فارسی
دوشنبه 02 بهمن 1396 - الاثنين 5 جمادى الاول 1439
برنامه سمت خدا (( نظام خانواده در اسلام)) - جمادی الاول ( دهه اول ) 1395 - تهران- شبکه 3 سیما

جلسه اول پنج شنبه (14-11-1395)

جلسه دوم پنج شنبه (21-11-1395)

جلسه سوم پنج شنبه (28-11-1395)

جلسه چهارم پنج شنبه (5-12-1395)