ไทยแลนด์
Wednesday 22nd of November 2017
บทความ

อะฮฺลุลบัยตฺในกุรอานและฮะดีษ(คำรายงาน)

อะฮฺลุลบัยตฺในกุรอานและฮะดีษ(คำรายงาน)อะฮฺลุลบัยตฺ หรือสมาชิกครอบครัวของศาสดามุฮัมมัด(ศ.) หมายถึงท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อ.) บุตรสาวของท่าน และอิมามอะลี(อ.) ...

มุสตัฎอะฟีนและมุสตักบิรีน คือใคร? ในทัศนะของคัมภีร์อัลกุรอาน

มุสตัฎอะฟีนและมุสตักบิรีน คือใคร? ในทัศนะของคัมภีร์อัลกุรอาน “มุสตัฎอะฟีน” มิได้หมายถึง ผู้อ่อนแอและไร้ความสามารถ ทว่าพวกเขามีกำลัง ...

ความแตกต่างระหว่างอิบลิซ กับชัยฏอนในอัลกุรอาน?

ความแตกต่างระหว่างอิบลิซ กับชัยฏอนในอัลกุรอาน? คำตอบบนพื้นฐานของอัลกุรอาน,อิบลิซเป็นหนึ่งในหมู่ญิน เนื่องจากการอิบาดะฮฺอย่างมากมาย ...

การแสวงหาความสะดวกสบายในโลก

การแสวงหาความสะดวกสบายในโลก       พระผู้เป็นเจ้าทรงตรัสต่อศาสดาดาวูด (อ.) ว่า :يا داوود ، إنّي وَضَعتُ خَمسَةً في خَمسَةٍ و الناسُ يَطلُبُونَها في خَمسَةٍ غَيرِها فلا يَجِدُونَها··· ...

ทำไมชีอะฮ์จึงเรียกลูกๆ ของท่านอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) หมายถึง ฮะซันและฮุเซน (อ.) ว่า เป็นบุตรของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ)?

ทำไมชีอะฮ์จึงเรียกลูกๆ ของท่านอะลี บินอบีฏอลิบ (อ.) หมายถึง ฮะซันและฮุเซน (อ.) ว่า เป็นบุตรของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ซ็อลฯ)? ถาม : ทำไมชีอะฮ์จึงเรียกลูกๆ ...

“เดือนรอมฎอน” เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า

“เดือนรอมฎอน” เดือนแห่งการเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า  เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เปี่ยมไปด้วยความจำเริญและความเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้า ...

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.)ตอนที่ 2

21. ท่านศาสดา(อ.) กล่าวว่า"ในเดือนนี้(รอมฎอน) ประตูนรกจะถูกปิด และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออก" (บิฮารุล อันวารฺ เล่ม 16 หน้า 274) 22. อิมามญะอฺฟัร ศอดิก(อ.) กล่าวว่า"ท่านศาสดา(ศ.) ...

รอมฎอนในคำสอนของอะฮ์ลุลบัยต์(อ.) ตอนที่ 1

    ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ.) กล่าวว่า "แท้จริง เดือนรอมฎอนได้รับการตั้งชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันเผาไหม้ความบาปให้หมดไป" (กันซุล อัมมาล ฮะดีษเลขที่ 23688) 2. ...

คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่ได้เก็บรวบรวมพจนารถของอิมามมูฮัมมัด อัลบากิร และอิมามญะอ์ฟัร อัศศอดิก

คำตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลของการไม่ได้เก็บรวบรวมพจนารถของอิมามมูฮัมมัด อัลบากิร และอิมามญะอ์ฟัร ...

ชีวประวัติของท่านมัยซัม ตัมมาร

ท่านมัยซัม ตัมมาร คือหนึ่งในสาวกผู้ใกล้ชิดของท่านอิมามอะลี (อ)มัยซัม บิน ยะฮ์ยา ตัมมาร คือ ทาสคนหนึ่งของสตรีนางหนึ่งจากตระกูลบะนีอะซัด ...

มุสลิม บินอะกีล คือใคร?

9 ซุลฮิจญะฮ์ ครบรอบวันชะฮาดัต (เสียชีวิตในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า) ของท่านมุสลิม บินอะกีล หลานชายของท่านอิมามอะลี (อ) ลูกพี่ลูกน้องของท่านอิมามฮูเซน ...

ชีวประวัติ ท่านซัยยิด ชาฮ์ อับดุลอะซีม อัล ฮะซะนี

ท่านซัยยิดอับดุลอะซีม เป็นบุตรของท่านอับดุลลอฮ์ บิน อะลี บิน ฮะซัน บิน เซด บิน ฮะซัน บิน อะลี บิน อะบีฏอลิบ  คือ ลูกหลานที่สืบเชื้อสาย จนถึงท่านอิมามฮะซัน ...

ชีวประวัติของอิมามทั้งสามผู้บริสุทธิ์โดยสังเขป ณ สุสาน อัลบะเกียะอ์

1.อิมามอะลี บิน ฮุซัยน์ ซัยนุลอาบิดีน (อัซซัจญาด) การบริหารงานของท่านอิมามซัจญาด (อ.) แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ซึ่งเมื่อมองภาพโดยรวมแล้ว ...

ท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินติคุวัยลิด วีรสตรีแห่งอิสลาม

 ท่านหญิงคอดีญะฮ์ คือ ภริยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลฯ นาง คือ ผู้เข้ารับอิสลามท่านแรก และนางยังเป็นมารดาแห่งศรัทธาชนหรืออุมมุลมุมินีน  ...

ประวัติของท่านอะลี อักบัร บิน ฮุเซน

ท่านอะลี อักบัร เจ้าชายแห่งตระกูลฮาชิม เป็นบุตรชายวัย 18 ปี ของอิมามฮุเซน (อ.) ที่เกิดจากภรรยาคนหนึ่งของท่านชื่อลัยลา บินติ อะบูมุรรอ ...

หลักฐานอีมานของอะบูฏอลิบ

๑. ผลงานด้านวรรณกรรมและวิชาการของอะบูฏอลิบ นักวิชาการและนักประวัติศาสตร์อิสลามได้เขียน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะบูฏอลิบไว้อย่างมาก ...

ท่านอะบูฏอลิบ คือ ใคร

อะบูฏอลิบ คือบุตรชายของอับดุลมุฏฏอลิบ ซึ่งมีศักดิ์เป็นบิดาของอิมามอะลี (อ.) และเป็นลุงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) โดยประวัติศาสตร์อิสลามได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนถึง ...

การบริหารริซกี

ฮะดีษที่เกี่ยวกับการแสวงหาและเพิ่มพูนริซกีท่านนบีกล่าวว่าผู้ใดกล้ารับประกันว่าจะทำดีกับบุพการี และเชื่อมสัมพันธ์ในหมู่เครือญาติ ...

การถูกล่ามโซ่ของชัยฏอน

มนุษย์และชัยฎอนมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่มีเกียรติ ณ พระองค์อัลลอฮ์ ดังโองการที่ว่า “ดังนั้น ...

กลิ่นปากผู้ถือศีลอด!

ผู้ถือศีลอด:กลิ่นปากอันจรุงจิตและสัมผัสละมุนแห่งทวยเทพรายงานจากท่านอิมามญะฟัร อัศศอดิก โดยท่านกล่าวว่า " อัลลอฮ์ทรงวะฮีย์ (วิวรณ์) แด่ท่านนบีมูซาว่า ... ...