Turkish
Monday 8th of August 2022
Mehdilik (mehdeviyet)
ارسال پرسش جدید

Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir?
Kur’an-ı Kerim’de adı zikredilen sidretü’l-muntaha ne anlama gelmektedir? Kısa Cevap “Sidre”, lügat bilginlerinin ekseriyetinin belirttiği üzere çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca denmektedir ve “sidretü’l-muntaha” tabiri, göklerin zirvesinde ve meleklerin uçuşunun, şehid ruhlarının, peygamberlerin ilimlerinin ve insan amellerinin son zirvesinde yer alan çok yapraklı ve çok gölgeli bir ağaca ...

Allah-u Teala’nın İsimleri

Allah-u Teala’nın İsimleri
1. Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.2. Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden.3. Er-Rahîm: Âhirette, müminlere acıyan.4. El-Melik: Yaratıcı, kâinatın sahibi.5. El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak .6. Es-Selam: Her tehlikeden selâmete çıkaran.7. El-Mümin: İmân nûrunu veren.8. El-Müheymin: Her seyi görüp gözeten.9. El-Aziz: Mutlak gâlip, karşı gelinemez.10. ...

KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ

KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİ
     KUR'ÂN'IN GÖSTERDİĞİ DÜŞÜNCE YÖNTEMİKur'ânî, Felsefî ve Rivayet Esaslı AraştırmaŞundan kuşku duymuyoruz: İnsan hayatı, düşünsel bir hayattır; düşünce ve fikir dediğimiz bu olgu olmadıkça, insan hayatı tamamlanmış olmaz. Düşünceye dayalı bir hayatın kaçınılmaz bir gereği de şudur ki: Hayatın dayandığı ...