Azəri
Wednesday 3rd of June 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA

ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
Əmr As ibni Vailin oğlu və Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləmin besətinin əvvəllərində bir dəstə adamla onu ələ salan və o Həzrəti “Əbtər (sonsuz) adlandıranlardandır. Hiyləgər Əmr As dönük yola və günaha qərq idi. Müaviyə onu özünün xüsusi müşaviri təyin edib onun alçaq hiylələrindən Əli (əleyhissalam)-ın əleyhinə istifadə edirdi. ...

ƏDALƏT

ƏDALƏT
ƏDALƏTİN NÖVLƏRİİlahi ədaləti iki hissəyə bölmək olar:1-Təkvini ədalət;2-Təşri'i ədalət;Təkvini ədalətdən məqsəd, kainatda ilahi ədalətin hökm sürməsi və ədalətin bütün varlıqlar arasında hakim olmasıdır.Təkvini ədalətin isbatı üçün kainatda olan nizam-intizam, həmçinin ədalət üzündən yaranmış varlıqların vücudunu müşahidə ...

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ

QEYBƏTƏ MANE OLMAQ
slam dininə əsasən, çirkin və haram işlə rastlaşarkən həmin işin davamına mane olmaq hər bir müsəlmanın borcudur. Bu zərurət yalnız qeybətə aid deyil, mövzumuz qeybət olduğundan, bu zəmində də söz açmağı lazım gördük. Qeyd etmək lazımdır ki, kiminsə qeybətinin olunmasına mane olmaqla bərabər, qeybəti olunan şəxsin müdafiəsi də lazımdır. Bu məzmunda nəql ...

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz

Namazı yorğun, yuxulu və tələsərək qılmaq olmaz
İmam Həsən (ə) buyurur: “Nə zaman namaza dayanmaq istəsən yorğun, yuxulu və tələsərək dayanma. Əksinə, namazı hüzurla və vüqarla yerinə yetir”.İmam Əli (ə) namaz səcdəsini tələsik yerinə yetirən kişiyə buyurur: “Nə qədər vaxtdır ki, belə namaz qılırsan?”. Kişi cavab verir ki, filan qədər vaxtdır. Həzrət (ə) buyurur: “Sənin kimi insan Allah yanında qarğaya ...

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə

Gözəl əxlaq 10 rəvayətdə
Əgər gözəl əxlaq sahibi olmaq istəyirsənsə, haramlardan uzaq ol1. Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mən gözəl əxlaqları kamala yetirmək üçün məbus olmuşam”. (“Məkarimul-əxlaq”, s. 8)2. İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Sizə, əxlaqi kəramətləri kəsb etməyi tövsiyə edirəm. Çünki onlar yüksəliş və başıucalığın mənşəyidir. ...

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."

Savabını bilsəydilər onu yerinə yetirmək üçün püşk atardılar..."
Namaz qılın, zəkat verin və rüku edənlərlə birlikdə rüku edin (namaz qılanlarla birgə namaz qılın)”. (“Bəqərə” 43).“De: «Rəbbim ədalətə əmr etmişdir. Və «üzünüzü və diqqətinizi hər səcdə və namazda, hər namaz vaxtı və hər bir məsciddə (Allaha) yönəldin və din və itaəti yalnız Onun üçün xalisləşdirərək Onu ...

Tövbə haqqında

Tövbə haqqında
İnsanın dili və ya əməli üzündən başqasının zərəri ilə nəticələnən günahTövbə üç şəkildə həyata keçir:1. Keçmiş zamanla müqayisədə tövbə;2. İndiki zamanla müqayisədə tövbə;3. Gələcək zamanla müqayisədə tövbə;Keçmiş zamanla müqayisədə tövbəKeçmiş zamana nisbətdə tövbə iki qisimdir:1. Keçmişdə ...

İlahi qorxu

İlahi qorxu
Tәbliğә аid mövzulаrdаn biri dә Qurаn аyәsinin buyurduğudur:“Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdib, оndаn qоrхаnlаr Аllаhdаn bаşqа kimsәdәn qоrхmаzlаr”. Bu, din vә mәzhәb tәbliğаtçılаrının üzәrinә аğır mәsuliyyәt qоyаn аyәlәrdәndir: Аllаhın risаlәtlәrini tәbliğ еdәnlәr vә ilаhi pеyğаmlаrı хаlqа yеtirәnlәrdә iki хüsusiyyәt ...

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü

Nizam-intizam və vaxt bölgüsü
İşin inkişafında əsas rol oynayan məsələlərdən biri də nizam-intizamdır. Sözsüz ki, hər işə müəyyən edilmiş bir vaxt təyin olunmazsa, ntizam yaratmaq olmaz. Bizim dünyamız maddi və ötəri dünyadır. Ömrümüz qısa və məhduddur. Belə bir məhdudlaşdırılmış ömürlə bütün istəklərə çatmaq qeyri-mümkündür.Əslində, ...

Əxlaq aynası

Əxlaq aynası
XALQA ZÜLMXalqa zülm etmək çox çirkin, ağır və şeytani bir işdir. İnsan yol verdiyi ən kiçik zülmə görə qiyamət günü hesab verəsidir. «Ənbiya» surəsinin 47-ci ayəsində oxuyuruq: «Əgər sizin əməliniz xardal dənəsi ağırlıqda olsa belə ölçü üçün qiyamət səhnəsinə gətiriləcək və biz hesab ...

Qiyamət günü hansı nemət haqqında soruşulacaq?

Qiyamət günü hansı nemət haqqında soruşulacaq?
Hənnan bin Südeyr deyir: Atam mənə dede: Cəfər ibn Məhəmməd ələyhis-salamın yanında idim. Mənə bir yemək verdi ki, heç bir vaxt onun kimi bir yemək yeməmişdim. Sonra mənə buyurdu: “Ey Südeyr, bizim yeməyimiz necə idi?Ərz etdim: Atam-anam qurbanın olsun, ey Allah peyğəmbərinin övladı! İnidyədək elə bir yemək yeməmişdim və bir də elə bir yemək yeyəcəyimi güman etmirəm. ...

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?

Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?
İslam dinində məhəbbətin uca məqamı vardır və yaxşı olar ki, yaxşı insanların sevgisini ürəyimizə buraxaq.Çünki o şeyə ki, məhəbbət göstəririk, zaman keçdikcə ona yaxınlaşır və ülfət qururuq.Əlbəttə sevginin və məhəbbətin ən uca forması – İlahi məhəbbətdir. Allahla ülfət bağlamaqda elə ləzzətlər gizlənmişdir ki, heç bir şey onunla bərabər ola ...

Günahın iqtisadi amilləri

Günahın iqtisadi amilləri
İslamda sərvət, müəyyən mənada günaha zəmin yaradan amil kimi hesab olunur Bəzi hallarda iqtisadi məsələlər günahın yaranmasına səbəb olur. Günahın iqtisadi amilləri iki qismdir:1. Mal-dövlət.2. Yoxsulluq.Bəzi vaxtlar insan pulsuzluq üzündən tüğyan edir. Bəzən isə mal-dövlət insanı yoldan azdırır. Lakin burada bir mətləbə diqqət yetirmək lazımdır. O budur ki, ...

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ

ŞƏHADƏT YATAĞINDA MEHRAB ŞƏHIDINDƏN BIR NEÇƏ SÖZ
İbni Mülcəm o daş ürəkli və özünü müqəddəs kimi göstərən qatil 40-cı hicri ilində ramazan ayının 19-da səhər vaxtı məsciddə namaz qılarkən Əli (əleyhissalam)-ın başına zərbət endirdi. Əli (əleyhissalam)-ın yarılmış başından axan qan məscidin mehrabını Həzrətin al qanına qərq etdi. İmamı mənzilə apardılar.Əli (əleyhissalam) şəhadət səfəri və dost ...

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ VƏ ONUN BİR ELM KİMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mədəniyyətin ümumbəşəri məna və məzmununu tədqiq edən,onun cəmiyyətin bütün sahələrində yerini və rolunu göstərən mədəniyyətşünaslıq ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” ...

İSLAM DİNİ VƏ ƏQL

İSLAM DİNİ VƏ ƏQL
İslam dini və Əql Allahın adı ilə Bəli 1500 il bundan əvvəl bütün dünyanın yarım vəhşi halında yaşadığı bir vaxtda İslam dini öz yaranışı ilə elmin yollarını işıqlandırdı. Hələ İslamın ilk günlərindən İslam Peyğəmbəri (s) müharibələrdə əsir alınmış savadlı şəxsləri müsəlmanlara yazıb-oxumağı öyrətmək müqabilində azad edir. Belə ki, hələ 8-ci ...

VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR?

VACİB VƏ VACİBDƏN DAHA VACİB NƏDİR?
Bir nəfər Əli (ə)-ın yаnınа gəlib dedi: – Yetмiş fərsənglik yоldаn burа gəlмişəм ki, səndən yeddi suаl sоruşам:1-Аsiмаnlаrdаn dа böyük оlаn nədir?2-Yerdən də geniş оlаn nədir?3-Yetiм uşаqdаn dа bаcаrıqsız оlаn nədir?4-Оddаn dа çоx yаndırаn nədir?5-Şаxtаdаn dа də sоyuq оlаn nədir?6-Dəryаdаn dа dаhа çоx ehtiyаcsız оlаn ...

Əzab qorxusu

Əzab qorxusu

Zərrə” qədər pislik, yaxud yaxşılıq edən axirətdə qarşılığını alacaq.
İmam Əli (ə) buyurub:
“Əzabdan qorxan günahdan çəkinər”

“Qürər əl-hikəm”, c. 9, səh. 335.

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?
Möminin ən yaxşı sifətlərindən biri - Allah qorxusudur. Allah qorxusu bütün əxlaq fəzilətlərinin mənbəyi ola bilər. Həmçinin Allah qorxusunun olmaması insanı əxlaq rəzilliklərinə düçar edər. O bəndə ki, Məbdə və məada inam bəsləmir, Allahdan və axirət əzabından qorxmur, bütün İlahi əmrlərə qarşı çıxar və dünyaya bağlanar. Bütün insani ...

Allahı necə vəsf edək?

Allahı necə vəsf edək?
Biz insanlar maddi və fiziki varlıq olduğumuz üçün vəsfimiz də maddidir. Metafizika aləmindən biliklərimiz az və məhduddur. Biz, Tanrı ilə ünsiyyət qurmaq istəyir və onu ləms etməyə can atırıq. Bu yolda hisslərimiz və müşahidələrimizdən yardım alırıq. Onların tanıtımı isə məhduddur. Buna görə bəzən Allahı da məhdud bir obyekdə, müəyyən bir məkanda və müəyyən ...