Azəri
Sunday 1st of August 2021
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Duxan" surəsi

Duxan" surəsi
əd-Duxan (Duman) surəs(Məkkədə nazil olmuşdur, 59 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    (Haqqıdan ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,3.    Biz onu mübarək bir gecədə (qədr gecəsində) nazil etdik. Biz (o Kitab vasitəsilə kafirləri Öz əzabımızla) qorxuduruq!4.    Hər bir hikmətli (dəyişilməsi mümkün ...

"İnşirah" surəsi

"İnşirah" surəsi
əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə)əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sənin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! (Allahın öz lütfü ilə köksünü ...

Ələq" surəsi

Ələq" surəsi
96.əl-Ələq (Laxtalanmış qan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!2.    O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.3.    (Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir!4.    O ...

Qəsəs" surəsi

Qəsəs" surəsi
əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir!3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik.4.    ...

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ...

"Nuh" surəsi

"Nuh" surəsi
Nuh surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 28 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz Nuhu: “Qövmünə şiddətli bir əzab gəlməmişdən əvvəl onları (Allahın əzabı ilə) qorxut!” -deyə öz tayfasına peyğəmbər göndərdik.2.    O dedi: “Ey qövmüm! Həqiqətən, mən sizi (Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

"İnsan" surəsi

"İnsan" surəsi
.76.əl-İnsan (İnsan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 31 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yəni ulu ...

Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin “Guinness Rekordları”na düşmə ehtimalı var

Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin “Guinness Rekordları”na düşmə ehtimalı var
Kənarları qızıl su ilə, bəzənilmiş bu Quran, 604 səhifədən ibarətdir. Ehtimal verilir ki, qeyd olunan Qurani Kərim, 400 il bundan öncə, Ösmanlı hakimiyyəti zamanında yazılmış ola. Osmanlı dövründən qalma Qurani Kərimin "Guinness Rekordları"na düşmə ehtimalı var Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən dünyanın ən kiçik, 2.4×1.9 santimetrlik Qurani Kərimi, ...

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

Kafirun" surəsi

Kafirun" surəsi
.109.əl-Kafirun (Kafirlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Sənə -bir il bizim bütlərimizə ibadət et, bir il də biz sənin Rəbbinə ibadət edək -deyən müşriklərə) de: “Ey kafirlər!2.    Mən sizin ibadət etdiklərinizə (bütlərə) ibadət etmərəm!3.    Siz də mənim ibadət etdiyimə ...

Ermənistanda “Qurani Kərim”in yarışı keçirilib

Ermənistanda “Qurani Kərim”in yarışı keçirilib
İrəvanda yaşayan iranlılar Nimeyi Şəbanı təmtərahla keçirtmişlər. İnşəAllah o gün olsun yurd-yuvalarından qaçqın düşmüş Azərbaycanlılar tezliklə ana torpaqlarına qayıdaraq bu bayramları ermmənilərsiz keçirtsinlər. Amin. Ermənistanda "Qurani Kərim"in yarışı keçirilib + Foto Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Ermənistan paytaxtı İrəvanda qurani Kərim" üzrə yarış ...

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?

Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə işlədilmişdir?
Həyat və ölüm kəlməsi Quranda neçə dəfə gəlmişdir? Qısa cavab Həyat, yaşamaq, mənasında və ölüm isə onun əks mənası kimi işlədilir. Həyat və ölüm hər ikisi Allahın yaratdıqlarındandırlar. Qurani kərim buyurur: O şəxs ki, ölüm və həyatı yaratdı, sizin imtahanınız üçün idi ki, sizlərdən hansı biriniz yaxşı əməl sahibi olacaq və o məğlub olunmaz və bağışlayandır.[1] Həyat ...

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?
Sair göy cisimlərində həyatın varlığı ilə əlaqədar İslamın nəzəri nədir ? Qısa cavab Başqa göy cisimlərində və ya kəhkəşanlarda canlı və yaxud ağıllı varlıqların olub-olmaması bəşəriyyəti maraqlandıran suallardan biridir, lakin indiyə qədər onlara lazımi cavab tapmamışlar. Quranın bəzi ayələrində asimanda canlı varlıqların olmasına işarə edilir. O cümlədən: “Min dabbətin” – ...

"Tur" surəsi

"Tur" surəsi
ət-Tur (Dağ) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 49 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (Allahın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;2.    And olsun yazılmış kitaba (Tövrata, Qurana, yaxud bütün ilahi kitablara)-3.    Açıq dəri üzərində (olan kitaba);4.    And olsun (mələklərin ibadət etdiyi) ...

"İbrahim" surəsi

"İbrahim" surəsi
İbrahim surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) -yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükürə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil ...

"Hucurat" surəsi

"Hucurat" surəsi
əl-Hucurat (Otaqlar) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 18 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey iman gətirənlər! (Sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə) Allahdan və Peyğəmbərindən önə keçməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) biləndir!2.    Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və ...

Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir?

Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir?
Quran ayələrinin kişi cinsində olmasının hikməti nədir? Nə üçün Quranın bir çox ayələri: Misal üçün Amənu, Kəfəru, Qalə, yələmunə, əlləzi və əlləzinə kişi cinsinə aid edilmişdir? Qısa cavab 1). Biz o zaman Quranın ayələrini kişi cinsində olmasını iddia edə bilərik ki, ayə bütün məna və məzmun baxımından kişilərə aid edilsin. Amma bu belə deyildir. Yəni hər kişi cinsində olan ayə ...

"Mulk" surəsi

"Mulk" surəsi
əl-Mulk (Mülk və ya hakimiyyət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Hökm (hər şeyin ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). O, hər şeyə qadirdir!2.    Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq (bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz ...

"Rum" surəsi

"Rum" surəsi
ər-Rum (Rumlular) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 60 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.3.    (Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.4.    Bir neçə ilin içində (üç illə ...