Indonesian
Wednesday 21st of August 2019
  1768
  0
  0

Kumail bin Ziyad dalam Kaca Mata Riwayat

Kumail bin Ziyad dalam Kaca Mata Riwayat

 

Sumber :

Buku : Syarah Doa Kumail

Karya : Ayatullah Husein Ansariyan

Haj Mirza Hasyim Khorasani, dalam kitab Muntakhab Attawarikh, mengatakan bahwa orang-orang yang hidup pada masa Ali bin Abi Thalib (as) terbagi menjadi tiga golongan : hawariyun, teman, dan sahabat khusus beliau (as). Hawariyun terdiri dari empat orang, yaitu ‘Amru bin Hamaq Khaza’i, Maitsam Tamar, Muhammad bin Abu Bakar dan Uwais Qarani. Sedangkan sahabat khusus Imam Ali (as), terdiri dari banyak orang yang salah satu diantaranya adalah Kumail bin Ziyad. Kemudian Haj Mirza Hasyim Khorasani melanjutkan : “Kumail merupakan seorang tabi’in ternama yang pada tahun 83 H, di usianya yang ke 90 dibunuh oleh Hajaj bin Yusuf”.

Meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat dalam menentukan para pengikut ahlul bait, akan tetapi  Ahlusunnah dalam hal  ini mengakui keabsahan Kumail bin Ziyad. Sebagaimana Ibnu Abi-l Hadid yang termasuk ulama besar Mu’tazilah, mengenai sosok Kumail bin Ziyad menyebutkan : “Ia adalah pengikut pilihan Ali”.

Dzahabi juga menuliskan : “Kumail adalah seorang lelaki mulia, pemimpin kaumnya dan pengikut Ali”.

Ibnu Katsir Damasyqi berkata : “Ia adalah orang yang tangguh dan pemberani, orang yang zuhud serta ahli ibadah”.

Dinukil dari buku syarah doa kumail, karya Ayatullah Husein Ansariyan.

 

 

 

 

  1768
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      Bagaimana hubungan Iman dan ketenangan hati dalam pandangan Al-Quran?
      Rahbar: Tarian Kucing AS anti Sepah Pasdaran Sia-sia
      Pertemuan Rahbar dengan Peserta MTQ Internasional
      Hari Alam dan Kesadaran Ekologis Manusia
      Ribuan Warga Syiah Nigeria di Abuja Tuntut Pembebasan Syaikh Zakzaky
      Pesan Rahbar Masuki Tahun Baru 1398 HS
      Apakah terdapat kontradiksi antara ayat 95 surah al-Anbiya dan ayat 55-56 ayat surah al-Baqarah?
      Lewat Aksi Intifadah, Pemuda Palestina terus Lawan Zionis
      Gelombang Aksi Tuntut Umar Basyir Mundur, Terus Berlangsung di Sudan
      Indonesian Corner, Sarana Pertukaran Informasi Mahasiswa

 
user comment