Turkish
Monday 27th of January 2020
  166
  0
  0

İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?

İnsanların cennet ve cehennemde yaşları ne kadar olacaktır?

Kısa Cevap

İnsanların yaşlarına göre bedende görülen değişiklikler bu dünyaya ait olan konulardandır. Ama ahirette özellikle cennette böyle şeyler söz konusu değildir. Yani öteki dünyada çocuk, orta yaş, yaşlı olmak diye bir şey yoktur. Hatta ahiretin maddi olduğuna inansak bile bugün bizim düşündüğümüz şekliyle yaş meselesi cennetlikler için olmayacaktır. Rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla cennete gidecek müminler genç ve güzel olacaklardır: ‘Genç ve nurlu olarak cennete girecekler. Cennetliklerin vücutları kılsız ve sakalsızdır, gözleri sürmelidir.’[1] başka bir ifadeyle onlar en güzel tip ve halde olacaklar ve zamanın geçmesi onların bu güzelliklerine etki etmeyecektir.

Kur’an cennetliklerin temiz eşlerinden bahsederken şöyle buyuruyor: ‘Ve yanlarında bakışlarını eşlerinden ayırmayan yaşıt kadınlar vardır.’[2]

Ayette geçen ‘Etrab’ kelimesi ‘Yaşıt’ manasında olup cennet kadınlarının eşlerine göre olan özelliklerinden biridir. Zira yaşıt olmak, eşler arasındaki cazibeyi artırmaktadır. Veya o kadınların hepsinin genç ve aynı yaşta olduklarını kastemektedir.[3] Başka bir ifadeyle, hiç biri genç, yaşlı ve yıpranma ortamında olmayacaktır. Onlar ne çocuktur, ne yaşlı, ne de yıpranmış.[4]

 

 

[1] -İbn-i Şehr-i Aşub, Menakıb-i Al-i Muhammed, c.1, s.148, Müessese-i İntişarat-ı Allame, Kum, HK.1379.

[2] -Sad/52

[3] -Mekarim Şirazi, Nasir, Tefsir-i Nümune, c.19, s.317, Daru’l-Kütübü’l İslamiyye, Tahran,1. Baskı, HŞ.1374; Suyuti, Celaleddin, ed-Durru’l-Mansur Fi-Tefsiri’l-Me’sur, c.5, s.318, Kitaphane-i Ayetullah Necefi, Kum, HK.1404.

[4] -İbn-i Uceybe, Ahmed b. Muhammed, el-Bahru’l-Medid Fi-Tefsiri’l-Kur’ani’l-Mecid (Ahmed Abdullah Kureşi Resulan), c.5, s.36, Naşir: Zeki, Hasan Abbas, Kahire, HK.1419; Feyz-i Kaşani, Molla Muhsin, Tefsiru’s-Safi (Hüseyin A’lami’nin çalışması), c.4, s.306, İntişarat-ı Sadr, 2. Baskı, Tahran, HK.1415.

Ayrıntılı Cevap

Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

  166
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    İsrail oğullarının buzağıya tapmasından dolayı cezalandırılması bilgece miydi?
    Firavun, Allah’ın imtihan vesile olan ameller aracılığıyla nasıl azap edilmektedir?
    Hangi surede insan ilminin okyanustaki bir damladan daha az olduğu belirtilmiştir?
    “Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikahe” şeklinde olan ayetin anlamı nedir?
    Kur’an kıraatinin batini adabından kasıt nedir?
    Kehf suresinin Muhtevası ve okumasının fazileti nedir?
    Tin suresinin tefsiri hakkında Fırat tefsirinde Tin’den maksadın İmam Hasan ve zeytinden ...
    Âli İmran Suresi’nin 55. Ayetine uygun olarak İsa’nın (a.s) takipçileri kıyamete kadar ...
    Kur’an neden hilallerin faydasını eve girme yöntemiyle birlikte belirtmiştir?
    Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?

 
user comment