Turkish
Saturday 10th of April 2021
Makaleler
ارسال پرسش جدید

Şehid Mutahhari: Haz almaktan başka bir amacı olmayan insan hayvan değil de nedir?

Şehid Mutahhari: Haz almaktan başka bir amacı olmayan insan hayvan değil de nedir?
İran İslam İnkılabı’nın teolog ve eylem adamlarından Şehid Murtaza Mutahhari’yi şehadetinin yıldönümünde rahmet ve özlem ile yad ederken, ‘Çirkinleştirilmiş İnsan’ başlıklı makalesini istifadenize sunuyoruz. Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İran İslam İnkılabı’nın teolog ve eylem adamlarından Şehid Murtaza Mutahhari’yi şehadetinin yıldönümünde rahmet ve özlem ile yad ederken, ...

İman ve Ahlak

İman ve Ahlak
    İmanın ilk etkisi ahlâka destek oluşudur. Yani, yaşamın büyük bir sermayesi olan ahlâk, iman olmadan sağlam bir temele sahip olmamaktadır. Tüm ahlâkî ilkelerin mantığı, temel yapısı ve bütün maneviyatın başı dini inanç ve Allah'a imandır. Keramet, şerafet, takva, iffet, emanet, doğruluk, fedakârlık, ihsan, insanlarla barış içinde olmak, ...

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?

AŞURA GÜNÜ NE OLDU?
Hz. Hüseyn 72 kişilik küçük ordusuyla tarihin en büyük fedakarlık ve hemase destanını gerçekleştirmeye hazırlanırken 120 bin kişilik zulüm ve fesat ordusu zalimlerin rızasını kazanabilmek için tarihin en çirkin cinayet tablolarından birini oluşturmanın çabası içindeydiler.Bir taraftan tarihin sayfalarında yiğitlik, fedakarlık, iman, cihat ve hak uğruna her ...

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1

İmam Kazım (as) ve Harun Raşit-1
Yılların birinde Harun Raşit, Ka’be’nin ziyaretine gitti. Tavaf zamanı, halifenin yalnız tavaf etmesi için halkın aradan çıkmasını istediler.Harun tavaf etmek isterken, bir Arap da gelip onunla tavaf etmeğe başladı. (O adamın bu ameli halifenin onuruna dokundu, kızarak," bu adamı buradan uzaklaştırınız." diye emretti.) Memurlar Arap adama; “Halife tavafını bitirene kadar biraz sabret!" ...

Orucun Hikmetleri

Orucun Hikmetleri
Allame Şubber'in el-Ahlak kitabından orucun hikmetleri..Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç, cehennem ateşinin önündeki kalkandır.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Oruç tutan insan, bir Müslümanın arkasından konuşmadığı sürece, evinde uyurken bile ibadet halindedir.Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Oruç ...

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI

KURANIN BEŞERİYYETE KURTULUŞ MESAJI
Biliniz ki, Allah sizi boşuna yaratmadı. Sizi kendi başınıza bıraka­cak da değildir. Ecellerinizi yazdı, maişetlerinizi aranızda paylaştırdı ki, her akıl sahibi mevkisini tanısın ve bilsin ki, ancak mukadder olan şeyler kendisine ulaşır ve ondan çevrilen hiçbir şey ona ulaşmaz. Dün­yada geçiminizi sağlayarak kendisine ibadet etme fırsatı tanıdı size; sizi şükretmeye teşvik etti; ...

Levh Hadisi

Levh Hadisi
- Hz. Fatıma’nın Levh hadisi veya Cabir hadisi (Arapça: حديث اللوح) on iki İmamın imametinin ispatına yönelik Hz. Resulü Ekrem’den nakledilen ünlü hadislerden biridir.Bu hadis, senedinin makbuliyeti ve bir çok kaynakta fazlaca nakledilmesinden dolayı, Şia’nın on iki imamının hilafet ve imametininispatı için özel bir yeri vardır. Bu hadiste Hz. Resulullah’ın (s.a.a) halifelerinin isimleri birinci imamdan ...

Amel defteri (4)

Amel defteri (4)
Amel Defteri Kendi Varlığımızdandırيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِO gün her ...

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?

Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?
Hz. Ali’nin Nehcü’l-Belağa’da, “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” demesinden maksadı nedir? Kısa Cevap Hz. Ali (a.s), “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” diye bir söz dememiştir. Sadece kadınların akıllarının eksik olduğuna dair bir söz Nehcü’l-Belağa’da yer alır. Bu sözün Hz. Ali’ye isnat edilişi doğru olsa bile bu, özel bir ...

Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?

Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?
Acaba Hidayet ve Sapıklık Allah'ın Elinde midir?Ayetullah Cafer SubhaniKur'an-ı Kerim çeşitli ayetlerde, kulların hidayet ve sapıklığının Allah'ın irade ve meşiyetiyle ilgili olduğunu kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur: "(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. ...

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı
 Kurban bayramı (Arapça: عید الاضحی), Müslümanlarınbüyük bayramlarından biridir. Nakledilen hadisleregöre Allah, Hz. İsmail’in (a.s) bugün Hz. İbrahim (a.s) tarafından kurban edilme emrini vermiştir. Hz. İbrahimoğlu Hz. İsmail’i kurbanlığa götürmüş, ancak Hz. Cebrail (a.s) bir koçla nazil olmuş ve o koç Hz. İsmail yerine kurban edilmiştir. ...

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları

Ayete'l Kürsi'nin Önemi, Fazileti ve Faydaları
Ehlibeyt İmamlarından İmam Muhammed Bakır (a.s), Müminlerin Emiri Hz. Ali’den (a.s) şöyle rivayet etmiştir: “Ayete’l Kürsi nazil olduğunda Allah Resulü (s.a.a) buyurdular ki “Ayete’l Kürsi” Arşın hazinelerinden nazil oldu ve bu ayet nazil olduğunda dünyadaki tüm putlar yüz üstü yere çakıldı. Bunun üzerine İblis korkarak kavmine ...

Ehlibeyt İmamları:

Ehlibeyt İmamları:
Bizim dostlarımız, sevinçli günümüzde sevinir, keder ve musibet günümüzde hüzünlenir, matem tutarlar…"Bugünlerde kulaklarımız bir kez daha Hüseyin ve Zeynep adıyla, Kerbelâ ve Aşura yadıyla çınlıyor. Bir kez daha hüzünleniyor kalplerimiz; bir kez daha boşalıyor gözlerimizden göz yaşları. Neden acaba? Niye ağlıyoruz? Neye ağlıyoruz? ...

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın Evliliği

Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın Evliliği
 Hz Ali (a.s) ve Hz Fatıma'nın (s.a) Evliliği (Arapça: زواج الإمام علي من فاطمة الزهراء عليهما السلام);Hicretin ikinci yılı zilhicce ayının birinci günüdür. Şialar her yıl zilhicce ayının birinci gününü, Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma'nın (s.a) evlilik yıldönümü olarak kutlarlar. Meşhur görüşe göre Hz. Fatıma’nın ...

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı
     Kanlı Kerbela kıyamı, beşeri kıyamlar ve dini-inkılabi hamaseler arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu mesele o kadar açıktır ki, hiçbir delil göstermeye gerek yoktur.Buna göre, bu kıyamın özelliklerini incelemek ve onun imtiyaz yönlerini ortaya koymak önemlidir. Acaba bu imtiyaz, kıyamın rehberliği ile mi ilgilidir? Yoksa kıyamın ülkü ve idealleri ile mi? ...

İmam Mehdi’nin (a.f) Gaybetinin Esrar ve Tesirleri

İmam Mehdi’nin (a.f) Gaybetinin Esrar ve Tesirleri
Ayetullah Uzma Mekarim Şirazinin İmam Mehdi’nin (a.f) gaybetinin sırları ve tesirleri konusundaki görüşleri aşağıda getirilmiştir.İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurunun aslı hususunda Şia ve Ehlisünnet yoluyla birçok rivayet nakledilmiştir ve her iki fırkanın tanınmış kitaplarında bir araya getirilmiştir. Ama o hazretin gaybet halindeki varlığının sırrı hususunda kesin delilleri içerek ...

Fıtrat’ın Anlamı -4

Fıtrat’ın Anlamı -4
Fıtrat ; "El ibtida'u vel icad" dır, yani ilk yaratılıştan maksat, taklid etmeksizin ve örneksiz yaratılıştır. Allah'ın işi buluştur, beşerin işi ise genellikle taklit etmektir. Hatta beşerin buluşlarında bile taklit unsurları vardır." Bu ifadeleri biz biraz açıklamak istiyoruz :İnsanoğlunun bütün yaptığı, tabiatı taklit etmekten başka bir şey değildir. Yani önce tabiat vardır ; beşer ...

NİYET

NİYET
İnsanın oruç niyetini kalbinden geçirmesi veya örneğin; “Yarın oruç tutacağım” demesi gerekmez; âlemlerin Rabbinin emrine itaat etmek için, sabah ezanından akşam ezanına kadar oruca aykırı olan işlerden kaçınması yeterlidir. Bütün müddet içinde oruçlu olduğundan emin olabilmesi için de, sabah ezanının bir miktar öncesinden akşam ...

Kerbela Kıyamının Sonuçları

Kerbela Kıyamının Sonuçları
Soyumu araştın, ben kimim? Sonra vicdanınızla baş başa kalın ve nefsinizi ayıplayın...İmam Hüseyin'in (a.s) devrimi, ümmetin diri vicdanından, İslâm'ın kutsal risaletinin vahyinden ve bütün beşeriyete yönelik İslâmî davetin start aldığı bir hanedandan doğmuştu. Bir hanedan ki, risaleti ve Resulü koruyup savunarak dinin dayanaklarının ayakta durmasını sağlamıştı. Bu kutsal devrim, insanlık tarihinde, zillet ...

Arefe Duası

Arefe Duası
 İmam Hüseyin’in arefe duası(Arapça: دعاء العرفة), Şiaların üçüncü imamı olan İmam Hüseyin’in Arafat sahrasında okuduğu bir duadır. Şialar bu duayı arefe günü Arafat’ta okumakta ve yine çeşitli ülkelerdeki Şialar cami ve mescitlerde de okumaktadırlar. Arefe duası, inançsal ve irfani öğretileri kapsamaktadır. Şiaâlim ...