Azəri
Tuesday 24th of May 2022
128
0
نفر 0

Əxlaqi hədislər

1. “İbadət çoxlu oruc və namaz deyil, yaradılış haqqında (Allahın yaratdıqlarında) düşünməkdir.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 145-ci hədis )
Əxlaqi hədislər

1. “İbadət çoxlu oruc və namaz deyil, yaradılış haqqında (Allahın yaratdıqlarında) düşünməkdir.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 145-ci hədis )

2. “Sükut hikmət qapılarından olan bir qapıdır.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 146-ci hədis )

3. “Qohumluq əlaqəsini bir içim su ilə də olsa, möhkəmləndir. ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 147-ci hədis )

4. “Bir-birinizin görüşünə gedin ki, dostluğunuz möhkəmlənsin.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 148-ci hədis )

5. “Peyğəmbər ailəsinə dostluq ümidi ilə saleh əməli və ibadətdə səy göstərmənizi tərk etməyin.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 149-ci hədis )

6. “Günahları və möminə əziyyət verməyi tərk etməkdən daha faydalı təqva yoxdur.” ( Mizanul – hikmət, 1-ci cild, 150-ci hədis )

7. “Peyğəmbərlərin silahından yapışın. Soruşuldu ki, o silah nədir? Buyurdu: Dua!” (500 hədis kitabından, 410-cu hədis. müəllif: Əli Həmədani)

8. “Hər gün özü ilə hesablaşmayan, (yaxşı və pis əməlini tanımayan) bizdən deyildir.” (500 hədis kitabından, 431-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

9. “Övlad qarşısında ata-ananın vəzifəsi ona yaxşı ad qoymaq, ədəb öyrətmək və Quran təlim etməkdir.” (500 hədis kitabından, 470-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

10. “Var-dövlət beş xasiyyətlə toplana bilər: qatı xəsislik, uzun-uzadı arzular, böyük hərislik, qohumluq əlaqəsini kəsmək və dünyanı axirətdən üstün tutmaq.”(500 hədis kitabından, 471-ci hədis. müəllif: Əli Həmədani)

11. “Bir qurtum su ilә оlsа dа bеlә, silеyi-rәhm еt. Әn yахşı silеyi-rәhm qоhumlаrı incitmәmәkdir.”
“Tuhәfül-üqul”, sәh. 469.

12. “Cәhәnnәm оdundаn Аllаhа pәnаh аpаrаn, аmmа dünyаnın şirinliklәrini tәrk еtmәyәn şәхs özünü әlә sаlır.”
“Mizаnul-hikmәt”, c. 2, sәh. 170.

13. “Хоş о şәхsin hаlınа ki, ibаdәti vә duаsı (Аllаhа görә) iхlаslа оlа. Qәlbini gördüyü şеyә mәşğul еtmәyә. Еşitdiklәri оnu Аllаhın zikrindәn sахlаmаyа vә bаğışlаdığı şеyә görә qәmgin оlmаyа.”
“Üsuli-kаfi”, c. 3, sәh. 26.

14. “Аllаh-tәаlа buyurur: “Bәndәlәrim mәnә itаәt еdәndә rаzı оlurаm vә rаzı оlduğum zаmаn bәrәkәt vеrirәm ki, mәnim bәrәkәtim sоnsuzdur.”
“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 75.

15. “Bәni-İsrаildә 10 il sükut еtmәyәni аbid sаymırdılаr.”
“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 503.


source : sibtayn
128
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:
لینک کوتاه

latest article

İmam Hüseyn (ə) qatili Aşura günündə məhv edildi
Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) ...
Quranda valideynə hörmət haqqında
Göyləri və yeri misilsiz və nümunəsiz yaradandır. Onun zövcəsi olmaya-olmaya ...
Xəstə ziyarəti
MƏHDİ (Ə)-IN HƏYATININ VİLADƏTDƏN ATASININ ŞƏHADƏTİNƏ QƏDƏRKİ DÖVRÜ
"Adiyat" surəsi
Quranın neçə surəsi ilahi peyğəmbərlərin mübarək adı ilə ...
1-ci məktub
QAİB İMAMIN İNTİZARINDA

 
user comment