Indonesian
Tuesday 25th of September 2018
Ahlul Bait
ارسال پرسش جدید

Imam Husein as Menurut Riwayat Ibnu ‘Asâkir[1]

Imam Husein as Menurut Riwayat Ibnu ‘Asâkir[1]
Sebelum kita mengikuti lebih lanjut riwayat seorang sejarawan kaliber ini berkenaan dengan Imam Husein as, ada baiknya kita mengetahui biografinya meskipun secara sekilas. Siapa Ibnu ‘Asâkir itu?[2] Ia dilahirkan pada tanggal 1 Muharram 499. Nama lengkapnya adalah Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin Al-Husein. Ia pindah ke Irak pada tahun 520 H. Pada tahun 521 H., ia mendapatkan taufik untuk melaksanakan haji ke Baitullah, dan ...

Pluralisme Agama Haram Dalam Pandangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariah

Pluralisme Agama Haram Dalam Pandangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariah
Dalam kitab Fathul-Bari (syarah Sahih Bukhari) karya Ibnu Hajar disebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra. Dalam hadis tersebut, Jabir mengatakan: “Umar (bin Khatab) telah menyalin tulisan (yang diambil) dari Taurat dengan berbahasa Arab. Lantas ia membawa dan kemudian membacanya di hadapan Rasulullah saw. (Mendengar itu) wajah Rasulullah saww tampak berubah. Lalu, berkatalah seorang dari kaum Anshar kepadanya (Umar), ...

MENGAPA LOGIKA AGAMA?

MENGAPA LOGIKA AGAMA?
Agama adalah akal. Tak menggunakan akal, tak beragama." (Imam Sadiq) Orang yang menjadikan akal sebagai juri utama dengan logika sebagai aturannya tidak terbelenggu oleh dogma irasiional dan fanatisme sektarian. Akal adalah dasar memilih keyakinan tentang eksistensi Tuhan dan keesaanNya, keyakinan tentang agama dan kehidupan kedua. Yang bisa memerdekakan manusia adalah ketundukan pada akal. Akal mengarahkan manusia mengutamakan "ada" atas "apa". ...

Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*

Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*
Hasan Asyuri Langgarudi Prakata Keyakinan terhadap Mahdawiat termasuk di antara hal-hal yang disepakati dan pasti dalam sejarah dan teologi Islam. Seluruh kaum Muslimin, Syiah maupun Ahlussunnah mempercayai “Mahdi Mau’ud” (Mahdi yang dijanjikan). Dalam hal ini tidak terdapat keraguan dan kebimbangan. Titik pemisah antara dua mazhab Syi’ah dan Ahlu Sunnah dalam kasus “Mahdawiat” berada dalam kelahiran beliau. Mayoritas ulama’ ...

Ya Reza Madaddi

Ya Reza Madaddi
Assalamualaika Ya Ali yibnil Musa Ayyuhal Ridha Yabna RasulillahSalam ke atas seorang musafir yang ucapan selamat tinggal buatnya diiringi dengan tangisan air mata dan rintihan! Salam buat Tuan yang hari-hari peninggalannya dengan Madinah, memilukan orang sekelilingnya!Benar!Keadaan dan perlakuan ini benar-benar telah berlaku dimana musafir ini tidak lagi akan kembali ke watannya.Perawi berkata : Aku berada bersama Imam (as) di Mekkah dalam ...

Siapa Ahlul-Bait Rasulullah (saw)?

Siapa Ahlul-Bait Rasulullah (saw)?
Berdasarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Qur'an dan Hadith Rasulullah SAWA - kebanyakan kitab tafsir dan Hadith menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bayt Rasulullah SAWA ialah lima orang iaitu Rasulullah SAWA, Ali, Fatimah, Hassan dan Husayn.Riwayat al-Tarmidzi dari Ummu Salamah menyatakan bahawa ayat:" Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan kotoran dari kalian, Ahlul Bayt dan menyucikan kalian dengan sebersih-bersihnya (Quran:33:33)" ...

Kewajiban Ikut Mazhab Ahlul-Bait (as)

Kewajiban Ikut Mazhab Ahlul-Bait (as)
Dalil dari Al-Quran :1. Ayat al-Wilayah (QS. al-Maidah: 54)" Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang yang beriman yang mendirikan salat dan memberikan sedekah dalam keadaan ruku."Al-Tabrani telah menulisnya di dalam al-Ausat.2 Ibn Mardawaih daripada 'Ammar bin Yassir berkata: Seorang peminta sadqah berdiri di sisi Ali yang sedang rukuk di dalam sembahyang sunat. Lalu beliau mencabutkan cincinnya dan memberikannya kepada ...

Khadijah, Istri Setia Rasulullah saw

Khadijah, Istri Setia Rasulullah saw
Pada hari seperti sekarang, 10 Ramadhan 10 H, Sayyidah Khadijah as, istri Rasulullah saw dan perempuan pertama yang memeluk Islam itu berpulang ke rahmatullah. Peristiwa ini merupakan titik akhir masa kebersamaan Khadijah dengan Rasulullah saw selama 25 tahun. Dengan wafatnya sang istri, Rasulullah pun merasa sangat sedih, apalagi peristiwa tak berselang lama dengan wafatnya Abu Thalib, paman beliau. Sedemikian sedihnya beliau, hingga tahun itu ...

Abul Fadhl: Ksatria Karbala

Abul Fadhl: Ksatria Karbala
Ketika kita menatap puncak tertinggi iman, keberanian, dan kesetiaan, maka mata kita pun akan menatap wajah agung bernama Abbas, putra Ali bin Abi Thalib. Ia merupakan tokoh utama sejarah dalam keutamaan, kesempurnaan, dan kepahlawanan. Ia menjadi teladan dan guru bagi para pecinta kebenaran, pembela keadilan, dan pejuang kebebasan. Sejatinya, generasi umat manusia saat ini banyak berhutang budi pada jasa dan perjuangan tokoh-tokoh mulia, ...

Bagaimana Cara Membuktikan Kenabian?

Bagaimana Cara Membuktikan Kenabian?
Salah satu masalah mendasar di dalam kenabian adalah bagaimana umat manusia itu dapat mengakui kebenaran klaim para nabi yang hakiki dan mengingkari para pengaku nabi palsu? Tidak diragukan lagi, bahwa seseorang yang sesat dan pelaku maksiat, yang akal sehat dapat mengetahui keburukannya, tidak mungkin dipercaya dan dibenarkan. Hal itu dapat dibuktikan kedustaannya ketika ia mengaku sebagai seorang nabi jika kita mensyarati kemaksuman pada para ...

Kekhalifahan dan Imamah menurut Ahlu Sunnah dan Syiah

Kekhalifahan dan Imamah menurut Ahlu Sunnah dan Syiah
Apakah topik ini menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam?Barangkali sebagian orang akan membayangkan bahwa pembahasan topik ini dapat menimbulkan perselisihan dan perdebatan antara Syi’ah dan Ahlus Sunnah. Anggapan ini jelas keliru.Sebab, ketika kita menyingkirkan bias politik dalam pembahasan seputar topik kepemimpinan ini, lalu kita mengedepankan sisi ilmiah, maka akan tersingkap dan dikenal lebih banyak lagi pandangan dan pendapat ...

Nabi Muhammad saw dan masa depan umat Islam

Nabi Muhammad saw dan masa depan umat Islam
Rasulullah saw mengetahui secara pasti bahwa umat akanberselisih sepeninggalnya. Sentimen kesukuan masihsenantiasa menguasai pemikiran sosial masyarakat Muslimyang baru dilahirkan ini. Begitu pula perseturnanantarsuku juga masih mengakar dalam masyarakat Arab diJazirah Arab dan terus membayangi masa depan eksistensiIslam.Rasulullah saw telah mengabarkan bahwa umat Islam akanberpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan; yangselamat hanyalah satu, ...

Persatuan, Kekuatan Lunak Dunia Islam

Persatuan, Kekuatan Lunak Dunia Islam
Persatuan merupakan salah satu unsur utama supremasi sebuah bangsa. Akan tetapi, konsep itu bisa dimaknai lebih luas lagi jika diterapkan di tengah umat Islam yang majemuk dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Tidak diragukan lagi bahwa persatuan dan pertalian hati merupakan sebuah kebutuhan mendesak di dunia Islam saat ini. Pada dasarnya, persatuan dibangun atas sebuah kaidah yang terdiri dari konsep dan unsur-unsur. Oleh karena itu, ...

Imam Hassan, Mata Air Kedermawanan

Imam Hassan, Mata Air Kedermawanan
Tanggal 15 Ramadhan bertepatan dengan hari kelahiran Imam Hassan Mujtaba as. Hari ini dinamai Hari Ikram untuk menghormati kemuliaan, kedermawanan dan kemurahan hati Imam Mujtaba.Imam Hassan pernah ditanya, apa itu kebajikan ? Imam menjawab, memberi dahulu sebelum meminta, dan memberi makan kepada orang lain di masa krisis dan kelaparan. Kemudian beliau ditanya lagi, apa itu kehinaan ? Imam menjawab, berpikiran sempit dan kikir. Imam Hassan ...

Kapankah Istri harus Minta Izin Suami?

Kapankah Istri harus Minta Izin Suami?
Kehidupan rumah tangga dikuasai oleh hak dan kewajiban yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap anggota rumah tangga.Salah satu hal penting yang selalu ditekankan oleh Islam adalah hak suami atas istri.Dalam sebuah hadis dari Imam Muhammad Baqir as, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah! Apakah hak suami atas istri?” Rasulullah saw bersabda, “Tidak keluar dari rumah suami tanpa izin darinya. Jika ...

Imam Hasan, Pelindung Kesucian Islam(1)

Imam Hasan, Pelindung Kesucian Islam(1)
Hari ini,7 Safar bertepatan dengan wafatnya cucu tercinta Rasulullah Saw, Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setiap tahun umat Islam memperingati hari wafatnya manusia suci ini dan mereka tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Umat Islam tak pernah melupakan jasa dan peran manusia suci ini dalam membela agama kakeknya. Imam Hasan gugur syahid setelah empat puluh tahun dari meninggalnya Rasulullah. Cucu nabi ini syahid di tahun 50 Hijriah.Di ...

Keutamaan Bulan Ramadhan

Keutamaan Bulan Ramadhan
Syeikh Shaduq ra meriwayatkan dari Imam dengan sanad mu'tabar, dari kakek-kakek beliau as, dari Amirul Mukminin as bahwa Rasulullah SAWW berkhotbah pada suatu hari seraya bersabda, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan; sebaik-baik bulan di sisi Allah; hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama, malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama, dan saat-saatnya adalah ...

Fatwa Rahbar tentang Profesi Peragawan dan Peragawati

Fatwa Rahbar tentang Profesi Peragawan dan Peragawati
Fatwa terakhir Rahbar Revolusi Islam Ayatullah Khamenei tentang profesi peragawan dan pergawati model pakaian Islami tersebar di dunia maya.Divisi mode dan pakaian Kementerian Budaya dan Penyuluhan Islam Iran baru-baru ini mengirimkan sebuah istifta berkenaan dengan profesi peragawan dan peragawati model pakaian Islami kepada Rahbar Revolusi Islam Iran.Dalam peragaan model ini, biasanya foto atau film para peragawan atau peragawati ditampilkan ...

Ayatullah Behjat Berbicara Tentang masa Depan

Ayatullah Behjat Berbicara Tentang masa Depan
Ayatullah Muhammad Taqi Behjat ra tak berbeda dengan para ulama besar yang lain telah menjadi pelita cemerlang bagi jalan kehidupan seluruh masyarakat luas. Untuk itu, pernyataan dan sikap-sikapnya bisa menjadi petunjuk jalan kita.Salah satu model pertanyaan yang pernah diajukan kepada Ayatullah Behjat adalah pertanyaan berkaitan dengan isu akhir zaman. Mari kita simak bersama:Tanya: Jika iman memiliki 10 derajat, maka Salman Farisi memiliki ...

Antara cinta dan benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib

Antara cinta dan benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib
Oleh: Syamsuri RifaiAl-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah saw memandang Ali lalu bersabda:يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الاخرة حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي“Wahai Ali, kamu adalah penghulu di dunia dan penghulu di akhirat, kekasihmu ...