Turkish
Tuesday 20th of August 2019
  86
  0
  0

İmam Hadi (as) ve İran daki Şiaları-1

Tahir İmamlar (a.s.)"ın şialarının hemen hemen hepsi Küfeli idiler. Şianın "Rical" kitaplarına bakıldığında kolayca anlaşılmaktadır bu. Çünkü onların çoğunun isminin sonuna "Kufi" kelimesi eklenmiştir. İmam Bakır (a.s.) ve İmam Sadık (a.s.)"ın döneminden itibaren İmamların bazı ashabının ismi­nin sonuna ise "Kummi" kelimesi eklenmiştir. Bunlar Arap soyundan olan ve Kum"da yaşayan Eş"arilerdi.

İmam Hadi (a.s.) "m döneminde Kum, İran şialarının toplandığı en önemli merkez idi ve bu şehirdeki şialarına Tahir İmamlar (a.s.) arasında çok sağlam, sarsılmaz bir irtibat mevcuttu.

Şunu unutmamak gerekir ki, Küfe şiaları arasında mevcut dan guluv ve inhiraf! eğilimler kadar, Kum şiaları arasında itidal ve guluv zıddı düşünce tarzı hakim idi. Bu şehrin şiaları, bu mesele hakkında çok ısrar ediyor ve titizlik gösteriyorlardı. Guluv hakkında imam Hadi (a.s.)"a yazılan meşhur mektup bu şehirden gönderilmişti ve bu şehirde Gulat"a karşı büyük bir tepki ve baskı vardı.

Kum"un yanındaki Abeh veya Aveh ve Kaşan şehirleri de şii kültür ve maarifinden etkilenmiş ve Kum ehlinin görüş ve düşünce tarzına sahip idiler. Bazı rivayetlerde, Muhammed b. Ali Kaşani"nin İmam Hadi (a.s.)"dan "tevhid" hakkında sorular sorduğu zikredilmiştir.[1]

Kum halkının imam Hadi (a.s.) ile mali irtibatları da vardı. Bu hususta Muhammed b. Davud-i Kummi ve Muhammed Talhi"nin adı geçmiştir. Bunlar, Kum ve etrafındaki yerler hakkında İmam"a bilgi veriyor ve oradan para toplayarak İmam"a gönderiyorlardı.[2]

İmam (a.s.) diğer ithamların yanı sıra, Kum halkının kendisine para göndermesiyle de suçlanıyordu.[3]

Ayrıca Kum ve Aveh halkı İmam Rıza (a.s.)"ın mübarek türbesini ziyaret etmek için Meşhe"de gidiyorlardı. İmam Hadi (a.s.) onları, bu amellerinin karşılığında "mağfurun lehüm" ibaresiyle vasfetmiştir.[4]

İran"ın diğer şehirlerinin halkı da İmamlarla buna benzer bir ilişki içindeydiler. -Emevilerin ve Abbasilerin gaddarca nüfuz ve İslam alemindeki sultalarından dolayı- İran"ın çoğu şehirleri sünnü eğilimli ve şiaların da azınlıkta olmasına rağmen, şialar bu irtibatı kurmuş ve korumuşlardı. Ebu Mukatil-i Daylemi diye tanınan Salih, İmam Hadi (a.s.)"ın ashabından biri olup rivayet ve kelam çerçevesinde İmamet hakkında bir kitap yazmıştır.

[5] Hicri ikinci yüzyılın sonlarından itibaren "Daylem" birçok şiayı kucağında eğitmiştir. Bunun yanı sıra Daylem"den Irak"a hicret edenler de şiilik mezhebine girmişlerdi.

[1]Kafi, c: 1, s: 102. Tevhid (Şeyh Saduk), s: 101

[2] Meşarik"ül Envar, s: 100. Müsned"ül İmam"il Hadi, s: 45.

[3] Emali (Şeyh Tusi), c: 1, s: 282. Menakib (İbn-i Şehr Aşub), c:2, s: 451. Müsned"ül imam"il Hadi, s: 37.

[4] Uyûn"u Ahbar"ir Rıza, c: 2, s: 260.

[5] Müsned"ül imam"il Hadi, s: 317. Tankih"ul Makal, c: 2, s: 90.

  86
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Şaban Ayı Biterken; Şabaniye Hutbesi
      Şehid Mutahhari: Haz almaktan başka bir amacı olmayan insan hayvan değil de nedir?
      İmam Ali’nin Şehadet Yıldönümü
      Kâbe’de Dünyaya Gelen Tek İnsan
      Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
      Hz. İsa’nın (a.s) henüz hayatta olmasına rağmen niçin Kur’an’da onun hakkında ...
      İmam Musa Kazım'ın (a.s) Şehadet Yıldönümü Münasebetiyle
      NEHCÜL-BALAĞADA HİTABETİN ROLÜ
      İmam Ali ve Fatıma (sa)’nın Evlilikleri
      Kur’anda hz. Salih’in devesinin öldürme olayı nedir?

 
user comment