ไทยแลนด์
Friday 23rd of February 2018
บทความ
ارسال پرسش جدید

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4
อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 4 โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ อัคบารีย์ สมัยที่สามวิวัฒนาการของอัคบารีย์สมัยที่สามนี้ ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเชคยูสุฟ ...

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5

อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5
อัคบารีย์ คือใคร ตอนที่ 5โดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ มูลเหตุความขัดแย้งระหว่างอัคบารีย์กับอุซูลีย์เชค อับดุลลอฮ์ บิน ซอและห์ อัส-สะมาฮีญีย์ มรณะ ฮ.ศ. 1135 ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)
ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด
    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)

ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ)
ความประเสริฐของประชาชาติศาสดามุฮัมมัด (ศ) ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้กล่าวว่า "หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งท่านศาสดามูซา (อ) ...

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด

การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัด
    การพิสูจน์ความเป็นเราะซูลของท่านศาสดามุฮัมมัดศาสดาจำนวนแสนกว่าองค์ได้ถูกแต่งตั้งลงมาให้ทำหน้าที่สั่งสอนมนุษย์ตามจุดต่าง ๆ ทั่วโลก ...

ปรัชญาแห่งศีลอด

ปรัชญาแห่งศีลอด
ขัดเกลาจิตวิญญาณด้วยศีลอดหนึ่งในพระบัญชาที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงบัญชาแก่มนุษย์ได้แก่การถือศีลอดเพื่อเป็นการปกป้องให้มนุษย์นั้นออกห่าง จากการกระทำความผิด ...

แหล่งที่มาของนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์ อัลอิสลาม)

แหล่งที่มาของนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์ อัลอิสลาม)
แหล่งที่มาของนิติศาสตร์อิสลาม(ฟิกฮ์ อัลอิสลาม)บรรดามุสลิมต่างได้ยึดถือปฏิบัติตามอัล-กุรอานและซุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) อย่างเคร่งครัด ...

ผลกระทบของสภาพจิตใจที่มีต่อร่างกายในวจนะอะฮ์ลุลบัยต์

ผลกระทบของสภาพจิตใจที่มีต่อร่างกายในวจนะอะฮ์ลุลบัยต์
ผลกระทบของสภาพจิตใจที่มีต่อร่างกายในวจนะอะฮ์ลุลบัยต์ สภาวะจิตใจที่ดี คือจุดกำเนิดของสุขภาพพลานามัยที่ดี     ...

อิมามมะฮ์ดีในมุมมองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4

อิมามมะฮ์ดีในมุมมองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
อิมามมะฮ์ดีในมุมมองของปรัชญาประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4  ยุคต่าง ๆ ของสังคมแห่งอุดมคติ เพื่อที่บทความของเราจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ...

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดิญะฮ์

ความประเสริฐของท่านหญิงคอดิญะฮ์
ความประเสริฐของท่านหญิงคอดิญะฮ์ เนื่องในวันที่ 10 เดือนรอบีอุลเอาวัล เป็นวันคล้ายวันสมรสของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ็อลฯ) กับท่านหญิงคอดีญะฮ์ (ซ.) ...

เบญจธรรม 5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี

เบญจธรรม 5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี
บญจธรรม 5 สิ่งที่จะทำให้หัวใจเกิดรัศมี  วันหนึ่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า : ...

สำเภาเภตรา

สำเภาเภตรา
สำเภาเภตราอิมาม มุหัมมัด อิดริส อัชชาฟิอีย์ได้เอ่ยเอื้อนบทกวีที่บอกเล่าดังสำทับรับรองสำนองเอาแห่ง “ ฮะดิษสำเภา ”ช่วยยืนกรานโดยอัลลามะห์ ...

ชีวประวัติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์

ชีวประวัติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์
ชีวประวัติของอิมามฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ในทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม1.ท่านคอฏีบ อัลบักดาดี ...

อิมามท่านที่สิบเอ็ดแห่งวงศ์วานศาสดามุฮัมมัด

อิมามท่านที่สิบเอ็ดแห่งวงศ์วานศาสดามุฮัมมัด

ที่มาของตัฟซีรอัลกุรอานของ ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรียฺ

ที่มาของตัฟซีรอัลกุรอานของ ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรียฺ
มาของตัฟซีรอัลกุรอานของ ท่านอิมามฮะซัน อัสกะรียฺตัฟซีรอิมามฮะซัน อัสการียฺ (อ.) เป็นหนึ่งในตัฟซีรที่กล่าวว่าเป็นของท่านอิมาม ...

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)

ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัลอัสกะรีย์ (อ.)
ชีวประวัติอิมาม ฮาซัน อัล อัสกะรีย์ (อ.)นาม                                               : อัล ...

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์

บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์
บทเรียนจากนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์ "ความจำเป็นที่จะต้องรู้จักเพื่อนร่วมเดินทาง และเพื่อนบ้าน" ท่านอะมีรุ้ลมุอ์มีนีน อิมามอะลี (อ) มีวจนะไว้ว่า คำอธิบาย : ...

เคล็ดลับอายุยืน(2)

เคล็ดลับอายุยืน(2)
การบำเพ็ญความดีและเลี่ยงการทำบาป مَوْتُ الاِْنْسانِ بِالذُّنوبِ اَكْثَرُ مِنْ مَوْتِهِ بِالاَْجَلِ وَ حَیاتُهُ بِالبِرِّ اَكْثَرُ مِنْ حَیاتِهِ بِالْعُمُرِการตายของมนุษย์อันเนื่องจากการทำบาป ...

การพลีอุทิศตนของท่านอะมีรุลมุอฺมีนีน(อ) ในคืนลัยละตุลมะบีต

การพลีอุทิศตนของท่านอะมีรุลมุอฺมีนีน(อ) ในคืนลัยละตุลมะบีต
การพลีอุทิศตนของท่านอะมีรุลมุอฺมีนีน(อ) ในคืนลัยละตุลมะบีตรอบๆ บริเวณบ้านของท่านศาสดามุฮัมมัด(ซล) ถูกปิดล้อมไปด้วยบรรดามุชรีกีน จำนวนสี่สิบคน ...