Azəri
Wednesday 3rd of June 2020
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
GÜNAHKARLARLA YOLDAŞLIĞIN MƏZƏMMƏTİ HAQQINDA RƏVAYƏTLƏR1. İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: “Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: “Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: “Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin. O ilğım kimidir, uzağı yaxın, yaxını uzaq göstərər. Fasiqlə yoldaşlıqdan çəkin. O səni ...

Din və nikah

Din və nikah
SƏADƏTLİ FİTR BAYRAMINIZ MÜBARƏK OLSUN !˃˃    Peyğəmbər (s) buyurur: «Haqqın rəhməti dörd yerdə insana tərəf üz tutur: Yağış yağarkən, övlad məhəbbətlə atanın üzünə baxarkən, Kəbə evinin qapısı açılarkən və iki nəfərin bir-biri ilə ailə qurub yeni həyata qədəm qoyduqları zaman»; «Ailə qurun, (subay) gənc qız və oğlanlarınızı evləndirin. Müsəlmanın xoşbəxtlik ...

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət

Şükür - ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət
Şükür - Allahın verdiyi nemətlərə görə təşəkkürün bir növüdür. Belə bu təşəkkür dil, ürək və əməldə büruzə verir. Ürəkdə təvazökarlıq, dildə təsbih və əməldə itaət kimi özünü göstərir. Bəzi alimlər buyurur ki, əgər neməti təsəvvür etsən və bilsən ki, Allah tərəfindəndir, bunun özü də bir növ şükürdür. Belə ki, Həzrət Davud (ə) buyurur: “Allahım, Sənə necə şükür ...

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir

Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir
Şükrün mərhələsi vardır. Bəzən dillə olur və bəzən də əməllə. Həqiqi şükür odur ki, Allahın nemətlərini O, təyin etidyi yerdə xərcləyəsən. “Ey iman gətirənlər, ruziniz etdiyimiz pak şeylərdən yeyin (yer üzündə sizin üçün yaratdığımız və pak olan şeylərin hamısından bəhrələnin) və əgər yalnız Allaha ibadət edirsinizsə, Ona şükür edin (çünki şükürsüz ibadət kamil deyildir)”. ...

İslamda "pak göz"ün dəyəri

İslamda "pak göz"ün dəyəri
“Gözdən daha nankoru yoxdur. İstədiyini verməyin ki, sizi Allahın zikrindən uzaqlaşdırar.” İslam tərbiyə məktəbində insanın paklığı böyük dəyər sayılır. İffətsizlik, əxlaqsızlıq, cinsi pozğunluq bu məktəbdə məhkum edilir. Bu məktəbdə cinsi meyllər, azğın nəfs istəkləri ilk addımda göstərişlər, tövsiyələrlə doğru yola yönəldilir. Müsəlmanlar paklığa, iffətə çağrılır. Sonra ...

Tövbə haqqında

Tövbə haqqında
İnsanın dili və ya əməli üzündən başqasının zərəri ilə nəticələnən günah Tövbə üç şəkildə həyata keçir: 1. Keçmiş zamanla müqayisədə tövbə;2. İndiki zamanla müqayisədə tövbə;3. Gələcək zamanla müqayisədə tövbə;Keçmiş zamanla müqayisədə tövbəKeçmiş zamana nisbətdə tövbə iki qisimdir:1. Keçmişdə gördüyü günaha görə insanın həddən artıq peşmançılıq və təəssüf hissi ...

İmamlar Allahın əmrinə tabedir !

İmamlar Allahın əmrinə tabedir !
Səffar deyir: Bir gün İmam Baqirin (əleyhis-salam) səhabələri onun hüzurunda oturmuşdular. Həzrət buyurdu: Təəccüb edirəm o kəslərə ki, bizim vilayətimizi (rəhbərlik haqqımızı) qəbul və bizi İmam hesab edirlər, bizə itaət etməyi Allaha itaət etmək kimi özlərinə vacib etmişlər, lakin öz əməllərində süstlük etməklə bizim məqamımızı alçaldırlar, bizim məqamımızı bilib tanıyanlara, bizim ...

Bu hədisi yanınızda saxlayıb, arabir oxuyun

Bu hədisi yanınızda saxlayıb, arabir oxuyun
Yaşı doxsan beşi ötmüş mərhum Envan Bəsri deyir: Neçə illər Malik ibn Ənəsin yanına gedib ondan hədis öyrənirdim. İmam Sadiq (ə) Mədinəyə gələndə onun görüşünə gedib nəsə eşitmək istədim. İmam buyurdu ki, onun vaxtı məhduddur və əvvəlki kimi Malikin yanına getdim!. Çox pərişan oldum. Allaha dua etdim ki, İmamın qəlbində mənə qarşı məhəbbət yaratsın. Qəlbim İmama bağlandığından ...

Allah insanı niyə yaratmışdır?

Allah insanı niyə yaratmışdır?
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Varlığımızın dəyəri behiştdən başqası deyildir. Ona görə də onu ondan azına satmayın. İbadət yaradılışın hədəfidir”. Allah Təala Öz lütfünə əsasən bəndələrin ibadət etməsi üçün bütün zəminələri hazır etmişdir. Çünki bu şərəfli varlığın yaradılmasındakı hədəf – ibadətdir. İbadət dedikdə Allah Təalaya edilən hər növ pərəstiş və ibadət ...

Kamil möminin sahib olduğu 4 xüsusiyyət

Kamil möminin sahib olduğu 4 xüsusiyyət
Gözəl əxlaq elə bir nemətdir ki, dünyadakı heç bir neməti onunla müqayisə etmək olmaz. Hədislərin birində oxuyuruq: “Qiyamət günü insanın əməl tərəzisində heç bir həqiqət, gözəl əxlaqdan ağır ola bilməz”. (Tebyan) İnsanın əgər imanı çox və güclü olarsa, ancaq əxlaqı gözəl olmazsa, imanı ona fayda verməmişdir deməkdir. Ona görə də möminlər iman cəhətdən bir-biri ilə bərabər ...

İlahi bərəkəti cəlb etməyin 8 yolu

İlahi bərəkəti cəlb etməyin 8 yolu
Allah Öz rəhmətini bəndələrindən o zaman çəkər ki, günaha üz çevirər və Allahı unudarlar. Əksinə, tövbə və istiğfar etmək İlahi rəhmət və bərəkəti cəlb etməyin yollarından biri sayılır. İslam dininin nəzərinə görə, insan sadəcə maddi bir varlıq deyildir. Mənəvi məsələlər də onun həyatına təsir qoyur. Mənəvi məsələlərdən biri də bərəkət mövzusudur ki, əgər amillərinə riayət ...

Kafirlə müşrikin fərqi nədir?

Kafirlə müşrikin fərqi nədir?
Küfr” sözünün lüğətdəki mənası – “örtmək”dir. Gecəni bəzən kafir adlandırırlar, çünki hər şeyi qaranlığa qərq edər. Tarlanı kafir adlandırırlar, çünki toxumları torpaqda gizlədir. Dinimizdə kafir sözü – neməti inkar edənlərə aid edilir. Yəni, kafir o kəsdir ki, Allahın vacib etdiklərini inkar edər. O cümlədən Allahın vahid olmasını, Peyğəmbərin (s) nübuvvətini və Peyğəmbərin ...

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi

Əgər bu dünya milçəyin qanadı qədər dəyərli olsaydı, şərbət qədər kafirə verilməzdi
Həzrət Peyğəmbər (s) ölmüş bir qoyunun kənarından keçirdi və buyurdu: “Görürsünüzmü ki, bu qoyun sahibinin nəzərindən necə düşmüşdür və yüngül olduğu üçün onun qiyməti yoxdur”. Deyir: “Bəli, ona görə də sahibi ondan əl çəkmişdir”.   Həzrət (s) buyurur: “Canım əlində olan Allaha and olsun ki, bu dünya Allah yanında ölmüş bu qoyunun sahibi yanında olan dəyərindən də ...

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri

Sədaqət, bəsirət, aram qəlb, İlahi diqqət – zakirlərin xüsusiyyətləri
gər Allahın zikri və yada salınması insanın ruh və canı ilə qarışarsa, ardınca misilsiz təsirlər qoyar. Zakir insanlar bu dünya həyatından daha çox bəhrə apararlar. Bu faydalarla biz də tanış olaq: 1. İlahi əmrlərə sadiqdirlər. Zakir insanın bu həyatdakı ilk bəhrəsi odur ki, halal və harama riyaət edər və İlahi əmrlərə qarşı həmişə mütidir. Zikr insanın imanını gücləndirdiyi üçün İlahi ...

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?

Necə edək ki, İmam Zaman ağa (ə.f.) bizdən razı qalsın?
Nəfsin TəzkiyyəsiMömin əgər Həzrət Hüccətin (ə.f.) razılığını əldə etmək istəyirsə, gərək fərdi və ictimai vəzifələrini gözəl şəkildə yerinə yetirsin...İmamın (ə.f.) nəzərini cəlb etmək və onu razı salmaq üçün ilk növbədə nəfsimizi islah etməli və gözəl əxlaqa malik olmalıyıq. İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim Həzrət Qaimin (ə.f.) dostlarından olmaq ...

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr
Birinci rəvayətdə məqsəd budur ki, məscid namaz qılmaq və sair ibadətlər üçün ən yaxşı yer olsa da, qadınlar üçün ən yaxşı məscid onların evidir. Çünki belə olan halda naməhrəmlərlə qaynayıb-qarışmazlar. Bu rəvayət qadınların məscidlərdə iştirakını haram hesab etmir. İkinci rəvayətdə buyurulur ki, onlar məsciddə iştirak etmək istədikləri zaman mane olmayın. Çünki hətta əgər bu iştirak ...

10 HƏDIS (20)

10 HƏDIS (20)
0 HƏDIS (20)Hədis 191: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşını aldadan şəxs məl`undur.”* * *Hədis 192: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşına nəsihət verməyən (onun yaxşılığını istəməyən) şəxs məl`undur.”* * *Hədis 193: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşının qeybətini edən şəxs məl`undur.”* * *Hədis 194: İmam Kazim (ə) buyurur: “Allahdan qorx, haqqı söylə − sənin ...

10 HƏDIS (22)

10 HƏDIS (22)
10 HƏDIS (22)Hədis 210: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Az yemək bədəni bir çox xəstəliklərdən qoruyur.”* * *Hədis 211: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əməl edilən az elm, əməl edilməyən çox elmdən üstündür.”* * *Hədis 212: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Axmağın qəlbi dilinin, aqilin dili isə qəlbinin arxasındadır (yə`ni, aqil əvvəlcə düşünər sonra danışar).”* * *Hədis 213: İmam Sadiq (ə) buyurur: ...

10 HƏDIS (24)

10 HƏDIS (24)
10 HƏDIS (24)Hədis 230: “Saleh insanların məclisi insanı islaha vadar edər.”* * *Hədis 231: İmam Səccad (ə) buyurur: “Yaradılış məqsədiniz barədə düşünün və ona əməl edin. Çünki Allah sizi əbəs yerə yaratmamışdır.”* * *Hədis 232: İmam Səccad (ə) buyurur: “Cəhənnəm odundan qorxan şəxs günahlarından tövbə edər.”* * *Hədis 233: İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahın ən xoşu gələn şey ...

10 HƏDIS (24)

10 HƏDIS (24)
10 HƏDIS (24)Hədis 230: “Saleh insanların məclisi insanı islaha vadar edər.”* * *Hədis 231: İmam Səccad (ə) buyurur: “Yaradılış məqsədiniz barədə düşünün və ona əməl edin. Çünki Allah sizi əbəs yerə yaratmamışdır.”* * *Hədis 232: İmam Səccad (ə) buyurur: “Cəhənnəm odundan qorxan şəxs günahlarından tövbə edər.”* * *Hədis 233: İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahın ən xoşu gələn şey ...