Azəri
Sunday 1st of August 2021
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

Misir müsəlmanlarının imam Əliyə (ə) inancları vardırmı?

Misir müsəlmanlarının imam Əliyə (ə) inancları vardırmı?
Bu yaxınlarada Misirli Quran qarisi Əbdülbasitin oğlu şiə olmuşdur. Deyilənlərə görə əhli- sünnət alimləri ölünü dəfn etdikdən sonra gedirlər və daha sonra qayıdırlar və ölü üçün Əli bin əbi Talibin adını söyləyib, yad edirlər. Bu düzgün ola bilərmi?Qısa cavab Misir dövləti İslamın mühüm mərkəzlərindən biridir və Misir xalqı Əhli- beytə xüsusi hörmət və sevgi bəsləyirlər. İranın ...

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ
  MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ Elm, iman və əməl sahibi olan ayətullahül-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani (Qafqazi) müasir dövrdə Qum elmi mərkəzində tanınmış böyük mərcəyi-təqlidlərdən biridir. O, 1310-cu ildə (şəmsi tarixi ilə) İranın müqəddəs Qum şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası mərhum ayətullah Fazil Lənkərani (Hacı Bəşir oğlu) Lənkəranın “Ərkivan” ...

Müaviyə ibn Əbu Sufyanın qısa həyatı və zirəkliyi haqqında nə demək olar?

Müaviyə ibn Əbu Sufyanın qısa həyatı və zirəkliyi haqqında nə demək olar?
 Müaviyə ibn Əbu Süfyan elə bir şəxsiyyətdir ki,İslam dinin zühurundan iyirmi il sonra yəni, Məkkənin fəthindən sonra atası, anası və qardaşı ilə birlikdə İslamı qəbul etmiş və "müslimətül-fəth" və ya "Məkkənin fəthindən sonrakı müsalmanlar" dəstəsi adı ilə tanınmışlardandır. O, İslamı qəbul etməzdən əvvəl müşriklərin qoşunları sırasında qərar tutmuş ...

ÜSTÜN CƏHƏTLƏRƏ GÖRƏ VƏZIFƏYƏ TƏYIN ETMƏK

ÜSTÜN CƏHƏTLƏRƏ GÖRƏ VƏZIFƏYƏ TƏYIN ETMƏK
Ömər ibni Əbi Sələmə Ümmü Sələmənin oğlu (Rəsulullahın) həyat yoldaşı idi Cəfəri Təyyarın atası o vaxt onunla Həbəşəyə mühacirət etdikdə dünyadan getdi və bu hadisədən sonra Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm onun anası ilə evləndi. Bu adam Əli (əleyhissalam)-ın onu Bəhreyn və Farsın hakimi təyin etdiyi ləyaqətli bir şəxs idi. Digər tərəfdən də ...

MƏNFƏƏT GÜDƏNLƏR

MƏNFƏƏT GÜDƏNLƏR
MƏNFƏƏT GÜDƏNLƏR Məzhəb və soy əsasında təşkil olunmuş bu üç dəstədən əlavə İraqda digər bir siyasi hərəkat da mövcud idi ki, şiəliyi dini cərəyan gördüklərindən tarixçilər onlara e’tina etməmişlər. Ötən fəsildə Ərəbistanın islamdan əvvəlki siyasi-ictimai durumunu şərh edərkən Ərəbistanın şimal və şərqində yerləşən kiçik dövlətlərin iki böyük imperiya Rum və İranın ...

İSTITAƏT

İSTITAƏT
İSTITAƏT Məsələ 1. Müstəti (imkanlı) şəxsə ömründə yalnız bir dəfə İslam həcci (həccətül-İslam) vacib olur. Məsələ 2. Müstəti olan şəxsə həcc dərhal vacib olar. Yəni müstəti olduğu ilk ildə həcci yerinə yetirməlidir və onu təxirə salmaq lazım deyildir. Təxirə saldığı təqdirdə, sonrakı ildə həcci yerinə yetirməlidir. Məsələ 3. Müstəti olduqdan sonra həcc əməlini yerinə ...

QEYB DÖVRÜNÜN TARIXI MƏNBƏLƏRI ILƏ TANIŞLIQ VƏ ONLARIN ARAŞDIRILMASI

QEYB DÖVRÜNÜN TARIXI MƏNBƏLƏRI ILƏ TANIŞLIQ VƏ ONLARIN ARAŞDIRILMASI
 BIRINCI FƏSILOn ikinci imamın qeybə çəkilmə hadisəsi e’tiqadi və tarixi baxımdan araşdırıla bilər. Hicri 4-cü əsrin ilk yarısından başlayaraq bir çox alimlər həzrətin qeybini yalnız e’tiqadi baxımdan araşdırmışlar. Hansı ki, bu hadisənin tarixi yönümləri də vardır. Belə görünür ki, qeyb hadisəsi ilə imamət inancı arasındakı sıx bağlılıq şiə kəlamı bəhsində daha geniş yer tutduğundan ...

Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehti

Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehti
Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehtiva edir. Min ildən artıq bir dövrdə bu kitab üç bölmədə-xütbələr, məktublar və qısa hikmətli kəlmələr şəklində ...

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi

Beynəlxalq Amnistiya Şeyx Əli Salmanın dərhal azad olunmasını tələb etdi
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı Şeyx Əli Salmanın mühakimə olunması prosesini ciddi şəkildə izlədiyini bildirərək onun dərhal azad edilməsini istəyib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının Yaxın Şərq və Afrika məsələləri üzrə direktorunun müavini Səid Bumduhə bildirib: Biz illərlə öncədən Bəhreynin ...

Əhli-beyt (ə) və Qədir-Xum

Əhli-beyt (ə) və Qədir-Xum
 Şiə məzhəbinin təməli iki hədis üzərində qurulmuşdur. Birincisi, “Səqələyn” hədisidir (1) və Peyğəmbər (s) 90 gündən az olmayaraq həmin hədisi dörd məkanda camaata bəyan etmişdir. İkincisi, Qədir-Xum hədisidir. İkinci hədisin birinci hədisin təkmilləşdiricisi olduğunu söyləmək olar. Allah Rəsulunun (s) Quran və itrət, həmçinin, Əmirəl-möminin Əlinin (ə) ...

İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ ONDAN BEY’ƏT ALINMASI

İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ ONDAN BEY’ƏT ALINMASI
İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ ONDAN BEY’ƏT ALINMASI Hüseyn ibni Əli (ə) valinin yanına gedib əvvəlcə Müaviyənin vəziyyətini soruşdu. Vali ona belə dedi: Müaviyə artıq ölmüşdür. Ona bey’ət etmək təklif edildikdə isə belə dedi: Belə bir işin gizlində görülməsi münasib deyil. Camaatı məscidə topla, görək nə etmək lazımdır. Həmin məclisdə Mərvan Vəlidə dedi: Hüseyni bey’ət etməmiş buraxma, əgər ...

SƏBА DÖVLƏTİNİN SÜQUTU, HƏMİRİLƏRİN HАKİMİYYƏTƏ GƏLİŞİ

SƏBА DÖVLƏTİNİN SÜQUTU, HƏMİRİLƏRİN HАKİMİYYƏTƏ GƏLİŞİ
  İsgəndərin vəfаtındаn sonrа onun sərkərdələrindən biri Misirdə bir dövlət təsis etdi. Onun sonrаkı nəsilləri bir müddət bu məntəqədə hаkim oldulаr. Bu sülаlədən hаkimiyyətə çаtаn şəxslər Ptolomey аdlаnırlаr. Ptolomeylər yаvаş-yаvаş Səbаilərin ticаrət yollаrını ələ keçirdilər. İqtisаdi vəziyyətin pisləşməsi bir tərəfdən dаxildə mövcud olаn çətinliklər, digər ...

İRANDA İSLAM

İRANDA İSLAM
İRANDA İSLAM Səhra sakinlərinin xislətlərini sadaladıqda yaşadıqları mühitin icbari olaraq onlara daimi münaqişədə olmaq və döyüşkənlik əxlaqını öyrətdiyini qeyd etdik. İslamı qəbul etdikdən sonra isə onlar dini tə’limlər nəticəsində öz aralarındakı kin-küdurəti kənara qoyub onu qardaşlıqla əvəz etmişdilər. İslam dini yolunda döyüşməyi özləri üçün vəzifə sayırdılar. Keçmişdə ...

QANUN QARŞISINDA BƏRABƏRLİK

QANUN QARŞISINDA BƏRABƏRLİK
QANUN QARŞISINDA BƏRABƏRLİK  İslam dininin mühüm və həyati qanunlarından biri bütün şəxslərin qanun qarşısında bərabər olmasıdır. Bu əsasa görə Allah-taala hər bir günahın cəzasını bütün insanlar üçün eyni səviyyədə tə`yin etmişdir. Bütün insanlar İslam qanunları qarşısında bərabər və onların cəzalanması sahəsində birdirlər. Bu gün dünyada özlərini “mütərəqqi ölkə” ...

YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK

YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK
YEZİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK Ömər ibni Əbdüləziz vəfat etdikdən sonra Yezid ibni Əbdülməlik xəlifə oldu və onun hakimiyyəti dörd il çəkdi (101-105 illər h.q). Yezid əyyaşlıqla məşğul olub, şərab içən və fasiq bir adam idi. Azacıq hökuməti dövründə Ömərin bərpa etdiyi ədalətli adət-ən’ənələri bir-birinə vurdu, müxtəlif məbləğdə vergilər alıb əhaliyə işgəncələr verilməsi üçün ...

Axund Nuhbala Rəhimova günahsız yerə hökm oxundu

Axund Nuhbala Rəhimova günahsız yerə hökm oxundu
- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Sabunçu Rayon Məhkəməsində Qanlı Nardaran faciəsi ilə bağlı günahsız yerə həbs edilən Hacı Nuhbala Rəhimovun qondarma cinayət işi üzrə məhkəməsi başa çatıb. Məlumata əsasən, sonuncu qondarma iclasda ədalətsiz hakimin hökmü oxunub. Belə ki,  N.Rəhimov 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, ...

İSLAMIN ZÜHURU-2

İSLAMIN ZÜHURU-2
İSLAMIN ZÜHURU Məhəmməd (s) peyğəmbərliyə yetişməzdən bir az əvvəl əhalidən uzaq gəzərək yeganə Allaha ibadət edərdi. İldə bir ay Həra dağına çəkilərək ibadətlə məşğul olardı. Bu müddət ərzində onun yanına gələn ac-yalavacları yedirdərdi. İbadət müddəti başa çatdıqdan sonra Məkkəyə dönər, Kə’bə evini yeddi dəfə təvaf edib sonradan evə gedərdi. Həra dağına çəkildiyi ...

İSLАMIN ZÜHURU

İSLАMIN ZÜHURU
  Əllərindəki Tövrаt və İncildə (аdının vəsfini və əlаmətlərini) yаzılmış gördükləri rəsuli-ümmiyə (heç kəsin yаnındа oxuyub elm öyrənməmiş və yа Məkkəli) Peyğəmbərə tаbe olurlаr. (O Peyğəmbər) onlаrа yаxşı işlər görməyi buyurаr, pis işləri qаdаğаn edər, təmiz (pаk) nemətləri hаlаl, murdаr (nаpаk) şeyləri hаrаm edər, onlаrın аğır yükünü yüngülləşdirər ...

NƏHCÜL-BƏLAĞƏ” İLƏ ÜZBƏÜZ

NƏHCÜL-BƏLAĞƏ” İLƏ ÜZBƏÜZ
“NƏHCÜL-BƏLAĞƏ” İLƏ ÜZBƏÜZ Şiə aləmində və şiəlik tərz-təfəkküründə insanların düzgün fikirləşməsində me`yar və haqqın batildən ayrılmasının yeganə yolu Qur`an, “Nəhcül-bəlağə” və mə`sumların (əleyhimussalam) başqa əsərlərindədir.  Bu baxımdan alimlər təfəkkür meydanında, İslam maarifi haqqında olan əsərləri, danışıqları təsdiq etmək üçün Qur`an, ...

MƏZHƏBLƏR VƏ YA ƏQİDƏ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜXTƏLİF FİKİR YÜRÜDƏN FİRQƏLƏR

MƏZHƏBLƏR VƏ YA ƏQİDƏ MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜXTƏLİF FİKİR YÜRÜDƏN FİRQƏLƏR
Əməvi hakimiyyətinin birinci yüzilliyinin ikinci yarısından başlayaraq bir sıra məzhəblər meydana çıxmışdı ki, onların əsas mərkəzi İraq sayılırdı. Ona görə ki, İraqın bə’zi şəhərləri, o cümlədən Kufə şəhəri əqidələrin, müxtəlif dini və fəlsəfi fikirlərin toqquşduğu bir məkana çevrilmişdi. Deyilənlərə görə ilk mübahisə insanların bir işi görməkdə ixtiyarlı və ya məcbur ...