Turkish
Thursday 5th of August 2021
Makaleler
ارسال پرسش جدید

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
     İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatıİmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ulaştı.İmam Hüseyin (a.s) on yıl ...

Ehlibeyt İmamları:

Ehlibeyt İmamları:
Bizim dostlarımız, sevinçli günümüzde sevinir, keder ve musibet günümüzde hüzünlenir, matem tutarlar…"Bugünlerde kulaklarımız bir kez daha Hüseyin ve Zeynep adıyla, Kerbelâ ve Aşura yadıyla çınlıyor. Bir kez daha hüzünleniyor kalplerimiz; bir kez daha boşalıyor gözlerimizden göz yaşları. Neden acaba? Niye ağlıyoruz? Neye ağlıyoruz? ...

Ticaretle Başlayan Kutsal Evlilik

Ticaretle Başlayan Kutsal Evlilik
Hz. Peygamber'in (s.a.a) kişiliği Mekke toplumunda parlamaya başlamıştı.Hz. Hatice'nin Malları ile TicaretHz. Peygamber'in (s.a.a) kişiliği Mekke toplumunda parlamaya başlamıştı. Çünkü sahip olduğu yüksek ahlâk, yüce ciddiyet ve gayret, güvenirlik ve doğru sözlülük gibi erdemleri herkesin dikkatini çekmişti. Dolayısıyla insanların kalbinde büyük bir sevgi ...

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı

İmam Hüseyin'in Aşk ve Fedakârlık Dolu Hayatı
Şarkın Büyük Filozofu ve Kuran Müfessiri Allame Tabatabaî'nin Kalemiyle     İmam Hüseyin (a.s) Hz. Ali (a.s) ve Peygamber-i Ekrem'in kızı Hz. Fatıma (a.s)'nın ikinci oğludur. Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Büyük kardeşi İmam Hasan Mücteba (a.s) şehit olduktan sonra Allah'ın emri ve kardeşinin vasiyeti üzerine imamet makamına ...

Kadir Gecesi ve İmam Mehdi

Kadir Gecesi ve İmam Mehdi
Gecesi veya Leyletu’l-Kadr (Arapça: ليلة القدر), İslam dinindeki en faziletli gecedir. Kadir gecesinin yılın hangi gecesi olduğu tam olarak belli değildir. Buna rağmen Şialar, Kadir gecesinin Ramazan ayının 19, 21 veya 23. Gecesi olduğuna inanmaktadır. Bazı rivayetlerde kadir gecesinin, Şaban ayının 15. Gecesi olduğu belirtilmiştir. Ehlisünnetin çoğunluğu kadir gecesinin Ramazan ayının 27. ...

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar

Ehlibeyt'in Makamını Açıkça Ortaya Koyan Mübahale Ayeti Hakkındaki Tüm Ayrıntılar
 Bu ise hiç bir İslami fırkanın ve İslam tarihinden azıcık haberdar olan bir kimsenin şüphe veya inkar edemeyeceği zaruri meselelerden sayılmaktadır Bu meseleyi tüm Müslümanlar bilmektedir. Muhaddislerde ashabın büyüklerinden nakletmişlerdir. Bunlardan imam Vahidi, Esbab-un Nüzul adlı kitabında Cabir b. Abdullah’tan nakletmiştir. Şaîbi de bu ayetin tefsirinde şöyle ...

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri

İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri
Hz. Zehra (a.s), Resulullah'tan (s.a.a) sonra, bu ümmetin istisnasız en büyük şahsiyetinin evinde yaşadı. Tek amacı İslâm sancağını taşımak ve onu savunmak olan adamın...Siyasal koşulların son derece hassas ve gayet tehlikeli olduğu bir dönemdi. İslâm orduları daima teyakkuz hâlindeydi. Her yıl kanlı savaşlara tutuşmak durumundaydı ve Ali (a.s) de bu savaşların çoğuna katılıyordu.Hz. Zehra (a.s), bu müşterek ...

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?

NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?
  Soru:Değerli Hocam neden namz kılmamız gerektiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim.NEDEN NAMAZ KILMALIYIZ?     Cevap:Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki bu sığınak Allah'ı anmaktan başka bir şey ...

Küreselleşme ve Din

Küreselleşme ve Din
Son 30 yıllık dönemde etnik ve dinsel yapılanmaların güçlenip yayıldığını görüyoruz. Dünyayı tanımayan, örgütlenme birikimi olmayan, mali kaynaktan yoksun geri ve eğitimsiz kimi gruplar; 1980’lerden sonra birden bire ekonomik ve siyasi gücü yüksek küresel örgütler haline geldi. Küreselleşme uygulamalarının tekelci şirket çıkarlarına ...

İmamın İsmeti

İmamın İsmeti
İmametin temel şartlarından ve imamın en önemli özelliklerinden birisi de "İsmet" sıfatıdır. İsmet; hakikate olan ilimden ve kuvvetli iradeden kaynaklanan bir özelliktir. İmamda, bu iki özelliğin bulunmasından dolayı her türlü günaha ve hataya (düşmekten) duçar olmaktan korunmaktadır. İmam; dini maarifleri tanıma, açıklama, onlara amel etme, İslam toplumunun maslahat ve ...

Ehlibeyt’in (a.s) Ölçüsü Takva

Ehlibeyt’in (a.s) Ölçüsü Takva
Hz. İmam Rıza’nın (a.s) pek çok kardeş ve bacıları vardı. Kardeşlerinden birisi olan Zeyd,Me’mun’un aleyhine kıyam ederek Basra’da Beni Abbas’ın evini yaktı ve bu sebeple “Zeydü’n Nar” yani Ateş Zeyd ismiyle meşhur oldu. Me’mun’un memurları Zeyd’i yakaladılar. Me’mun İmam Rıza’nın (a.s) hatırına Zeyd’i bağışladı ve İmam ...

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ
     İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİHadislerde sekizinci İmam Ali ibn-i Musa-er Rıza (a.s)'ı ziyaret etmenin çok sevabı olduğu nakledilmiştir. Örneğin:İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim babam İmam Rıza (a.s)'ın kabrini (onun hakkını tanıyarak) ziyaret ederse Allah-u Teâla onun tüm günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."[1]İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ...

Oruç

Oruç
- Oruç (Arapça: الصوم, İngilizce: Fasting or Sawm), İslam’ın önemli ibadetlerinden ve bu dinin ibadet düsturlarından olup namazdan sonra en önemli ibadetlerden biri sayılmaktadır. Bu anlamda insanın sabah ezanından akşam ezanına kadar yemek ve içmekten kesilmek gibi bazı işlerde Allah’ın buyurduğu şekilde davranmasından ibarettir.Önceki Dinlerde Oruç ...

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)

İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)
İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s)Muhammed b. Munkedir şöyle diyor: Ali b. Hüseyin (a.s.)'den daha üstün birini görmedim, hana bir gün onun oğlu Muhammed (a.s.)'i görüp nasihat etmek isterken o bana nasihat etti.(Tahzib-ut Tahzib. c: 9. s: 352)Şianın beşinci imamı "Bakır' lakabıyla meşhur olan Mu­hammet b. Ali b. Hüseyri (a.s.)'dir. Doğumunun hicri 58 yılında olduğu söylenmiştir1. ...

Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim
Kur’an (Arapça: القرآن‎, İngilizce: Quran) veya Kur’an-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم) Müslümanların semavi kitabı olup onların inancına göre lafızlarının aynısı Vahiy Meleği Cebrail’in aracılığıyla Allah Teâlâ tarafından Levhi Mahfuz’dan 23 yıl boyunca Peygamberin kalbi ve diline nazil olmuş ve Peygamberin doğrudan ve sürekli ...

HAMİLE VE SÜT VEREN KADIN

HAMİLE VE SÜT VEREN KADIN
S.762: Hamile kadına hamileliğinin ilk aylarında oruç tutması farz mıdır?  C: Sırf hamile olmak orucun farz olmasını engellemez; ancak oruç tutması yüzünden kendisi veya cenin için bir zarar geleceğinden korkar ve bu korkusu halk tarafından yerinde bulunursa oruç tutması farz olmaz.  S.763: Hamile olan kadın orucun cenine zararlı olup olmadığını bilmezse oruç tutması farz ...

Çağımızın Müslüman Kadından Beklentisi

Çağımızın Müslüman Kadından Beklentisi
Kadın hakları ve kadının şahsiyetinden söz etmek, İslam’ın kadın hakkındaki görüşünü ortaya koymak ve bunu kabul etmek başka mesele, o görüşle amel etmek, İslami olduğuna inandığımız değerlere göre hareket etmek, yani İslami görüşü pratize etmemiz ve inandığımız hakları sosyal düzenimize ve yaşamımıza tatbik etmemiz ise başka bir meseledir. Fakat ...

Hz. Hüseyin'in Dualarından Örnekler-2

Hz. Hüseyin'in Dualarından Örnekler-2
8- Rivayet edilir ki: Şüreyh, Hz. Peygamber'in (s.a.a) mescidine girer ve Hüseyin'in (a.s) secde hâlinde iken yanağını toprağa koyup şöyle yalvardığını görür: "Efendim! Mevlâm! Demir gürzlerle dövülsün diye mi yarattın bedenimin organlarımı? Yoksa, kaynar sular içsinler diye mi yarattın bağırsaklarımı? Allah'ım! Eğer günahlarımdan dolayı beni ararsan, ben de kereminden dolayı seni ararım. Eğer beni ...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı
 Kurban bayramı (Arapça: عید الاضحی), Müslümanlarınbüyük bayramlarından biridir. Nakledilen hadisleregöre Allah, Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahimoğlu Hz. İsmail’i kurbanlığa götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir. ...

TEVHİD_2

TEVHİD_2
     İbn-i Sina'nın Tevhid Delilinin TakririFarabi'nin Tevhid DeliliAllame Tabatabai'nin Tevhid DeliliTevhid Veya Allah'ın BirliğiAllah Teala'nın varlığı bahsinden sonra tartışılan konulardan birisi de Allah Teala'nın birliği konusudur. Allah Teala şöyle buyuruyor:"Allah'la birlikte ayrı bir ilah çağırma. Ondan başka bir ilah yoktur, O'nun vechi dışında her şey helak olup gidecektir. ...