Azəri
Tuesday 26th of May 2020
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Qum Elmi Hövzəsinin bir qrup Ayatullah və Müəllimləri Seyyid Kəmal Heydərinin azdırıcı fikirlərinə qarşı çıxdılar

Qum Elmi Hövzəsinin bir qrup Ayatullah və Müəllimləri Seyyid Kəmal Heydərinin azdırıcı fikirlərinə qarşı çıxdılar
Biz də, Ali Təqlid ərcələrin tutduqları mövqelərini dəstəkləyir və möminlərdən bu şəxsin və onun kimi elm və əməl cəhətindən yolun azmışların dediklərinə uymamağa çağırırıq. Vəllahu Vəliyyut-tovfiqi vəl Hidayə. Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Seyyid Kəmal Heydəriyə nisbət verilən bir sıra azdırıcı sözlər Qum Elmi ...

Nur yağışı

Nur yağışı
İmam Sadiq (ə) buyurur:“Dostlarımın (qardaşlarımın) ən yaxşısı eybimi mənə hədiyyə edən kəsdir.”İmam Riza (ə) buyurur:“Allahın az ruzisinə razı olan kəsin Allah da az əməlinə razı olar.”İmam Sadiq (ə) buyurur:“Bizim şiələrimiz onlardırlar ki, təklikdə Allahı çox zikr edərlər.”Həzrət Əli (ə) buyurur:“Başqalarında eyb axtarmaq ən pis eyb və ən pis ...

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)
 İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)İndi gəlin görək bu üç amildən hansı biri daha çox əhəmiyyət daşıyır?Şübhəsiz, Kufə camaatının dəvətini qəbul etmək amilinin özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Çünki İmam Hüseyn (əleyhissəlam) Yezidin qanunsuz hakimiyyətinə etiraz edib İmamı rəhbər olmağa dəvət edən camaata öz hazırlığını ...

Ayətullah Məkarim Şirazinin Ərbəinlə bağlı tövsiyələr

Ayətullah Məkarim Şirazinin Ərbəinlə bağlı tövsiyələr
- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Ayətullah Məkarim Şirazi Ərbəin ərəfəsində ziyarətçilərə xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı tövsiyələrində deyib: "İmam Hüseynin (ə) ziyarətçilərinə xidmət göstərmək olduqca əhəmiyyətlidir, ona diqqət yetirmək və rəvac vermək gərəkdir.""İmam Hüseynin (ə) ziyarətçilərinə xidmət göstərmək ...

Müqəddəs Rəcəb ayının ilk gecəsinin əməlləri

Müqəddəs Rəcəb ayının ilk gecəsinin əməlləri
- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Qarşıdan Rəcəb ayının gəldiyini nəzərə alaraq, Rəcəb ayının birinci gecəsinin bəzi əməllərini təqdim edirik.Bu gecə ən şərafətli gecələrdəndir və bir sıra əməlləri vardır.1. Rəcəb ayının hilalını müşahidə etdikdə bu duanı oxumaq:اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ ...

BİRİNCİ HEKAYƏT

BİRİNCİ HEKAYƏT
İblisin diKbaşlIğI[1]İblis (Şeytanların atası) əvvəllərdə) səma əhli ilə bir olub göy onların cərgəsində idi. O, altı min il Allaha ibadət etmişdi. Böyük Allah Həzrət Adəm (insanların atası) yaratdıqdan sonra insan xilqətinin əzəmətini qorumaq üçün bütün mələklərə və İblisə Adəmin qarşısında səcdə etmələrini[2] əmr buyurdu. İblisdən başqa bütün ...

Zülmkar Yezidin zillətli sonu

Zülmkar Yezidin zillətli sonu
Rəbiul-əvvəl ayının 14-ə təsadüf edir. Yezid ibni Müaviyə məhz bu gündə cəhənnəmə vasil olub.Yezid ibn Müaviyə Əməvilər soyunun Süfyanilər qoluna mənsubdur. Hicri 25-ci ildə (miladi 645-ci il) doğulmuşdur. Anası Bəni-Kəlb qəbiləsindən Bəcdəlin qızı Meysun idi. Bəni-Kəlb qəbiləsi bədəvi qəbilələrdən sayılırdı.Buna görə, Yezid anasının tərbiyəsi altında ...

Mübahilə günü nələr baş verdi?

Mübahilə günü nələr baş verdi?
NƏCRAN HEYƏTİNİN GƏLİŞİÖncə “Mübahilə günü”nün əsasında olan məfhumla bağlı bir qədər aydınlaşdırma aparaq. “Mübahilə”nin mənası - qarşı tərəfə nifrin, lənət deməkdir. Ümumi halda, mübahilə ən son vasitə kimi tanınır. Yəni, qarşı tərəf dəlil, sübut qəbul etməkdən imtina etdikdə, yalan danışana İlahi lənətin nazil olması ...

Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər

Ləvvamə nəfs əmmarə nəfsdən güclü olarsa, insan daha çox təqvaya meyil edər
Sonra da günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir”. (“Şəms” 8).Nəfsinizin həm pak və həm də napak qidaları vardır. Nəfsinizin pak qidası – təqvadır: İlahi həqiqətlər, rəbbani həqiqətlər, ərş feyzləri və əxlaqi həsənələr. Nəfsinizin napak qidası isə günahdır: çirkin əməllər, pisliklər, ...

Günaha davam etmək

Günaha davam etmək
Öncә хаtırlаtdıq ki, mә`sumlаrdаn bаşqа hаmının günаhı vаr. Аmmа әmәllәrә digәr bir tәrәfdәn nәzәr sаldıqdа görürük ki, insаnlаr iki dәstәdir:Bә`zilәri günаhа yоl vеrdikdә pеşmаn оlur, gördüyü işdәn vicdаn әzаbı çәkir, hәttа özünә nifrәt еdir. Mәhz bu pеşmаnçılıq sәbәbindәn tövbә еdir vә qәrаrа ...

İmam Əli (ə) həqiqi Şiələri hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır?

İmam Əli (ə) həqiqi Şiələri hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır?
 Xəbər Agentliyi- İşıqlı bir gecədə mömünlərin Əmiri, müvəhhidlərin Mövlası, Allahın yer üzündə Xəlifə və Canişin təyin etdiyi İmamı həzrəti Əli (əleyhi səlam) camaat namazını qılıb Məsciddən çıxan zaman bir dəstə insanlar onun ardınca yola düşdülər.İmam (əleyhi səlam) onları görüb soruşdu: Sizlər kimlərsiniz?Ərz etdilər: Biz sənin ...

Günəş işıq saçandır

Günəş işıq saçandır
 Günəş işıq saçandır"Gecəni və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan Odur..." (Ənbiya surəsi, ayə 3).Yer kürəsi günəş sisteminə daxil olan 9 iri Planetdən biridir. Günəş sistemi isə 150 milyarda qədər ulduzlardan ibarət nəhəng qalaktikaya daxildir. O, diametri 1.391.000 kilometr olan közərmiş kürəşəkilli bir ulduzdur.Günəş özündən ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)Tərəfdarların fərqiİmam Həsən əleyhissəlamla İmam Hüseyn əleyhissəlamın yaşadığı dövr arasındakı fərqdən əlavə, bu iki İmamın tərəfdarları arasındakı fərqi də nəzərə almaq lazımdır. İrəlidə qeyd etmişdik ki, İmam Həsən əleyhissəlamın ordusu bir şayiə eşitməklə bir-birinə dəydi və bə’ziləri İmamın çadırına ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
 İMAM HÜSEYN (Ə)Allahın adı iləİslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn ...

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu ...

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”
Ravi[1] deyir: İmam Hüseynin(ə) yanında oturmuşduq. Bu zaman bir cavan ağlaya-ağlaya daxil oldu. İmam(ə) ona buyurdu: Niyə ağlayırsan? O, cavab verdi: Anam indicə vəfat etdi və vəsiyyət də etməmişdir. O, bir çox mal-dövləti barəsində heç bir iş görməyim.İmam Hüseyn(ə) buyurdu: Qalxın ayağa o qadının evinə gedək! Hamı İmam Hüseyn(ə) ilə birlikdə o qadın vəfat edən evə ...

Quran oxu sən ...

Quran oxu sən ...
Al-Sajjad (‘a) had no choice except to leave Karbala’ and set forth to Medina after having stayed there for three days. It was too much for him to see how his aunts and the other women, as well as the children, were all crying day and night while visiting one grave after another.She complains about her foesAnd his folks does she mourn,What a condition wherein patience unfoldedAnd patience did depart.So we mourn her and complainWith ...

Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər

Tərs, qara ləkəli və geniş ürəklər
İnsan Allah Təalaya qarşı mərifəti və tanımanı qəlbi ilə əldə edir. Bu, qəlbdir ki, Allahın varlığını dərk edir. Qəlb Allaha tərəf can atar və Onun yanında olanları kəşf etməyə çalışar. Qalan bədən üzvləri isə qəlbin xadimləridir və ona itaət edərlər.Nə zaman qəlb Allahdan qeyrisindən boş olar – o deməkdir ki, sağlam və Allahın bəyəndiyi və qəbul etdiyi qəlbdir. Əgər ...

Hәr kәsdә bu üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr

Hәr kәsdә bu üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr
Еy imаn gәtirәnlәr! Sәbir vә nаmаzlа Аllаhdаn kömәk dilәyin. Çünki Аllаh sәbir еdәnlәrlәdir.” (“Bәqәrә” surәsi, аyә: 153.)Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәsdә üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr:Qәzаvi-qәdәrә rаzı оlsа;Bәlаnın qаrşısındа sәbir еtsә;Çәtinlikdә vә аsudәlikdә duаnı tәrk ...

“Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?

“Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?
Salam. Bu ayənin təfsiri nədir: وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى‏ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمیعاBizim əlimizdə olan Quranın tərcümələrində “bu kitabın vasitəsi ilə dağların hərəkətə gətirilməsi” məsələsində mütərcimlərin ...