ไทยแลนด์
Wednesday 22nd of November 2017
บทความ

วิธีการรู้จักอิมาม

วิธีการรู้จักอิมามสามารถรู้จักอิมามได้ 2 ทางกล่าวคือ1. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอิมามตามพระบัญชา ของอัลลอฮฺ (ซบ.)2. ...

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 3

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 3  หลักฐานบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีอยู่ของ “มะอาด” ในคัมภีร์อัลกุรอาน       ...

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 1

ความเชื่อเรื่องมะอาด(การกลับคืนสู่ปรโลก)ในอิสลาม ตอนที่ 1 คำว่า “มะอาด” ในภาษาอาหรับ มี 3 ความหมาย คือ “การกลับคืน” (ความหมายตามรากศัพท์)  ...

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ ตามโองการต่างๆ ของคัมภีร์อัลกุรอาน แบบฉบับของศาสดาและอะฮ์ลุลบัยติ์ (อ.) นั้น ...

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.) อิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่าน อิบรอฮีม อิบนฺ ...

คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ในวจนะของท่านอิมามซอดิก (อ.)

คำสอนของลุกมาน ฮะกีม ในวจนะของท่านอิมามซอดิก (อ.) คำแนะนำสั่งสอนของลุกมาน ฮะกีมเกี่ยวกับคน 10 จำพวก ซึ่งแต่ละจำพวกจะมี 3 สัญลักษณ์         ...

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์

มาตรวัดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์มีหลายเหตุการณ์ที่ว่า ด้วยเรื่องความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ได้ถูกกล่าวถึงในริวายัติ และบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ ...

ที่มาของความสุขทางโลก

ที่มาของความสุขทางโลก อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ความสุขจะต้องไม่ใช่ความพึงพอใจในเรื่องของดุนยาเราจะมากล่าว ...

อิมามอะลีริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์

อิมามอะลีริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์อิมาม อะบุลฮะซัน อัษษานี อะลี อิบนิ มูซา อัรริฎอ (อ) คือ อิมามท่านที่แปดจากวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ...

ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎอ

ชีวประวัติอิมามอะลี อัรริฎออิมามท่านที่แปดของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ มีนามว่า อะลี สร้อยนามของท่านคือ อัรริฏอ ประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือน ซุลเกาะดะฮ์ ...

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)อิมามอะลี ริฎอ(ฮ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่านเว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ ...

สองปัจจัยสำคัญในการดำเนินสู่ความผาสุกในชีวิต

สองปัจจัยสำคัญในการดำเนินสู่ความผาสุกในชีวิต กฎสากลประการหนึ่งที่ดำเนินอยู่ในโลกแห่งการดำรงอยู่นี้ นั่นก็คือความมีศรัทธามั่น (อีหม่าน) ...

ท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ คือใคร?

ท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ มะอ์ศูมะฮ์ คือใคร? ขณะที่เมื่อเสียงทารกน้อยได้ส่งเสียงร้องดังไปทั่วเมืองมะดีนะฮ์ จากครอบครัวที่เรียบง่ายและความเป็นสมถะของท่านอิมาม ...

วจนะเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านหญิงมะอฺศูมะฮ์

วจนะเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านหญิงมะอฺศูมะฮ์เนื่องในวันคล้ายวันวันวิลาดัตท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ มะอฺศูมะฮฺ(ซ.)ท่านอิมามญะอ์ฟัร ซอดิก (อ) ได้มีวจนะไว้ว่า : ...

มหัศจรรย์ 7 ประการของศาสดาอีซา (อ.)

มหัศจรรย์ 7 ประการของศาสดาอีซา (อ.)คัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึง 7 ปาฏิหาริย์ (มุอ์ญิซาต) ของศาสดาอีซา (อ.) หรือพระเยซู ไว้ ส่วนหนึ่งจากปาฏิหาริย์เหล่านั้นคือ ...

3 เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม

3 เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการด้วยกัน ทั้งสิ้น แต่ความต้องการของแต่ละคนนั้น แตกต่าง กันไป ...

นมาซกับความสงบมั่น

นมาซกับความสงบมั่น โลกปัจจุบันแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสูง มีการพัฒนาไปสู่ความสุดโต่งทางวัตถุ และเป็นยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนการติดต่อ ...

บทบาทของพระเยซูคริสต์ (หรือนบีอีซา)ในรัฐบาลของอิมามมะฮ์ดี (อ.)

บทบาทของพระเยซูคริสต์ (หรือนบีอีซา)ในรัฐบาลของอิมามมะฮ์ดี (อ.)ก่อนที่ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ.) จะปรากฏกาย (ซุฮูร) เพื่อทำการปฏิวัติโลก ...

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์(อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา

ชะฟาอัตของท่านหญิงมะอ์ซูมะฮ์(อ.) ผลของการยึดมั่นในบทบัญญัติศาสนา ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ชะฟาอัต (การอนุเคราะห์ การช่วยวิงวอนขอให้พ้นโทษ) ของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ ...

ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ คือ ซัยนับของอิมามริฎอ

ท่านหญิงมะอ์ศูมะฮ์ (อ.) คือท่านหญิงซัยหนับน้อย (อ.) ของท่านอิมามริฎอ (อ.) เนื่องจากว่า เมื่อมองในประวัติศาสตร์อิสลาม ในหมู่บรรดาลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะฮ์ ซะฮ์รอ ...