ไทยแลนด์
Sunday 17th of December 2017
บทความ

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3)

นะบูวะห์ (ตอนที่ 3) สภาวะความเป็นศาสดา ปรัชญาการปรากฏศาสดาในทัศนะของอัลกุรอาน ศาสดาปรากฏเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ ระบบการสร้าง ...

ความบริสุทธิ์ของมะลาอิกะฮฺ(เทวฑูต)

นะบูวะห์ ...

“อิศมัต” ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสดา

นะบูวะห์ (ตอนที่ 8 )สภาวะความเป็นศาสดา“อิศมัต”  ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสดาความหมายของ “อิศมัต” (ความบริสุทธิ์) คือ ความโปรดปรานพิเศษของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ...

นะบูวะห์ (ตอนที่ 10)

นะบูวะห์ (ตอนที่ 10)  “อิศมัต” และ “อิคติยาร” (ความบริสุทธิ์และเจตนารมณ์ในการเลือก)ความบริสุทธิ์กับเจตนารมณ์ในการเลือก ...

เทววิทยาอิสลาม บทที่ 6

เทววิทยาอิสลาม บทที่ 6การตั้งชื่อศาสตร์เกี่ยวกับหลักศรัทธาว่า เทววิทยา ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ ทำไมศาสตร์นี้จึงมีชื่อว่า “อิลมุลกะลาม – ...

อิมามที่สิบสอง การซ่อนเร้นกาย และการปรากฏกาย

อิมามที่สิบสองการซ่อนเร้นกาย และการปรากฏกายการกล่าวถึงชีวประวัติของอิมามทั้งสิบสองท่านนั้น สาระสำคัญที่จะขอทำความเข้าใจ ณ ที่นี้ก็คือความเชื่อ (อิอฺติกอด) ...

เยาวชน ช่วงวัยการตอบแทนความดีต่อบิดามารดา

เยาวชน ช่วงวัยการตอบแทนความดีต่อบิดามารดา การปกป้องตนเองจากความชั่วร้ายของบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาว ซึ่งในช่วงวัยนี้คือวัยแห่งความเบ่งบาน ความงดงาม ...

ประวัติมัสยิดอัลอักซอ

ประวัติมัสยิดอัลอักซอชื่อภาษาอาหรับที่ใช้เรียกบริเวณเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “บัยตุ้ลมักดิส” หรือ ...

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 1

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 1 ชีอะฮ์เริ่มต้นในยุคแรกประวัติศาสตร์อิสลาม ด้วยกับการหมายถึง พรรคของอะลี (ผู้นำคนแรกจากครอบครัวของท่านศาสดา ) ...

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 2

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 2 สำหรับชีอะฮ์ เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่าอะลีคือผู้สืบทอดของท่านศาสดาคือ ...

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 3

การถือกำเนิดและพัฒนาการของชีอะฮ์ ตอนที่ 3 ปัญหาสองประการเกี่ยวกับผู้สืบแทนกับผู้ทรงสิทธิ์แห่งวิชาการศาสนาบนพื้นฐานของความรู้อิสลามที่ถูกต้องนั้น ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 2

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 2 โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ ทำไมพวกอัคบารีย์จึงปฏิเสธแนวคิดของพวกอุซูลีย์มุฮัดดิษ อะมีนุดดีน อัลอิสติรอบาดีย์(มรณะ ฮ.ศ. 1033) เขาคือ ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 3

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 3โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ อัคบารีย์ ญะดีด(ยุคใหม่ ยุคที่สอง)กล่าวได้ว่า มุฮัดดิษ อัลอิสติรอบาดีย์(มรณะ ฮ.ศ. 1033) ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4 โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ อัคบารีย์ สมัยที่สามวิวัฒนาการของอัคบารีย์สมัยที่สามนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเชคยูสุฟ ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ มูลเหตุความขัดแย้งระหว่างอัคบารีย์กับอุซูลีย์เชค อับดุลลอฮ์ บิน ซอและห์ อัส-สะมาฮีญีย์ มรณะ ฮ.ศ. 1135 ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ปรัชญาแห่งศีลอด

ขัดเกลาจิตวิญญาณด้วยศีลอดหนึ่งในพระบัญชาที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงบัญชาแก่มนุษย์ได้แก่การถือศีลอดเพื่อเป็นการปกป้องให้มนุษย์นั้นออกห่าง จากการกระทำความผิด ...