Indonesian
Tuesday 19th of February 2019
Ma’sumin
ارسال پرسش جدید

Sayidah Fatimah SA, Wanita Pemilik Pengetahuan dan Kebijaksanaan 2

Sayidah Fatimah SA, Wanita Pemilik Pengetahuan dan Kebijaksanaan 2
Sebelum dia meninggal, Sayidah Fatimah Sa meminta air. Dia mengambil wudhu, mengenakan pakaian rapi, menghadap kiblat dan berdoa : " Ya Allah jadikan kematian datang seperti yang dirindukan karena baru datang dari suatu perjalanan,  mandikan kami rahmat dan berkah-Mu, tempatkan jiwaku diantara jajaran jiwa-jiwa murni, hidup saya antara kehidupan berbudi luhur, tubuh saya di antara mayat yang suci, dan terimalah amal perbuatan saya". Sayidah ...

Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?

Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?
Apa makna makar Tuhan yang disebutkan dalam al-Qur'an?Jawaban Global"Makar" bermakna pengaturan (perencanaan) dan pencarian alternatif dalam perbuatan-perbuatan baik atau buruk. Dan atas alasan ini penggunaan redaksi ini dalam al-Qur'an disebutkan beserta ajektif (sifat) "as-sayyi’u."Makar Ilahi: Terdapat banyak ayat yang menyandarkan "makar" kepada Tuhan dan maksud ayat-ayat tersebut adalah pengaturan universal Ilahi. Lantaran Dia merupakan ...

Ilmu Logika dan Kesalahan dalam Berpikir

Ilmu Logika dan Kesalahan dalam Berpikir
Ilmu logika tidak mengajarkan manusia untuk berpikir, karena semua manusia telah Allah Swt ciptakan dengan memiliki potensi serta kemampuan untuk berpikir. Karena itu pula Allah Swt dalam banyak ayat al-Quran yang menekankan tentang berpikir “Apakah kalian tidak berpikir?” [QS al-An’am:50], “supaya kalian berpikir” [QS al-Baqarah:266], “apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka sendiri?”[QS ar-Rum:8], “sesungguhnya dalam ...

Kautsar Muhammadi

Kautsar Muhammadi
Hari ini, 20 Rabiutsani, merupakan hari bahagia buat pasangan idaman Rasulullah Saw dan Khadijah. Hari dimana terlahir dari sebuah keluarga nabawi seorang putri yang kelak menjadi penghulu di alam semesta dan teladan wanita sepanjang masa. Wajar jika hari ini disematkan sebagai hari ibu atau hari wanita yang dimaksudkan untuk merayakan dan memperingati kelahiran seorang bunda yang melahirkan putra-putri unggul dalam pentas sejarah umat manusia ...

BIOGRAFI IMAM HASAN ASKARI (1)

BIOGRAFI IMAM HASAN ASKARI (1)
Pada 8 Rabiul Akhir tahun ke 232 Hijrah, telah lahirlah seorang bayi lelaki dari keturunan pohon cahaya Rasulullah SAW. Bayi tersebut dilahirkan di Kota Madinah al-Munawwarah oleh seorang ibu yang bernama Hadisah. Orang ramai di sekitar Kota Madinah al-Munawwarah bergembira kerana kelahiran seorang putera yang sangat indah. Mereka beramai-ramai menziarahi rumah Hadisah untuk melihat wajah bayi tersebut. Di saat kelahiran bayi tersebut, bapanya ...

BIOGRAFI IMAM HASAN ASKARI (2)

BIOGRAFI IMAM HASAN ASKARI (2)
RAHSIA YANG SUNGGUH LUAR BIASA .        Syeikh Thusi dengan sanad yang muktabar meriwayatkan daripada Basyir bin Sulaiman, seorang penjual hamba abdi yang berketurunan Abu Ayub Ansari dan seorang pengikut kepercayaan Imam Ali Hadi as serta Imam Hasan Askari as. Semasa Imam Hasan Askari tinggal di Samarra’ Basyir bin Sulaiman berkata,        “Suatu ketika pembantu Imam Hasan Askari as telah datang ke rumahku dan menyatakan Imam ...

Ukuran Mas Kawin dalam Islam?

Ukuran Mas Kawin dalam Islam?
Dalam sebuah majelis pengajian, seusai berdiskusi, ada seseorang yang bertanya kepada salah satu orang alim di majelis itu: “Kami sering mendengar bahwa dalam Islam ada anjuran agar mas kawin tidak terlampau banyak. Sebagaimana nabi pernah berkata, “Wanita yang buruk adalah wanita yang paling berat dan banyak mas kawinnya.”[1] Ia juga bersabda, “Wanita yang paling baik adalah wanita yang paling sedikit maharnya.”[2] Namun mengapa apa ...

Aqiqah dalam Mazhab Ahlulbait

Aqiqah dalam Mazhab Ahlulbait
Aqiqah dalam Mazhab Ahlulbait TANYA: Salam, bagaimana pelaksanaan aqiqah dalam Mazhab Ahlulbait ? Kemudian, bagaimana tuntunan memperlakukan bayi yang baru lahir dalam Mazhab Ahlulbait? Dalam memotong rambut bayi yang baru lahir, haruskah dipotong seluruh rambutnya (dicukur habis) atau boleh dicukur sebagian saja ? JAWAB: Alaikumussalam wr wb. Aqiqah artinya menyembelih seekor kambing di saat seseorang dikarunia seorang anak. Dianjurkan jenis ...

Menengok Sahabat Nabi (Kritik atas Kritik Hadis II)

Menengok Sahabat Nabi (Kritik atas Kritik Hadis II)
Oleh: el-Hurr "Pada pembahasan sebelumnya, telah kita singgung posisi sahabat Nabi saaw. Sekali lagi ingin kami sebutkan, bahwa, mengetahui sahabat secara jelas, akan sangat membantu kita dalam kritik selanjutnya. Tidak diragunakan lagi, bahwa sahabat adalah orang-orang yang senantiasa memiliki maqam istimewa dalam agama Islam. Mereka adalah orang-orang awal yang menjadi pembela Islam, orang-orang yang hadir dalam peperangan sepanjang sejarah ...

Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan Akhirat

Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan Akhirat
Keutamaan Imam Ali Sayyid Pemimpin Di Dunia dan Akhirat : Bukti Keutamaan Yang Lebih Tinggi Dari Abu Bakar dan Umar Telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Ali adalah Sayyid yaitu pemimpin atau penghulu di dunia dan juga di akhirat. حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قثنا أحمد بن الأزهر نا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهري عن ...

Pesan Imam Husain as

Pesan Imam Husain as
Imam Husein as berkata:"Betapa memalukan bagi seseorang ketika engkau melihatnya menjatuhkan dirinya dari maqam yang tinggi ke posisi yang rendah. Ia begitu berharap melakukan perbuatan yang tidak patut dan tidak suka melakukan perbuatan baik." (Diwan al-Imam al-Husein as, hal 18)Manusia merupakan ciptaan Allah Swt yang paling mulia. Allah menganugerahkan nikmat paling besar seperti akal kepada manusia. Allah juga mengirim para nabi untuk ...

Benarkah Kita Mencintai Rasulullah ?

Benarkah Kita Mencintai Rasulullah ?
Bila mereka begitu rajin dan semangat mengolok-olok nabi kita yang mulia, seberapa rajinkah kita memuliakan dan mengagungkannya?. Seberapa banggakah kita menyenandungkan shalawat atasnya? Bergetarkah hati kita ketika namanya disebut dalam senandung suara azan?. Seberapa cintakah kita mengamalkan sunnah beliau dalam kehidupan kita?. Yang kita lakukan justru sebaliknya, dengan dalih bid'ah, kita klaim mereka yang mengadakan maulid nabi sebagai ...

Imam Hasan dan Imam Husain Sayyid Pemuda Ahli Surga dan Imam Ali Lebih Utama dari Keduanya

Imam Hasan dan Imam Husain Sayyid Pemuda Ahli Surga dan Imam Ali Lebih Utama dari Keduanya
Telah diriwayatkan dengan berbagai jalan baik yang shahih dan hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda kalau Imam Hasan dan Imam Husain adalah Sayyid [Pemimpin] pemuda ahli surga. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan kalau Ayah Mereka Imam Ali lebih baik atau lebih utama dari mereka. Hadis Imam Hasan dan Imam Husain Sayyid Pemuda Ahli Surga tergolong hadis yang mutawatir sehingga tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Pada pembahasan kali ini kami akan ...

Sabda Nabi saw: “Ali dariku dan aku dari Ali”

Sabda Nabi saw: “Ali dariku dan aku dari Ali”
Oleh: Syamsuri Rifai Dalam Shahih Bukhari, kitab Ash-Shalh, bab kayfa yaktub: Hadza mashalaha fulan bin fulan: Al-Barra’ bin ‘Azib berkata: Pada bulan Dzul Qa’idah Nabi saw melakukan umrah. Penduduk Mekkah enggan mengundang beliau untuk berkunjung ke Mekkah, sehingga beliau memutuskan untuk muqim di Mekkah selama tiga hari. Ketika beliau menyuruh menulis surat: “Ini adalah ketentuan Muhammad Rasul Allah.” Kemudian mereka berkata: Kami ...

Hadis Nabi saw: “Ali bersama Al-Qur’an dan Al-Qur’an bersama Ali”

Hadis Nabi saw: “Ali bersama Al-Qur’an dan Al-Qur’an bersama Ali”
Oleh: Syamsuri Rifai Dalam Mustadrak Al-Hakim 3: 124, manaqib Ali bin Abi Thalib (sa): Ummu Salamah (isteri Nabi saw) berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض “Ali bersama Al-Qur’an dan Al-Qur’an bersama Ali, keduanya tak akan terpisahkan sehingga keduanya kembali kepadaku di telaga surga.” Al-Hakim mengatakan: Hadis ini shahih. ...

Imam Hasan Askari, Benteng Pertahanan Islam

Imam Hasan Askari, Benteng Pertahanan Islam
Imam Hasan Askari dilahirkan tahun 232 Hijriah di kota Suci Madinah. Beliau banyak menghabiskan hidupnya di kota Samara, Irak selama 28 tahun. Samara saat itu menjadi pusat pemerintahan Khalifah Abbasiah. Sepanjang hidupnya beliau giat membimbing umat dan menghidupkan serta menjaga ajaran suci Islam. Di hari kelahiran Imam Hasan Askari, kita akan mengkaji bersama aktivitas beliau dalam menjaga ajaran suci Islam. Salah satu dimensi penting ...

Menelisik Fungsi Hidayah Imam Hasan Askari as

Menelisik Fungsi Hidayah Imam Hasan Askari as
Kehidupan dan metode perjuangan setiap dari Ahlul Bait Rasulullah Saw merupakan satu bagian dari puzzel yang saling melengkapi yang terejawantahkan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada. Imam Hasan Askari as lahir di kota Madinah, tapi peristiwa yang terjadi memaksa beliau mengikuti ayahnya Imam Hadi as yang diperintahkan penguasa Dinasti Abbasiah untuk meninggalkan kota Madinah. Imam Hasan Askari as terpaksa tinggal di ...

Imam Hasan Askari, Simbol Keteguhan Ahlul Bait as

Imam Hasan Askari, Simbol Keteguhan Ahlul Bait as
Pada pagi hari tanggal 8 Rabiul Tsani 232 Hijriah, telah lahir Imam Hasan Askari, anak dari Imam Ali Al-Hadi as. Berita kelahiran putra Imam Ali Al-Hadi tersebut segera menyebar di seluruh kota Madinah. Hari kelahiran setiap imam dari keluarga Rasulullah Saww atau Ahlul Bait disamping membawa keberkahan dan kebahagiaan tersendiri, juga mengandung poin dan pesan penting dari kehidupan setiap imam tersebut. Sebab, keluarga Rasulullah Saww ...

Ma’rifatullah Asas Kemanusiaan

Ma’rifatullah Asas Kemanusiaan
Imam Ali as berkata: Pangkal agama ialah mengenal Allah. Segala sesuatu memiliki titik awal dan dasar. Dari titik awal dan dasar inilah di atasnya sesuatu jika merupakan bangunan berdiri dengan tegak, kokoh dan berguna. Agama ibarat bangunan, pondasinya adalah marifatullah (mengenal Tuhan). Seumpama buku, bukan seperti buku kasykul dalam membacanya tidaklah penting mulai dari tema yang mana. Tetapi seperti buku ilmiah, dalam menelaahnya harus ...

Imam Hasan Askari, Hujjah Tuhan ke-11 (bagian 1)

Imam Hasan Askari, Hujjah Tuhan ke-11 (bagian 1)
Momen penting dalam kehidupan Imam Hasan Askari as adalah kelahiran putra beliau. Berita gembira sampai ke telinga masyarakat bahwa orang yang akan membebaskan dunia dari penindasan dan ketidakadilan adalah putra Imam Askari tersebut. Ia tidak lain adalah juru selamat umat manusia yang kebangkitannya akan menghapus penindasan di muka bumi. Oleh karena itu, Dinasti Abbasiah mencemaskan kelahiran putra Imam Askari itu. Imamah dalam terminologi ...