ไทยแลนด์
Wednesday 20th of September 2017
บทความ

ลดสายตาลงต่ำ…

ในสมัยการปกครองของกาหลิบผู้หนึ่ง เศรษฐีคนหนึ่งได้ซื้อทาสมาหนึ่งคน และเศรษฐีผู้นั้นได้ปฏิบัติกับทาสคนนั้นด้วยความสุภาพอ่อนโยนมาตั้งแต่เริ่มต้น ให้อาหาร ...

ความอิจฉา ความเกลียดชังโรคร้ายของวิญญาณ

ในสมัยการปกครองของกาหลิบผู้หนึ่ง เศรษฐีคนหนึ่งได้ซื้อทาสมาหนึ่งคน และเศรษฐีผู้นั้นได้ปฏิบัติกับทาสคนนั้นด้วยความสุภาพอ่อนโยนมาตั้งแต่เริ่มต้น ให้อาหาร ...

ซัยนับ(อ.) ปราชญ์หญิงแห่งบะนีฮาชิม

ท่านหญิงซัยนับ(อ.) เป็นสตรีมุสลิมผู้มีความรู้มากที่สุดคนหนึ่ง บุตรสาวของอิมามอะลี(อ.) ...

อะไรคือหน้าที่ของอิมาม

อะไรคือหน้าที่ของอิมามอิมาม ไม่เหมือนกับผู้นำธรรมดาทั่วไปที่มีหน้าที่ปกป้องพรมแดนและรักษาผลประโยชน์ของอิสลาม ทว่า อิมามนั้นมีหน้าที่ นอกเหนือไปจากนี้ ...

วิธีการรู้จักอิมาม

วิธีการรู้จักอิมามสามารถรู้จักอิมามได้ 2 ทางกล่าวคือ1. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอิมามตามพระบัญชา ของอัลลอฮฺ (ซบ.)2. ...

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 3

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 3  หลักฐานบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีอยู่ของ “มะอาด” ในคัมภีร์อัลกุรอาน       ...

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 1

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 1 คำว่า “มะอาด” ในภาษาอาหรับ มี 3 ความหมาย คือ “การกลับคืน” (ความหมายตามรากศัพท์)  ...

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ ตามโองการต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน แบบฉบับของศาสดาและอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) นั้น ...

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.) อิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่าน อิบรอฮีม อิบนฺ ...

คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ในวจนะของท่านอิมามซอดิก (อ.)

คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ในวจนะของท่านอิมามซอดิก (อ.) คำแนะนำสั่งสอนของลุกมาน ฮะกีมเกี่ยวกับคน 10 จำพวก ซึ่งแต่ละจำพวกจะมี 3 สัญลักษณ์         ...

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์มีหลายเหตุการณ์ที่ว่า ด้วยเรื่องความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ได้ถูกกล่าวถึงในริวายัติ และบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ ...

ที่มาของความสุขทางโลก

ที่มาของความสุขทางโลก อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความสุขจะต้องไม่ใช่ความพึงพอใจในเรื่องของดุนยาเราจะมากล่าว ...

อิมามอะลีริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์

อิมามอะลีริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์อิมาม อะบุลฮะซัน อัษษานี อะลี อิบนิ มูซา อัรริฎอ (อ) คือ อิมามท่านที่แปดจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ...

ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎอ

ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎออิมามท่านที่แปดของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ มีนามว่า อะลี สร้อยนามของท่านคือ อัรริฏอ ประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือน ซุลเกาะดะฮ์ ...

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)อิมามอะลี ริฎอ(ฮ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่านเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ ...

สองปัจจัยสำคัญในการดำเนินสู่ความผาสุกในชีวิต

สองปัจจัยสำคัญในการดำเนินสู่ความผาสุกในชีวิต กฎสากลประการหนึ่งที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งการดำรงอยู่นี้ นั่นก็คือความมีศรัทธามั่น (อีหม่าน) ...

ท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ คือใคร?

ท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ คือใคร? ขณะที่เมื่อเสียงทารกน้อยได้ส่งเสียงร้องดังไปทั่วเมืองมะดีนะฮ์ จากครอบครัวที่เรียบง่ายและความเป็นสมถะของท่านอิมาม ...

วจนะเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านหญิงมะอฺศูมะฮ์

วจนะเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านหญิงมะอฺศูมะฮ์เนื่องในวันคล้ายวันวันวิลาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ มะอฺศูมะฮฺ(ซ.)ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า : ...

มหัศจรรย์ 7 ประการของศาสดาอีซา (อ.)

มหัศจรรย์ 7 ประการของศาสดาอีซา (อ.)คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึง 7 ปาฏิหาริย์ (มุอ์ญิซาต) ของศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ไว้ ส่วนหนึ่งจากปาฏิหาริย์เหล่านั้นคือ ...

3 เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม

3 เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการด้วยกัน ทั้งสิ้น แต่ความต้องการของแต่ละคนนั้น แตกต่าง กันไป ...