ไทยแลนด์
Monday 11th of December 2017
บทความ

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 3

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 3โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ อัคบารีย์ ญะดีด(ยุคใหม่ ยุคที่สอง)กล่าวได้ว่า มุฮัดดิษ อัลอิสติรอบาดีย์(มรณะ ฮ.ศ. 1033) ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4 โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ อัคบารีย์ สมัยที่สามวิวัฒนาการของอัคบารีย์สมัยที่สามนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเชคยูสุฟ ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ มูลเหตุความขัดแย้งระหว่างอัคบารีย์กับอุซูลีย์เชค อับดุลลอฮ์ บิน ซอและห์ อัส-สะมาฮีญีย์ มรณะ ฮ.ศ. 1135 ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ปรัชญาแห่งศีลอด

ขัดเกลาจิตวิญญาณด้วยศีลอดหนึ่งในพระบัญชาที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงบัญชาแก่มนุษย์ได้แก่การถือศีลอดเพื่อเป็นการปกป้องให้มนุษย์นั้นออกห่าง จากการกระทำความผิด ...

แหล่งที่มาของนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์ อัลอิสลาม)

แหล่งที่มาของนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์ อัลอิสลาม)บรรดามุสลิมต่างได้ยึดถือปฏิบัติตามอัล-กุรอานและซุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อย่างเคร่งครัด ...

ผลกระทบของสภาพจิตใจที่มีต่อร่างกายในวจนะอะฮ์ลุลบัยต์

ผลกระทบของสภาพจิตใจที่มีต่อร่างกายในวจนะอะฮ์ลุลบัยต์ สภาวะจิตใจที่ดี คือจุดกำเนิดของสุขภาพพลานามัยที่ดี     ...

อิมามมะฮ์ดีในมุมมองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4

อิมามมะฮ์ดีในมุมมองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4  ยุคต่าง ๆ ของสังคมแห่งอุดมคติ เพื่อที่บทความของเราจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ...

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดิญะฮ์

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดิญะฮ์ เนื่องในวันที่ 10 เดือนรอบีอุลเอาวัล เป็นวันคล้ายวันสมรสของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ็อลฯ) กับท่านหญิงคอดีญะฮ์ (ซ.) ...

เบญจธรรม 5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี

บญจธรรม 5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี  วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า : ...

สำเภาเภตรา

สำเภาเภตราอิมาม มุหัมมัด อิดริส อัชชาฟิอีย์ได้เอ่ยเอื้อนบทกวีที่บอกเล่าดังสำทับรับรองสำนองเอาแห่ง “ ฮะดิษสำเภา ”ช่วยยืนกรานโดยอัลลามะห์ ...

ชีวประวัติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์

ชีวประวัติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม1.ท่านคอฏีบ อัลบักดาดี ...

อิมามท่านที่สิบเอ็ดแห่งวงศ์วานศาสดามุฮัมมัด

ที่มาของตัฟซีรอัลกุรอานของ ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรียฺ

มาของตัฟซีรอัลกุรอานของ ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรียฺตัฟซีรอิมามฮะซัน อัสการียฺ (อ.) เป็นหนึ่งในตัฟซีรที่กล่าวว่าเป็นของท่านอิมาม ...

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัล อัสกะรีย์ (อ.)นาม                                               : อัล ...

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ "ความจำเป็นที่จะต้องรู้จักเพื่อนร่วมเดินทาง และเพื่อนบ้าน" ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะไว้ว่า คำอธิบาย : ...

เคล็ดลับอายุยืน(2)

การบำเพ็ญความดีและเลี่ยงการทำบาป مَوْتُ الاِْنْسانِ بِالذُّنوبِ اَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالاَْجَلِ وَ حَیاتُهُ بِالبِرِّ اَكْثَرُ مِنْ حَیاتِهِ بِالْعُمُرِการตายของมนุษย์อันเนื่องจากการทำบาป ...