Turkish
Wednesday 21st of April 2021
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Abdestin Sünnetleri

Abdestin Sünnetleri
1- Ş. Saduk Fakih kitabında rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) her vacip ve müstehap namaz için abdestini yenilerdi.[1]2- Kutb-u Ravendi Ayatu'l-Ahkam kitabında Süleyman b. Bureyde’nin babasından naklettiği hadisi rivayet etmiştir: "Resulullah (s.a.a) her namaz için abdest alırdı. Mekke’nin fethinde hazret bir abdest ile birkaç namaz kıldı.Ömer; "Ya Resulullah (s.a.a) şu ana kadar hiç yapmadığınız bir şey ...

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)
Bazen neden 1400 yıl sonra hâla acı verici bir olay için ağlıyorsunuz denildiğinde şöyle bir cevap veriyorum: Biz o yüce insan için şehadetinden sonra ağlıyoruz fakat sevgili Peygamberimiz daha şehit olmadan önce ağlamıştır. Dolayısıyla Hüseyin’e (a.s.) ağlamak peygamber efendimizin bir sünnetidir. Hasırdan hurma çekirdeğine kadar sünnetlere bağlı olan bazı kardeşlerimiz neden bu sünneti unutuyorlar acaba? ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ilk adım Mescidi Nebinin inşa edilmesi oldu. ...

Allah’a Yolculuk…

Allah’a Yolculuk…
  Her yolculuğun değer ve önemi varılmak istenen maksada bağlıdır. Maksadın önem ve büyüklüğü yolculuğa ve bu yolculuktaki gereksinimlere de yansır. Bakkala gitmek de bir yolculuktur, bir mahalleden diğer bir mahalleye gitmek de… bir şehirden bir şehre gitmek de bir yolculuktur, bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek de… İki kilo elma almak için gidilen mesafe de bir yolculuktur, bir elma bahçesini satın almak üzere ...

DİN VE KANUN

DİN VE KANUN
İslami düzen, neslimizin düşündüğü, konuştuğu ve hissettiği ile bu kelimenin manası nedir?   İslamî düzen, en kısa şekilde şu şekilde tanımlanabilir: Din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın birliğidir.   Bu unsurların sentezi olarak İslamî düzenin iki temel öngörüsü vardır: İslami toplum ve İslami iktidar. İlki İslami düzenin içeriği ...

Akait Dersleri

Akait Dersleri
Eser Adı: Ehl-i Beyt Mektebine Göre Akait Dersleri (3.H) Yazar: Muhammed Taki MİSBAH Çevirmen: İsmail-Cafer Bendiderya Yayınevi: Kevser Yayınları   Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve ...

İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİ

İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİ
İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİÜstât Muhammed Takî MisbahKur’ân-ı Kerim’i, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve pak Ehl-i Beyti’nin (a.s) değerli sözlerini dikkatle mütalaa eden bir kimse nazarî irfan ve aynı şekilde irfanî seyr u sulûk hakkında oldukça derin ve değerli bilgiler elde edebilir. Bu konuda zâtî, sıfatî ve efalî tevhidle ilgili olan Tevhid suresi, Hadid suresinin ilk âyetleri, Haşr suresinin son âyetleri, aynı ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
      Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

HZ.MEHDİ(A.S)

HZ.MEHDİ(A.S)
Hz.Mehdi’nin Babasının AdıBazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütevatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir.Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği 12 İmam’ın ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER

İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLER
İMAM HÜSEYİN(A.S)DAN NAKLEDİLEN HADİSLERBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMİmam Hüseyin (a.s)'dan Hikmet, Züht, Nasihat, Takva, İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme Hakkında Nakledilen HadislerİYİLİĞİ EMRETME VE KÖTÜLÜKTEN NEHYETME(1)Ey insanlar! Allah'ın kendi velilerine öğüt vermek için Yahudi alimleri hakkında yaptığı kınamadan öğüt alın. Allah-u Teâla (Yahudi alimlerini kınayarak şöyle) buyuruyor: "Niçin ...

Kısaca Hayatı İmam Hasan (a.s)

Kısaca Hayatı İmam Hasan (a.s)
     İmam Hasan (a.s)Hz. İmam Hasan Mücteba (ve kardeşi İmam Hüseyin), Hz. Emir-ül Mü'minin'in oğlu olup, Peygamberin kızı Hz. Fatıma'dan (a.s) dünyaya geldiler. Peygamber defalarca "Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır." buyurmuştur. Bu buyruğa göre, Ali (a.s) diğer çocuklarına "Siz benim oğullarımsınız. Hasan ve Hüseyin de Peygamberin oğullarıdır." demiştir.[1]Hz. İmam Hasan (a.s) hicretin üçüncü ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

  TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu çok seviyordu. Onun yetişmesi için çok çaba harcıyordu. Dedesi ...

İmam Hasan Askeri (a.s)

İmam Hasan Askeri (a.s)
Askeri lakabıyla anılan Hz. İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu'tamid'in planı üzere zehirlenerek şehit edildi.[1] On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allah'ın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Yedi yıl imamet ettiği müddet zarfında, hilafet makamının ...

Ölüm Gerçeği 2

Ölüm Gerçeği 2
Biyoloji ve Ölüm  Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen "apoptosis" kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir. Bilgilerimize göre yaşlanma bir fizyolojik süreçtir. Fakat ölüm söz konusu olunca, son zamanlara kadar marazi ölüm sebepleri akla gelirdi. Apoptosis ise programlanmış hücre ölümüdür. Hücre, bir mikrop etkisiyle veya soğuk-sıcak fiziksel olaylarla değil, ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1
Fâtıma Zehra’nın (a.s) varlıksal şahsiyeti ve manevi makamı hakkında birçok kitap yazılmış ve çok sözler söylenmiştir. Ama bunun bin katı bile insanlığın zihin ve düşüncesinden akıp söz ve yazı suretine bürünse, o yüce şahsiyetin engin okyanus mesabesindeki erdemlerinin ancak bir damlası olabilir.[1] Biz bu söyleşide bu mecaldeki güçsüzlüğümüzü itiraf ederek, sadece o engin denizin bir damlasını ele ...

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın Şialarla İrtibatı (1)

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın  Şialarla İrtibatı (1)
İmam Rıza (a.s.) Horasan'a geldikten sonra âl-i Ebu Talib seyyidleri çeşitli nedenlerden dolayı İslam ülkesinin muhtelif bölgelerine hicret ettiler. Irak'taki şialar ve aleviler üzerindeki baskı arttıkça hicret edenlerin sayısı da arttı. Şialar yaşamlarını sürdürmek için daha emniyetli yerlere hicret etmeye mecbur oldular. Arap topraklan Emevi düşünce tarzı ve ruhiyelerinin sultasında olduğundan, şialar için ...

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ
KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİİmam Hüseyin (a.s)'ın hayatına göz attığımızda; İmam'ın (a.s) maddi güçle zalim Emevi hükümetini yıkmasının mümkün olmadığın görmekteyiz. Hatta İmam Hüseyin (a.s)'e mektup yazarak, Kufe'ye davet edenlere dahi güvenmiyordu. Onların mektupları kendisine yetişmeden önce, kendi şanlı hareketini bildirmişti.İmam Hüseyin (a.s) kanlı kıyamının haberi Resulullah'ın (s.a.a) şehri ...

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)
İmam, iktidarın meşruiyetini Müslümanların kendisine biat etmesinden alan halife‌nin Medine'deki adamlarına karşı direnerek halifeye biat etmeye yanaşmadı. Bu haber herkes tarafından duyuldu. Ardından İmam Mekke'ye doğru yola çıktı ve Medine'den çı‌karken şu ayeti okudu: "(Musa, etrafı) kollayarak korku içinde oradan çıktı: 'Rabbim, beni şu zalim kavimden kurtar!" dedi." (Kasas, 21) Hüseyin (a.s) bu yolculukta, ...