahın onlar üçün səfəri asanlaşdırması) xatirinə,2.    Onlara qış və yay səfərinin müyəssər edilməsi (qışda Yəməndə, yayda Şamda istirahət və ticarət edə ...

Ələq" surəsi

Ələq" surəsi
96.əl-Ələq (Laxtalanmış qan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!2.    O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.3.    (Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!4.    O ...

"Qariə" surəsi

"Qariə" surəsi
101.əl-Qariə (Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət!2.    Nədir qiyamət?!3.    Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!4.    O gün insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (çəyitrkə kimi bir-birinə ...

"Zariyat" surəsi

"Zariyat" surəsi
əz-Zariyat (Sovurub dağıdan küləklər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Toz-torpağı) sovurub dağıdan küləklərə;2.    Yağış yüklü buludlara;3.    Asanlıqla üzüb gedən gəmilərə;4.    Və ruzi bölən (hərəsi bir işə müvəkkil olan) mələklərə and olsun ...

Çində Qurani Kərim Uyğur dilinə tərcümə edildi

Çində Qurani Kərim Uyğur dilinə tərcümə edildi
Çinin "İslami Cəmiyyət"i, misli görülməmiş bir addım ataraq, mübarək Qurani Kərimi Uyğur dilinə tərcümə və çap edib. Çində Qurani Kərim Uyğur dilinə tərcümə edildi Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Mühərrəm ayının daxil olması ilə əlaqədar, Çinin "İslami Cəmiyyət"i Çinin Baş Çap və Nəşriyyat İdarəsinin nəznindəki Şin Giyang İslam ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
.82.əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər ...

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

"Qəmər" surəsi

"Qəmər" surəsi
əl-Qəmər (Ay) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 55 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    O saat (qiyamət) yaxınlaşdı və ay (Peyğəmbərin möcüzəsi ilə) parçalandı.2.    Əgər müşriklər (Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbərliyinin həqiqiliyini təsdiq edən) bir möcüzə görsələr, (imandan) üz döndərib: “(Bu, uzun müddət) ...

"Qəsəs" surəsi

"Qəsəs" surəsi
.28.əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim! 2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir! 3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik. 4.    Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini ...

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?
Qurani- Kərimin Nisa surəsinin 34- cü ayəsində belə buyurulur:«الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فـَالصلِحَت قَنِتَتٌ حَفِظتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الَّتى تخَافُونَ ...