Azəri
Saturday 4th of July 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar

Şeytanın (lən) ən çox istifadə etdiyi anlar
nsan həyatında bəzən elə şəraitlər yaranır ki, şeytan ondan silah kimi istifadə edir. İnsanın qatı düşməni hər an hazırlıqlıdır və öz nalayiq əməllərini hər an həyata keçirməyə cəhd edər. Ona görə də insan gərək hər an bu təhlükənin gələcəyini gözləsin. (Tebyan)Biz gərək şeytanın ən çox istifadə etdiyi zaman və məkanları tanıyaq ki, onunla mübarizə ...

ÜÇ GÖY MƏSCID

ÜÇ GÖY MƏSCID
ÜÇ GÖY MƏSCIDAllahın adı iləBakıdakı "Göy məscid" çoxlarımıza tanışdır. Lakin bu adla adlandırılan məscid yalnız bizim "Göy məscid" kimi tanıdığımız Əjcərbəy məscidi deyil. Bakı ilə yanaşı Təbriz və İrəvan şəhərində də məhz "Göy məscid"adı ilə məşhur olan tarixi memarlıq incilərindən sayılan ibadət ocaqlarımız vardır.Bakıda "Göy məscid"kimi ...

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
 GÜNAHKARLARLA YOLDAŞLIĞIN MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR1. İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: “Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: “Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: “Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin. O ilğım kimidir, uzağı yaxın, yaxını uzaq ...

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı

Yахşı söz vә ruzinin аrtmаsı
 Mömin insаn sаkit qаlаrsа, оnun üçün yахşı әmәl yаzılаrPеyğәmbәr (s) buyurub:طِيبُ الْكَلَامِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ“Gözәl dаnışıq ruzini аrtırаr.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 73, sәh. 318.)مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ“Аllаh dilini qоruyаn şәхsin еyblәrini ...

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?

Allah insanın ibadətinə möhtacdırmı?
Belə olmasaydı, nə üçün Allah elçilər göndərməli idi?Cavab: Əgər imkanlı bir şəxs möhtac bir insana kömək etmək istəyirsə və bu köməyi çatdırmaq üçün vasitə seçirsə, onu möhtac hesab etmək olmaz.Biz insanlar Allahın hidayətinə, yəni bizi doğru yola yönəltməsinə möhtacıq. Bu hidayət peyğəmbərlər vasitəsi ilə həyata ...

İlahi qorxu

İlahi qorxu
Tәbliğә аid mövzulаrdаn biri dә Qurаn аyәsinin buyurduğudur:“Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdib, оndаn qоrхаnlаr Аllаhdаn bаşqа kimsәdәn qоrхmаzlаr”. Bu, din vә mәzhәb tәbliğаtçılаrının üzәrinә аğır mәsuliyyәt qоyаn аyәlәrdәndir: Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdәnlәr vә ilаhi pеyğаmlаrı хаlqа yеtirәnlәrdә iki хüsusiyyәt ...

Qiyamət günü hansı nemət haqqında soruşulacaq?

Qiyamət günü hansı nemət haqqında soruşulacaq?
Hənnan bin Südeyr deyir: Atam mənə dede: Cəfər ibn Məhəmməd ələyhis-salamın yanında idim. Mənə bir yemək verdi ki, heç bir vaxt onun kimi bir yemək yeməmişdim. Sonra mənə buyurdu: “Ey Südeyr, bizim yeməyimiz necə idi?Ərz etdim: Atam-anam qurbanın olsun, ey Allah peyğəmbərinin övladı! İnidyədək elə bir yemək yeməmişdim və bir də elə bir yemək yeyəcəyimi güman etmirəm. ...

Namazın tərcüməsi

Namazın tərcüməsi
1.«Həmd» surəsinin tərcüməsi:«Bismillahir-rəhmanir-rəhim».Bismillah: – Başlayıram Allahın adı ilə ki, bütün kəmallara sahib olan və hər nöqsandan pakdır.Ərrəhman: – Rəhməti genişdir, sonsuzdur.Ərrəhim: – Rəhməti zati, əzəli və əbədidir.Əlhəmdu lillahi rəbbil aləmin: – Tə`rif, bütün yaranmışlara pərvəriş verən Allaha ...

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə
Əgər gözəl əxlaq sahibi olmaq istəyirsənsə, haramlardan uzaq ol1. Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mən gözəl əxlaqları kamala yetirmək üçün məbus olmuşam”. (“Məkarimul-əxlaq”, s. 8)2. İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Sizə, əxlaqi kəramətləri kəsb etməyi tövsiyə edirəm. Çünki onlar yüksəliş və başıucalığın mənşəyidir. ...

Əxlaq aynası

Əxlaq aynası
XALQA ZÜLMXalqa zülm etmək çox çirkin, ağır və şeytani bir işdir. İnsan yol verdiyi ən kiçik zülmə görə qiyamət günü hesab verəsidir. «Ənbiya» surəsinin 47-ci ayəsində oxuyuruq: «Əgər sizin əməliniz xardal dənəsi ağırlıqda olsa belə ölçü üçün qiyamət səhnəsinə gətiriləcək və biz hesab ...

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?
İslam dinində məhəbbətin uca məqamı vardır və yaxşı olar ki, yaxşı insanların sevgisini ürəyimizə buraxaq.Çünki o şeyə ki, məhəbbət göstəririk, zaman keçdikcə ona yaxınlaşır və ülfət qururuq.Əlbəttə sevginin və məhəbbətin ən uca forması – İlahi məhəbbətdir. Allahla ülfət bağlamaqda elə ləzzətlər gizlənmişdir ki, heç bir şey onunla bərabər ola ...

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI
DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSICo”dət ibni Hubəyrə Məxzuni Əli (əleyhis-salam)-ın bacısı oğlu, onun da anası Ümmü Hani idi. İmam Əli (əleyhissalam) hadisə-lərdən birində ondan məsciddə camaat qarşı-sında çıxış etməsini istədi. O, minbərə qalxdı, amma danışa bilmədi və sakit dayandıqdan sonra aşağı endi. Bu zaman İmam minbərə çıxıb edib ...

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ
İbni Mülcəm o daş ürəkli və özünü müqəddəs kimi göstərən qatil 40-cı hicri ilində ramazan ayının 19-da səhər vaxtı məsciddə namaz qılarkən Əli (əleyhissalam)-ın başına zərbət endirdi. Əli (əleyhissalam)-ın yarılmış başından axan qan məscidin mehrabını Həzrətin al qanına qərq etdi. İmamı mənzilə apardılar.Əli (əleyhissalam) şəhadət səfəri və dost ...

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri

Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri
 “Həqiqətən, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara yetişməz”.Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.Namaz qlmamaq insanın ...

ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI

ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI
ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYIHələ çoxdan bu fikirdə olanlar Peyğəmbərin (s)”لا تجتمع امّتى على الخطا “ (Ümmətim səhv işdə bir nəzərə gəlməzlər) sözünü özləri üçün dəlil gətirmişlər. Bu rəvayətin sənədinin düz olub-olmamasını araşdırmazdan öncə bu cümlənin mənası bu deyildir ki, heç bir ...

İslam və sevinc

İslam və sevinc
Mömin bir şəxsi sevindirən Əhli-beyti sevindirir, Əhli-beyti sevindirən isə Allahın Rəsulunu şad edir.Mömini sevindirməkMötəbər dini mənbələrdə bildirilir ki, mömini sevindirmək böyük ibadətdir. Allah yanında ən sevimli ibadətlərdən biri insanın öz mömin qardaşını sevindirməsidir. İmam Baqir (ə) buyurur: «Allah yanında ən sevimli ibadət möminin qəlbini ...

Allahı necə vəsf edək?

Allahı necə vəsf edək?
Biz insanlar maddi və fiziki varlıq olduğumuz üçün vəsfimiz də maddidir. Metafizika aləmindən biliklərimiz az və məhduddur. Biz, Tanrı ilə ünsiyyət qurmaq istəyir və onu ləms etməyə can atırıq. Bu yolda hisslərimiz və müşahidələrimizdən yardım alırıq. Onların tanıtımı isə məhduddur. Buna görə bəzən Allahı da məhdud bir obyekdə, müəyyən bir məkanda və müəyyən ...

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın)”. (“Bəqərə” 43).“De: «Rəbbim ədalətə əmr etmişdir. Və «üzünüzü və diqqətinizi hər səcdə və namazda, hər namaz vaxtı və hər bir məsciddə (Allaha) yönəldin və din və itaəti yalnız Onun üçün xalisləşdirərək Onu ...

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?

Namazdan əldə etdiyimiz nədir?
Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə..., bu və oxşar məsələlər haqda hədislər.İslaminSesi.info - Zürarə İmam Baqirdən (ə) belə nəql edir: “Namaz qılanda hüzuri-qəlblə və diqqətlə qıl! Çünki sənin namazdan nəsibin – təkcə ona olan diqqətin qədərdir. Heç vaxt namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ...

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ
slam dininə əsasən, çirkin və haram işlə rastlaşarkən həmin işin davamına mane olmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Bu zərurət yalnız qeybətə aid deyil, mövzumuz qeybət olduğundan, bu zəmində də söz açmağı lazım gördük. Qeyd etmək lazımdır ki, kiminsə qeybətinin olunmasına mane olmaqla bərabər, qeybəti olunan şəxsin müdafiəsi də lazımdır. Bu məzmunda nəql ...