ไทยแลนด์
Tuesday 21st of November 2017
ข่าวสารโลกอิสลาม

เพราะสาเหตุใดอัลกุรอานอ่านจึงมิได้ถูกรวบรวมตามการถูกประทานลงมา

พราะสาเหตุใดอัลกุรอานอ่านจึงมิได้ถูกรวบรวมตามการถูกประทานลงมา (เริ่มจากมักกะฮฺ และมะดีนะฮฺตามลำดับ)คำตอบโดยสังเขปไม่มีคำสั่งหรือรายงานใดจากท่านศาสดา ...

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี

โองการวิลายัต (อำนาจปกครอง)ของอิมามอะลี อัลกุรอานได้กล่าวถึงวิลายะฮ์ของอิมามอะลี (อ.) ไว้ในซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์  โองการที่ 55 ความว่า إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ...

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก

ใครบ้างที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงรัก      ภาพลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ถ่ายทอดในอัลกุรอาน แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่บางศาสนาได้แสดงไว้ ...

ความเชื่อเกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี เป็นเรื่องสับสน?

ความเชื่อเกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี เป็นเรื่องสับสน?  มีรายงานฮะดีษเกี่ยวกับอิมามมะฮ์ดี ตอนหนึ่งว่า لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم ن ، م : لطوله الله . حتى يبعث فيه رجلا من أهل ...

ภารกิจของ “นัฟซุซซะกียะฮ์” ในการปรากฏตัวของอิหม่ามมะฮ์ดี (อ.) และความแตกต่างของเขากับซัยยิดฮะซะนี

ภารกิจของ “นัฟซุซซะกียะฮ์” ในการปรากฏตัวของอิหม่ามมะฮ์ดี (อ.) และความแตกต่างของเขากับซัยยิดฮะซะนี สำหรับการปรากฏตัว (ซุฮูร) ...

27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม

 27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม ก่อนหน้าที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสดานั้น ...

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์ เป้าหมายที่สำคัญในการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)ก็คือ ...

ชีวประวัติของท่านอะบุลฟัฎล์ อัลอับบาส

ผู้เขียนประสงค์ที่จะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รู้จักกับชายชาตรีแห่งพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ท่านอับบาส บุตรของราชสีห์แห่งพระผู้เป็นเจ้า อิมามอะลี ...

ผลรางวัลของการซิยาเราะฮ์อัรบะอีนและการเดินเท้าไปยังกัรบะลา

ผลรางวัลของการซิยาเราะฮ์อัรบะอีนและการเดินเท้าไปยังกัรบะลาเดือนซอฟัรเป็นเดือนแห่งความเศร้าโศกและความทุกข์ระทมอย่างมากสำหรับอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ...

ใครคืออะฮฺลุลบัยต์

ใครคืออะฮฺลุลบัยตฺเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามฮะดีษซะเกาะลัยนฺได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ...

ความเอื้อเฟื้อของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

ความเอื้อเฟื้อของอิมามกาซิม (อ.) อิมามกาซิม (อ.) ไม่เคยปรากฏตัวให้คนยากจนในเมืองมะดีนะฮ์เห็น เพราะท่านจะออกไปหาในยามค่ำคืน ...

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ ประตูสมบัติได้เปิดต้อนรับผู้ตักตวงทั้งหลายแล้วในเดือนรอญับ เดือนสำคัญแห่งจิตวิญญาณ ...

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีตการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮ์ สู่เมืองมะดีนะฮ์  ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่หนึ่ง

ข้อมูลโดยย่อชื่อ                                          : ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 2

จริยธรรมของอิมาม มุฮัมมัด ญะวาด(อ.) ถึงแม้ว่า อิมามมุฮัมมัด ญะวาด จะขึ้นดำรงตำแหน่งอิมาม ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพสง่างาม ...

วิทยปัญญา 10 ประการ ของลุกมานฮะกีมในคัมภีร์อัลกุรอาน

           การหยิบยกชื่อและเรื่องราวของท่านลุกมานรวมทั้งวิทยปัญญา (ฮิกมะฮ์) สิบประการของท่านไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ...

ความจำเป็นในการแสวงหาศาสนา

คนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เขาไม่มีหน้าที่ต้องแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิต (ศาสนาหรือดีน) ...

สิทธิของพี่น้องร่วมศรัทธา

0 ทัศนะต่างๆ 0.0 / 5บทความต่างๆ ›จริยธรรมและดุอา ›บทความจริยธรรม    จัดพิมพ์ใน    2016-02-07 03:15:32ผู้เขียน:    เชค ดร.มุฮัมมัดชารีฟ เกตุสมบูรณ์ แหล่งที่มา:    ...

กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ

พลิงพยาบาท"เกิดเหตุอันใดหรือนี่!" ชายชาวอรับคนหนึ่งอุทานขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเหลือบไปเห็นชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งก้าวเดินอย่างรีบเร่งด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียม ...

เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า

การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ในสังคมปัจจุบันนี้  มนุษย์ที่นับถือศาสนาส่วนมากจะเชื่อในเรื่องพระเจ้าและการสร้างสรรค์ของพระองค์  ...