ไทยแลนด์
Wednesday 20th of September 2017
บทความ

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่14

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ ...

อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งทางนำ

อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งทางนำ อัลกุรอานคือคัมภีร์ที่ทรงประทานทางนำแก่มวลมนุษยชาติ ทางนำ (ฮิดายะฮฺ) ที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้น มี 2 ...

ปรัชญาการถือศีลอด เป็นอะไรที่มากไปกว่าการเข้าใจถึงคนยากจน

ปรัชญาการถือศีลอด เป็นอะไรที่มากไปกว่าการเข้าใจถึงคนยากจน การถือศีลอดนั้นมีมิติต่างๆ และจะส่งผลมากมายในการดำรงอยู่ของมนุษย์ ทั้งในด้านวัตถุ (กายภาพ) ...

ความเป็นมาของคำว่า รอมฎอน

ความเป็นมาของคำว่า รอมฎอน รอมฎอน หมายถึง อะไร เคยมีบันทึกประวัติศาสตร์ว่า ก่อนหน้านี้เคยมีเดือนรอมฎอน และการถือศีลอดในศาสนาอื่นๆหรือไม่ ถ้ามีอะไรคือ ...

อรรถาธิบายดุอาอฺ ประจำวันที่ 1 เดือนรอมฎอน

อรรถาธิบายดุอาอฺ ประจำวันที่ 1 เดือนรอมฎอนاللَّهُمَّ اجْعَلْ صِیَامِی فِیهِ صِیَامَ الصَّائِمِینَ وَ قِیَامِی فِیهِ قِیَامَ الْقَائِمِینَ وَ نَبِّهْنِی فِیهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِینَ وَ هَبْ لِی جُرْمِی فِیهِ یَا ...

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า

เดือนรอมฎอน เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เปี่ยมไปด้วยความจำเริญและความเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้า เดือนแห่งการเป็นแขก ณ ...

มารยาทของการเข้าสู่เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า

มารยาทของการเข้าสู่เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า ในคุฏบะฮ์ (ธรรมเทศนา) ของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม "คุฏบะฮ์ ...

“อิศมัต” (ความบริสุทธิ์) ที่แท้จริงคืออะไร

นะบูวะห์ (ตอนที่ 9 )สภาวะความเป็นศาสดา “อิศมัต” (ความบริสุทธิ์) ที่แท้จริงคืออะไร ผู้ที่สามารถเรียกว่า “อิศมัต” ได้นั้น นอกจากไม่ทำบาปแล้ว ...

“อิศมัต” ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสดา

นะบูวะห์ (ตอนที่ 8 )สภาวะความเป็นศาสดา“อิศมัต”  ความบริสุทธิ์ของบรรดาศาสดาความหมายของ “อิศมัต” (ความบริสุทธิ์) คือ ความโปรดปรานพิเศษของอัลลอฮ์ (ซ.บ) ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 11

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 11 ในเรื่องเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าก็เช่นกัน ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 27

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 27 คอลิกียะฮ์ “خالقية” ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 30

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 30อิรอดะฮ์ “ارادة” พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า “อิรอดะฮ์” (ความประสงค์) ...

การให้อภัยในอัลกุรอานและริวายะฮ์

การให้อภัย คือคุณลักษณะที่งดงามยิ่งประการหนึ่ง ที่เป็นเครื่องแสดงถึงระดับความสมบูรณ์และความสูงส่งทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ...

การให้อภัย

การให้อภัย อัลลอฮ์ (ซ.บ.) มีคำบัญชาใช้ให้ท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) ยกโทษและให้อภัยในความผิดพลาดของสาวกของท่าน โดยคำสั่งดังกล่าวถูกกล่าวถึงในโองการที่ 159 ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 31

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 31ประเภทของพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า“อิรอดะฮ์” ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 32

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา) เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 32 เตาฮีดตัชรีอีและฮากีมียะห์ ...

การขออภัยโทษ (เตาบะฮ์) ในอัลกุรอาน

การขออภัยโทษ (เตาบะฮ์) ในอัลกุรอาน แม้ว่าจะมีรายงานต่าง ๆที่บ่งบอกว่าหากใครก็ตามที่ขออภัยโทษก่อนตายหรือตอนใกล้ตาย การขออภัยโทษของเขาก็จะถูกตอบรับ  ...

กลิ่นปากผู้ถือศีลอด!

ถือศีลอด:กลิ่นปากอันจรุงจิตและสัมผัสละมุนแห่งทวยเทพรายงานจากท่านอิมามญะฟัร อัศศอดิก โดยท่านกล่าวว่า " อัลลอฮ์ทรงวะฮีย์ (วิวรณ์) แด่ท่านนบีมูซาว่า ... ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 33

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ ...

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 34

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 34 ความหมายของ “อิลาฮ์” "اله"พระผู้เป็นเจ้า ...