Azəri
Friday 25th of September 2020
  12
  0
  0

İncitmək

İmam Sadiq (ə):«And olsun Allaha ki, yaxşılar nicat tapdılar. Onların kim olmasını bilirsiniz? Onlar qarışqanı da incitməyən kəslərdir.»
Mömini incitmək
Quran :
«Mömin kişiləri və qadınları etmədikləri bir işdən ötrü incidənlər, şübhəsiz ki, öz üzərlərinə böhtan və açıq-aydın bir günah götürmüşlər.»

Hədis:
Allahın Peyğəmbəri (s):«Mömini incidən şəxs şübhəsiz ki, məni incitmişdir.»
Allahın Peyğəmbəri (s):«Kim möminə onu qorxudan baxışlarla baxsa, Allah Öz kölgəsindən başqa bir kölgə olmayacaq gündə onu qorxudar.»
Allahın Peyğəmbəri (s):«Kim mömini kədərləndirsə və sonra dünyanı ona bağışlasa, bu işi onun günahının bağışlanmasına səbəb olmaz və bəxşişinin müqabilində ona savab verilməz.»
İmam Sadiq (ə):«Uca Allah buyurub ki, Mənim mömin bəndəmi incidən şəxs Mənə qarşı müharibə elan etsin.»
İncitməmək
Allahın Peyğəmbəri(s):«Camaatı incitmə! Çünki (başqalarını) incitməmək sənin özün üçün verdiyin sədəqədir.»
İmam Sadiq (ə):«Kim camaatı incitməkdən əl çəksə onlardan bir əl çəkilər (onları incidənlərdən biri azalar), camaat isə çox əlləri ondan saxlayar.»
 
Kitab: "Mizanül-hikmə"
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub
  12
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

MƏ᾽NƏVİ KAMALLAR
Nə üçün az sayda peyğəmbərlərin adları Quranda çəkilmişdir?
Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti
İzdivac, evlənmə astanasında
İSLАMDА HİCАBIN FӘLSӘFӘSİ
KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI-2
QADINLARLA RƏFTARDA ISLAMI NÜMUNƏLƏR
AİLƏDƏ FƏZİLƏT CİLVƏLƏRİ-1
XÜSUSİYYƏTLƏR
MARAQLI BİR HADİSƏ

 
user comment