ไทยแลนด์
Wednesday 20th of September 2017
บทความ

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 36

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 36 ความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งภาคีและการทำบาป ในวิถีชีวิตของมนุษย์ ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 37

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 37    Email 0 ทัศนะต่างๆ 0.0 / 5บทความต่างๆ ›หลักศรัทธา ›หลักศรัทธา ›หลักศรัทธา    จัดพิมพ์ใน    2017-02-27 ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 6

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 6     ทัศนะสายกลาง ทัศนะนี้ คือ แนวคิดของกลุ่มชีอะห์ ...

ความไว้วางใจและความยุติธรรม

คุณลักษณะทางด้านจริยธรรมที่สำคัญสองประการที่มุสลิมเราทุกคนจำเป็นต้องมี ...

บุคลิกของผู้เรียน

อิมามญะอฺฟัร ซอดิก(อ.) ได้สอนไว้ว่า ผู้เรียนที่ดีควรจะมีบุคลิกและกิริยามารยาทดังต่อไปนี้– ครูผู้สอนมีสิทธิเหนือผู้เรียน ...

แบบอย่างความรัก ความเมตตา และการเชื่อฟัง จากชีวิตท่านอิมามฮุเซน (อ)

อิมาม ฮุเซน (อ.) เป็นอิมามท่านที่ 3 ของบรรดาอิมามทั้ง 12 ท่าน ท่านมีกิตติศัพท์ในเรื่อง การมีความกรุณาปราณี มีความเมตตา มีความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ ...

ความกล้าหาญของท่านอับบาส

คุณลักษณะพิเศษสุดของท่านอับบาส (อ) คือความเป็นผู้กล้าหาญ และเด็ดเดี่ยวของท่าน ซึ่งแม้กระทั่งผู้ที่มิใช่มุสลิมก็ยังยอมรับในความกล้าหาญของท่าน ท่านอิมามอะลี ...

อับบาสผู้ที่มีความมั่นคงและผู้เสียสละ

การเป็นผู้ที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในพันธสัญญา และการเป็นผู้เสียสละของท่านอับบาส (อ) คืออีกคุณลักษณะหนึ่งของท่าน ...

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับ

ทำไมดุอาอฺของเราถึงไม่ถูกตอบรับอิมามสัจญาด(อ) กล่าวว่า :บาปต่างๆที่ทำให้ดุอาอฺไม่ถูกตอบรับ ประกอบไปด้วย..1️. มีความตั้งใจที่ไม่ดี ...

ผู้ชนะที่แท้จริง

ครั้งหนึ่ง ท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ.) กำลังเดินผ่านไปยังถนนในเมืองมะดีนะฮฺ ท่านได้เห็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งกำลังเข้าร่วมการแข่งขันยกก้อนหินอยู่ ท่านศาสดา(ศ.) ...

ความโลภคือรากของความชั่วร้าย

อิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ความโลภคือกุญแจไปสู่ปัญหา และนำมนุษย์ไปสู่ความยากลำบาก เป็นสาเหตุให้เขาต้องทำความผิดบาป”อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า ...

พลังแห่งการให้

อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า “ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ) และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย” ...

ควบคุมความโกรธ

ชายผู้ไม่รู้หนังสือคนหนึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย เมื่อมาถึงเมืองมะดีนะฮฺ เขาได้มาหาท่านศาสดา(ศ.) และขอให้ท่านให้คำแนะนำแก่เขา เพื่อเขาจะได้ปฏิบัติตาม ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 3 นิยามของอัดลฺ(ความยุติธรรม) ความหมาย "อัดลฺ"ทางด้านภาษา มีคำนิยาม ดังนี้ 1- ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 4

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 4 อัลกุรอานกล่าวไว้ในซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ โองการที่ 40 “فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 8  อะไร คือ ...

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 10

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ตอนที่ 10 ด้วยคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า “ผู้ทรงกามาล” ...

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)

อิมามมะฮ์ดี มหาบุรุษที่โลกรอคอย (ตอนที่ 1)โดย ยูซุฟ ญาวาดี บทที่ 1 เหตุผลที่คุณต้องศึกษาเรื่อง อิมามมะฮดี (อญ)เหตุผลหลักที่ทุกคน ทั้งเป็นมุสลิม หรือ ไม่ใช่ ...

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย

สงครามก็อรกีซียา (Circesium) ในยุคสุดท้าย หนึ่งในสัญญาณของการปรากฏกาย (ซุฮูร) ของท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.ญ.) เกี่ยวกับสงครามก็อรกีซียา (Qarqisiya หรือ Circesium) นั้น ...

การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดีกับมุสลิมในวันนี้

การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดี เป็นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา และความหวังการศรัทธาในเรื่องราวของท่าน และมีความรู้สึกว่าการปรากฏตัวของท่าน เป็นไปได้ตลอดเวลา ...