ไทยแลนด์
Friday 22nd of September 2017
ข่าวสารโลกอิสลาม

27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม

 27 รอญับ วันมับอัษ : วันแห่งการแต่งตั้งศาสนทูตท่านสุดท้ายแห่งอิสลาม ก่อนหน้าที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสดานั้น ...

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์

การแต่งตั้งศาสดามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเพื่อให้มนุษย์มีจริยธรรมที่สมบูรณ์ เป้าหมายที่สำคัญในการแต่งตั้งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)ก็คือ ...

ชีวประวัติของท่านอะบุลฟัฎล์ อัลอับบาส

ผู้เขียนประสงค์ที่จะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รู้จักกับชายชาตรีแห่งพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ท่านอับบาส บุตรของราชสีห์แห่งพระผู้เป็นเจ้า อิมามอะลี ...

ผลรางวัลของการซิยาเราะฮ์อัรบะอีนและการเดินเท้าไปยังกัรบะลา

ผลรางวัลของการซิยาเราะฮ์อัรบะอีนและการเดินเท้าไปยังกัรบะลาเดือนซอฟัรเป็นเดือนแห่งความเศร้าโศกและความทุกข์ระทมอย่างมากสำหรับอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) ...

ใครคืออะฮฺลุลบัยต์

ใครคืออะฮฺลุลบัยตฺเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลามฮะดีษซะเกาะลัยนฺได้อธิบายอย่างชัดเจนว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ...

ความเอื้อเฟื้อของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ)

ความเอื้อเฟื้อของอิมามกาซิม (อ.) อิมามกาซิม (อ.) ไม่เคยปรากฏตัวให้คนยากจนในเมืองมะดีนะฮ์เห็น เพราะท่านจะออกไปหาในยามค่ำคืน ...

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ

ขุมทรัพย์แห่งเดือนรอญับ ประตูสมบัติได้เปิดต้อนรับผู้ตักตวงทั้งหลายแล้วในเดือนรอญับ เดือนสำคัญแห่งจิตวิญญาณ ...

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีต

ความประเสริฐของอิมามอะลีในค่ำคืนลัยละตุลมะบีตการอพยพของท่านศาสดามุฮัมมัด จากเมืองมักกะฮ์ สู่เมืองมะดีนะฮ์  ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่หนึ่ง

ข้อมูลโดยย่อชื่อ                                          : ...

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด ตอนที่ 2

จริยธรรมของอิมาม มุฮัมมัด ญะวาด(อ.) ถึงแม้ว่า อิมามมุฮัมมัด ญะวาด จะขึ้นดำรงตำแหน่งอิมาม ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพสง่างาม ...

วิทยปัญญา 10 ประการ ของลุกมานฮะกีมในคัมภีร์อัลกุรอาน

           การหยิบยกชื่อและเรื่องราวของท่านลุกมานรวมทั้งวิทยปัญญา (ฮิกมะฮ์) สิบประการของท่านไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ...

ความจำเป็นในการแสวงหาศาสนา

คนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า เขาไม่มีหน้าที่ต้องแสวงหาแนวทางการดำเนินชีวิต (ศาสนาหรือดีน) ...

สิทธิของพี่น้องร่วมศรัทธา

0 ทัศนะต่างๆ 0.0 / 5บทความต่างๆ ›จริยธรรมและดุอา ›บทความจริยธรรม    จัดพิมพ์ใน    2016-02-07 03:15:32ผู้เขียน:    เชค ดร.มุฮัมมัดชารีฟ เกตุสมบูรณ์ แหล่งที่มา:    ...

กุหลาบแรกแย้มที่ถูำกย่ำ

พลิงพยาบาท"เกิดเหตุอันใดหรือนี่!" ชายชาวอรับคนหนึ่งอุทานขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเหลือบไปเห็นชายฉกรรจ์กลุ่มหนึ่งก้าวเดินอย่างรีบเร่งด้วยสีหน้าเหี้ยมเกรียม ...

เตาฮีด เอกภาพแห่งอัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้า

การรู้จักพระผู้เป็นเจ้า ในสังคมปัจจุบันนี้  มนุษย์ที่นับถือศาสนาส่วนมากจะเชื่อในเรื่องพระเจ้าและการสร้างสรรค์ของพระองค์  ...