ไทยแลนด์
Wednesday 20th of September 2017
บทความ

คนชั่วร้ายที่สุดในครอบครัวจากทัศนะท่านศาสดา (ซ็อลฯ)

คนชั่วร้ายที่สุดในครอบครัวจากทัศนะท่านศาสดา (ซ็อลฯ)การปฏิสัมพันธ์และการแสดงออกต่อสมาชิกในครอบครัว ...

ข้อบัญญัติในการเป็นอิมามของอิมามญะวาด

ข้อบัญญัติในการเป็นอิมามของอิมามญะวาด ผู้ที่ได้ศึกษาตำราเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ ...

วจนะจากอิมามมุฮัมมัด อัตตะกี ญะวาดุลอะอิมมะฮ์

:من اصغي إلي ناطق فقد عبده، فان كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وان كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. (مستدرك الوسائل : ج 17، ص 308، ح 5)  ท่านอิมามญะวาด ...

เสี้ยวแห่งชีวิตของอิมามมุฮัมมัด อัลญะวาด

ท่านอิมามริฎอ (อ) กล่าวว่า "ยังไม่มีทารกน้อยคนใดที่ถือกำเนิดขึ้น และมีความจำเริญมากมายสำหรับชีอะฮ์ของเรา เท่ากับการถือกำเนิดของทารกคนนี้" อิมามมุฮัมมัด ...

ที่มาของความสุขทางโลก

ที่มาของความสุขทางโลก  อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ข้างต้นว่าความสุขจะต้องไม่ใช่ความพึงพอใจในเรื่องของดุนยาเราจะมากล่าว ...

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์มีหลายเหตุการณ์ที่ว่า ด้วยเรื่องความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ได้ถูกกล่าวถึงในริวายัติ และบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ ...

หนึ่งในวิธีการเยียวยาเพื่อให้ไปถึงยังความสงบสุขที่แท้จริง

การใช้ ชีวิตที่มีความสุข เป็นหนึ่งในความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นเพราะมนุษย์ที่มีความสมดุลจะสร้างตนเองและสังคมของตนจากสิ่งนั้น ...

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”

“ผู้ที่ประเสริฐที่สุด”เรามีรีวายัตจากศาสดาท่านมุฮัมหมัด(ศ็อลฯ)กล่าวไว้ว่า :اَشرافُ أُمَّتی أصحاب اللّیل“ผู้ที่ประเสริฐที่สุดในอุมมัต(ประชาชาติ)ของฉัน คือ ...

สัจจะวาจา

สัจจะวาจาการมีสัจจะวาจาถือเป็นนิสัยที่ดีอย่างหนึ่ง ถ้าเราเป็นผู้พูดความจริงอยู่เสมอ เราจะสามารถรักษาตัวให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ...

สิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้

สิ่งที่ดีกว่าคนรับใช้ตลอดทั้งชีวิตของท่านศาสดา(ศ.) เป็นรูปแบบชีวิตที่เกิดจากความคำนึงถึงชีวิตในปรโลก ท่านรักลูกๆ ของท่าน แต่ไม่ใช่ในหนทางของโลกนี้ ...

ความรักในฐานะและชื่อเสียง

...

กตัญญู

กตัญญูความกตัญญู คือการรู้สึกสำนึกคุณของผู้ให้การดูแลสำหรับคุณความดีที่เขาโปรดปรานให้มา และใช้สิ่งเหล่านั้นไปในหนทางที่ผู้ให้การดูแลนั้นยอมรับ ...

ปัจจัยที่สำคัญในการยับยั้งจากการกระทำบาป

ปัจจัยที่สำคัญในการยับยั้งจากการกระทำบาปท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า :مَنْ خافَ العِقـابَ إِنْصـَرَفَ عَنِ السَّيـِّئاتِ"ใครก็ตามที่กลัวการลงโทษ ...

ความกตัญญูต่อบิดามารดา

ความกตัญญูต่อบิดามารดา การทำดีและการแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาถือเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ซึ่งมีรากฐานที่มาอยู่ในความจำเป็นของการขอบคุณต่อผู้มีพระคุณ ...

เมล็ดพันธุ์แห่งมารยาทระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร

เมล็ดพันธุ์แห่งมารยาทระหว่างผู้ให้กำเนิดกับบุตร การให้ความเคารพและการรักษาเกียรติของผู้ให้กำเนิดและบุคคลสำคัญของครอบครัวนั้น เป็นซุนนะฮ์ (แบบฉบับ) ...

แหล่งที่มาของฟิกฮฺชีอะฮฺ (นิติศาสตร์) คืออะไร

แหล่งที่มาของฟิกฮฺชีอะฮฺ (นิติศาสตร์) คืออะไร  คำตอบ : ชีอะฮฺได้ยึดถือปฏิบัติตามอัล-กุรอานและซุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อย่างเคร่งครัด ...

ใครคือผู้ปฏิบัติตามศาสดาอย่างแท้จริง

ใครคือผู้ปฏิบัติตามศาสดาอย่างแท้จริงบรรดาผู้ปฏิบัติตามท่านอะลี (อ.) เมื่อได้พิจารณาที่ชาติกำเนิด ตำแหน่งและฐานะของท่านอะลี (อ.) ที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ...

สามคุณลักษณะที่สูงส่งและสำคัญของผู้ศรัทธา

 สามคุณลักษณะที่สูงส่งและสำคัญของผู้ศรัทธา ในริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ ของอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์และคุณลักษณะจำนวนมากของผู้ศรัทธาไว้ ...

อัลกุรอานและการดำเนินชีวิต ตอนที่๒

อัลกุรอานและการดำเนินชีวิต“ความเชื่อที่ผิดๆ”ชายผู้หนึ่งควบม้าอย่างรวดเร็ว ...

อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิต ตอนที่๑

อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิตมีชายคนหนึ่งได้ถามผู้รู้ว่า“วันไหนที่ดีที่สุดในการประกอบอะมั้ลอิบาดัต ...