Turkish
Sunday 24th of February 2019
  40
  0
  0

Akait Dersleri

Eser Adı: Ehl-i Beyt Mektebine Göre Akait Dersleri (3.H)

Yazar: Muhammed Taki MİSBAH

Çevirmen: İsmail-Cafer Bendiderya

Yayınevi: Kevser Yayınları

  Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve sağlamlaşması ve böylece tatlı meyveler yetiştirip dünya ve ahiret saadetini temin edebilmesi için bu büyük ve bereketli ağacın kökleri sayılan inanç temelleri kalplere yerleşmeli.

  Bu nedenle, âlimler İslâm dininin zuhurunun ilk asrından itibaren çeşitli şekillerde ve farklı metotlarla İslâm akaidini açıklamış, örneğin kelamcılar çeşitli seviyelerde kelam kitapları yazmışlardır. Asrımızda ise, yeni ortaya çıkan şüpheler göz önünde bulundurularak çeşitli akait kitapları yazılarak insanlara sunulmuştur. Fakat bu gibi kitaplar genellikle birbirinden tamamen farklı iki seviyede yazılmışlardır. Biri sade ve geniş açıklamalarla genel halk seviyesi için, diğeri ise karışık açıklamalar, ağır ibareler ve bilimsel kavramlarla ihtisas seviyesi için. Bu arada, orta seviyedeki uygun ders kitaplarının yeri boş kalmış ve yıllar boyu bu ders metinlerine ihtiyaç duyulmuştur.

  40
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?
      Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1
      Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir
      Fatıma nın Anlamı
      Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2
      Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
      Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
      Hz. Fatıma'nın vefatı
      Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
      “Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının ...

 
user comment