Azəri
Friday 17th of September 2021
749
0
نفر 0
0% این مطلب را پسندیده اند

Ərəfə günü və Qurban bayramının əməllərini təqdim edir

Ərəfə günü və Qurban bayramının əməllərini təqdim edir

 Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Zilhiccə ayının 9-cu gününü Ərəfə günüdür 10-u isə Qurban Bayramıdır bu səbəbdən də, Biz ABNA olaraq ilk öncə başda İmam Zaman həzrətləri olmaqla Onun haqq Naibi İmam Xamenei həzrətlərini, Ali Təqlid Mərcələrini, dünya Müsəlmanlarını və siz əzizləri qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik.

ABNA olaraq saytımızın izləyicilərinə Zilhiccə ayının 9 və 10-cu günlərinin əməllərini tərtiblə təqdim edirik:


Ərəfə Gününün Əməlləri

1- Ərəfə gününün müstəhəb əməlləri sırasında birinci yeri qüsl tutur.

2- Ərəfə günündə oruc tutmağın da savabı böyükdür. (Nəzərdən qaçırmayaq ki, ertəsi gün, yəni Qurban bayramı günü oruc tutmaq haramdır).

3- Ərəfə günündə İmam Hüseynin (ə) Kərbəladakı məzarını ziyarət etmək insana savab gətirən əməllərdən sayılır. Hətta İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub ki, ərəfə günündə Allah-təala əvvəlcə İmam Hüseynin (ə) zəvvarlarına mərhəmət göstərib onların ehtiyaclarını ödəyər, günahlarını bağışlayar, ondan sonra Ərəfə çölündə həcc əməllərini yerinə yetirən hacılara mərhəmət göstərər (İbn Qövləveyh. Kamilüz- ziyarat, səh. 318, 539-cu hədis).

Əlbəttə, ərəfə gününü Kərbəlada qeyd etməyə imkanı olmayan şəxs İmam Hüseyni (ə) qiyabi olaraq da ziyarət edə bilər (İmam Hüseynin (ə) ərəfə gününə məxsus ziyarətnaməsini oxumaqla).

4- Ərəfə günündə Həzrət İmam Hüseynə (ə) məxsus olan «Ərəfə duası»nı oxumağın da böyük əcri var. Ğalib Əsədinin oğulları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, İmam Hüseyn (ə) bu duanı ərəfə günündə Ərəfat çölündəki təpənin sol tərəfində duraraq, üzünü Kəbə istiqamətinə çevirmiş və əllərini sifəti bərabərində (qünut vəziyyətində) tutmuş halda, son dərəcə təvazökar bir vəziyyətdə söyləmişdir. Duanın həcmi böyükdür və «Məfatihül-cinan» kitabında bütöv şəkildə verilmişdir.

5- Ərəfə günündə əsr namazından sonra açıq səma altında iki rükətlik müstəhəb namaz qılmaq da gözəl əməldir. Birinci rükətdə Fatihə və İxlas, ikinci rükətdə isə Fatihə və Kafirun surələri oxunur.

6- Həmçinin, ərəfə günündə dörd rükətlik müstəhəb namaz qılmaq (hər rükətində bir dəfə Fatihə və 50 dəfə İxlas surəsini oxumaqla) da çox bəyənilir.

7- Subhenellahi vəlhəmdulilləhi Və lə ilahə illəlləhu vəllahu əkbər zikrini 100 defe demek.

8- ixlas suresini 100 dəfə demək.

9-Ayətəl kursunu 100 dəfə oxumaq.

10-Ya Allahu zikrini 10 dəfə demək.

11-Ya Rahmen zikrini 10 dəfə demək.

12-Ya Rahim zikrini 10 dəfə demək.

13-Ya Həyyu ya Qayyum zikrini 10 dəfə demək.

14 -Ya Hənnənu ya Mənnən zikrini 10 defe demək.

15-Ya la ilahə illa ent zikrini 10 dəfə demək.

16- Amin zikrini 10 dəfə deyəndən sonra de: “Əllahummə inni əsəlukə ya mən huvə əqrəbu iləyyə min həblil vərid ya mən yəhulu bəynəl məri ve qəlbih ya mən huvə bil mənzəril əla və bil ufuqil mubin ya mən huvər rahmənu ələl ərşistəva ya mən ləysə kəmislihi şəy və huvəs səmiul bəsir əsəlukə ən tuselliyə ələ Muhəmmədin və ali Muhəmməd.”


Sonra öz hacətlərini istə və bizi də dua et !

Qurban Bayramının Əməlləri

Ərəfə günü bitdikdən sonra Qurban bayramının gecəsi, əhya saxlanması müstəhəb olan dörd gecədən biridir. Bu gecədə göylərin qapıları bəndələrin üzünə açıqdır. Bu gecədə sünnədir ki, İmam Hüseynin (ə) ziyarətnaməsi və “Ya daimul fəzli ələl bəriyyəh” duası oxunsun.

Zilhəccə Ayının 10-cu günü Qurban Bayramıdır və Qurbanlıq məhz bu gündə kəsilməlidir. Bu fəzilətli günün bir neçə əməli vardır. O əməllər bunlardır:

1. Qüsl etmək. Bu gündə qüsl etmək təkid olunmuş əməllərdəndir. Bəzi alimlər bunu vacib biliblər.

2. Qurban bayramı namazı. Qurban bayramı namazı iki rəkətdir. Birinci rəkətdə Həmd və surədən sonra beş təkbir deyilir. Hər təkbirdən sonra qunut tutulur. Beşinci qunutdan sonra növbəti təkbir deyilir. Sonra rüku və səcdələr yerinə yetirilir. İkinci rəkətdə dörd təkbir deyilir. Hər təkbirdən sonra qunut tutulur. Beşinci təkbirdən sonra rüku və səcdələr yerinə yetirilir, təşəhhüd və salam deyilir. Bu namazın qunutunda istənilən bir duanı oxumaq olar. Amma savab məqsədi ilə bu duanı oxumaq daha münasibdir: "Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəmə və əhləl-cudi vəl-cəbəruti və əhləl-əfvi vər-rəhməti və əhlət-təqva vəl-məğfirəti əsəlukə bihəqqi hazəl-yəvmilləzi cəəltəhu lil-musliminə əydən vəlimuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzidən ən tusəlli əla muhəmmədin və ali muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi muhəmmədən və alə muhəmmədin və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu muhəmmədən və alə muhəmmədin sələvatukə ələyi və ələyhim əllahummə inni əsəlukə xəyrə ma səələkə bihi ibadukəs-salihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl-muxləsun".

3. Dua oxumaq. Namazdan əvvəl və sonra dua kitablarında verilmiş dualardan oxunsun. Bu gündə oxunan ən gözəl dua, “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabının 48-ci duası: “Allahummə haza yovmun mubarəkun...”

4. Nüdbə duasını oxumaq.

5. Qurban kəsmək. Təkid olunmuş sünnədəndir.

6. Təkbir demək. Qurban bayramı namazından sonra on namazı (onların birincisi bayram gününün Zöhr və Əsr namazları, sonuncusu on ikinci günün sübh namazı) başa vurub, bu təkbirlər deyilir: "Əllahu əkbər, əllahu əkbər, la ilahə illəllahu vəllahu əkbəru, əllahu əkbəru və lillahil-həmd, əllahu əkbəru əla ma hədana" və əlavə olunur: "Əllahu əkbəru əla ma rəzəqna min bəhimətil-ənami vəl-həmdu lillahi əla ma əblana".

Əgər Qurban bayramı günü Minada olarsa, bu təkbirləri on beş namazdan sonra desin. Bu namazların birincisi bayram gününün günorta namazı, sonuncusu Zil-hiccənin on üçüncü gününün sübh namazıdır.

7- Qurban Bayramının Namazı

Bu namaz imamın hüzuru dövründə vacibdir və camaatla qılınmalıdır. Amma imam qeybdə olduğu vaxt bu namaz müstəhəbdir və həm camatla, həm də fərdi qılına bilər. Qurban bayramı namazının vaxtı günəş doğandan günortayadəkdir. Amma müstəhəbdir ki, qurban bayramının namazı günəş qalxdıqdan sonar qılınsın.

Qurban bayramı namazının qaydası

Qurban bayramı namazı iki rəkətdir. Birinci rəkətdə həmd və surə oxunduqdan sonra beş təkbir deyilməli və hər təkbirdən sonra bir qunut tutulmalıdır. Beşinci qunutdan sonra növbəti təkbir deyilir, ardınca rüku və səcdələr yerinə yetirilir. İkinci rəkətdə dörd təkbir deyilir və hər təkbirdən sonra qunut tutulur. Beşinci təkbirdən sonra rüku və səcdələr yerinə yetirilir. Təşəhhüd və salamla namaz başa çatır.

Bu namazların qunutunda istənilən bir duanı oxumaq olar. Amma savab məqsədi ilə bu duanı oxumaq daha münasibdir:

«Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəmə və əhləl-cudi vəl-cəbəruti və əhləl-əfvi vər-rəhməti və əhlət-təqva vəl-məğfirəti əsəlukə bihəqqi hazəl-yəvmilləzi cəəltəhu lil-musliminə əydən vəlimuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzidən ən tusəlli əla muhəmmədin və ali) muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi muhəmmədən və alə muhəmmədin və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu muhəmmədən və alə muhəmmədin sələvatukə ələyi və ələyhim əllahummə inni əsəlukə xəyrə ma səələkə bihi ibadukəs-salihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl-muxləsun».

Qurban bayramları namazlarında müstəhəb əməllər

Qurban bayramı namazında savab ümidi ilə aşağıdakı əməlləri yerinə yetirmək müstəhəbdir:

1. Bayram namazında qiraəti ucadan oxumaq.

2. Namazdan sonra cümə namazında olduğu kimi iki xütbə oxumaq. Fərq budur ki, cümə namazında namazdan qabaq, bayram namazında namazdan sonra xütbə oxunur. (Bu xütbə camaatla qılınan namaza aiddir).

3. Bu namazda xüsusi bir surə oxumaq şərt deyil. Amma yaxşı olar ki, birinci rəkətdə «Səbbihismi rəbbikəl-əla» surəsinin əvvəli, ikinci rəkətdə «Vəş-Şəms» surəsi oxunsun.

4. Qurban bayramında namazdan sonra bir qədər qurban əti yeyilsin.

5. Bayram namazından öncə qüsl verilsin, namazdan əvvəl və sonra dua kitablarında verilmiş dualardan oxunsun.

6. Bayram namazında yerə səcdə edilsin, təkbir deyilərkən əllər yuxarı qaldırılsın.

7. Bayram namazı açıq fəzada qılınsın.

Qurban bayramı namazının hökmləri

Əgər namazın təkbir və qunutlarının sayında şəkk yaransa, vaxtı ötməyibsə, az ehtimal əsas götürülsün. Sonradan, deyilmiş olduğu bilinsə, namaz düzgündür. Səhvən qiraət, ya təkbirlər, ya da qunutlar unudulsa, rükuya getdikdən sonra yada düşsə, namaz düzgündür. Bayram namazında bir səcdə və ya təşəhhüd unudulsa, vacib ehtiyat budur ki, namazdan sonra yerinə yetirilsin. Gündəlik namazlarda səcdeyi-səhvə səbəb olan hal yaransa, vacib ehtiyat budur ki, səcdeyi-səhvi namazdan sonra yerinə yetirsin.

(48)
وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
اللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ، وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ وَالطَّالِبُ وَالرَّاغِبُ وَالرَّاهِبُ وَأَنْتَ النَّاظِرُ فِي حَوَائِجِهِمْ، فَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. وَأَسْالُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ، وَلَكَ الْحَمْدَ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ، الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ: مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ هُدًى أَوْ عَمَلٍ بِطَاعَتِكَ، أَوْ خَيْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ، أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً، أَوْ تُعْطِيهِمْ بِهِ خَيْرا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ أَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي وَ نَصِيبِي مِنْهُ. أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ الْحَمْدَ، لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ،

Səhifeyi-Səccadiyyənin 48-ci duası:

O Həzrətin Qurban bayramı və Cümə günündə etdiyi duası.

İlahi, bu bərəkətli və gözəl bir gündür, Sənin yer üzündəki bütün müsəlmanlar bir yerə yığılmışlar, istəyən, diləyi olan, ümidvar və qorxan, Sən onların istəklərini görürsən. Səndən səxavət və kərəmindən istəyirəm ki, Məhəmməd və onun soyuna salam yetirəsən. İlahi, ey bizim Rəbbimiz, mülk və həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa bir Allah yoxdur, həlim, kərim, çoxlu bəxşiş edən, mehriban, Cəlal və kəramət sahibisən, yeri göyü yaradansan, sahmana salmaq, hidayət etmək yaxud məqamlarını artırmaq üçün onlara bəxş etdiyin xeyir bərəkətdən, mənim də bəhrəmin artırmağını istəyirəm. Ey mənim Rəbbim, padşahlıq, həmd Sənə məxsusdur, Səndən başqa məbud yoxdur,

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ وَ صِفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ صَلاةً لا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا إِلا أَنْتَ، وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالِحِ مَنْ دَعَاكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لَهُمْ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَعَمَّدْتُ بِحَاجَتِي، وَبِكَ أَنْزَلْتُ الْيَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي وَ مَسْكَنَتِي، وَ إِنِّي بِمَغْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَمَلِي، وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا، وَ تَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ، وَ بِفَقْرِي إِلَيْكَ، وَغِنَاكَ عَنِّي، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْرا قَطُّ إِلا مِنْكَ، وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءا قَطُّ أَحَدٌ غَيْرُكَ، وَلا أَرْجُو لِأَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ سِوَاكَ. اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ

Səndən bəndən, xalq içindən seçdiyin, dostun Məhəmməd və onun paklardan olan soyuna salam yetirməni istəyirəm, elə bir salam ki, Səndən başqa kimsə onu hesaba ala bilməsin, Səni gündə çağıran layiqli bəndələrinin duasına bizi də şərik et, ey aləmlərin Rəbbi, bizi də onları da əfv et, Sən hər şeyə qadirsən.
Ey mənim Rəbbim, ehtiyacımı sənin dərgahına gətirdim, bu günkü gündə miskinlik, yoxsulluq yükünü Sənin qanına qoydum, mən öz əməlimdən çox Sənin əfvinə və rəhmətinə daha çox etimad bəsləyirəm, Sənin əfvin və məğfirətin mənim günahımdan daha genişdir, belə isə Məhəmməd və onun soyuna salam yetir, ehtiyacım olan şeyləri özün öhdəsinə al, bu işə olan qüdrətin, Sənin üçün asan olması xatirinə, mənim Sənə qarşı yoxsulluğum xatirinə, məndən ehtiyacsızlığın xatirinə, çünki mən heç bir xeyirə yetmədim, məgər Sənin tərəfindən idi, Səndən başqa heç kəs məndən bir şəri qaytarmamışdır, dünya və axirət işlərimdə Səndən başqasına ümidimin olmadığı xatirinə.

إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ طَلَبَ نَيْلِهِ وَ جَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا مَوْلايَ كَانَتِ الْيَوْمَ تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَ رِفْدِكَ وَ طَلَبَ نَيْلِكَ وَ جَائِزَتِكَ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَلا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لا يُحْفِيهِ سَائِلٌ وَ لا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ، فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً مِنِّي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ، وَ لا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ إِلا شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ سَلامُكَ. أَتَيْتُكَ مُقِرّا بِالْجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخَاطِئِينَ، ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى عَظِيمِ الْجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ. فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ، وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَعُدْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَ تَعَطَّفْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ وَ تَوَسَّعْ عَلَيَّ بِمَغْفِرَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ

Ey mənim Rəbbim, hər kəs bu gündə məxluqun ümüdü ilə, ondan bir bəxşiş almaq üçün hazırlaşıb səfər yükü bağladısa, ey mənim ixtiyar sahibim mənim ümidüm, mükafat alıb bəxşi görməyim, tədarük görüb, hazırlaşmağım Sənə sarıdır, İlahi, Muhəmməd və onun soyuna salam yetir, və bu günkü gündə bu ümidi məndən alma, ey istəyənlərin xahişindən əziyyətə düşməyən, heç bir bəxşişi azaltmırsan, çünki mən etdiyim əmələ, yaxud kiminsə şəfaətinə ümid bəsləyirəm, yalnız Məhəmməd və onun əhli-beytinən şəfaətinə güvənərək Sənin dərgahına gəlmişəm, günahıma iqrar edib xətakarlara şamil olan böyük əvfinə göz dikərək hüzurana gəlmişəm, günahlarımı davam etdirmək rəhmətinin davamı kəsmədi ey rəhməti geniş və əfvi əzəmətli olan, ey əzəmət sahibi, ey kərim, ey kərim, Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və öz rəhmətinlə ehsanla şəfqət göstər, mənə olan əfvini genişləndir. Ey mənim Rəbbim, cümə namazının bu məqamı Sənin xəlifələrinə seçdiyin bəndələrinə məxsusdur,

وَمَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا، وَأَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِذَلِكَ، لا يُغَالَبُ أَمْرُكَ، وَلا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ، وَلِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ عَلَى خَلْقِكَ وَلا لِإِرَادَتِكَ حَتَّى عَادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ، يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلا، وَكِتَابَكَ مَنْبُوذا، وَفَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ أَشْرَاعِكَ، وَسُنَنَ نَبِيِّكَ مَتْرُوكَةً. اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالآْخِرِينَ، وَ مَنْ رَضِيَ بِفِعَالِهِمْ وَأَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَتَحِيَّاتِكَ عَلَى أَصْفِيَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَجِّلِ الْفَرَجَ وَالرَّوْحَ وَالنُّصْرَةَ وَ التَّمْكِينَ وَالتَّأْيِيدَ لَهُمْ. اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ بِكَ، وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَالْأَئِمَّةِ الَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرِي ذَلِكَ بِهِ

yüksək dərəcələrdə yerləşdirdiyin şəxslərə aiddir, qəsbkarlar onu qarət etmiş, təqdiri Sənin əlindədir, əmrin məğlub edilməz, qəti tədbirindən hər zaman və hər cür istəyirsənsə kənara çıxa bilməz, daha yaxşı bildiyim, yatardığında və iradəndə müttəhim olmadığın üçün belə etdin hətta Sənin seçdiyin kəslər, xəlifələrin məğlub olub öz haqlarından uzaq düşdülər, hökmünü dəyişdirib kitabını azağa atmış, şəriət yolundan vacibatını azdırmış, peyğəmbərinin sünnətlərini dəyərsiz bilirlər. İlahi, Məhəmməd ilk və son düşmənlərinə, onlara itaət edib əməllərinə razı olanlara lə’nət et. İlahi, Məhəmməd və onun soyuna salam yetir, ki, Sən hər cür tərifə layiq, uca şən sahibisən, bəndələr içrə seçdiyin İbrahim və soyuna yetirdiyin salamların ən bərəkətlisini, onlara təsdiq edib möhkəmləndirməkdə, yardım etməkdə tələs. İlahi, Məni özünə qarşı tohid və iman əhlindən, peyğəmbərini təsdiqləyənlərdən, itaətini vacib etdiyin imamlardan qərar ver, o kəslərdən ki, tohid və iman onların səbəbinə, onların əli ilə icra edilir,

وَ عَلَى يَدَيْهِ، آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلا حِلْمُكَ، وَلا يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلا عَفْوُكَ، وَلا يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلا رَحْمَتُكَ، وَلا يُنْجِينِي مِنْكَ إِلا التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ هَبْ لَنَا - يَا إِلَهِي - مِنْ لَدُنْكَ فَرَجا بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ، وَ بِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ الْبِلادِ. وَلا تُهْلِكْنِي - يَا إِلَهِي - غَمّا حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي، وَ تُعَرِّفَنِي الْإِجَابَةَ فِي دُعَائِي، وَ أَذِقْنِي طَعْمَ الْعَافِيَةِ إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي، وَلا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلا تُمَكِّنْهُ مِنْ عُنُقِي، وَلا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ إِلَهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي، وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي، وَ إِنْ أَكْرَمْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُهِينُنِي، وَ إِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُنِي، وَ إِنْ عَذَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْحَمُنِي، وَ إِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ، أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ،

amin, ey aləmlərin Rəbbi!
İlahi, Sənən qəzəbinin həlimliyindən savayı bir şey gizli qaytarmaz, şiddətini əfvindən başqa bir şey rədd etməz, əzabından yalnız rəhmətini aman verər, Sənin qarşında ahu-nalədən savayı heç bir şey mənə nicat verməz, belə isə Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və (ey mənim Rəbbim) bizə ölüləri diriltdiyin ölü məmləkətləri abad etdiyin qüdrətinlə nicat ver, və mənim (ey mənim Rəbbim) duamı qəbul etməməklə qəm-qüssədən həlak etmə, məni duamın qəbul edilməsindən agah et, ömrümün sonunadək əmələ əmin-amanlığın şirinliyini daddır, düşmənimi sevindirmə, onu başıma bəla mənə qalib etmə.
Ey mənim Rəbbim, əgər məni ucaltsan kim məni xar edə bilər? əgər əziz etsən kim məni rüsvay edə bilər?
Və əgər xar etsən kim məni ucalda bilər? Və əgər həlak etsən bəndənə görə kim Sənin qarşına çıxa bilər? Yaxud kimsə kimsə Səndən onun barəsində xahiş edə bilərmi?

وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ، وَلا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتَ، وَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلَهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُوّا كَبِيرا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَلا تَجْعَلْنِي لِلْبَلاءِ غَرَضا، وَلا لِنَقِمَتِكَ نَصْبا، وَمَهِّلْنِي، وَ نَفِّسْنِي، وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي، وَلا تَبْتَلِيَنِّي بِبَلاءٍ عَلَى أَثَرِ بَلاءٍ، فَقَدْ تَرىَ ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ. أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ الْيَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَعِذْنِي. وَأَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَجِرْنِي وَ أَسْأَلُكَ أَمْنا مِنْ عَذَابِكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَآمِنِّي. وَأَسْتَهْدِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ،وَاهْدِنِي وَ أَسْتَنْصِرُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَانْصُرْنِي. وَأَسْتَرْحِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَارْحَمْنِي وَأَسْتَكْفِيكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وَاكْفِنِي وَ أَسْتَرْزِقُكَ،

Mən bu həqiqətə yetişdim ki, hökmündə zülm, əzabında tələsməklik yoxdur, çünki işinin pozulmasından qorxan tələsir, zülmə aciz olan əl atır, Sən (ey mənim Rəbbim) bundan daha ucasan.
İlahi, Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və məni bəlanın hədəfi, cəzanın nişanı etmə, mənə möhlət ver, qəm-qüssəmə son qoy, xətamı əfv et, müsibət ardınca müsibətə düçar etmə, çünki dərgahına ahu-nalə etməyimi, çarəsizlik və acizliyimi görürsən. İlahi, bu gündə qəzəbindən Sənə pənah gətirirəm, belə isə Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə pənah ver, bu gündə qəzəbindən aman diləyirəm, belə isə Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və mənə aman ver, əzabından salamatlıq diləyirəm, belə isə məni salamat saxla, Səndən hidayət istəyirəm, belə isə Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və məni hidayət et, Səndən yardım istəyirəm, belə isə mənə yardım et, Səndən rəhmət istəyirəm, belə isə mənə rəhm et, Səndən ehtiyacsızlıq diləyirəm, belə isə mənə ruzi inayət et, Səndən kömək istəyirəm, belə isə mənə kömək göstər,

فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِي وَ أَسْتَعِينُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعِنِّي. وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اغْفِرْ لِي. وَ أَسْتَعْصِمُكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اعْصِمْنِي، فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْ‌ءٍ كَرِهْتَهُ مِنِّي إِنْ شِئْتَ ذَلِكَ. يَا رَبِّ يَا رَبِّ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اسْتَجِبْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ طَلَبْتُ إِلَيْكَ وَ رَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، وَ أَرِدْهُ وَ قَدِّرْهُ وَ اقْضِهِ وَ أَمْضِهِ، وَ خِرْ لِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ، وَ بَارِكْ لِي فِي ذَلِكَ، وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِهِ، وَ أَسْعِدْنِي بِمَا تُعْطِينِي مِنْهُ، وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ سَعَةِ مَا عِنْدَكَ، فَإِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَ صِلْ ذَلِكَ بِخَيْرِ الآْخِرَةِ وَ نَعِيمِهَا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ، وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

keçmiş günahlarımdan bağışlanma diləyirəm, belə isə məni bağışla, Səndən ismət istəyirəm, belə isə mənə ismət ver, çünki iradə etsən, heç vaxt bəyənmədiyin işə dönmərəm, ey mənim Rəbbim, ey mənim Rəbbim, ey mehriban olan, ey nemətləri əta edən, ey cəlal və kəramət sahibi, Məhəmməd və onun soyuna salam yetir və Səndən istədiyim və onun üçün Sənə üz gətirdiklərimin hamısını icabət et və onu istə, müqərrər et, ona hökm edib imza et, mənə hökm etdiyində xeyrimi nəzərə al, o işdə mənə bərəkət ver, onda mənə lütf göstər, mənə əta etdiyinlə məni xoşbəxt et, öz yanında olanlarla öz fəzlindən onun genişləndir, mənim üçün daha da artır çünki, Sən çox kəramətlisən, və onu axirət nemətinə, xeyrinə birləşdir, ey rəhm edənlərin rəhm edəni!
«Sonra nəzərinə gələn şeyləri hər bir eybdən pak olan Allahdan dilə, sonra Məhəmməd və ali Muhəmmədə min dəfə səlavat göndər, çünki imam Zeynəl Abidin ələyhissalamın özü də bu cür edərdi».

Qeydlər:

1. “Məfatih əl-Cinan”

2. “Səhifeyi-Səccadiyyə”

Diqqət: Xəbərdən istifadə etdikdə mənbəyə istinad lazımdır

749
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

Ramazan ayı haqqında hədislər
QEYBƏT QURAN BAXIMINDAN
Tərəzidə aldatma!
ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI
YAŞIL İNTİZAR
Rəhmət haqqında rəvayətlər
Mətaf (təvaf yeri) və Məqami İbrahim (ə)
Tibb sahəsində Müsəlmanların elmi nailiyyətləri
Ayətullah Məkarim Şirazi Ramazan ayı ilə əlaqədar Bəyanat verdi
“Rəd” surəsinin 31-ci ayəsinin mənası nədir?

 
user comment