Azəri
Wednesday 10th of August 2022
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

İslam ölkələri birliyi

İslam ölkələri birliyi
Ümumiyyətlə, ölkələrin, toplumların birliyi dedikdə nə başa düşülür? Ölkələrin sərhədləri, xalqların mənəviyyatı, inancı və ənənələri dəyişdirilmədən onların birliyi mümkündürmü?Əlbəttə, ölkələrin və xalqların birliyi mümkündür. İslami baxımdan belə birliklərin yaradılması ictimai fikir, xalqların əqidə yaddaşı, yürütdükləri siyasət və iqtisadi amillər nəzərə alınmaqla ...

İnsanın 3 əməl dəftəri

İnsanın 3 əməl dəftəri
İmam Rza (ə) buyurur: “O zaman ki, Qiyamət günü olar, imanlı insan Allah dərgahında qərar tutar. Allah Özü onu hesaba çəkər. Əməllərini ona göstərər.O, ilk əməl dəftərinə nəzər salar ki, orada günahları qeydə alınmışdır və onu görən zaman rəngi dəyişər. Bədəninə titrətmə düşər.Sonra başqa əməl dəftərinə baxar ki, orada yaxşı əməlləri və ...

İçində zərrə qədər spirt olan maye içilməlidirmi? Su qatılmış spirt murdardırmı? Təbabətdə araqdan istifadə etmək olarmı?

 İçində zərrə qədər spirt olan maye içilməlidirmi? Su qatılmış spirt murdardırmı? Təbabətdə araqdan istifadə etmək olarmı?
Alkol və spirt iki növdür. 1- Sənaye, neft və petrokimiya yolu ilə alınan spirt, misal olaraq etanol spirti. Onun tərkibini C2H5OH təşkil edir. 2- Buxarlanma vasitəsi ilə qətrələrdən alınan spirt, misal üçün ağ spirt. Onun da tərkibini "C2H5OH" təşkil edir... İçində zərrə qədər spirt olan maye içilməlidirmi? Su qatılmış spirt murdardırmı? Təbabətdə araqdan istifadə etmək olarmı? Sual: Əssalamu ...

Ayətullah əl-uzma Safi Gülpayiqani Məşhəddə keçirilən “Sınmış inci” əzadarlıq mərasiminə yazı ünvanlayıb həmin yazının mətnini nəzərinizə çatdırır:

Ayətullah əl-uzma Safi Gülpayiqani Məşhəddə keçirilən “Sınmış inci” əzadarlıq mərasiminə yazı ünvanlayıb həmin yazının mətnini nəzərinizə çatdırır:
Fatimiyyə günlərində o Həzrətin (ə) ilahi şəxsiyyətinə ehtiram qoyumaq vacibdir. Ayətullah əl-uzma Safi Gülpayiqani Məşhəddə keçirilən "Sınmış inci" əzadarlıq mərasiminə yazı ünvanlayıb həmin yazının mətnini nəzərinizə çatdırır: Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, bu əzəmətli məclisdə iştirak edən və Fatimənin (ə) nurani qapısına xidmət ...

İNTİZARÇILARIN VƏZİFƏLƏRİ

İNTİZARÇILARIN VƏZİFƏLƏRİ
İNTİZARÇILARIN VƏZİFƏLƏRİ Din rəhbərləri və məsum imamların hədislərində və bəyanlarında zühurun intizarını çəkənlər üçün çoxlu vəzifələr bəyan edilmişdir ki, burada onların ən mühümlərini qeyd edirik: İmamı tanımaq İntizarçı şəxsin öz imamını tanımadan intizar yolunu qət etməsi qeyri-mümkündür. İntizar vadisində müqavimət göstərib səbirli olmaq məhz və`dəsi verilən rəhbər ...

"ZƏHZAH" HƏDİSİNİN ARAŞDIRILMASI

Qeyd olunan hədisdə Peyğəmbəri Əkrəmə (s) belə bir nisbət verilir ki, guya o Həzrət Əbu Talibi cəhənnəm atəşinin içindən, istinin nisbətən az olduğu yerə aparmış və beləliklə də əzabının yüngülləşməsinə səbəb olmuş, yaxud qiyamət günündə ona şəfaət arzu etmişdir   "ZƏHZAH" HƏDİSİNİN ARAŞDIRILMASI Bəzi yazıçılar zəif və əsassız ravilərə istinadla Peyğəmbərdən aşağıdakı ...

Sədəqə verməyin dünya və axirət faydaları

  Sədəqə verməyin dünya və axirət faydaları
İnfaq və sədəqədən qaçmaq, insanlara yardım etməkdən imtina etmək, paxıllıq insanı həqiqətdə həlakətə tərəf sürükləyər. İnsanı İlahi lütf və rəhmətdən məhrum edər. Allah Təala buyurur: “(Malınızı) Allah yolunda xərcləyin və (cihad yolunda xərcləməyi tərk etməklə və ya onu Allah yolundan başqa bir yerə sərf etməklə) özünüzü öz əlinizlə təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin ki, ...

QURAN TƏHRİF OLUNMAYIB

QURAN TƏHRİF OLUNMAYIB
  MÜƏLLİF:ŞEYX MƏHƏMMƏDCAVAD FAZİL LƏNKƏRANİTƏRCÜMƏ EDƏN:MAQSUD SAYILALLAHIN ADI İLƏÖN SÖZSonuncu Peyğəmbərin (s) əbədi möcüzəsini, əzəli və əbədi həqiqətlər dolu geniş süfrəni, yaradılışın ən böyük əmanətini, yəni Quranı (böyük bir məsuliyyət olaraq) öhdəsinə götürmək ləyaqətini verdiyi üçün uca Tanrıya minnətdaram. Həqiqətən, insan kəraməti, onun mütləq kəramət sahibi ...

Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır?

Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır?
Yəhudilərin sifətlərinin ən çox qeyd olunduğu Quran ayələri hansılardır? Onların yer üzündə böyük fəsad törədəcəyinə dəlalət edən ayələri bəyan edin. Qısa cavab Qurani-kərim yəhudilərin tarix, əxlaq, əqidə, sifət və xüsusiyyətlərini elə müfəssəl şəkildə bəyan etmişdir ki, digər ilahi dinlərdən heç birinin tarixini belə vəsf etməmişdir. Yəhudi məsələsinə bu səmavi ...

Nisa surəsinin 11 ayəsinin sonunun olan “Siz ata və övladlarınızın hansı birisinin sizin üçün faydalı olduqlarını bilmirsiniz.” cümləsinin mənası nədir?

Nisa surəsinin 11 ayəsinin sonunun olan “Siz ata və övladlarınızın hansı birisinin sizin üçün faydalı olduqlarını bilmirsiniz.” cümləsinin mənası nədir?
Nisa surəsinin 11- ci ayəsində buyurulur: «آباؤُکمْ وَ أَبْناؤُکمْ، لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَکمْ نَفْعاً» “Sizin ata və övladlarınızın hansı birinin sizin üçün faydalı olduqlarını bilmirsiniz”. Zəhmət olmasa bu cümlənin mənasını izah edin. Qısa cavab Nisa surəsinin 11- ci ayəsində birinci təbəqədə olanların irsinin ...

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir
Tövbə - əxlaqın ən mühüm mövzularından olub, ardınca misilsiz sayda xeyir və mənfəətlər gətirər. İnsanı əvvəl olduğu haldan daha yüksəkdə qərar verər. Allah Təala Quranda buyurur: “Bəndələrindən tövbələri qəbul edən, günahlardan keçən və etdiklərinizi bilən Odur”. (“Şura” 25). Allah təvvabinləri sevər.   Allah Təbarəkə və Təala ...

IMAM ӘLIYYӘN-NӘQI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM ӘLIYYӘN-NӘQI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Әli Ləqəbi: Hadi və Nəqi Künyəsi: Әbülhəsən Atası: Həzrət imam Məhəmməd Təqi (ə) Təvəllüdü: Hicri 214-cü il Imamlıq müddəti: 34 il Ömrü: 40 il Şəhadəti: 254-cü Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mötəz tərəfindən şəhid oldu. Məzarı: Iraq, Samirra şəhəri. TӘVӘLLÜDÜ Hadi ləqəbi ilə məşhur olan imam Әliyyən-Nəqi əleyhissalam 212-ci hicri-qəməri ilinin Zilhəccə ...

HӘZRӘT FATIMӘNIN ŞӘXSIYYӘTI

HӘZRӘT FATIMӘNIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Fatimə (s)Atasının adı: Məhəmməd (s)Anasının adı: Xədicə (s)Təvəllüdü: 20 Cəmadiyüs-sani, cümə günü, besətin 5-ci ili.Doğulduğu yer: MəkkəŞəhadət ili: Hicri 11-ci ilDəfn olunduğu yer: Məlum deyildir.TARIXDӘ QADINTarixə nəzər saldıqda görürük ki, qadından qədim xalqlarda bir əmtəə kimi istifadə olunur və əmtəə kimi də heyvanlarla ...

MALIK ƏŞTƏR–SƏRKƏRDƏLƏRIN SƏRKƏRDƏSI

MALIK ƏŞTƏR–SƏRKƏRDƏLƏRIN SƏRKƏRDƏSI
İmam Əli (əleyhissalam) bir qoşunu iki nəfərin Ziyad ibni Nəzr, və Şürəyh ibni Haninin sərkərdəliyi altında Müaviyə ordusu ilə vuruşmaqdan ötrü cəbhəyə yollayaraq onlara İslam ordusunun qorunması və düşmənin xəbərsiz olması haqda müxtəlif üsullar öyrətdi.Sonra Malik Əştəri onların ardınca göndərib əvvəldəki iki sərkərdəyə belə sifariş etdi.Malik İbni Haris ...

QURAN DÜNYANIN GENİŞLӘNMӘSİ HAQQINDA NӘ DEYİR?

QURAN DÜNYANIN GENİŞLӘNMӘSİ HAQQINDA NӘ DEYİR?
  Bir çox alim vә tәfsirçilәrin fikrincә Kainat daim genişlәnmәkdәdir. Kәһkәşanlar (aralarındakı mәsafәyə mütәnasib olaraq) bir-birindәn qarşılıqlı uzaqlaşmaqdadırlar. Bu mәsәlә ilә bağlı bәzi Quran ayəlәrinә istinad olunmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır: “Biz göyü qüdrətimizlə yaratdıq və Biz onu genişləndirməkdəyik”  . "Biz Allahınıq və Ona tərəf qayıdacağıq!"  “Bil ki, ...

Həzrət Əlinin (ə) son anlarında İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə) vəsiyyəti

Həzrət Əlinin (ə) son anlarında İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynə (ə) vəsiyyəti
"Sizə tövsiyə edirəm ki, təqvalı olub Allahdan qorxasınız, dünya sizin sorağınıza gəlsə də, siz dünyanın ardınca getməyəsiniz; dünyada əlinizdən çıxan bir şey üçün təəssüflənməyin, haqq söz deyin və (ilahi) əcr və savab üçün iş görün, zalımların düşməni və məzlumların dostu, himayəçisi olun." ***"Mən sizə və bütün övladlarıma, əhlimə və bu vəsiyyətnamənin çatacağı hər bir ...

Bu gün İmam Rzanın (ə) Şəhadətini il dönümüdür – İmam Rzanın (ə) Hikmətli Kəlamları

Bu gün İmam Rzanın (ə) Şəhadətini il dönümüdür – İmam Rzanın (ə) Hikmətli Kəlamları
Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, miladi tarixi ilə 12 Dekabr, 2015 Tarixə təsadüf edən Hicri Qəməri Təqvimi ilə 203 –cü il, Səfər ayının 30-u qəsibkar Əbbasilər sülaləsinin xəlifəsi Məmunun (Allah onun əzabın artıq etsin) bir-başa əli ilə Allahın yer üzündə təyin etdiyi Xəlifələrindən 8-cisi olan İmam Rzanın (əleyhi səlam) zəhərlərnərək Şəhid edilən ...

Güzgü

Güzgü
Güzgü haqqında bir neçə tövsiyə: Peyğəmbər (s) buyurur: Güzgüyə baxdığınız zaman Allah Taala sizə göz bəxş etdiyi üçün şükür edin. Mömin bacı-qardaşlarınızın görüşünə getdiyiniz zaman, güzgüyə baxın, saçınızı-saqqalınızı darayın.İmam Əlidən (ə) nəql olunmuş hədisdə deyilir : "Güzgüyə ...

QUR᾽ANIN UyĞUNLUQ E᾽CAZI

QUR᾽ANIN UyĞUNLUQ E᾽CAZI
QUR᾽ANIN UyĞUNLUQ E᾽CAZI Qur᾽anın bir neçə mö᾽cüzəvi xüsusiyyətləri haqda söhbət açdıq və bir qədər əvvəl, əql və fəlsəfi e᾽cazına da müxtəsər işarə etdik. Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz mövzu, Qur᾽anın həmahəng və uyğunluq e᾽cazıdır. Yə᾽ni, Qur᾽an ayələrində azacıq da olsun ixtilaf və tərtib baxımından nöqsan nəzərə çarpmayır. Hər bir normal insan əldə etdiyi ...

Qulun duası

Qulun duası
İmam Səccadın (ə) qulunun duasıƏbdülməlik Mərvan Mədinəyə nümayəndə göndərib rəbbani alim Səid ibn Müsəyyibin qızına elçi düşdü. Alim gələndə bildirdi ki, mənim padşaha veriləsi qızım yoxdur.Bir az keçmiş cənab Səid qızını həyat yoldaşını itirmiş və dünya malından cəmi iki dirhəmi olan tələbəsinə ərə verir. Həmin tələbə deyir: "Bu böyük insan qırx il idi ki, kimsənin evinə ...