فارسی
شنبه 27 آبان 1396 - السبت 28 صفر 1439
ویژه برنامه روز وفات حضرت زینب کبری - - حسینیه حضرت آیت الله وحید خراسانی

روز وفات پنج شنبه (24-1-1396)