فارسی
چهارشنبه 25 فروردين 1400 - الاربعاء 2 رمضان 1442
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

امیرالمؤمنین(ع)، عبد واقعی پروردگار

امیرالمؤمنین(ع)، عبد واقعی پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   عبد بودن، بالاترین ویژگی پیامبر خدا(ص) در ...

امیرالمؤمنین (ع)، روح عبادات

امیرالمؤمنین (ع)، روح عبادات
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   مقدمهٔ بحث لغت عرب از نظر معنا لغت گسترده‌ای ...

امیرالمؤمنین(ع)، صورت انسانی رحمت پروردگار

امیرالمؤمنین(ع)، صورت انسانی رحمت پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   رحمت خداوند، از اصولی‌ترین مباحث ...

قدرت و ضعف ایمان در انسان‌ها

قدرت و ضعف  ایمان در انسان‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   سبقت مؤمنین برای جانبازی در راه خدا ازجمله ...

نماز، ناجی انسان‌ها

نماز، ناجی انسان‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   دو فرمان اختصاصی خداوند به حضرت مریم(س) کلام ...

اهتمام به نماز، از ویژگی‌های معصومین و اهل ایمان

اهتمام به نماز، از ویژگی‌های معصومین و اهل ایمان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   مقربین درگاه الهی از آیات قرآن و روایات ...

اثر ماندگار اعمال انسان در دنیا و آخرت

اثر ماندگار اعمال انسان در دنیا و آخرت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   ماندگاری اثر خوبی و بدی در عالم هستی وقتی ...

خداوند، همراه همیشگی بندگان

خداوند، همراه همیشگی بندگان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   اسمای حُسنای الهی در قرآن اسمای حُسنای الهی و ...

زدودن گناهان، از اثرات نماز

زدودن گناهان، از اثرات نماز
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   دعوت خدا، دعوتی عالمانه و حکیمانه از روایاتی ...

نماز، زیباترین صدا در عالم

نماز، زیباترین صدا در عالم
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   کلام دربارهٔ نماز بود و از سال گذشته تا امروز، ...

پنج رکن اساسی ساختمان دین

پنج رکن اساسی ساختمان دین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   آزادی و اختیار انسان در انتخاب راه کلام در ...

علم حقیقی و سودمند در کلام رسول اکرم(ص)

علم حقیقی و سودمند در کلام رسول اکرم(ص)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   اقسام علم در نظر رسول اکرم(ص) بحثی دربارهٔ نماز ...

دل زنده و نرم، شنوندهٔ صدای حق

دل زنده و نرم، شنوندهٔ صدای حق
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   وعدۀ بتون‌آرمۀ پروردگار برای مؤمنین در دو ...

سیمای مؤمنین در آیات و روایات

سیمای مؤمنین در آیات و روایات
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   قرآن و روایات، مصالح ساختمان انسانیت کار ...

کار دین، سازندگی در قلب و روح انسان

کار دین، سازندگی در قلب و روح انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کار دین، کار سازندگی دربارهٔ فرمایشات امام ...

تجلی دین در سه بخش وجودی انسان

تجلی دین در سه بخش وجودی انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اطاعت، راه تحصیل سعادت اگر کسی عاشق سعادت ...

آزادی انسان در انتخاب راه زندگی

آزادی انسان در انتخاب راه زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   عقل، چراغ درون و حجت باطن -عنایت عقل، ...

دندانه‌های کلید معدن اطاعت

دندانه‌های کلید معدن اطاعت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   مقدمۀ بحث وعده دادم دربارهٔ اطاعت از خداوند ...

خشنودی خداوند، بزرگ‌ترین سرمایۀ انسان

خشنودی خداوند، بزرگ‌ترین سرمایۀ انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   راهنمایی حکیمانۀ قرآن به همۀ مردم آیهٔ خیلی ...

دو دغدغۀ مهم انسان در کرۀ خاکی

دو دغدغۀ مهم انسان در کرۀ خاکی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   دعا، دغدغهٔ انسان در زمین اولین مسئله، ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا