ไทยแลนด์
Thursday 21st of June 2018

ข่าวสารโลกอิสลาม
ارسال پرسش جدید

คุณค่าของการหลั่งน้ำตา

คุณค่าของการหลั่งน้ำตา
การร้องไห้การร้องไห้ถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ขั้นสูงสุดของมนุษย์เมื่อได้รับการกระตุ้นอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ต่างๆ ...

อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน

อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน
อียิปต์ ธรรมาสน์ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในยุคการปรากฏกายของท่าน       มีรายงานฮะดีษ (คำรายงาน) บทหนึ่งได้กล่าวว่า ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะทำให้อียิปต์เป็นมิมบัร ...

อายุขัยที่แท้จริง

อายุขัยที่แท้จริง
อายุขัยที่แท้จริงบางครั้งอายุขัยของคนเรามีคุณค่าสูงถึงขั้นที่พระองค์นำมาเป็นเครื่องสาบานสำหรับพจนารถของพระองค์เลยทีเดียว ...

ชีวประวัติพอสังเขป ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาสบิน อะลี

ชีวประวัติพอสังเขป ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาสบิน อะลี
ชีวประวัติพอสังเขป ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอับบาสบิน อะลีหนึ่งในมารดาผู้มีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์ คือ ท่านหญิง ...

ชีวิตสตรีตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)

ชีวิตสตรีตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)
ชีวิตสตรีตามแบบอย่างท่านหญิงฟาติมะฮ์(อ)ท่านหญิงฟาติมะฮ์ อัซซะฮฺรอ(อ) อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งทำจากดิน ที่มีห้องแค่สองห้อง ท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาๆ ...

กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ

กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ
เพลิงพยาบาท"เกิดเหตุอันใดหรือนี่!" ชายชาวอรับคนหนึ่งอุทานขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเหลือบไปเห็นชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งก้าวเดินอย่างรีบเร่งด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียม ...

การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน หนึ่งในจริยธรรมที่ดีของอิสลาม

การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน หนึ่งในจริยธรรมที่ดีของอิสลาม
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน หนึ่งในจริยธรรมที่ดีของอิสลาม       ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น สิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความจำเป็นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ...

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือใคร?

ท่านหญิงอุมมุลบะนีน คือใคร?
กล่าวกันว่า ภายหลังจากที่ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บุตรีของท่านศาสดาเสียชีวิตในปี ฮ.ศ.11 ท่านอิมามอะลีได้ทำการปรึกษาท่านอะกีล ...

การประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ)ในรายงานของเชคซอดูก

การประสูติของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (ซ)ในรายงานของเชคซอดูก
ท่านอิมามได้กล่าวตอบว่า ครั้นเมื่อได้ตั้งครรภ์ เด็กน้อยในครรภ์ได้มีการพูดคุยสนทนาและปรับทุกข์กับผู้เป็นมารดา ...

แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่

แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่
แว่นส่องธรรม การมองด้วยตาทั้งสี่      การตั้งแว่นขยายและการมองดูข้อบกพร่องและความผิดพลาดของผู้อื่น และโพนทะนาและขยายให้เป็นเรื่องใหญ่นั้น ...

คุณค่าและความสำคัญของเยาวชนผู้ศรัทธา

คุณค่าและความสำคัญของเยาวชนผู้ศรัทธา
คุณค่าและความสำคัญของเยาวชนผู้ศรัทธาเยาวชนและคนหนุ่มสาวนั้นคือต้นไม้แห่งสังคมที่กำลังผลิดอก หากผู้ดูแลต้นไม้นี้ให้การดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดี ...

บทเรียนสู่ความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ จากอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.)

บทเรียนสู่ความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ จากอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.)
บทเรียนสู่ความสำเร็จและความผาสุกไพบูลย์ จากอิมามฮะซัน อัสกะรี (อ.)ฮะดีษ อัษษะกอลัยน์ ซึ่งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ) ได้กล่าวย้ำไว้หลายครั้ง ...

40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ตอนที่หนึ่ง

40 ฮะดีษจากท่านอิมามฮะซัน อัสกะรีย์ ตอนที่หนึ่ง
จากฮะดีษที่หนึ่ง -สิบ1.    لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ(تحف العقول، ص448)1.การอิบาดะฮ์(การเคารพภักดี สักการะ บูชา) มิใช่คือ ...

ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ

ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ
ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺ ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับศอฮาบะฮฺนั้นเป็นไปตามทัศนะของ อัล-กุรอาน และฮะดีษของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ...

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ)

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ)
จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ) ชาวอิหร่านได้ผูกจิตใจกับบรรดาลูกหลานนบีอย่างลึกซึ้ง ...

อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต ( 8)

อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต ( 8)
อิมามฮุเซน (อ.) แบบอย่างการดำเนินชีวิต ( 8) ความกตัญญูกตเวทีและการขอบคุณในคัมภีร์กุรอาน คำว่า "ชุกร์" ซึ่งหมายถึง การขอบคุณและการแสดงความกตัญญู ...

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1

รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1
รากเหง้าของความรุนแรงในครอบครัว ตอนที่ 1 หนึ่งในจริยธรรมของครอบครัวคือ ความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากบิดาหรือมารดาก็ได้ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ ...

ความเมตตาของพระองค์”

ความเมตตาของพระองค์”
“ความเมตตาของพระองค์”   จงนั่งและคิดใคร่ครวญถึงคุณค่าของเนียะอมัตต่างๆที่เอกองค์อัลลอฮ์(ซ.บ)ได้มอบให้กับเรา ซึ่งพระองค์ได้ตรัสเองว่า ...

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 3 ตอนที่ 3

สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 3 ตอนที่ 3
สุนทรพจน์ของท่านอิมามฮูเซน (อ.) ภาค 3 ตอนที่ 3จงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการนมาซ      จากรายงานของอิบนิเกาวะลัยฮ์และมัซอูดีย์ (1) เมื่อท่านอิมามฮูเซน ...

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี”

5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี”
“5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี”       วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า : ...