Azəri
Thursday 9th of July 2020
  1179
  0
  0

MUSA VƏ QARDAŞININ TƏVAZÖKARLIĞI

MUSA VƏ QARDAŞININ TƏVAZÖKARLIĞI

M?H?BB?T İKSİRİ

ALTMIŞ İKİNCİ HEKAYƏT

Musa vƏ qardaşInIn tƏvazÖKarlIğI

ALTMIŞ İKİNCİ HEKAYƏT

Musa vƏ qardaşInIn tƏvazÖKarlIğI

Həzrət Musa (əleyhissalam) Ülul-Əzm Peyğəmbərlərdən biridir. Qardaşı Harun isə Musanın səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm risalətini yerinə yetirən Peyğəmbərlərdən sayılırdı. Onların vaxtında Misir torpaqlarında Firon hökumətlik edərək camaatı bütpərəstlik və şirkə dəvət edirdi. İmam Əli (əleyhissalam) buyurdu:

Musa ibni İmran qardaşı ilə birlikdə (Fironu tövhidə dəvət etmək üçün) Fironun yanına gəldilər. Onların əynində yun paltar əllərində isə bir əsa var idi.

Fironla danışdıqda ona belə bir söz verdilər ki, əgər Firon Allah fərmanına təslim olub haqqın ayinini qəbul etsə, hökumət, izzət və şövkəti davam edib daim qalacaq.

Amma Firon (qürur təkəbbür və dünyanın zərq və bərqinə qərq olduğnundan onları kiçik hesab etdi) dedi: “Görəsən bu iki nəfərə təəccüblənmirsiniz ki, mənim səltənətimin əbədi qalması və davamı bunların istəyini qəbul etməyimlə bağlıdır?! Bir haldaki, yoxsulluq bunların qiyafəsindən bəllidir (əgər düz deyirlərsə) niyə onlara var-dövlət və qızıl qolbaqlar verilməmişdir?” Firon qızıl və var-dövlət yığmağı səadət və böyüklük nişanəsi hesab etdiyindən sadə, kobud və yun paltar geyməyi kiçik sanırdı. Əgər Allah istəsəydi hər cür imkanı öz Peyğəmbərlərinin ixtiyarında qoyardı, lakin o zaman imtahan sınaq imkanat və cəza aradan gedirdi.

Həmin mətləb Quranda başqa təbirlə (“Zuxruf” surəsi, ayə: 50-54) gəlibdir ki, belə oxuyuruq: “Firon öz camaatını kiçik sanıb təhqir etdi.”

Bəzi tarixçilər yazıblar: Fironun təşkilatı o dərəcədə geniş və əhatəli idi ki, Musa və Harun (əleyhissalam) iki ilə onun qəsrinə get-gəl etmişsələr də qapıçılar onlara əsla etina göstərmir, təəccüb edirdilər ki, bu iki nəfər bu sadə vəziyyətlə necə istəyirlər Fironun xidmətinə yetişsinlər?!”

Heç kəsin də cür”əti yox idi ki, bu iki nəfərin vəziyyətini Firona bildirsin. Təsadüfən bir gün bir təlxək xoşməzəlik xatirinə Fironun yanına gələndə gözlənilmədən Musa (əleyhissalam)-ı gördü. O Musadan eşitdiyi sözü Firon güldürmək üçün söylədi. Bir kişi qəsrin qapısının kənarına gəlibdir ki, böyük qəribə sözlər söyləyir. O buna mötəqiddir ki, səndən başqa məbud yoxdur.

Firon fərman verdi ki, Musanın içəri daxil olmasına icazə versinlər. İcazə alan Musa (əleyhissalam) qardaşı Harunla Fironun yanına gəldi Fironu Musaya baxıb dedi: “Sən kimsən?”

Musa buyurdu: “Mən dünyanı Yaradanın elçisiyəm.”

Firon Musaya heyrətlə baxdıqda onu tanıyıb dedi: Sən müddətlər bizim yanımızda idin sən bizim dinimizdə kafir oldun. Sən xətakar və yolunu azmışlardansan. Bu mətləb “Şüəra” surəsinin 16-22-ci ayələrində gəlibdir.

  1179
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

    Şükür - ibadətin aydın nümunəsidir
    ƏMR AS İMAMIN MƏZƏMMƏT DALĞALARI ALTINDA
    NEMƏT YA ƏZAB
    Əxlaq aynası
    Allahı necə vəsf edək?
    BIR MƏSIHI ALIMININ MÜSƏLMAN OLMAQ ƏHVALATI
    Cəfəri-Təyyar namazı
    Böyük günahlar
    TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ
    İlahi qorxu

 
user comment