فارسی
پنجشنبه 27 مهر 1396 - الخميس 28 محرم 1439
معارف اسلامی - 1 1396 - تهران-مسجد امیر

شب اول چهارشنبه (5-7-1396)

شب دوم پنج شنبه (6-7-1396)

شب سوم جمعه (7-7-1396)

شب چهارم شنبه (8-7-1396)