فارسی
يكشنبه 26 آذر 1396 - الاحد 28 ربيع الاول 1439
امیرالمومنین علی (ع) - - حرم مطهر - شبستان امام خمینی (ره)

شب اول شنبه (19-1-1396)

شب دوم یکشنبه (20-1-1396)

شب سوم دوشنبه (21-1-1396)

شب چهارم سه شنبه (22-1-1396)

شب پنجم چهار شنبه (23-1-1396)

شب ششم پنج شنبه (24-1-1396)

شب هفتم جمعه (25-1-1396)

شب هشتم شنبه (26-1-1396)

شب نهم یکشنبه (27-1-1396)

شب دهم دوشنبه (28-1-1396)