Azəri
Wednesday 14th of April 2021
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ
  MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ Elm, iman və əməl sahibi olan ayətullahül-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani (Qafqazi) müasir dövrdə Qum elmi mərkəzində tanınmış böyük mərcəyi-təqlidlərdən biridir. O, 1310-cu ildə (şəmsi tarixi ilə) İranın müqəddəs Qum şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası mərhum ayətullah Fazil Lənkərani (Hacı Bəşir oğlu) Lənkəranın “Ərkivan” ...

Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani dәftәrхаnаsının nümаyәndәliklәri

Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani dәftәrхаnаsının nümаyәndәliklәri
  Moskva   Ayətullah Hacı Şeyx Əhməd Xodai 2 ilə yaxındır ki, mərcəyi-təqlid, ayətullahül-üzma Mәhәmmәd Fazil Lənkəraninin Moskvada səlahiyyətli nümayəndəsidir. Qısa müddət ərzində müdrik alim təvazökarlığı, qayğıkeşliyi, hidayət yolunun səbrli təbliğatçısı kimi tanınmışdır. Şeyxin iştirak etdiyi məclislər müsəlmanlar üçün əsl dərs prosesini xatırladır. Yüzlərlə müdavim onu ...

YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK

YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK
YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK Ömər ibni Əbdüləziz vəfat etdikdən sonra Yezid ibni Əbdülməlik xəlifə oldu və onun hakimiyyəti dörd il çəkdi (101-105 illər h.q). Yezid əyyaşlıqla məşğul olub, şərab içən və fasiq bir adam idi. Azacıq hökuməti dövründə Ömərin bərpa etdiyi ədalətli adət-ən’ənələri bir-birinə vurdu, müxtəlif məbləğdə vergilər alıb əhaliyə işgəncələr verilməsi üçün ...

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)
 İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)Sionizm, ABŞ-ın siyasi həyatını demək olar ki, tamamilə əlinə keirdiyi n İsrailə axan kulli miqdarda vəsaitin xeyli hissəsi, hərbi yardım kredit və s. şəklində ABŞ hkməti tərəfindən verilir. Vəsaitin ox hissəsi hərbi xərclərə, ilk nvbədə silah alınmasına sərf olunur. ABŞ İsrailin təcavzkarlıq siyasətini həyata keirməsinə yalnız silah ...

Kiçik qeyb dövründən qabaq Abbasilər zamanında ictimai-siyasi və ideoloji vəziyyət

Kiçik qeyb dövründən qabaq Abbasilər zamanında ictimai-siyasi və ideoloji vəziyyət
Kiçik qeyb dövrünün siyasi tarixini daha yaxşı bilmək, on ikinci imamın (ə) qeybə çəkilməsinin səbəblərini və şəraitini öyrənmək üçün həmin dövrün ictimai-siyasi ideoloji vəziyyətini araşdırmaq zəruridir. Abbasilər sülaləsinin xilafəti beş əsrdən uzun çəkdi (hicri 132-656; miladi 794-1258). Bu xilafət Əbül-Əbbas Səffahın hakimiyyətindən başladı və bu hakimiyyət Bağdadda tatarlar ...

BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ

BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ
BƏNİ NƏZİR YƏHUDİLƏRİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ Be’r Məunə hadisəsində sağ qalmış Əmr ibni Üməyyə bəni Amirdən iki nəfəri qətlə yetirməsi yeni çətinliklər yaratdı. Bəni Amir Peyğəmbərlə (s) bağladıqları sazişə əsasən o iki nəfərin qan pulunu tələb etdilər. Bəni Nəzir yəhudilərinin bəni Amirlə sazişləri olduğundan Peyğəmbər (s) onlardan bu məsələdə vasitəçilik etməsini istədi. Bu ...

“Mübahilə” ayəsi –iftixar sənədi

“Mübahilə” ayəsi –iftixar sənədi
Bismillahir Rəhmanir Rəhimi فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ...

Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?

Nə üçün İmam Həsən (ə) İmam Hüseyn (ə) kimi qiyam etmədi?
Nə üçün, İmam Həsən (ə) Əməvi hakimiyyətinin əleyhinə qiyam etməyə malik olduğu bir zamanda qiyam etmədi və yalnız tək bir İmam qiyam etdi ki, o da İmam Hüseyn (ə) isi. O həzrətin buna dəlili nə idi? Qısa cavab Tarixdə baş vermiş hər bir hadisəni öz zamanına məxsus siyasi şərait və vəziyyətinə görə nəzərə almaq lazımdır. İmam Həsən (ə)- ın hakimiyyətə gəldikdən sonra ilk işi, ...

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİDƏN (Ə) SONRA YENİ ŞİƏ FİRQƏLƏRİ

İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİDƏN (Ə) SONRA YENİ ŞİƏ FİRQƏLƏRİ
Həzrət Mehdinin (ə) dünyaya gəlişinin məxfiliyi imam Həsən Əsgərinin (ə) vəfatından sonra imamət məsələsinə münasibətdə şiələr arasında tərəddüdə səbəb oldu. Şiə əqidəsinə görə imamət məqamına seçilmək üçün on birinci imamın oğlu olmalı idi. İmam Həsən Əsgərinin (ə) övladından xəbərsiz olanlar bu barədə şəkk-şübhəyə düşdülər. Mənbələrdə bildirildiyinə görə imam ...

Əş’əri məktəbinin yaranması

Əş’əri məktəbinin yaranması
Uyğun dövrün əqidə durumu ilə bağlı iki məsələni qeyd etmək lazım gəlir. Bu məsələlərdən biri Əş’əri məktəbinin yaranmasıdır. Hicri ikinci əsrin birinci yarısında yaranmış bu məktəblərdən birinin baxışına görə ağıl dəyərsiz bir şeydir, İslami maarifin və məsələlərin dərk olunmasında ayə və rəvayətlərin zahiri bilgisi kifayət edir. Onlar əqlə zidd olan bir hökmü də ayə və ...

İSLАM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) MÖVLUDUNDАN İMАM MEHDİNİN (Ə. C.) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNƏ QƏDƏR İSLАM DÜNYАSININ MÜXTƏSƏR XRONOLOGİYАSI (571-874-CÜ İLLƏR)

İSLАM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) MÖVLUDUNDАN İMАM MEHDİNİN (Ə. C.) QEYBƏ ÇƏKİLMƏSİNƏ QƏDƏR İSLАM DÜNYАSININ MÜXTƏSƏR XRONOLOGİYАSI (571-874-CÜ İLLƏR)
  571− Həzrət Məhəmmədin (s) təvəllüdü (20 аprel). 595− Həzrət Məhəmmədin (s) Xədicə ilə evlənməsi. 608− Kəbənin yenidən tikilməsi. 610− Sаsаni pаdşаhı Іİ Xosrov tərəfindən ərəblərin məğlub edilməsi, İslаm Peyğəmbərinin Məkkə əhаlisini İslаmа dəvət etməyə bаşlаmаsı. 619− Xədicənin vəfаtı. 614− Həzrət Fаtimeyi-Zəhrаnın vilаdəti. 620− Həzrət ...

Həmd surəsində olan nemət verilmişlər, qəzəb olunanlar və yolunu azanlardan məqsəd kimlərdirlər və onların hansı xüsusiyyətləri vardır?

Həmd surəsində olan nemət verilmişlər, qəzəb olunanlar və yolunu azanlardan məqsəd kimlərdirlər və onların hansı xüsusiyyətləri vardır?
Namazda oxuyuruq: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ» Nemət verilmişlər, qəzəb olunanlar və yolunu azanlardan məqsəd kimlərdirlər və onların hansı xüsusiyyətləri vardır? Qısa cavab Qurani kərim həmd surəsində camaatı üç dəstəyə bölür və başqa surələrdə onlar ...

İMAM HADİ (Ə) VƏ İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) ŞİƏLƏRİ QEYB DÖVRÜNƏ HAZIRLAMASI

İMAM HADİ (Ə) VƏ İMAM HƏSƏN ƏSGƏRİNİN (Ə) ŞİƏLƏRİ QEYB DÖVRÜNƏ HAZIRLAMASI
 Söhbətimizin əvvəlində bildirdiyimiz kimi, şiələr hələ peyğəmbər dövründən başlayaraq sonuncu imamın qeyb dövrünə hazırlaşdırılırdılar. Uyğun mövzuda həzrət peyğəmbərin buyurduqları şiə imamları tərəfindən də təkrarlanmışdır. Hər bir şiə imamı qeyb dövrü haqqında agahlıq vermiş, öz şiələrini xəbərdar etmişlər.Amma imam Hadi (ə) və imam Həsən Əsgərinin (ə) dövrünə nəzər ...

Rəcəb ayının mühüm hadisə və əməlləri

Rəcəb ayının mühüm hadisə və əməlləri
 Bu ay hicri-qəməri aylarının yeddincisi və haram ayların dördüncüsüdür. Bu ay bərəkətli və müqəddəs aydır. Hətta cahiliyyət dövrünün ərəbləri də bu aya ehtiram edib, bu ayda müharibə etməz və qan tökməzmişlər. Bu ayda oruc tutmaq savabdır. Bu ayda Allah-taala bəndələrini öz rəhmətinə qərq edir.   Möminlərin ağası həzrət İmam Əli (ə) bu ayı oruc tutardı. O həzrət bu ayın barəsində ...

ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT

ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT
ƏMƏVİ HAKİMİYYƏTİNİN SONUNA QƏDƏR OLAN ŞE’R VƏ ƏDƏBİYYAT İslamdan əvvəlki dövrdə (cahiliyyət dövrü) nəql olunmuş xütbə, şe’r və qısa məzmunlu əsərlərə diqqətlə nəzər salsaq mə’lum olar ki, yarmadanın ədəbiyyatı dövrün özünəməxsus rəngarəngliyinə və gözəlliyinə məxsus olması ilə yanaşı, əhalisi sıx olmayan susuz, dünyanın ayrı ölkələri ilə rabitəsi kəsilmiş bədəvi ...

Dünyasını dəyişmiş Ayətullah Əhməd Sabiri Həmədaninin həyatına bir baxış

Dünyasını dəyişmiş Ayətullah Əhməd Sabiri Həmədaninin həyatına bir baxış
 Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, 13 may 2017-ci il İslam Dünyası üçün yadlarda hüzünlə dolu gün kimi qaldı. Ayətullah Әhməd Sabiri Həmədani dünyasını dəyişdi (1923 - 13 may 2017)...Biz ABNA olaraq İslam Dünyasına, xüsusilə də, Azərbaycan Respublikasına əvəzsiz yardım və köməkliyi olmuş Ayətullah Әhməd Sabiri Həmədani cənablarının fani ...

HİLFUL-FUZUL (ƏLАHİDDƏ АND VƏ YА ƏHD-PEYMАN)

HİLFUL-FUZUL (ƏLАHİDDƏ АND VƏ YА ƏHD-PEYMАN)
  Peyğəmbərliyə yetişmədən əvvəl Həzrət Məhəmmədin (s) həyаtındа bаş vermiş mühüm hаdisələrdən biri də onun hilful-fuzul dа iştirаk etməsi olmuşdur. Hilful-fuzul hekаyəsi belədir: Məkkədə yаşаyаn qəbilələr аrаsındа bir-birinə təcаvüz etməmək bаrəsində müqаvilə bаğlаnmışdı. Аncаq şəhərə qərib bir аdаm gəlsəydi, heç bir qəbilə və yа müqаvilə yox idi ki, onu ...

Sülhün səbəbləri barədə İmam Həsən əleyhissəlamın buyurduqları

Sülhün səbəbləri barədə İmam Həsən əleyhissəlamın buyurduqları
İmam Həsən (əleyhissəlam) onun sülhünə etiraz edən bir nəfərin cavabında bu acı həqiqətlərə işarə edərək öz sülhünün səbəblərini belə bəyan etdi: «Mən hökuməti Müaviyəyə onunla vuruşmağa heç bir tərəfdarım olmadığından həvalə etdim əgər tərəfdarım olsaydı gecə-gündüz onunla vuruşub işi birdəfəlik həll edərdim. Mən Kufə camaatını yaxşı tanıyıram və onları dəfələrlə ...

İmam Əli (ə)- ın leylətul- məbit gecəsi (Peyğəmbərin yerində yatması) ölüm ehtimalıyla, onun Allah və Peyğəmbər tərəfindən canişin təyin olunmasıyla nəfy olunmur?

İmam Əli (ə)- ın leylətul- məbit gecəsi (Peyğəmbərin yerində yatması) ölüm ehtimalıyla, onun Allah və Peyğəmbər tərəfindən canişin təyin olunmasıyla nəfy olunmur?
Peyğəmbər (s) Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi zaman onu da özüylə aparıb ncat verdi. Başqa bir tərəfdən isə Əlini (ə) özül qorxusuyla üz- üzə qoyaraq ondan istədi öz yerində yatsın... Bəs əgər Əli (ə) İmam, vəsi və Allah tərəfindən təyin olunmuş xəlifədirsə, nə üçün bu cür şəxsölümlə qarşı- qarşıya qoyulur və Əbu Bəkrin ölməsi ki, İmamət üçün zəruri deyildir, nicat verilir... ...

Kiçik qeyb dövrü astanasında şiələrin ictimai-siyasi və düşüncə durumu

Kiçik qeyb dövrü astanasında şiələrin ictimai-siyasi və düşüncə durumu
Kitabın bu fəslində qeyb dövrü astanasında şiəliyin ictimai-siyasi vəziyyəti və ideoloji durumunu nəzərdən keçirəcəyik. İslamın mühüm və əsil bir qrupu olan şiəlik zalım xəlifələr və onların hakimiyyəti ilə ən barışmaz müxaliflərdən idilər. Bu dövrdə düşüncə baxımından mə’sum imamların tərbiyəsi altında formalaşmış mübariz şagirdlər çox olmuşdur. Mə’sum imamların bu ...