Turkish
Monday 8th of August 2022
Masumlar
ارسال پرسش جدید

GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
     GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİGünahların dünyada ve ahirette akla, kalbe ve bedene verdiği dünyevî ve uhrevî zararlar, insan psikolojisi ve kişiliğinin oluşumu üzerinde olumsuz yönde bıraktığı etkiler, inkâr edilemez bir gerçektir.Bunların o kadar kötü ve çirkin etkileri, sonuçları var ki onları ancak Allah bilir. İşte bu makalenin konusu, onlardan bazılarına işaret etmektir.Ancak günahların ...

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)
  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (saa)'in Ehl-i Beyt'i, özel faziletlere sahip oldukları için Müslüman toplumun gözdesi olarak büyük sevgi ve saygıya mahzar olmuş bulunuyorlar. Müslümanların kalpleri onların aşkıyla doludur. Yeryüzündeki hayat var oldukça bu sevgi ve aşk devam edecektir.  İmam Muhammed Bakır (as)'ın hizmetinde bulunan birisi şöyle diyor:      İmam Muhammed Bakır, kendisini ziyarete gelenlere ...

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allah'ın, geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak olan olaylar zincirinin tamamı, an an, nokta nokta Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır.   Zamanı Allah yaratmıştır, bu yüzden O, zamandan bağımsızdır. ...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...
  Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır.   Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur   Aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir. Oysa sevgi ruhun içinden doğar, bir ruhun yükselebileceği bütün yerlere, sevgi de onunla birlikte doruğa tırmanır.   Aşk, gönüllerin genelinde benzer biçimler ve ...

Hz. Fatıma'nın vefatı

Hz. Fatıma'nın vefatı
  Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin Ali mübarek başlarını kaldırıp kucağına koydu. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.v) bayıldı. Fatıma yüzüne bakıyor, ağıtlar yakıyor, göz yaşları dökerek şöyle diyordu:   "Beyaz yüzlüdür. Yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenir. / Yetimlerin koruyucusu, dulların sığınağıdır." Resulullah ...

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
Yüce Allah, Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Baba, Resul-i Ekrem (s.a.v), anne de Hatice idi.   Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet eder: "Fatıma, Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun (milâdının) kırk beşinci senesinin cemaziyelahir ayının yirminci gününde dünyaya geldi. Mekke'de sekiz yıl, Medine'de ise on yıl kaldı. Babasının ölümünden ...

RAB'BANİ ÖGÜTLER

RAB'BANİ ÖGÜTLER
-HAK TEÂLÂ'NIN (C.C.),HABİBİ VE RESULÜ MUHAMMED'E (S.A.A.) TAVSİYE VE ÖĞÜTLERİ1- "Ya Muhammed, ümmetinden "Lâilâheillellahu, vahdehu vahdeh" (yani tek, eşsiz ve bir olan Allah'tan başka bir ilah yoktur) diyene ne mutlu."Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde "Ey Rabb'im, senin nez-dinde mü'min kimse nasıl bir duruma (makama) sahiptir?" diye sordu. Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:2- "Ya Muhammed, velilerimden (dostlarımdan) birini ...

KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE

KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE
Buradan da anlıyoruz ki, kalplerinde hastalık bulunanlar, münafık-lardan ayrı bir grupturlar. Nitekim Kur'ân'da da onlardan iki ayrı grup olarak söz edilir: "Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar..."diye. Birçok yerde geçen bu ifade, onların iki ayrı grup olduğuna yöne-lik işaret içermiyor değildir. Çünkü münafıklar, dilleriyle inandık diyen, ama kalpleri inanmayan kimselerdir. Salt küfür kalbin ölü ...

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLER

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLER
     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir. İnsan denen türün yaratılışındaki denge olgusunu, tüm organların belli bir uygunluk içinde vücuttaki yerlerini almış olmasını, özellikle yüzdeki organlar arası ahengi kastediyoruz. Bunun dışında insan, ...

Tarihin Başlangıcı: Muharrem-3

Tarihin Başlangıcı: Muharrem-3
Aşura kıyamının sonucunda insanların bilinçlenmesinin ardından o dönemde ve daha sonraki asırlarda zulme karşı birçok ayaklanma gerçekleştirdi ki o dönemin en önemli kıyamları Medine halkının kıyamı, Tevvabeyn kıyamı ve Muhtar kıyamıydı. Daha sonraki asırlarda da birçok İslamî ve İslamî olmayan kıyamlarda zulüm ve adaletsizlerle savaşıldı, çünkü Aşura kıyamı insani ilkelere ve ilahi saiklere dayanarak ...

İmam Ali’nin Kılıcı Zülfikar’ı Şimdi Nerede?

İmam Ali’nin Kılıcı Zülfikar’ı Şimdi Nerede?
Acaba Müminlerin Emiri İmam Ali'nin kılıcı Zülfikar şimdi nerede? Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Acaba Müminlerin Emiri İmam Ali'nin kılıcı Zülfikar şimdi nerede? Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1]Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: “Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.” [2] Zülfikar’ın ...

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
Hz. Zehra'nın fazileti hakkında Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler: Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve fazilet örneği Fatıma (a.s) hakkında mevcut olan sahih ve sarih hadislerin tümünü nakletmek istesek bu küçük makaleye sığdıramayız. Ama on iki hadisi nakletmekle yetiniyoruz.    1. Hadis    Peygamber şöyle buyurmuştur:    Cennet ehli kadınların en faziletlisi Hüveylid kızı Hatice, ...

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri
Üstad Hüseyin ENSARİYANÇeviri: Kadri ÇELİKResulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:"Kız çocukları ne de iyidir. Şefkatli, işe hazırlıklı insanın munisi, bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır."(Furu-u Kafi, c. 6, s. 5)Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ'nın İradesiHak Teâlâ'nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim'dir.Allah'ın ...

İmam Muhammed Bakır (a.s)

İmam Muhammed Bakır (a.s)
S. 1- İmam Muhammed Bakır (a.s)'ın künye ve lâkapları nelerdir? C. 1- Künyesi Ebu Cafer, lâkapları ise Bakır, Şakir ve Hadi’dir. S. 2- İmam Bakır'ın (a.s) anne ve babasının isimleri nelerdir? C. 2- Babası İmam Seccad (a.s), annesi ise İmam Hasan (a.s)’ın kızı Fatıma'dır. S. 3- Hangi İmam, baba ve anne tarafından Beni Haşime mensuptur? C. 3- İmam Bakır (a.s), babası İmam Seccad (a.s) ve İmam Hasan ...

Ahlak-Din İlişkisi-1

Ahlak-Din İlişkisi-1
Bismillahirrahmanirrahim    Bugün, üniversiteler de dahil dünyanın çeşitli bilim merkezlerininde öncelikli gündemi oluşturan konulardan biri “ahlak ve din ilişkisi”dir. En az iki asırdan beridir bu hususta araştırmalar yapılmış ve bu güne değin onlarca kitap yazılmıştır. Bu münasebetle, zamanın el verdiği ve gerektiği ölçüde bu konuyu ele alıp değerlendireceğiz.    Her hangi bir konu hakkında konuşmak ...

İmam Ali’nin (a.s) Allah’ın bazı hükümler hakkında sustuğunu belirtmesinin anlamı nedir? Ve neden onları bulmak için kendinizi zahmete atmayın diye buyurmuştur?

İmam Ali’nin (a.s) Allah’ın bazı hükümler hakkında sustuğunu belirtmesinin anlamı nedir? Ve neden onları bulmak için kendinizi zahmete atmayın diye buyurmuştur?
Nehcü’l-Belağa’daki özdeyişlerde şöyle buyrulmuştur: «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمُ الْفَرَائِضَ، فَلاَ تُضَیِّعُوهَا؛ وَ حَدَّلَکُمْ حُدُوداً، فَلاَ تَعْتَدُوهَا؛ وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ، فَلاَ تَنْتَهِکُوهَا؛ وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ ...

Medine'den Kerbelaya Aşk Yolculuğu-2

Medine'den Kerbelaya Aşk Yolculuğu-2
Yüce Allah İslam'ı bizim hanedandan başlattı ve sonuna kadar da bizim hanedanla götürecektir. Lakin senin benden onunla biat etmemi istediğin Yezid şarapçı ve eli masum insanların kanına bulaşmış biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve halkın gözü önünde aleni bir şekilde günah işleyen biridir. Acaba benim gibi asil bir hanedana mensup olan ve onca parlak mazisi ve geçmişi olan birinin Yezid gibi fasık ...

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK
1*ـ التَّنَزُّهُ عَنِ المعاصي عِبادَةُ التَّوابِيْنَ / 1758.1- Günahlardan temizlenmek, tövbe edenlerin ibadetidir. /1758 2*ـ اَلنَّزاهَةُ عَيْنُ الظَّرْفِ / 463.2- Temizlik, akıllılık ve büyüklüğün kendisidir. /463 3*ـ اَلتَّنَزُّهُ أوَّلُ النُّبْلٍ / 527.3- Temizlik asaletin başıdır. /527 4*ـ اَلنَّزاهَةُ ...

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı
1-    Ebu Haşim Caferî der ki: Bir kişi İmam'a (a.s): "Niye yoksul kadın mirastan bir hisse ve erkek ise iki hisse almakta?" diye sordu. İmam buyurdu ki: Çünkü kadın cihat etme ve masrafları karşılamakla sorumlu değil ve yine yanlışlıkla öldürülen birinin kan parasını ödemek erkek için gerekli olduğu hâlde, kadın için bir şey yoktur. Ben içimden: "Bu soruyu İbn Ebi'l Avca'nın da İmam Sadık'a (a.s) sorduğunu ...

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI
Allah Teala'nın sıfatlarını kısımlara ayırırken O'nun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi cemal, diğeri ise celal sıfatları. O'nun kemalî sıfatlarına cemalî sıfatlar veya subutî sıfatlar denilmekte ve eksiklik türünden olan şeylere ise celal sıfatları veya selbî sıfatlar adı verilmektedir. Selbî sıfatlardan amaç, Allah Teala'nın eksiklik ve muhtaç olmaktan tenzih edilmesidir. Allah'ın ...