ไทยแลนด์
Tuesday 23rd of May 2017
บทความ

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 6

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 6     ทัศนะสายกลาง ทัศนะนี้ คือ แนวคิดของกลุ่มชีอะห์ ...

ความไว้วางใจและความยุติธรรม

คุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่สำคัญสองประการที่มุสลิมเราทุกคนจำเป็นต้องมี ...

บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้– ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ...

แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)

อิมาม ฮุเซน (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 3 ของบรรดาอิมามทั้ง 12 ท่าน ท่านมีกิตติศัพท์ในเรื่อง การมีความกรุณาปราณี มีความเมตตา มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ...

ความกล้าหาญของท่านอับบาส

คุณลักษณะพิเศษสุดของท่านอับบาส (อ) คือความเป็นผู้กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวของท่าน ซึ่งแม้กระทั่งผู้ที่มิใช่มุสลิมก็ยังยอมรับในความกล้าหาญของท่าน ท่านอิมามอะลี ...

อับบาสผู้ที่มีความมั่นคงและผู้เสียสละ

การเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในพันธสัญญา และการเป็นผู้เสียสละของท่านอับบาส (อ) คืออีกคุณลักษณะหนึ่งของท่าน ...

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับอิมามสัจญาด(อ) กล่าวว่า :บาปต่างๆที่ทำให้ดุอาอฺไม่ถูกตอบรับ ประกอบไปด้วย..1️. มีความตั้งใจที่ไม่ดี ...

ผู้ชนะที่แท้จริง

ครั้งหนึ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กำลังเดินผ่านไปยังถนนในเมืองมะดีนะฮฺ ท่านได้เห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งกำลังเข้าร่วมการแข่งขันยกก้อนหินอยู่ ท่านศาสดา(ศ.) ...

ความโลภคือรากของความชั่วร้าย

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ความโลภคือกุญแจไปสู่ปัญหา และนำมนุษย์ไปสู่ความยากลำบาก เป็นสาเหตุให้เขาต้องทำความผิดบาป”อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า ...

พลังแห่งการให้

อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า “ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ) และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย” ...

ควบคุมความโกรธ

ชายผู้ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย เมื่อมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ เขาได้มาหาท่านศาสดา(ศ.) และขอให้ท่านให้คำแนะนำแก่เขา เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตาม ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3 นิยามของอัดลฺ(ความยุติธรรม) ความหมาย "อัดลฺ"ทางด้านภาษา มีคำนิยาม ดังนี้ 1- ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 4

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 4 อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 40 “فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8  อะไร คือ ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 10

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 10 ด้วยคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า “ผู้ทรงกามาล” ...

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)โดย ยูซุฟ ญาวาดี บทที่ 1 เหตุผลที่คุณต้องศึกษาเรื่อง อิมามมะฮดี (อญ)เหตุผลหลักที่ทุกคน ทั้งเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่ ...

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย หนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) เกี่ยวกับสงครามก็อรกีซียา (Qarqisiya หรือ Circesium) นั้น ...

การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดีกับมุสลิมในวันนี้

การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดี เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา และความหวังการศรัทธาในเรื่องราวของท่าน และมีความรู้สึกว่าการปรากฏตัวของท่าน เป็นไปได้ตลอดเวลา ...

อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน

อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน       มีรายงานฮะดีษ (คำรายงาน) บทหนึ่งได้กล่าวว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะทำให้อียิปต์เป็นมิมบัร ...

9 รอบิอุ้ลเอาวัลครบรอบตำแหน่งผู้นำของท่านอิมามมะฮ์ดี

วันที่ 9 รอบิอุ้ลเอาวัล ครบรอบปีการขึ้นดำรงตำแหน่งของท่านอิมามซะมาน (อ.ญ.)       บนพื้นฐานคำสอนของอิสลามหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของบรรดามุสลิมทุกคน ...