Azəri
Sunday 1st of August 2021
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

İmamların elmi qaynaqları

İmamların elmi qaynaqları
Məsum İmamların elmi barədə diqqəti cəlb edən mühüm məsələlərdən biri onların elmi mənbələridir. Onlar öz elmlərini adi qayda ilə öyrənməmişlər. Onlar Quranın təbirincə desək, “lədunni elmə” (Allah tərəfindən verilmiş elmə) sahibdirlər. Elə bu səbəbdən də onların ixtiyarında qoyulan elmi qaynaqlar onları sair insanlardan ayıraraq fərqləndirir. Onlar aşağıda deyiləcək qaynaqlarla əldə ...

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası
İmam Hüseynİmam Hüseynin dünyaya gəlməsi.Fatimə əleyhəs-səlam: «Hüseyni (ə) dünyaya gətirdikdən sonra Allahın Peyğəmbəri(s) yanıma gəldi. Uşağı sarı parçaya bükülmüş halda o Həzrətə verdim. Peyğəmbər sarı parçanı açıb kənara atdı və ağ parça götürüb Hüseyni ona bükdü. Sonra buyurdu:«Tut ey Fatimə, o, imam və imam oğludur! O onun nəslindən dünyaya gələcək doqquz imamın atasıdır ...

10 HƏDIS (10)

10 HƏDIS (10)
10 HƏDIS (10) * * * Hədis 91: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qonşusu ac ikən özü tox yatan kəs mənə iman gətirməmişdir.” * * * Hədis 92: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qiyamət günü mö`minin əməl tərəzisinə xoş xasiyyətdən də üstün olan bir şey qoyulmayacaqdır.” * * * Hədis 93: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Həqiqətən, xoşxasiyyətli şəxs üçün oruc tutub gecəni oyaq qalan ...

Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)

Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)
 Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)Həzrətin adı Məhəmməd, məşhur künyəsi Əba Cəfər Sani və İbnur-Rza, məşhur ləqəbi isə Cavad və Təqidir. O həzrət cəmisi 25 il yaşamışdır. Əhli-beyt arasında Fatimədən sonra İmam Cavad (ə) ən az ömür sürənlərdəndir. İmamın atası həzrət Rza (ə) anası isə Xeyzərindir.Hicrətin 195-ci ilində, rəcəb ayının 10-da, cümə gecəsində Mədinədə ...

QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN

QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
Qurani-Kərim qeybəti insana zidd əməl sayır və onu şəxsin öz ölmüş qardaşının ətini yediyi kimi tanıtdırır. Məlumdur ki, “insan ətini yemək”, özü də həmin surətdə insandan baş verə biləcək ən pis əməldir. Quranda bu ibarə yalnız qeybət barəsində işlənir. Bu bənzətmənin səbəbi də aydındır. Çünki İslam nöqteyi-nəzərindən müsəlman qardaşın ...

ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ

ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ
5. ŞİӘ SÖZÜNÜN MӘ᾿NASI VӘ YARANMA TARİXİ Şiə sözünün mə᾿nası lüğət kitablarında tabe, ardıcıl kimi göstərilmişdir. Әrəb dilində «şiətur-rəcul» sözü deyildikdə, o kişinin arxasıyca gedən, ona tabe olan mə᾿nası nəzərdə tutulur. Məşhur Әhli-sünnə lüğət və ədəbiyyatçıları Firuzabadi «Qamusul-lüğət» və İbni-Әsir «Nihayətul-lüğət» kitabında şiə sözünün mə᾿nası ...

İslam yaxınlığın zaman və məkanı üçün xüsusi şəraiti təyin edibdirmi?

İslam yaxınlığın zaman və məkanı üçün xüsusi şəraiti təyin edibdirmi?
İslamda yataqda yaxınlıq etməyə xüsusi təkid olubdurmu? İslamda yaxınlığın forması və necə edilməsi barəsində göstərişlər varmı? Mümkünsə, fəqihlərin nəzərlərindən əlavə bu haqda olan rəvayətləridə açıqlayın. (Təqlid Mərcəyim: Sistanı)Qısa cavabİslam insan həyatının bütün sahələri üçün o cümlədən yaxınlıq barəsində qaydalar tənzimləyibdir ki, bu qaydalara riayət etmək, ər və ...

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: Əmr ibni Übeyd İmam Sadiq (əleyhissalamın) hüzuruna gəlib salam verdi və bu ayəni oxudu: «Yaxşı insanlar böyük günahlardan və çirkin əməllərdən qorunmalıdırlar». Sonra sükut edib ayənin davamını oxumadı. İmam ona buyurdu: Nə üçün sükut etdin?O dedi: Quranda bu günahların sayını bilmək istəyirəm.İmam ...

İslam dinində Qədir Xum bayramının həqiqəti

İslam dinində Qədir Xum bayramının həqiqəti
Allah dinin qoruyucuları, həmişə İlahi şüarların əbədiləşdirilməsi üçün çalışmışlar. Allah-təala Qurani kərimdə, "Həc" surəsinin 32-ci ayəsində buyurur: "...Hər kəs Allahın mərasiminə hörmət etsə, şübhəsiz ki, bu (hörmət), qəlblərin təqvasından hasil olur."Cəmiyyətimizdə mədəni və mənəvi əlamətdar hadisələrin xatırladılmasına daim ehtiyac var. Allahın Rəsulu (s), bu sahədə hamıdan ...

Allahın bəzi bəndələrini unutması anlamı nə mənadadir?

Allahın bəzi bəndələrini unutması anlamı nə mənadadir?
Bir çox ayələrə istinadən Allah-Taala dünya və axirətdə bəzi bəndələrini unudacaqdır. Görəsən Allah-Taalada da unutqanlıq mümkündürmü? Qısa cavab Allah-Taala Qurani-kərimdə dörd dəfə bəndələrin unutqanlığını özünə nisbət vermişdir. Beləki, bir ayədə deyilir: "Bugün onları unudacağıq necə ki, onlar belə bir günün gəlişini unutmuşdular". Bu və bu kimi ayələr Allahın axirətdə (hətta ...

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran
Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər...Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:Mömin sınmırMöminnin hekayəti küləyin yolu üstündə duran sünbülə bənzəyir. Gah yıxılır, gah durur (Mömin dövranın fitnələri nəticəsində titrəyib büdrəyir, lakin sınmır; yenidən hərəkət edir).Möminin dostluğuMöminlər dostluq və mehribanlıqda bədənin ...

QURANA GÖRƏ DÜNYANIN SONU NƏ ZAMAN VƏ NECƏ BAŞ VERƏCƏK?

QURANA GÖRƏ DÜNYANIN SONU NƏ ZAMAN VƏ NECƏ BAŞ VERƏCƏK?
    Quran Qiyaməti dünyanın sonu, yeni bir dünyanın başlanğıcı hesab edir. Bu səmavi kitab bir çox ayələrdə Qiyamət öncəsi baş verəcək hadisələrdən söhbət açır ki, bunların bəziləri Qiyamətin nişanələrindən hesab olunur. Quran şərhçiləri və astronomlar mövcud Kainatın sonu ilə bağlı ayələri bir neçə qismə ayırırlar: a) Günəş və ulduzların sönükməsinə işarə vuran ayələr; ...

QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN

QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN
QUR᾽AN — QUR᾽AN VƏ HƏDİS BAXIMINDAN Söhbət Qur᾽anın fəzilətindən düşsə, yaxşı olar ki, bu barədə danışmaq istəyən şəxs özünü onun əzəməti qarşısında kiçik saysın, onun dərin mə᾽nalarını dərk etməkdə aciz olduğunu e᾽tiraf etsin. Bəlkə də belə bir səmimi e᾽tiraf Qur᾽an barəsində nə isə deməkdən daha münasib olardı?! İnsan müvəqqəti, (əql və qüdrət baxımından) məhdud ...

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır
İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur.Deyerler.org: İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. “Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. ...

Peyğəmbərin heç vaxt dilinə gətirmədiyi adi söz

Peyğəmbərin heç vaxt dilinə gətirmədiyi adi söz
İmam Səccad (ə) buyurur ki, “Xoşagəlməz” qəza-qədərə razı olmaq yəqinin ən yüksək rütbələrindəndir."Hədisin izahı üçün ilk növbədə qəza-qədər işarə etmək lazımdır: Qəza və qədər Allahın yer üzündə öncədən bilib nəzərdə tutduğu müqəddərata deyilir. Sonsuz elmə malik olan Allah insanların seçiminin nədən ibarət olacağını ...

İslamda "pak göz"ün dəyəri

İslamda "pak göz"ün dəyəri
“Gözdən daha nankoru yoxdur. İstədiyini verməyin ki, sizi Allahın zikrindən uzaqlaşdırar.”İslam tərbiyə məktəbində insanın paklığı böyük dəyər sayılır. İffətsizlik, əxlaqsızlıq, cinsi pozğunluq bu məktəbdə məhkum edilir. Bu məktəbdə cinsi meyllər, azğın nəfs istəkləri ilk addımda göstərişlər, tövsiyələrlə doğru yola yönəldilir. Müsəlmanlar ...

Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar

Dünya nemətlərinə qərq olmaq insana Allahı unutdurar
Rifaha və dünyaya qərq olmaq Allahı unutmağa səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) ən az həddə bu dünyadan istifadə etmişdir və ona meyil göstərməmişdir.Allahın nemətlərindən istifadə edərkən həddi aşmaq və israf etmək haramdır. İmam Kazıma (ə) sual verirlər ki, on köynəyə malik olmaq israfdırmı? İmam (ə) cavab verir: “Xeyr. Əksinə daha çox köynəyə malik olmaq səbəb ...

İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə niyə sülh müqaviləsi bağladı?

İmam Həsən (ə) Müaviyyə (lən) ilə niyə sülh müqaviləsi bağladı?
İmam Həsənin (ə) Müaviyyə (lən) ilə sülh müqaviləsi bağlamasına bəzi müsəlmanlar etiraz edir, bu əməli İmama (ə) yaraşdırmırdılar. Halbuki, əgər Peyğəmbərin (s) hökumətinə nəzər salsaq, görərik ki, bir çox zamanlarda o Həzrət (s) də kafirlərlə müqavilə bağlamağa üstünlük vermiş və bunu müsəlmanların xeyirinə hesab etmişdir. Bu ...

Din və nikah

Din və nikah
Peyğəmbər (s) buyurur: «Haqqın rəhməti dörd yerdə insana tərəf üz tutur:Yağış yağarkən, övlad məhəbbətlə atanın üzünə baxarkən, Kəbə evinin qapısı açılarkən və iki nəfərin bir-biri ilə ailə qurub yeni həyata qədəm qoyduqları zaman»;«Ailə qurun, (subay) gənc qız və oğlanlarınızı evləndirin. Müsəlmanın xoşbəxtlik nişanələrindən biri budur ...

MÜT᾽Ə HƏDİSİNİN TƏHRİFİ

MÜT᾽Ə HƏDİSİNİN TƏHRİFİ
MÜT᾽Ə HƏDİSİNİN TƏHRİFİ Müt᾽ə hədisi Peyğəmbərdən (s), İbni Məs᾽ud tərəfindən bu məzmunda nəql olunmuşdur. Döyüşlərdən birində Peyğəmbərin (s) yanında idik. Qadınlarımız bizimlə olmadığı üçün Peyğəmbərin (s) yanına gəlib dedik: Ya Rəsuləllah! İcazə verirsinizmi özümüzü axta edək? O bunu bizə qadağan edib ətraf məntəqələrdəki dul qadınlara mehriyyə olaraq paltar verərək ...