Turkish
Wednesday 21st of April 2021
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Allah'ın hikmet sahibi olduğuna dair deliller -1

Allah'ın hikmet sahibi olduğuna dair deliller -1
Bir noktaya dikkat etmek gerekir: Allah’ın sıfatlarını kavramak her ne kadar hissedilir şeyleri idrak etmeyle mukayese edilmese de onları öğrenmek imkânsız ve ulaşılmaz bir konu değildir. Bu nedenle, bilge ve mütekellimler Allah’ın sıfatlarını tanımak ve ispatlamak için bize bir takım yol ve yöntemler belirlemişlerdir. Bu yöntemlerden faydalanmak, kesinlikle bizi istenen neticeye ulaştıracaktır. Biz konuya ...

Kerbela Şehitlerinin ardından

Kerbela Şehitlerinin ardından
     BİRİNCİ BÖLÜMİmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi'ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah'ın ...

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ
Allah Teâla Kur'an'da şöyle buyuruyor:"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır onlar diridirler Rableri katında rızıklanmakta-dırlar."[1]Öyleyse masum imamlar da hak ve hakikat yolunun şehitleri olduklarına göre onların temiz ruhları diridir ve bizim ziyaret, dua ve tevessülümüzden haberdardırlar.İşte bunun içindir ki İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur : "Kim bizi şehid olduktan sonra ziyaret ...

Gerçek İbadet

Gerçek İbadet
 İslam dininin yüzde yüz onayladığı insani değerlerden biri "ibadet"tir. Burada kastedilen özel anlamda ibadettir. [1] Yâni Allah'la halvet etme, O'nu anma, yakarma ve O'na hamd-u senada bulunmadır; İslami asıllardan olan namaz, dua, gece namazları vb. ibadetler gibi İslam'ın bir parçası olan ve dinden tecrit kabul etmez İslami değerlerdir kastedilen.Evet ibadet gerçek bir değerdir. Ancak dikkatli davranılmaması halinde ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
     PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık kuraklık ve kıtlık yerini bereketli bir yıla terk etmişti. O ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

Namazın Önem ve şartları

Namazın Önem ve şartları
Soru : Kasten namazı terk eden veya namazı hafife alan kimsenin hükmü nedir?Cevap: Günlük beş vakit namaz İslâm dininin en önemli farzlarındandır; hatta namaz dinin direğidir. Namazı terk etmek ve hafife almak şer'an haram olup kıyamette cezalandırılmaya sebep olur.Soru : Su ve teyemmüm edilecek bir şey bulamayan kimseye namaz farz mıdır?Cevap: İhtiyat gereği vakit içerisinde namazı kılmalı ve vakitten sonra abdest ...

Ahlâk Nedir?

Ahlâk Nedir?
Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, insanın ruhundaki "huy" dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı bir semere verir. Bu bakımdan ahlâk özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır. Şöyle ki: Güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine: "Ahlâk-ı Hasene, Ahlâk-ı Hamide, Mehasin-i Ahlâk, Mekârim-i Ahlâk (Güzel ...

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1
"Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir rızık vardır. Bil ki isteklerde aşırı ısrar etmek bir işin güzelliğini alır götürür, insanı yorar ve sıkıntı yaratır. Allah sana bir kapı açıncaya kadar sabret ki, o kapıdan içeri girmen kolaylaşsın. Kederli birine rahatlığın, korkup kaçan birine de güvenliğin ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
     Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allah'ın, geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak olan olaylar zincirinin tamamı, an an, nokta nokta Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır.   Zamanı Allah yaratmıştır, bu yüzden O, zamandan bağımsızdır. ...

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ
MAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİHadislerde sekizinci İmam Ali ibn-i Musa-er Rıza (a.s)'ı ziyaret etmenin çok sevabı olduğu nakledilmiştir. Örneğin:İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim babam İmam Rıza (a.s)'ın kabrini (onun hakkını tanıyarak) ziyaret ederse Allah-u Teâla onun tüm günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."[1]İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:"Kim imam Rıza (a.s)'ı ziyaret etse sanki Resulullah'ı ...

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ
     Ayetullah’il Uzma İmam Humeyni (ra)Çeviri: Kadri Çelikİmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala'yla İlgisine DairEnbiya, Asfiya ve Mtü'minlerin İptilasının Şiddetine DairPeygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Mübtela OlmalarıDünyanın Hak Teala'nm Mükafat ve Ceza Diyarı OlmadığıRuhsal iptilamn Şiddetin idrakin Şiddetine Tabi Olduğuna DairMÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ"Semâe, Hz. Sadık'ın ...

Ahlakî Faziletler

Ahlakî Faziletler
 Nefsi eğitip yetiştirmenin, seyr ve süluk edip Allah'a yakınlık makamına erişmenin yollarından biri de insanın içinde kökeni olan ahlakî fazilet ve değerleri yetiştirmektir. Güzel ahlak insanın melekutî ruhuyla uyum sağlayan değerlerdir. Bu değerleri yetiştirmekle yüce Allah'a yakınlık (kurb) makamına erişinceye kadar insanın insaniyeti gittikçe mükemmelleşir. Alemlerin rabbinin kutlu zatı bütün kemallerin ...

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)
Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyin'in kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular "Tevbe Orduları" diye adlandırılır. Artık açıktan açığa kendini gösteriyordu bu hareketler. Bu ordunun mensupları Hz. Hüseyin'e karşı işledikleri ihanet suçu için ...

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU
     İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMUHarun Reşid'den sonra onun Emin ismindeki oğlu hükümeti ele geçirdi. Emin’in Hakimiyetinden beş yıl geçtikten sonra Reşid’in diğer oğlu Me'mun, kardeşini öldürüp hükümeti ele aldı.Me'mun zeki birisi idi. Çok sinsi bir plan çerçevesinde İmam Rıza (a.s)'ı Medine'den başkent olan Merv'e getirmeyi ve veliahtlık makamını O'na vermeyi kararlaştırdı.Me'mun'un bu işden siyasi ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIM KERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER. İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDA İMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASI AŞURA GÜNÜ İMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİ İMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ. AŞURA ZÜYARETİ AŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ. İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA Hüseyin (a.s) ın kervanı 60. Hicri yılının zihicce aynının ...

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ
6.BÖLÜM-10687- 11067Birinci Fasıl:İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİAilesi ve çocukluk Dönemiİslam ümmetinin yaşadığı en parlak günlerden bir gün, İmam Ali (a.s)`ın adil hükümeti çatısı altında İran'ın doğu ayetlerinden birinde, vali olarak görev yapan Haris b. Cabir Hanefi, İran'ın son padişahı Yezdgird`in kızlarından ikisini hilafet merkezine göndermişti. İmam Ali (a.s) bu kızlardan ...

Ahlak-Din İlişkisi-1

Ahlak-Din İlişkisi-1
Bismillahirrahmanirrahim    Bugün, üniversiteler de dahil dünyanın çeşitli bilim merkezlerininde öncelikli gündemi oluşturan konulardan biri “ahlak ve din ilişkisi”dir. En az iki asırdan beridir bu hususta araştırmalar yapılmış ve bu güne değin onlarca kitap yazılmıştır. Bu münasebetle, zamanın el verdiği ve gerektiği ölçüde bu konuyu ele alıp değerlendireceğiz.    Her hangi bir konu hakkında konuşmak ...

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı
Kanlı Kerbela kıyamı, beşeri kıyamlar ve dini-inkılabi hamaseler arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu mesele o kadar açıktır ki, hiçbir delil göstermeye gerek yoktur.Buna göre, bu kıyamın özelliklerini incelemek ve onun imtiyaz yönlerini ortaya koymak önemlidir. Acaba bu imtiyaz, kıyamın rehberliği ile mi ilgilidir? Yoksa kıyamın ülkü ve idealleri ile mi? Veya kıyamı vücuda getirenlerin şahsiyet ve karakterleri ile ...